Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/turkish-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: turkish-utf-8.inc.php,v 2.101 2005/10/30 10:03:50 nijel Exp $ */

// son güncelleme:28.08.2005 (in nova roma)
// Türkçe Çeviri ® Bora Alioğlu
// mail: boralioglu[at]gmail.{com}
// icq uin: 20940178
// #######################################################
// çeviri hakkındaki her türlü düzeltme ve önerileriniz
// için benimle temasa geçebilirsiniz...
// #######################################################
// son güncelleme:28.08.2005 (in nova roma)
//
//                    "o temporas o mores"

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';

$byteUnits = array('Byte', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
$day_of_week = array('Pazar', 'Pazartesi', 'Salı', 'Çarşamba', 'Perşembe', 'Cuma', 'Cumartesi');
$month = array('Ocak', 'Şubat', 'Mart', 'Nisan', 'Mayıs', 'Haziran', 'Temmuz', 'Ağustos', 'Eylül', 'Ekim', 'Kasım', 'Aralık');

// Aşağıdaki değişkenin tanımlanması hakkında daha fazla bilgi için
// http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php sitesine gözatınız

$datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';

$timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';

//new translations begin here

 

 

 

 

 

 

 

$strAbortedClients = 'Ä°ptal edildi';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Lütfen web sunucusu üzerinde docSQL dizinine giden tam yolu giriniz ';
$strAccessDenied = 'Erişim engellendi';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna bağlanmayı denedi sunucu bağlantıyı reddetti. config.inc içerisindeki bilgisayar adresini(host) , kullanıcı adını ve şifreyi kontrol edin ve MySQL sunucusunun yöneticisi tarafından size verilen bilgiyle uyuştuğundan emin olun.';
$strAction = 'Eylem';
$strAddAutoIncrement = 'Otomatik artma ekle';
$strAddConstraints = 'Sınırlama ekle';
$strAddDeleteColumn = 'Sütun alanı Ekle/Sil';
$strAddDeleteRow = 'Kriter satırı Ekle/Sil';
$strAddDropDatabase = '<b>DROP DATABASE</b> ekle';
$strAddedColumnComment = 'Sütun için eklenmiş yorum';
$strAddedColumnRelation = 'Sütun için eklenmiş ilişki';
$strAddFields = '%s alan(lar) ekle';
$strAddHeaderComment = 'Başlığa yorum ekle (\\n satır atlar)';
$strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS ekle';
$strAddIntoComments = 'Yorumlara ekle';
$strAddNewField = 'Yeni alan ekle';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Bir sonraki veritabanı üzerinde yetki ekle';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Bir sonraki tablo üzerinde yetki ekle';
$strAddSearchConditions = 'Arama durumu ekle ("where" komutu için):';
$strAddToIndex = '%s indeks satırı ekle';
$strAddUserMessage = 'Yeni bir kullanıcı eklediniz.';
$strAddUser = 'Yeni kullanıcı ekle';
$strAdministration = 'Yönetim';
$strAffectedRows = 'Etkilenen satırlar:';
$strAfterInsertBack = 'Önceki sayfaya geri dön';
$strAfterInsertNewInsert = 'Yeni kayıt ekle';
$strAfterInsertNext = 'Sonraki satırı düzenle';
$strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
$strAfter = '%s tablosundan sonra';
$strAllTableSameWidth = 'Bütün tabloları aynı genişlikte göster';
$strAll = 'Tümü';
$strAlterOrderBy = 'Tablo sıralamasını şuna göre değiştir';
$strAnalyzeTable = 'Tabloyu analiz et';
$strAndThen = 've';	
$strAnd = 'Ve';
$strAnIndex = '%s üzerinde yeni bir indeks eklendi';
$strAny = 'Herhangi';
$strAnyHost = 'Herhangi sunucu';
$strAnyUser = 'Herhangi kullanıcı';
$strApproximateCount = 'Tahmini olmalı. Ayrıntılı bilgi için 3.11 FAQ\' süne bakınız ';
$strAPrimaryKey = '%s üzerinde birincil indeks eklendi';
$strArabic = 'Arapça';
$strArmenian = 'Ermenice';
$strAscending = 'Artan';
$strAtBeginningOfTable = 'Tablo başında';
$strAtEndOfTable = 'Tablo sonunda';
$strAttr = 'Özellikler';
$strAutodetect = 'Otomatik';
$strAutomaticLayout = 'Otomatik düzen';

$strBack = 'Geri';
$strBaltic = 'Baltık';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binari';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binari - düzenlemeyiniz';
$strBinaryLog = 'Binary kayıt'; 
$strBinLogEventType = 'Kayıt olay tipi'; 
$strBinLogInfo = 'Bilgi'; 
$strBinLogName = 'Kayıt ismi';
$strBinLogOriginalPosition = 'Orjinal kayıt yeri';
$strBinLogPosition = 'Kayıt yeri'; 
$strBinLogServerId = 'Sunucu ID\`si'; 
$strBookmarkAllUsers = 'Bütün kullanıcıların bu bookmark\'a erişimlerine izin ver';
$strBookmarkDeleted = 'Bookmark silindi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiket';
$strBookmarkQuery = ' SQL sorgusu';
$strBookmarkThis = 'Bu SQL sorgusunu işaretle';
$strBookmarkView = 'Sadece gözat';
$strBrowseForeignValues = 'Foreign(yabancı) değerleri tara';
$strBrowse = 'Tara';
$strBufferPool = 'Ara Bellek Havuzu'; 
$strBufferPoolUsage = 'Ara Bellek Havuzu Kullanımı';  
$strBulgarian = 'Bulgarca';
$strBusyPages = 'Meşgul Sayfalar';  
$strBzError = 'phpMyAdmin dump dosyasını bu php versiyonundaki bozuk bir Bz2 uzantısı nedeniyle sıkıştırımadı. phpMyAdmin dizinindeki configurasyon dosyası içindeki <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> yönergesini <code>FALSE</code> \'a değiştirmeniz gerekmektedir. Bz2 sıkıştırma özelliklerini kullanmak istiyorsanız ,bir sonraki php sürümüne güncelleme yapmanız gerekmektedir.php hata raporu %s\' e bakınız ';
$strBzip = '"bzip"';

