Location: PHPKode > projects > MyNotebook > mynotebook/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/langs/pl.php
<?php 
/*
TinyBrowser 1.32 - A TinyMCE file browser (C) 2008  Bryn Jones
Default Language 'en'
Author: Maja Bielawa
email: ivoryeve[at]wp[dot]pl
*/
define("TB_BROWSE", "Przeglądaj");
define("TB_EDIT", "Edytuj");
define("TB_UPLOAD", "Załaduj");
define("TB_VIEW", "Pokaż jako");
define("TB_SHOW", "Pokaż");
define("TB_PAGE", "Strona");
define("TB_FILENAME", "Nazwa Pliku");
define("TB_SIZE", "Rozmiar");
define("TB_DIMENSIONS", "Wymiar");
define("TB_TYPE", "Typ");
define("TB_DATE", "Data Modyfikacji");
define("TB_SEARCH", "Szukaj");
define("TB_FILES", "Pliki");
define("TB_BROWSEFILES", "Przeglądaj Pliki");
define("TB_DETAILS", "Szczegóły");
define("TB_THUMBS", "Miniatura");
define("TB_EDITFILES", "Edytuj Pliki");
define("TB_ACTION", "Akcja");
define("TB_DELETE", "Usuń");
define("TB_RENAME", "Zmień Nazwe");
define("TB_ROTATE", "Obróc");
define("TB_RESIZE", "Zmień Rozmiar");
define("TB_UPLOADFILES", "Załaduj Pliki");
define("TB_PROGRESS", "Postęp");
define("TB_REMOVE", "Usuń");
define("TB_BYTES", "Bajty");
define("TB_WIDTH", "szerokość");
define("TB_HEIGHT", "wysokość");
define("TB_NONE", "None");
define("TB_TYPEIMG", "Obrazy");
define("TB_TYPEMEDIA", "Media");
define("TB_TYPEFILE", "Wszytskie Pliki");
define("TB_ROTATECW", "Obróć o 90 stopni w prawo");
define("TB_ROTATECCW", "Obróć o 90 stopni w lewo");
define("TB_MSGNEWTHUMBS", "%s nowe miniatury zostały stworzone.");
define("TB_MSGMKDIR", "Spis '%s' został utworzony.");
define("TB_MSGMKDIRFAIL", "Utworzenie spisu '%s'  jest niemożliwe.");
define("TB_MSGDELETE", "%s Pliki zostały skasowane.");
define("TB_MSGRENAME", "Zmieniono nazwe %s plików.");
define("TB_MSGRESIZE", "Zmieniono rozmiar %s obrazów.");
define("TB_MSGROTATE", "%s obrazy zostały obrócone.");
define("TB_MSGEDITERR", "%s pliki napotkaly bledy podczas operacji.");
define("TB_MSGUPGOOD", "%s pliki zostały załadowane.");
define("TB_MSGUPBAD", "%s pliki nie zostały załadowane ze względu na ograniczenia związane z bezpieczeństwem.");
define("TB_MSGUPDUP", "%s files have not been uploaded, as they already exist - please delete or rename original file.");
define("TB_MSGUPFAIL", "Pliki nie mogą zostać załadowane, prosze o sprawdzenie '%s'.");
define("TB_MSGMAXSIZE", "rozmiar przekracza maksymalny limit");
define("TB_TTLMAXSIZE", "Błąd Rozmaru Pliku");
define("TB_DENIED", "Wymagane jest zezwolenie na przegląd tej strony.");
define("TB_UPDENIED", "Wymagane jest załadownie zezwolenia na przeglad tej strony.");
define("TB_EDDENIED", "Wymagana jest edycja lub skasowanie zezwolenia na przegląd ten strony.");
?>
Return current item: MyNotebook