Location: PHPKode > projects > NedEngine > nedengine-0.4/includes/languages/dutch/admin.inc.php
<?php
/*****************************************************************************
* NedEngine (c) René Gabriëls 2002                      *
* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                      *
* This program is free software. You can redistribute it and/or modify    *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by    *
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.       *
* -------------------------------------------------------------------------- *
* Dutch admin strings                            *
*****************************************************************************/

define ('_LANG_SET_COMMON_',      'Algemeen');
define ('_LANG_SET_ACTIVE_',      'Actief');
define ('_LANG_SET_ACTIVE_DESC_',    'de website in- of uitschakelen.');
define ('_LANG_SET_DEBUG_',       'Debug modus');
define ('_LANG_SET_DEBUG_DESC_',    'schakel debug mode in of uit.');
define ('_LANG_SET_WEBSITE_',      'Website');
define ('_LANG_SET_ROOT_',       'Root');
define ('_LANG_SET_ROOT_DESC_',     'absolute locatie op de harde schijf.');
define ('_LANG_SET_NAME_',       'Naam');
define ('_LANG_SET_NAME_DESC_',     'de naam van deze website.');
define ('_LANG_SET_DESC_',       'Omschrijving');
define ('_LANG_SET_DESC_DESC_',     'korte omschrijving (de slogan) van de website.');
define ('_LANG_SET_EMAIL_',       'Email adres');
define ('_LANG_SET_EMAIL_DESC_',    'hierheen kunnen alle vragen betreffende de site gestuurd worden.');
define ('_LANG_SET_URL_',        'URL');
define ('_LANG_SET_URL_DESC_',     'volledige URL van de website.');
define ('_LANG_SET_KEYWORDS_',     'Sleutelwoorden');
define ('_LANG_SET_KEYWORDS_DESC_',   'door komma gescheiden sleutelwoorden voor zoekmachines.');
define ('_LANG_SET_IMAGES_',      'Afbeeldingen');
define ('_LANG_SET_LOGO_',       'Logo');
define ('_LANG_SET_LOGO_DESC_',     'het logo van de website.');
define ('_LANG_SET_FAVICON_',      'Favicon');
define ('_LANG_SET_FAVICON_DESC_',   'het icoontje van de website.');
define ('_LANG_SET_NEW_',        'Nieuwe');
define ('_LANG_SET_EXISTING_',     'Bestaande');
define ('_LANG_SET_DATABASE_',     'Database');
define ('_LANG_SET_DBTYPE_',      'Type');
define ('_LANG_SET_DBTYPE_DESC_',    'de databaseserver die gebruikt moet worden.');
define ('_LANG_SET_DBHOST_',      'Hostname');
define ('_LANG_SET_DBHOST_DESC_',    'de host waarop de databaseserver draait.');
define ('_LANG_SET_DBUSER_',      'Gebruiker');
define ('_LANG_SET_DBUSER_DESC_',    'de gebruiker van de database.');
define ('_LANG_SET_DBPASS_',      'Wachtwoord');