$strCalendar = 'Takvim';
$strCannotLogin = 'MySQL seçenekleri';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter seti dönüşümü için gerekli olan Iconv veya recode uzantılarını yükleyenemiyor. Php\'nin bu uzantılara izin vermesini sağlayın veya phpMyAdmin içinde karakter dönüşümünü devre dışı bırakınız...';
$strCantLoad = '%s uzantısı yüklenemiyor,<br />PHP konfigurasyon dosyasını kontrol ediniz.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeks\'i PRIMARY olarak adlandırımazsınız!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Uzantı raporları yüklenmişken , ne iconv,ne libinconv,ne de recode_string fonksiyonu kullanılamaz. Php ayarlarınızı kontrol ediniz.';
$strCardinality = 'En önemli';
$strCaseInsensitive = 'büyük küçük harf duyarsız';
$strCaseSensitive = 'büyük küçük harf duyarlı';
$strCentralEuropean = 'Orta Avrupa';
$strChangeCopyMode = 'Aynı yetkilerle yeni bir kullanıcı yarat ve :';
$strChangeCopyModeCopy = 'eski kullanıcıyı muhafaza et.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = 'eski kullanıcıyı kullanıcı tablolarından sil ve sonra yetkileri yeniden yükle.';
$strChangeCopyModeJustDelete = 'eski kullanıcıyı kullanıcı tablolarından sil.';
$strChangeCopyModeRevoke = 'eskiden kalan bütün aktif yetkileri iptal et ve sil.';
$strChangeCopyUser = 'Login bilgisini değiştir / Kullanıcı kopyala';
$strChange = 'Değiştir';
$strChangeDisplay = 'Görmek istediğiniz alanı seçiniz';
$strChangePassword = 'Şifre Değiştir';
$strCharset = 'Karakter seti';
$strCharsetOfFile = 'Dosyanın karakter seti:';
$strCharsetsAndCollations = 'Karakter setleri ve karşılaştırmalar';
$strCharsets = 'Karakter setleri';
$strCheckAll = 'Tümünü seç';
$strCheckOverhead = 'Baştan aşağıya kontrol et';
$strCheckPrivsLong = '&quot;%s&quot; veritabanı için yetkileri kontrol et.';
$strCheckPrivs = 'İmtiyazları kontrol et';
$strCheckTable = 'Tabloyu kontrol et';
$strChoosePage = 'Lütfen düzenlemek istediğiniz sayfayı seçin';
$strColComFeat = 'Sütun yorumları gösteriliyor';
$strCollation = 'Karşılaştırma';
$strColumnNames = 'Sütun adları';
$strColumnPrivileges = 'Sütuna özgü yetkiler';
$strCommand = 'Komut';
$strCommentsForTable = 'TABLO YORUMLARI';
$strComments = 'Sütun yorum,ilişki ve MIME tiplerini içer.';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 uyumlu'; 
$strCompleteInserts = 'Her INSERT komutunda sütun adlarını ekle';
$strCompression = 'Sıkıştırma';
$strConfigFileError ='phpMyAdmin konfigurasyon dosyanızı okuyamadı....<br /> Bu php yorumlama hatası bulduğu zaman veya dosyayı bulamadığı zaman meydana gelebilir..<br /> Lütfen aşağıdaki linki kullanarak dosyayı direkt olarak çağırın ve aldığınız php hata mesajlarını okuyunuz.Çoğu durumda herhangi bir yerde tırnak veya noktalı virgül eksiktir<br /> Boş bir sayfayla karşılaşırsanız ,herşey yolunda demektir.';
$strConfigureTableCoord = ' Lütfen %s tablosu için koordinatları yapılandırınız';
$strConnectionError = 'Bağlanamıyor: geçersiz ayarlar.';
$strConnections = 'Bağlantılar';
$strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapılmış tablolar için kısıtlamalar';
$strConstraintsForTable = 'Tablo için kısıtlamalar';
$strCookiesRequired = 'Cookieler açık olmalıdır.';
$strCopyDatabaseOK = '%s veritabanı %s\` e kopyalandı.'; 
$strCopy = 'Kopyala';
$strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandı.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabloyu aynısına kopyalayamıyor!';
$strCopyTable = 'Tabloyu (veritabanı<b>.</b>tablo) kopyala :';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin %s işlemini kapatamadı. Büyük ihtimalle daha önceden kapatılmış.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Kopyalamadan önce CREATE DATABASE (Veritabanı Yarat)';
$strCreate = 'Git';
$strCreateIndex = '%s. sütunda yeni bir indeks oluştur.';
$strCreateIndexTopic = 'Yeni bir indeks oluştur';
$strCreateNewDatabase = 'Yeni veritabanı oluştur';
$strCreateNewTable = '<b>%s</b> veritabanı üzerinde yeni bir tablo oluştur';
$strCreatePage = 'Yeni sayfa oluştur';
$strCreatePdfFeat = 'PDF\'lerin oluşturulması';
$strCreationDates = 'Oluşturulma/Güncelleme/Kontrol tarihleri';
$strCriteria = 'Kriter';
$strCroatian = 'Hırvatça';
$strCSVOptions = 'CSV seçenekleri';
$strCyrillic = 'Kiril';
$strCzech = 'Çekçe';
$strCzechSlovak = 'Çekçe-Slovakça';

$strDanish = 'Danimarkaca';
$strDatabaseEmpty = 'Veritabanı adı boş!';
$strDatabaseExportOptions = 'Veritabanı dönüşüm ayarları';
$strDatabaseHasBeenDropped = '%s veritabanı kaldırıldı.';
$strDatabaseNoTable = 'Bu veritabanı tablo içermiyor!';
$strDatabasesDropped = '%s veritabanları başarıyla kaldırıldı.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Ä°statistikleri kapat';
$strDatabasesStatsEnable = 'İstatistikleri aç';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Not: Burada veritabanı istatistiklerini açmak Web Sunucusu ile MySQL arasında yüksek trafiğe yol açabilir.';
$strDatabasesStats = 'Veritabanı istatistikleri';
$strDatabases = 'Veritabanları';
$strDatabase = 'Veritabanı';
$strDataDict = 'Veri sözlüğü';
$strDataOnly = 'Sadece veri';
$strDataPages = 'Veri içeren sayfalar';  
$strData = 'Veri';
$strDBComment = 'Veritabanı yorumu:';
$strDBCopy = 'Veritabanını şuraya kopyala:'; 
$strDBGContextID = 'İçerik ID';
$strDBGContext = 'İçerik';
$strDBGHits = 'Girişler(hit)';
$strDBGLine = 'Satır';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max zaman, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min zaman, ms';
$strDBGModule = 'Modül';
$strDBGTimePerHitMs = 'Zaman/Giriş, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Toplam zaman, ms';
$strDbPrivileges = 'Veritabanına özgü yetkiler';
$strDBRename = 'Veritabanını yeniden adlandır';
$strDbSpecific = 'Veritabanına özgü';
$strDefaultEngine = '%s bu MySQL sunucusunun üzerindeki varsayılan depolama motorudur.';  
$strDefaultValueHelp = 'Varsayılan değerler için tırnak işareti veya slash koymak yerine tek değer giriniz.Mesela : a';
$strDefault = 'Varsayılan';
$strDefragment = 'Tabloyu birleştir';
$strDelayedInserts = 'Gecikmiş kayıt eklemeleri kullan';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Bu en kısa yoldur fakat yetkileri yeniden yüklemek zaman alabilir.';
$strDeleteAndFlush = 'Kullanıcıları sonra da yetkileri sil.';
$strDeletedRows = 'Silinen satırlar:';
$strDeleted = 'Satır silindi.';
$strDelete = 'Sil';
$strDeleting = '%s siliniyor';
$strDelOld = 'Sayfada kullanılmayan tablolara verilmiş referanslar bulunuyor. Bu referansları silmek ister misiniz?';
$strDescending = 'Azalan';
$strDescription = 'Tanımlama';
$strDictionary = 'sözlük';
$strDirtyPages = 'Bozuk Sayfalar'; // not the actual translation i need some help
$strDisabled = 'Etkin değil';
$strDisableForeignChecks = 'Yabancı anahtar işaretlerini seçilemez kıl';
$strDisplayFeat = 'Özellikleri Göster';
$strDisplayOrder = 'Görünüm düzeni:';
$strDisplayPDF = 'PDF şemasını göster';
$strDoAQuery = '<br /><br />"Örnekle sorgu" yap. (joker:%) <br />';
$strDocu = 'Yardım';
$strDoYouReally = 'Aşağıdaki komutu uygulamak istediğinizden emin misiniz? ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanını YOK ETMEK üzeresiniz!';
$strDrop = 'Kaldır';
$strDropSelectedDatabases = 'Seçili veritabanlarını kaldır';
$strDropUsersDb = 'Kullanıcılarla aynı isimlerde olan veritabanlarını kaldır.';
$strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
$strDumpSaved = 'Döküm dosyası %s dosyasına kaydedildi';
$strDumpXRows = 'Satır sayısı : %s  %s .satırdan başlayarak.';
$strDynamic = 'değişken';

