Location: PHPKode > projects > MyNotebook > mynotebook/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/langs/nl.php
<?php 
/*
TinyBrowser 1.32 - A TinyMCE file browser (C) 2008  Bryn Jones
Language: nl
Author: Rudy Mens
email: ruud[at]lazyadmin[dot]nl
*/
define("TB_BROWSE", "Bladeren");
define("TB_EDIT", "Aanpassen");
define("TB_UPLOAD", "Upload");
define("TB_VIEW", "Beeld: ");
define("TB_SHOW", "Show: ");
define("TB_PAGE", "Pagina");
define("TB_FILENAME", "Naam");
define("TB_SIZE", "Grootte");
define("TB_DIMENSIONS", "Afmeting");
define("TB_TYPE", "Type");
define("TB_DATE", "Gewijzigd op");
define("TB_SEARCH", "Zoeken");
define("TB_FILES", "bestanden");
define("TB_BROWSEFILES", "Overzicht");
define("TB_DETAILS", "Details");
define("TB_THUMBS", "Miniatuurweergaven");
define("TB_EDITFILES", "Bestanden aanpassen");
define("TB_ACTION", "Actie");
define("TB_DELETE", "Verwijder");
define("TB_RENAME", "Hernoem");
define("TB_ROTATE", "Draaien");
define("TB_RESIZE", "Formaat wijzigen");
define("TB_UPLOADFILES", "Upload Bestanden");
define("TB_PROGRESS", "Voortgang");
define("TB_REMOVE", "Verwijderen");
define("TB_BYTES", "bytes");
define("TB_WIDTH", "breedte");
define("TB_HEIGHT", "hoogte");
define("TB_NONE", "Niet");
define("TB_TYPEIMG", "Afbeeldingen");
define("TB_TYPEMEDIA", "Media");
define("TB_TYPEFILE", "Alle bestanden");
define("TB_ROTATECW", "Rechtsom draaien");
define("TB_ROTATECCW", "Linksom draaien");
define("TB_MSGNEWTHUMBS", "%s nieuwe miniatuurweergaven van de afbeeldingen zijn gegenareerd.");
define("TB_MSGMKDIR", "De map '%s' is successvol aangemaakt.");
define("TB_MSGMKDIRFAIL", "Kan de map '%s' niet aanmaken - Kijk je rechten instellingen na.");
define("TB_MSGDELETE", "%s bestand(en) is/zijn succesvol verwijderd.");
define("TB_MSGRENAME", "%s bestand(en) is/zijn succesvol hernoemd.");
define("TB_MSGRESIZE", "%s afbeelding(en) is/zijn succesvol gewijzigd.");
define("TB_MSGROTATE", "%s afbeelding(en) is/zijn succesvol hernoemd.");
define("TB_MSGEDITERR", "%s bestand(en) gevonden met problemen tijdens deze handeling.");
define("TB_MSGUPGOOD", "%s bestand(en) is/zijn succesvol geupload.");
define("TB_MSGUPBAD", "%s bestand(en) is/zijn niet geupload door beveilings problemen.");
define("TB_MSGUPDUP", "%s files have not been uploaded, as they already exist - please delete or rename original file.");
define("TB_MSGUPFAIL", "Bestand upload mislukt - controleer de rechten voor '%s'.");
define("TB_MSGMAXSIZE", "Kan niet worden toegevoegd aan de wachtrij om het bestand te groot is");
define("TB_TTLMAXSIZE", "Bestand is te groot");
define("TB_DENIED", "Je bent niet bevoegd om deze pagina te bekijken.");
define("TB_UPDENIED", "Je hebt upload rechten nodig om deze pagina te bekijken.");
define("TB_EDDENIED", "Je hebt verwijder of aanpas rechten nodig om deze pagina te bekijken.");
?>
Return current item: MyNotebook