define ('_LANG_SET_DBPASS_DESC_',    'het wachtwoord van de databasegebruiker.');
define ('_LANG_SET_DBNAME_',      'Databasenaam');
define ('_LANG_SET_DBNAME_DESC_',    'de naam van de database.');
define ('_LANG_SET_COOKIE_',      'Cookies');
define ('_LANG_SET_CKPATH_',      'Directory');
define ('_LANG_SET_CKPATH_DESC_',    'path waarop cookies actief moeten zijn, "/" should do it.');
define ('_LANG_SET_CKDOMAIN_',     'Domein');
define ('_LANG_SET_CKDOMAIN_DESC_',   'domein waarop cookies actief moeten zijn, PHP vult dit zelf meestal correct in.');
define ('_LANG_SET_CKSSL_',       'SSL cookies');
define ('_LANG_SET_CKSSL_DESC_',    'cookies via encryptie (alleen als de webserver SSL ondersteunt).');
define ('_LANG_SET_CKEXPIRE_U_',    'Verlooptijd (gebruikers)');
define ('_LANG_SET_CKEXPIRE_U_DESC_',  'aantal dagen dat een cookie actief moet blijven voor gebruikers.');
define ('_LANG_SET_CKEXPIRE_G_',    'Verlooptijd (gasten)');
define ('_LANG_SET_CKEXPIRE_G_DESC_',  'aantal dagen dat een cookie actief moet blijven voor gasten.');
define ('_LANG_SET_MOD_DEFAULT_',    'Standaard module');
define ('_LANG_SET_MOD_DEFAULT_DESC_', 'module die op de frontpage van de website wordt weergegeven.');
define ('_LANG_SET_LANG_DEFAULT_',   'Standaard taal');
define ('_LANG_SET_LANG_DEFAULT_DESC_', 'de standaard taal van de website.');
define ('_LANG_SET_LANG_AO_',      'Gebruikersspecifieke taal');
define ('_LANG_SET_LANG_AO_DESC_',   'gebruikers mogen hun eigen taal kiezen.');
define ('_LANG_SET_THEME_DEFAULT_',   'Standaard thema');
define ('_LANG_SET_THEME_DEFAULT_DESC_','het standaard uiterlijk van de website.');
define ('_LANG_SET_THEME_AO_',     'Gebruikersspecifiek thema ');
define ('_LANG_SET_THEME_AO_DESC_',   'gebruikers mogen hun eigen thema kiezen.');
define ('_LANG_SET_VIEW_',       'Weergave Instellingen');
define ('_LANG_SET_RIGHTTOP_',     'Rechtsboven');
define ('_LANG_SET_RIGHTTOP_DESC_',   'tekst die rechtsboven in de header van de pagina komt te staan.');
define ('_LANG_SET_MIDBOTTOM_',     'Middenonder');
define ('_LANG_SET_MIDBOTTOM_DESC_',  'aftiteling van de website.');
define ('_LANG_SET_RENDERTIME_',    'Weergavetijd weergeven');
define ('_LANG_SET_RENDERTIME_DESC_',  'de tijd die het kostte om de pagina te genereren weergeven.');
define ('_LANG_SET_GMT_OFFSET_',		'GMT afwijking');
define ('_LANG_SET_GMT_OFFSET_DESC_',	'wat is de afwijking in uren ten opzichte van GMT, geef bij negatieve afwijking een \'-\' aan');
define ('_LANG_SET_SESSION_',      'Sessie weergeven');
define ('_LANG_SET_SESSION_DESC_',   'het ID van de openstaande sessie weergeven.');
define ('_LANG_SET_QUERIES_',      'Queries weergeven');
define ('_LANG_SET_QUERIES_DESC_',   'aantal uitgevoerde queries weergeven.');