$strEdit = 'Düzenle';
$strEditPDFPages = ' PDF Sayfalarını düzenle';
$strEditPrivileges = 'Öncelikleri Düzenle';
$strEffective = 'Efektif';
$strEmpty = 'Boşalt';
$strEmptyResultSet = 'MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü ( sıfır satır).';
$strEnabled = 'Etkin';
$strEncloseInTransaction = 'İşlemlerde dönüştürü ekle';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Son';
$strEngineAvailable = '%s bu MySQL sunucusu üzerinde bulunmaktadır.'; $strEngineUnsupported = 'Bu MySQL sunucusu %s depolama motorunu desteklememektedir.'; 
$strEngineDisabled = '%s bu MySQL sunucusu için devre dışı bırakılmıştır.';
$strEngines = 'Motorlar';  
$strEnglishPrivileges = ' Not: MySQL yetki adları İngilizce olarak belirtilmiştir ';
$strEnglish = 'Ä°ngilizce';
$strError = 'Hata';
$strEscapeWildcards = '_ ve % jokerleri harfi harfine kullanılmak isteniyorsa \ ile beraber kullanılmalıdır.';
$strEstonian = 'Estonyaca';
$strExcelEdition = 'Excel tipi';
$strExcelOptions = 'Excel ayarları';
$strExecuteBookmarked = 'İşaretlenmiş sorguyu çalıştır';
$strExplain = 'SQL\'i açıkla';
$strExport = 'Dönüştür';
$strExtendedInserts = 'Tablo ismini ve INSERT deyimini sadece bir kez kullan';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFailedAttempts = 'Başarısız denemeler';
$strField = 'Alan';
$strFieldHasBeenDropped = '%s alanı kaldırılmıştır';
$strFields = 'Alanlar';
$strFieldsEmpty = ' Alan sayısı boş! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Kapatma karakteri';
$strFieldsEscapedBy = 'Kaçış karakteri';
$strFieldsTerminatedBy = 'Alan sonu karakteri';
$strFileAlreadyExists = '%s dosyası zaten serverda mevcut, dosya adını değiştirin veya üzerine yaz seçeneğini seçin! ';
$strFileCouldNotBeRead = 'Dosya okunamadı';
$strFileNameTemplate = 'Dosya ismi şablonu';
$strFileNameTemplateHelp = 'Veritabanı ismi için __DB__ , tablo ismi için __TABLE__ ve zaman bildirimi için %sherhangi bir strftime%s değeri kullanın,uzantı otomatik olarak eklenecek,herhangi diğer bir metin korunacaktır.';
$strFileNameTemplateRemember = 'şablonu hatırla';
$strFixed = 'Sabit';
$strFlushPrivilegesNote = 'Not: phpMyAdmin kullanıcıların yetkilerini direkt olarak MySQL\'ün yetki tablolarından alır.Bu tabloların içerikleri eğer elle değişiklik yapılmışsa sunucunun kullandığı yetkilerden farklı olabilir.Bu durumda devam etmeden önce %syetkileri yeniden yüklemeniz gerekir%s .';
$strFlushTable = 'Tabloyu yeniden yükle("FLUSH")';
$strFormat = 'Biçim';
$strFormEmpty = 'Form\'da eksik değer !';
$strFreePages = 'Serbest Sayfalar';  
$strFullText = 'Tüm metinler';
$strFunction = 'Fonksiyon';

$strGenBy = 'üretildi:';
$strGeneralRelationFeat = 'Genel ilişki özellikleri';
$strGenerate = 'Oluştur';
$strGeneratePassword = 'Şifre Oluştur';
$strGenTime = 'Çıktı Tarihi';
$strGeorgian = 'Gürcüce';
$strGerman = 'Almanca';
$strGlobal = 'genel';
$strGlobalPrivileges = 'Global yetkiler';
$strGlobalValue = 'Global değer';
$strGo = 'Git';
$strGrantOption = 'Hak';
$strGreek = 'Yunanca';
$strGzip = '"gzip"';

$strHasBeenAltered = 'düzenlendi.';
$strHasBeenCreated = 'yaratıldı.';
$strHaveToShow = 'Görüntülemek için en az bir sütun seçmelisiniz';
$strHebrew = 'Ä°branice';
$strHexForBinary = 'Binari alanları için onaltılık sayı sistemini kullan.';
$strHome = 'Ana Sayfa';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin Web Sayfası';
$strHostEmpty = 'Sunucu ismi alanı boş!';
$strHost = 'Sunucu';
$strHungarian = 'Macarca';

$strIcelandic = 'Ä°zlandaca';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Tüm metinler';
$strIgnoreInserts = 'Kayıt eklemeleri yoksayı kullan';
$strIgnore = 'Yoksay';
$strIgnoringFile = '%s dosyasını yoksayıyor';
$strImportDocSQL = 'docSQL dosyalarını dönüştür ';
$strImportFiles = 'Dosyaları dönüştür';
$strImportFinished = 'Dönüştürme bitti';
$strIndexes = 'Ä°ndeksler';
$strIndexHasBeenDropped = '%s indeks\'i silindi.';
$strIndexName = 'Ä°ndeks ismi :';
$strIndexType = 'Ä°ndeks tipi :';
$strIndexWarningMultiple = '`%s` sütunu için birden fazla %s anahtarı yaratıldı. ';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ve INDEX anahtarlarının ikisine birden `%s` sütunu için değer verilemez.';
$strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indexleri ile ilgili sorunlar';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';
$strIndex = 'Ä°ndeks';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Artış miktarını otomatik olarak arttır';  
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Otomatik genişleyen tablo boyutu boş olduğunda otomatik genişleyen tablo boşluğunun boyutun artış miktarı.'; 
$strInnoDBDataFilePath = 'Veri dosyaları'; 
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'InnoDB veri dosyaları için dizin yolunun ortak kullanılan kısmı.'; 
$strInnoDBDataHomeDir = 'Veri ana dizini '; 
$strInnodbStat = 'InnoDB durumu';
$strInsecureMySQL = 'Konfigurasyon dosyanız (şifresiz root) varsayılan MySQL yetki dosyasıyla aynen uyuşan ayarlar içeriyor.MySQL sunucunuz bu varsayılan ayarlarla çalışıyor,dışardan girişe açık,ve bu güvenlik açığını hemen düzeltmeniz gerekmektedir.';
$strInsertAsNewRow = 'Yeni satır olarak ekle';
$strInsertedRowId = 'Satır id\'si eklendi:';
$strInsertedRows = 'Eklenen satırlar:';
$strInsert = 'Ekle';
$strInsertNewRow = 'Yeni satır ekle';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDb\'nin içinde zaten bir iç ilişki var ise gerekli değildir.';
$strInternalRelations = 'İç ilişkiler';
$strInUse = 'kullanımda';
$strInvalidColumnCount = 'Sütun sayısı sıfırdan büyük olmalı.';
$strInvalidFieldAddCount = 'En azından bir alan eklemeniz gerekmektedir..';
$strInvalidFieldCount = 'Tablonun en az bir alanı olmalı.';
$strInvalidRowNumber = '%d geçerli bir satır sayısı değil.';

$strJapanese = 'Japonca';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; veritabanına git.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;silinmiş&quot; kullanıcılar, yetkiler yeniden yüklenmedikçe ,hala sunucuya normaldeki gibi erişilebilecek ';
$strJustDelete = 'Kullanıcıları yetki tablolarından sil .';

$strKeepPass = 'Şifreyi değiştirme';
$strKeyname = 'Anahtar ismi';
$strKill = 'Kapat';
$strKorean = 'Korece';

$strLandscape = 'Peyzaj';
$strLatchedPages = 'Mandallanmış Sayfalar'; //also this
$strLatexCaption = 'Tablo başlığı';
$strLatexContent = '__TABLE__ tablosunun içeriği';
$strLatexContinuedCaption = 'devam eden tablo başlığı';
$strLatexContinued = '(devam eden)';
$strLatexIncludeCaption = 'Tablo başlığını içer';
$strLatexLabel = 'Etiket anahtarı';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX seçenekleri';
$strLatexStructure = '__TABLE__ tablosunun yapısı';
$strLatvian = 'Litvanyaca';
$strLengthSet = 'Boyut/Değerler*';
$strLimitNumRows = 'Sayfa başına kayıt sayısı :';
$strLinesTerminatedBy = 'Satır sonu';
$strLinkNotFound = 'Link bulunamadı';
$strLinksTo = 'Linkler->';
$strLithuanian = 'Litvanyaca';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Dosyadan yükle';
$strLoginInformation = 'Login bilgisi';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Çıkış';
$strLogPassword = 'Şifre:';
$strLogServer = 'Sunucu';
$strLogUsername = 'Kullanıcı Adı:';
$strLongOperation = 'Bu işlem çok uzun sürebilir. Devam etmek istediğiniz emin misiniz?';

$strMaximumSize = 'En büyük boyut: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP uzantısı bulunamadı ve multibyte karakter seti kullanmaktasınız. Eğer mbstring uzantısı bulunmazsa phpMyAdmin karakter dizilerini düzgün bir şekilde bölemeyeceği için beklenmeyen sonuçlar oluşabilir.';
$strMbOverloadWarning = 'mbstring.func_overload PHP konfigürasyon dosyanızda etkinleştirilmiş durumda. Bu seçenek phpMyAdmin ile uyumsuzluk göstermekte ve bazı verilerin bozulmasına yol açabilir!';
$strMIME_available_mime = 'Uygun MIME-tipleri';
$strMIME_available_transform = 'Uygun dönüşümler';
$strMIME_description = 'Tanımlama';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-tip';
$strMIME_nodescription = 'Bu dönüşüm için uygun bilgi bulunmamaktadır.<br />Lütfen yazara %s ne yapar diye sorun';
$strMIME_transformation_note = 'Uygun dönüşüm seçeneklerinin listesi ve onların MIME-tip dönüşümleri için, %sdönüşüm tanımlamarı%s\'na tıklayın';
$strMIME_transformation_options = 'Dönüşüm seçenekleri';
$strMIME_transformation_options_note = 'Lütfen dönüşüm seçenekleri için değerleri bu şekili kullanarak giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Backslash ("\") veya tek tırnak ("\'") kullamanız gerekiyorsa, şu şekilde kullanın : \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation = 'Tarayıcı dönüşümü';
$strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÄ°PLERÄ°';
$strMIME_without = 'İtalik olarak yazılmış MIME-tipleri ayrı bir dönüşüm fonksiyonuna sahip değildir.';
$strModifications = 'Değişiklikler kaydedildi';
$strModify = 'Değiştir';
$strModifyIndexTopic = 'Indeks düzenle';
$strMoveTableOK = '%s tablosu %s üzerine taşındı.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabloyu aynısına taşıyamıyor!';
$strMoveTable = 'Tabloyu (veritabanı<b>.</b>tablo) taşı :';
$strMultilingual = 'çoklu dil';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'MAX_ROWS seçeneği belirtilmediği durumlarda MyISAM tabloları için CREATE TABLE komutuyla kullanılacak olan varsayılan işaretçi boyutu (Byte olarak).'; 
$strMyISAMDataPointerSize = 'Veri işaretçi boyutu';  
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Hızlı MyISAM indeksi oluşturulması sırasında kullanılan geçici dosya belirtilen boyutta anahtar önbellek kullanılması durumunda oluşacak olan dosyadan büyük olacaksa, anahtar önbellek metodunu seçiniz.'; 
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'İndeks oluşturmada kullanılan maksimum geçici dosyalar boyutu'; 
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MySQL\’in bir MyISAM indeksini yeniden oluştururken kullandığı geçici dosyanın maksimum boyutu (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ya da LOAD DATA INFILE sırasında).'; 
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum geçici sıralama dosyaları boyutu.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Otomatik Kurtarma Modu';  $strMyISAMRecoverOptionsDesc = '-myisam-recover şeklinde sunucu başlangıç komutu olarak ayarlanabilen ve çöken MyISAM tablolarını otomatik olarak kurtarmak amacıyla kullanılan mod,.';  
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Bu değer 1\’den büyükse, işlem sıralama yoluyla yapılan Onarım (Repair) sırasında MyISAM tablosu indeksleri (her bir indeks kendi işlemi içinde ) paralel olarak yaratılır. '; 
$strMyISAMRepairThreads = 'İşlemleri Onar';  
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bir REPAIR TABLE komutuyla MyISAM indeksleri sıralanırken ya da CREATE INDEX ya da ALTER TABLE komutuyla indekslerin oluşturulması sırasında için ayrılan ara bellek miktarı.'; 
$strMyISAMSortBufferSize = 'Listeleme ara bellek boyutu';  
$strMySQLCharset = 'MySQL karakter seti';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL bağlantı karşılaştırması';
$strMySQLReloaded = 'MySQL yeniden yüklendi.';
$strMySQLSaid = 'MySQL çıktısı: ';
$strMySQLServerProcess = ' MySQL %pma_s1%  %pma_s2% üzerinde %pma_s3% olarak çalışıyor';
$strMySQLShowProcess = 'İşlemleri göster';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL çalışma zamanı bilgisini göster';
$strMySQLShowVars = 'MySQL sistem değişkenlerini göster';