define ('_LANG_APPLET_NOT_EXISTS_',   'Dit applet bestaat niet.');
define ('_LANG_APPLET_ADD_',      'Blokken [toevoegen]');
define ('_LANG_APPLET_ADD_SUCCESS_',  'Blok "%a" is succesvol toegevoegd.');
define ('_LANG_APPLET_DEL_',      'Blokken [verwijderen]');
define ('_LANG_APPLET_DEL_CONFIRM_',  'Weet je zeker dat je blok "%a" wilt verwijderen?');
define ('_LANG_APPLET_DEL_SUCCESS_',  'Blok "%a" is succesvol verwijderd.');

define ('_LANG_MOD_UPLOAD_',      'Module [uploaden]');
define ('_LANG_MOD_INSTALL_',      'Module [installeren]');
define ('_LANG_MOD_UPDATE_',      'Module [updaten]');
define ('_LANG_MOD_UNINSTALL_',     'Module [uninstalleren]');
define ('_LANG_MOD_REMOVE_',      'Module [verwijderen]');
define ('_LANG_MOD_UPLOAD_COMPLETE_',  'De module "%m" is succesvol geupload.');
define ('_LANG_MOD_INSTALL_COMPLETE_', 'De module "%m" is succesvol ge&iuml;nstalleerd.');
define ('_LANG_MOD_UPDATE_COMPLETE_',  'De module "%m" is succesvol ge&uuml;pdate.');
define ('_LANG_MOD_UNINSTALL_COMPLETE_','De module "%m" is succesvol ge&uuml;ninstalleerd.');
define ('_LANG_MOD_DELETE_COMPLETE_',  'De module "%m" is succesvol verwijderd.');
define ('_LANG_MOD_BACK_TO_INDEX_',   'Terug naar het module overzicht.');
define ('_LANG_MOD_DEPENDENCIES_',   'Afhankelijkheden');
define ('_LANG_MOD_TABLES_',      'Tabellen');
define ('_LANG_MOD_INSTALLED_',     'Ge&iuml;nstalleerd');
define ('_LANG_MOD_INVALID_',      '"%m" is geen geldige NedEngine-module.');
define ('_LANG_MOD_NOT_EXISTS_',    'Deze module bestaat niet.');
define ('_LANG_MOD_EXISTS_',      'De module "%m" bestaat reeds.');
define ('_LANG_MOD_DEPS_FAILED_',    'Niet alle benodigde modules zijn aanwezig.');
define ('_LANG_MOD_DBTYPE_FAILED_',   'Deze module ondersteunt het databasetype "%d" niet.');
define ('_LANG_MOD_REG_FAILED_',    'Kon de module niet registreren in de database.');
define ('_LANG_MOD_REVERSE_DEPS_',   'Een of meer modules maken gebruik van deze module.');
define ('_LANG_MOD_ERR_SQL_CREATE_',  'Kon de tabellen van de module niet aanleggen in de database.');
define ('_LANG_MOD_ERR_SQL_INSERT_',  'Kon de basisdata van de module niet in de database opslaan.');
define ('_LANG_MOD_NEW_',  						'Nieuwe module');
define ('_LANG_MOD_DOWNLOAD_FILELIST_', 'In plaats van uploaden van een module, is er ook de mogelijkheid bestanden direct vanaf de ontwikkel website te downloaden, gebruik de knop hieronder om een bestandslijst te downloaden en selecteer de modules die U wilt.');
define ('_LANG_MOD_SELECT_DOWNL_',			'Selecteer de bestanden die U wilt downloaden.');

define ('_LANG_ERR_THEME_INVALID_',   '"%t" is geen geldig NedEngine-thema.');
define ('_LANG_ERR_THEME_NOT_EXISTS_', 'Dit thema bestaat niet.');
define ('_LANG_ERR_THEME_EXISTS_',   'Het thema "%t" bestaat reeds.');

define ('_LANG_ERR_LANG_INVALID_',   '"%l" is geen geldige NedEngine-taal.');
define ('_LANG_ERR_LANG_NOT_EXISTS_',  'Deze taal wordt niet ondersteund.');
define ('_LANG_ERR_LANG_EXISTS_',    'Taalondersteuning voor "%l" is reeds aanwezig.');

define ('_LANG_ERR_FILE_CREATE_',    'Het bestand "%f" kon niet gemaakt worden.');
define ('_LANG_ERR_FILE_CREATE_PERM_', 'De webserver is niet bevoegd het bestand "%f" aan te maken.');
define ('_LANG_ERR_FILE_READ_',     'Het bestand "%f" kon niet gelezen worden.');
define ('_LANG_ERR_FILE_READ_PERM_',  'De webserver is niet bevoegd het bestand "%f" te lezen.');
define ('_LANG_ERR_FILE_WRITE_',    'Er kon niet naar het bestand "%f" geschreven worden.');
define ('_LANG_ERR_FILE_WRITE_PERM_',  'De webserver is niet bevoegd naar het bestand "%f" te schrijven.');
define ('_LANG_ERR_FILE_NOT_EXISTS_',  'Het bestand "%f" bestaat niet.');
define ('_LANG_ERR_FILE_EXT_INVALID_', 'Het bestand "%f" heeft een onbekende extentie.');
define ('_LANG_ERR_FILE_UPLOAD_',    'Het versturen van het bestand "%f" mislukte.');

define ('_LANG_ERR_DIR_CREATE_',    'De directory "%d" kon niet aangemaakt worden.');
define ('_LANG_ERR_DIR_CREATE_PERM_',  'De webserver is niet bevoegd de directory "%d" aan te maken.');
define ('_LANG_ERR_DIR_READ_',     'De directory "%d" kon niet gelezen worden.');
define ('_LANG_ERR_DIR_READ_PERM_',   'De webserver is niet bevoegd uit de directory "%d" te lezen.');
define ('_LANG_ERR_DIR_WRITE_',     'Er kon niet naar de directory "%d" geschreven worden.');
define ('_LANG_ERR_DIR_WRITE_PERM_',  'De webserver is niet bevoegd naar de directory "%d" te schrijven.');
define ('_LANG_ERR_DIR_NOT_EXISTS_',  'De directory "%d" bestaat niet.');

define ('_LANG_ERR_GROUP_NOT_EXISTS_', 'Deze groep bestaat niet.');
?>
Return current item: NedEngine