$strName = 'Ä°sim';
$strNext = 'Sonraki';
$strNoActivity = '%s veya daha fazla saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadı, lütfen yeniden giriş yapınız';
$strNoDatabasesSelected = 'Veritabanı seçilmedi.';
$strNoDatabases = 'Veritabanı yok';
$strNoDescription = 'Tanımlama yok';
$strNoDetailsForEngine = 'Bu depolama motoru için detaylı durum bilgisi bulunmamaktadır.';  
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" cümlesi burada kullanılamaz.';
$strNoExplain = 'SQL açıklamasını yapma';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin frame destekli bir tarayıcı ile daha iyi çalışmaktadır...';
$strNo = 'Hayır';
$strNoIndex = 'Indeks tanımlanmadı!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeks kısmı tanımlanmadı!';
$strNoModification = 'Değişiklik yok';
$strNone = 'Hiçbiri';
$strNoOptions = 'Bu düzenin seçeği yok';
$strNoPassword = 'Şifre yok';
$strNoPermission = 'Web sunucusu %s dosyasını kaydetmek için izne sahip değil.';
$strNoPhp = ' PHP kodsuz';
$strNoPrivileges = 'Buna yetkiniz yok';
$strNoRights = 'Burada bulunmak için yeterli haklara sahip değilsiniz!';
$strNoRowsSelected = 'Satır seçilmedi';
$strNoSpace = '%s dosyasını kaydetmek için yeterli alan yok.';
$strNoTablesFound = 'Veritabanında tablo bulunamadı.';
$strNoThemeSupport = 'Tema desteği bulunmuyor,lütfen ayarları ve/veya %s dizinindeki temalarınızı kontrol ediniz';
$strNotNumber = 'Lütfen bir sayı giriniz!';
$strNotOK = 'Tamam değil';
$strNotSet = '<b>%s</b> tablosu bulunamadı veya %s içinde tanımlanmadı';
$strNoUsersFound = 'Kullanıcı(lar) bulunamadı.';
$strNoValidateSQL = 'SQL doğrulamasını yapma';
$strNull = 'Boş';
$strNumberOfFields = 'Alan Sayısı';
$strNumSearchResultsInTable = '<b><font color=\'blue\'>%s</font></b> ( <b>%s</b> tablosu içinde aramanıza uyan kayıt sayısı ) ';
$strNumSearchResultsTotal = 'Toplam: %s eşleşim';
$strNumTables = 'Tablolar';

$strOK = 'Tamam';
$strOperations = 'İşlemler';
$strOperator = 'İşlemci';
$strOptimizeTable = 'Tabloyu optimize et';
$strOr = 'veya';
$strOverhead = 'Kullanılamayan Veri';
$strOverwriteExisting = 'Mevcut dosyaların üzerine yaz!';

$strPageNumber = 'Sayfa numarası:';
$strPagesToBeFlushed = 'Yeniden yüklenecek sayfaları göster (flush)'; 
$strPaperSize = 'Kağıt boyu';
$strPartialText = 'Kısmi Metinler';
$strPasswordChanged = '%s için şifre başarıyla değiştirildi.';
$strPasswordEmpty = 'Şifre alanı doldurulmadı!';
$strPasswordHashing = 'Şifre Hash yöntemi'; 
$strPasswordNotSame = 'Girilen şifreler uyuşmuyor!';
$strPassword = 'Şifre';
$strPdfDbSchema = ' "%s" veritabanının şeması - Sayfa %s';
$strPdfInvalidTblName = ' "%s" tablosu bulunamıyor !';
$strPdfNoTables = 'Tablo yok';
$strPerHour = 'saat başına';
$strPerMinute = 'dakika başına';
$strPerSecond = 'saniye başına';
$strPersian = 'Farsça';
$strPhoneBook = 'telefon defteri';
$strPHP40203 = ' Ciddi bir multi-byte karakter dizisi (mbstring) hatasına sahip olan PHP 4.2.3 kullanıyorsunuz,. PHP hata raporu 19404\' e bakınız. Bu sürümün phpMyAdmin\'le kullanılması önerilmez.';
$strPhp = 'PHP kodu oluştur';
$strPHPVersion = 'PHP Sürümü';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin yardım';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt>\' nin değeri konfigurasyon dosyasının içinde verilmelidir!';
$strPolish = 'Lehce';
$strPortrait = 'Portre';
$strPos1 = 'Başlangıç';
$strPrevious = 'Önceki';
$strPrimary = 'Birincil';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Birincil anahtar silindi';
$strPrimaryKeyName = 'PRIMARY KEY TEK olmalıdır!';
$strPrimaryKeyWarning = '# PRIMARY <b>sadece</b> birincil bir anahtarın ismi <b>olmalıdır!</b>';
$strPrintViewFull = 'Yazıcı görüntüsü (tüm metin)';
$strPrintView = 'Yazıcı görüntüsü';
$strPrint = 'Yazdır';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT hariç tüm yetkileri içerir.';
$strPrivDescAlter = 'Varolan tablonun yapısının değiştirilmesine izin verir.';
$strPrivDescCreateDb = 'Yeni veritabanları ve tabloların oluşturulmasına izin verir.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Yeni tabloların oluşturulmasına izin verir.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Geçici tablolara oluşturulmasına izin verir.';
$strPrivDescDelete = 'Veri silinmesine izin verir.';
$strPrivDescDropDb = 'Veritabanları ve tabloların kaldırılmasına izin verir.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tabloların kaldırılmasına izin verir.';
$strPrivDescExecute = 'Kaydedilmiş yordamların çalıştırılmasına izin verir.; Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescFile = 'Data import ve export\'una izin verir.';
$strPrivDescGrant = 'İmtiyaz tablolarını yeniden yüklemeden yeni kullanıcı ve yetki eklenmesine izin verir.';
$strPrivDescIndex = 'İndekslerin yaratılmasına ve kaldırılmasına izin verir.';
$strPrivDescInsert = 'Verinin eklenmesine ve yer değiştirilmesine izin verir.';
$strPrivDescLockTables = 'Geçerli işlem için tabloların kilitlenmesine izin verir.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Kullanıcının saat başına açabileceği bağlantıyı sınırlar.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Kullanıcının saat başına sunucuya gönderebileceği sorgu sayısını sınırlar.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Kullanıcının,saat başına çalıştırabileceği,herhangi bir tablo veya veritabanı değiştiren komut sayısını sınırlar.';
$strPrivDescProcess3 = 'Diğer kullanıcıların işlemlerinin kapatılmasına izin verir.';
$strPrivDescProcess4 = 'İşlem listesindeki bütün sorguların görüntülenmesine izin verir.';
$strPrivDescReferences = 'Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarının yeniden yüklenmesine ve önbelleğin silinmesine izin verir';
$strPrivDescReplClient = 'Kullanıcılara Slave ve Master\'ların nerede olduğunu sorma hakkını verir.';
$strPrivDescReplSlave = 'Kopya slave\'ler için gerekli.';
$strPrivDescSelect = 'Veri okunmasına izin ver.';
$strPrivDescShowDb = 'Bütün veritabanları listesine erişim verir.';
$strPrivDescShutdown = 'Sunucunun kapatılmasına izin ver.';
$strPrivDescSuper = 'Maksimum bağlantı sayısı aşılsa bile bağlanmasına izin ver;Global değişkenleri saptamak veya diğer kullanıcıların işlemlerini sonlandırmak gibi bir çok yönetim işlemi için gereklidir.';
$strPrivDescUpdate = 'Veri değiştirilmesine izin ver.';
$strPrivDescUsage = 'Ä°mtiyaz yok.';
$strPrivilegesReloaded = 'Ayrıcalıklar başarıyla yüklendi.';
$strPrivileges = 'Ä°mtiyazlar';
$strProcesslist = 'İşlem listesi';
$strPutColNames = 'İlk satırda alan isimlerini koy';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = ' Sorgula';
$strQueryFrame = 'Sorgu penceresi';
$strQueryOnDb = '<b>%s</b> veritabanında SQL sorgusu&nbsp;:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL geçmişi';
$strQueryStatistics = '<b>Sorgu istatistikleri</b>: Başlangıçtan bu yana sunucuya <b>%s</b> sorgu gönderildi.';
$strQueryTime = 'Sorgu %01.4f san sürdü';
$strQueryType = 'Sorgu şekli';
$strQueryWindowLock = 'Pencere dışından bu sorgunun üzerine yazma';

$strReceived = 'Alındı';
$strRecords = 'Kayıtlar';
$strReferentialIntegrity = 'Referans bütünlüğünü kontrol et.';
$strRefresh = 'Yenile';
$strRelationalSchema = 'İlişki şeması';
$strRelationNotWorking = 'İlişkili tablolarla çalışmada kullanılan ekstra özellikler kapatıldı.Nedenini öğrenmek için %sburaya%s tıklayınız...';
$strRelationsForTable = 'TABLO İLİŞKİLERİ';
$strRelations = 'İlişkiler';
$strRelationView = 'İlişki görünümü';
$strReloadFailed = 'MySQL yeniden yüklenmesi gerçekleştirilemedi.';
$strReloadingThePrivileges = 'İmtiyazları yeniden yüklüyor';
$strReloadMySQL = 'MySQL\' i yeniden yükle';
$strRemoveSelectedUsers = 'Seçili kullanıcıları kaldır';
$strRenameDatabaseOK = '%s veritabanı %s olarak yeniden adlandırıldı';
$strRenameTableOK = '%s tablosu %s olarak yeniden adlandırıldı';
$strRenameTable = 'Tabloyu yeniden adlandır';
$strRepairTable = 'Tablo\'yu onar';
$strReplaceNULLBy = 'NULL \' u bununla yerdeğiştir';
$strReplaceTable = 'Tablo verisini bir dosyadaki ile değiştir';
$strReset = 'Sıfırla';
$strResourceLimits = 'Kaynak sınırları';
$strReType = 'Yeniden gir';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kullanıcılar yeniden yüklenene kadar hala KULLANIM ayrıcalığına sahip olacaklar.';
$strRevokeAndDelete = 'Kullanıcılardaki tüm etkin yetkileri geçersiz kıl ve sonra sil..';
$strRevoke = 'Geçersiz kıl';
$strRevokeMessage = '%s\'in önceliklerini kaldırdınız';
$strRomanian = 'Romence';
$strRowLength = 'Satır boyu';
$strRowsFrom = 'kayıt : Başlayacağı kayıt :';
$strRowSize = ' Satır boyutu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'yatay (döndürülmüş başlıklar)';
$strRowsModeHorizontal = 'yatay';
$strRowsModeOptions = '%s olarak göster ve %s hücre sonra başlığı tekrarla.';
$strRowsModeVertical = 'dikey';
$strRows = 'Satır';
$strRowsStatistic = 'Satır istatistiği';
$strRunning = '# %s üzerinde çalışıyor...';
$strRunQuery = 'Sorguyu çalıştır';
$strRunSQLQuery = '<b>%s</b> veritabanı üzerinde sorgu çalıştır';
$strRussian = 'Rusça';

$strSave = 'Kaydet';
$strSaveOnServer = 'Sunucuda %s dizininin içinde kaydet';
$strScaleFactorSmall = 'Çarpan faktörü sayfadaki şema için çok küçük';
$strSearch = 'Ara';
$strSearchFormTitle = 'Veritabanında ara';
$strSearchInTables = 'Tablo içinde ara :';
$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime veya değerler ( joker: "%" ):';
$strSearchOption1 = 'kelimelerin en azından biri';
$strSearchOption2 = 'bütün kelimeler';
$strSearchOption3 = 'tam eşleşim';
$strSearchOption4 = 'normal deyim';
$strSearchResultsFor = ' "%s" %s için arama sonuçları:';
$strSearchType = '<b>BUL </b> :';
$strSecretRequired = 'Ayar dosyası için gizli bir şifre gerekiyor (blowfish_secret).';
$strSelectADb = ' Lütfen bir veritabanı seçiniz';
$strSelectAll = 'Tümünü seç';
$strSelectBinaryLog = 'Görüntülemek istediğiniz binari kaydını seçiniz'; 
$strSelectFields = 'Alan seç (en az bir)';
$strSelectNumRows = 'sorgu içerisinde';
$strSelectTables = 'Tabloları seç';
$strSend = 'Dosya olarak kaydet';
$strSent = 'Gönderildi';
$strServerChoice = 'Server seçimi';
$strServerNotResponding = 'Sunucu yanıt vermiyor';
$strServerStatus = 'Çalışma bilgisi';
$strServerStatusUptime = 'Bu MySQL sunucusunun çalışma süresi : %s <br /> Başlama Zamanı: %s ';
$strServer = 'Sunucusu';
$strServerTabProcesslist = 'İşlemler';
$strServerTabVariables = 'Değişkenler';
$strServerTrafficNotes = '<b>Sunucu Yoğunluğu</b>: Bu tablolar başlama zamanından bu yana MySQL sunucusunun network yoğunluğunu gösterir.';
$strServerVars = 'Sunucu değişkenleri ve ayarları';
$strServerVersion = 'Server sürümü';
$strSessionValue = 'Oturum değeri';
$strSetEnumVal = 'Eğer alan tipi "enum" veya "set" ise verileri şu formata göre giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Eğer bu değerler arasına backslash ("\") veya tek tırnak koymanız gerekirse (\'),bunun için backslash kullanın.Mesela: \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\') gibi.';
$strShowAll = 'Tümünü göster';
$strShowColor = 'Rengi göster';
$strShowDatadictAs = 'Veri sözlüğü formatı';
$strShowFullQueries = 'Sorguların tümünü göster';
$strShow = 'Göster';
$strShowGrid = 'Izgarayı göster';
$strShowingRecords = 'Kayıtları gösteriyor...';
$strShowPHPInfo = 'PHP bilgisini göster';
$strShowTableDimension = 'Tabloların';
$strShowTables = 'Tabloları göster';
$strShowThisQuery = 'Sorguyu burada yine göster.';
$strSimplifiedChinese = 'Basitleştirilmiş Çince';
$strSingly = '( birer birer )';
$strSize = 'Boyut';
$strSlovak = 'Slovakça';
$strSlovenian = 'Slovence';
$strSocketProblem = '(ya da lokal MySQL sunucusu soketi düzgün bir şekilde ayarlanmamış.)';
$strSortByKey = 'Anahtara göre sırala';
$strSort = 'Sırala';
$strSpaceUsage = 'Kullanılan alan';
$strSpanish = 'Ä°spanyolca';
$strSplitWordsWithSpace = 'Kelimelerin arasında boşluk olmalıdır (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL\’e dönüştürme uyumluluğu';
$strSQLExportType = 'Export tipi';
$strSQLOptions = 'SQL seçenekleri';
$strSQLParserBugMessage = 'SQL yorumlayıcısında bir hata bulma ihtimaliniz var.Lütfen sorgunuzu dikkatli bir şekilde gözden geçiriniz,ve tırnaklar doğru ve yanlış yazılmamış kontrol ediniz.Diğer olası hata nedenleri metin alanına alabileceği boyuttan daha büyük bir dosya yüklüyor olma ihtimalinizdir.Sorgunuzu MySQL komut satırı arayüzünde de deneyebilirsiniz..MySQL sunucu hata çıktısı,var ise,hatayı manızda size yardımcı olabilir.Hala sorunlarınız varsa veya komut satırı arayüzü çalışırken,yorumlayıcı hata veriyorsa,lütfen SQL sorgu girişinizi hata yaratan tek bir sorguya indirgeyin,ve aşağıdaki CUT bölümü veri yığını ile birlikte hata raporunu bildiriniz:';
$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata varmış gibi gözüküyor.MySQL sunucu hata çıktısı,var ise,hatayı bulmanızda size yardımcı olabilir.';
$strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
$strSQLResult = 'SQL sonucu';
$strSQL = 'SQL sorgusu';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Geçersiz tanımlayıcı';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Kapatılmamış tırnak';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Bilinmeyen noktalama işareti';
$strStatCheckTime = 'Son kontrol';
$strStatCreateTime = 'Oluşturulma';
$strStatement = 'Durum';
$strStatUpdateTime = 'Son güncellenme';
$strStatus = 'Durum';
$strStorageEngine = 'Depolama Motoru'; 
$strStorageEngines = 'Depolama Motorları'; 
$strStrucCSV = 'CSV verisi';
$strStrucData = 'Yapı ve Veri';
$strStrucDrop = 'DROP TABLE ekle';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel verisi için CSV';
$strStrucNativeExcel = 'MS Excel verisi';
$strStrucOnly = 'Sadece yapı';
$strStructPropose = 'Tablo yapısını analiz et.';
$strStructure = 'Yapı';
$strSubmit = 'Onayla';
$strSuccess = 'SQL sorgunuz başarıyla çalıştırılmıştır';
$strSum = 'toplam';
$strSwedish = 'İsveçce';
$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmış veritabanını kullan.'; 
$strSwitchToTable = 'Kopyalanmış tabloya geç';

$strTableComments = 'Tablo yorumları';
$strTableEmpty = 'Tablo ismi boş!';
$strTableHasBeenDropped = '%s tablosu kaldırılmıştır';
$strTableHasBeenEmptied = '%s tablosu boşaltılmıştır';
$strTableHasBeenFlushed = '%s tablosu başarıyla kapatılmıştır.';
$strTableMaintenance = 'Tablo bakımı';
$strTableOfContents = 'İçerik tablosu';
$strTableOptions = 'Tablo ayarları';
$strTables = '%s tablo';
$strTableStructure = 'Tablo yapısı :';
$strTable = 'Tablo:';
$strTableType = 'Tablo tipi';
$strTakeIt = 'Seç';
$strTblPrivileges = 'Tabloya özgü yetkiler';
$strTextAreaLength = 'Boyutu nedeniyle,<br /> bu alan düzenlenmeyebilir ';
$strThai = 'Thai';
$strTheme = 'Tema / Sitil';
$strThisHost = 'Bu host ';
$strThisNotDirectory = 'Bu bir dizin değildi';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s işlemi başarıyla sonlandırıldı.';
$strTime = 'Zaman';
$strToggleScratchboard = 'scratchboard\a geç';
$strTotal = 'toplam';
$strTotalUC = 'Toplam';
$strTraditionalChinese = 'Geleneksel Çince';
$strTraditionalSpanish = 'Geleneksel Ä°spanyolca';
$strTraffic = 'Yoğunluk';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Bir alandaki binari veriyi yüklemek için link göster.İlk seçenek binari dosya adıdır.İkinci seçenek ise dosya adını içeren tablo satırırın olası alan adıdır.İkinci bir seçenek istiyorsanız ilk seçeneği boş bırakmalısınız.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Verinin hexadesimal sunumunu gösterir.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Tıklanabilir bir thumbnail gösterir; seçenekler: pixel olarak genişlik,yükseklik (orijinal oran korunur)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Bu resime direkt bir link gösterir (direct blob yüklemesi...).';
$strTransformation_image_png__inline = 'jpeg resmini gör: satıriçi';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Bir TIME, TIMESTAMP veya DATETIME alanı alır ve varsayılan tarih formatı bilgilerinizle onu yeniden biçimlendirir.İlk seçenek zamangösterimi(timestamp)\'ne eklenecek bir offset(saat olarak)\'tir.(Varsayılan: 0).İkinci seçenek PHP\'nin strftime() fonksiyonu için uygun olan parametrelere göre farklı bir zamangösterimi(timestamp)\'dir.';
$strTransformation_text_plain__external = 'Dış bir uygulama çalıştırır ve alanverisini standart giriş yoluyla besler.Uygulamanın standart çıktısı döner.Varsayılan hoş bir HTML çıktısı veren Tidy(Düzenli)\'dir..Güvenlik nedeniyle libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dosyasını elle düzenlemeniz ve çalışmasına izin vereceğiniz araçları eklemeniz gerekir.İlk seçenek;çalıştırmak istediğiniz program sayısı,ikinci seçenek ise program için gerekli olan parametrelerdir.Üçüncü parametre ,eğer 1\'e setlenmişse htmlspecialchars() fonksiyonunu kullanarak çıktıyı dönüştürecektir(Varsayılan: 1).Dördüncü bir parametre ise ,eğer 1\'e setlenmişse NOWRAP(kaydırma yok) kodu tüm hücreye eklenecek ve bütün çıktı yeniden düzenlenmeden görünecektir.(Varsayılan :1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Alanın orijinal biçimlendirmesini korur.Escaping(kaçış) yapılmaz..';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Bir resim ve bir link gösterir,alan dosya ismini içerir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir yazım,ikinci seçenek pixel olarak genişlik,üçüncüsü ise yüksekliktir.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Bir link ve dosya ismini içeren alanı gösterir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir gösterim,ikincisi ise link için bir başlıktır.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Bir karakter dizisinin bir kısmını gösterir. İlk seçenek dizinin başlangıcından ne kadar uzağa gideceğidir (Varsayılan 0). İkinci seçenek kaç karakter alınacağıdır (Varsayılan: dizinin sonuna kadar). Üçüncü seçenek ise dizide kesilme olacaksa eklenecek ya da çıkartılacak diziyi belirtir (Varsayılan: "...").';
$strTruncateQueries = 'Görülen sorguları kısalt';
$strTurkish = 'Türkçe';
$strType = 'Tip';

$strUkrainian = 'Ukraynaca';
$strUncheckAll = 'Hiçbirisini Seçme';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unique';
$strUnknown = 'bilinmeyen';
$strUnselectAll = 'Hiçbirisini seçme';
$strUpdatePrivMessage = '%s için olan yetkileri güncellediniz.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
$strUpdateQuery = 'Sorguyu güncelle';
$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumları tablosunun nasıl güncellendiğini öğrenmek istiyorsanız Dökümanlara bakınız.';
$strUpgrade = '%s %s veya daha sonraki bir sürüme yükseltme yapmanız gereklidir.';
$strUsage = 'Kullanım';
$strUseBackquotes = 'Tablo ve alan isimleri için ters tırnak " ` " işaretini kullan';
$strUseHostTable = 'Host tablosunu kullan';
$strUserAlreadyExists = '%s kullanıcısı zaten mevcut!';
$strUserEmpty = 'Kullanıcı ismi alanı doldurulmadı!';
$strUser = 'Kullanıcı';
$strUserName = 'Kullanıcı ismi';
$strUserNotFound = 'Seçili kullanıcı yetki tablosunda bulunamadı.';
$strUserOverview = 'Kullanıcı gözlem';
$strUsersDeleted = 'Seçili kullanıcılar başarıyla silindi.';
$strUsersHavingAccessToDb = '&quot;%s&quot; veritabanına erişimi olan kullanıcılar';
$strUseTabKey = 'Değerden değere geçmek için TAB tuşunu istediğiniz herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUŞLARI\`nı kullanın.';
$strUseTables = 'Tabloları kullan';
$strUseTextField = 'Metin alanını kullan';
$strUseThisValue = 'Bu değeri kullan';

$strValidateSQL = 'SQL\'i doğrula';
$strValidatorError = 'SQL onaylayıcısı başlatılamadı.%sdökümanlar%s\'da belirtildiği gibi,gerekli php uzantılarının yüklenip yüklenilmediğini kontrol ediniz.';
$strValue = 'Değer';
$strVar = 'Değişken';
$strVersionInformation = 'Sürüm bilgisi'; 
$strViewDumpDatabases = 'Veritabanları döküm şeması';
$strViewDumpDB = 'Veritabanı döküm şeması';
$strViewDump = 'Tablo döküm şeması';
$strView = 'Görüntü';  
$strViewHasBeenDropped = '%s görüntüsü kaldırıldı';  

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Yükleme için belirttiğiniz dizine ulaşılamıyor.';
$strWebServerUploadDirectory = 'web sunucu yükleme dizini';
$strWelcome = '%s sürümüne HOŞGELDİNİZ....';
$strWestEuropean = 'Batı Avrupa';
$strWildcard = 'joker';
$strWindowNotFound = 'Tarayı penceresi güncellenemiyor...Bağlantısı olan pencereyi kapattınız veya tarayıcınızın güvenlik ayarları buna izin vermiyor';
$strWithChecked = 'Seçilileri:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Yorum yazılması mümkün değil.';
$strWritingRelationNotPossible = 'İlişki yazılması mümkün değil.';
$strWrongUser = 'Hatalı kullanıcı adı/parola. Erişim engellendi.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Evet';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Not: Bu seçeneklerin 0\'a ayarlanması sınırı kaldırır..';
$strZip = '"ziplenmiş"';

$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager