Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/slovenian-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: slovenian-utf-8.inc.php,v 2.97 2005/10/30 10:03:50 nijel Exp $ */

/* By: urska.colner, agenda d.o.o. <hide@address.com>, uros kositer, agenda d.o.o. <hide@address.com> */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Čet', 'Pet', 'Sob');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';

$strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni ključ';
$strAbortedClients = 'Prekinjeno';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vnesite absolutno pot do docSQL mape na strežniku';
$strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je poskušal povezati na MySQL strežnik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabniško ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL strežnika.';
$strAction = 'Akcija';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
$strAddConstraints = 'Dodaj omejitve';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
$strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagojen komentar v glavo (\\n prelomi vrstice)';
$strAddIfNotExists = 'Dodaj ČE NE OBSTAJA';
$strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
$strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
$strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
$strAddedColumnComment = 'Dodan komentar za stolpec';
$strAddedColumnRelation = 'Dodana relacija za stolpec';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Nazaj na prejšnjo stran';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi Å¡e eno novo vrstico';
$strAfterInsertSame = 'Pojdi nazaj na stran';
$strAll = 'Vse/Vsi';
$strAllTableSameWidth = 'prikažem vse tabele enake širine?';
$strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
$strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
$strAnd = 'In';
$strAny = 'Katerikoli';
$strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
$strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
$strArabic = 'Arabsko';
$strArmenian = 'Armensko';
$strAscending = 'Naraščajoče';
$strAtBeginningOfTable = 'Na začetku tabele';
$strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
$strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';

$strBack = 'Nazaj';
$strBaltic = 'Baltsko';
$strBeginCut = 'ZAČETEK IZREZA';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
$strBookmarkLabel = 'Nalepka';
$strBookmarkQuery = 'Označena SQL-poizvedba';
$strBookmarkThis = 'Označi to SQL-poizvedbo';
$strBookmarkView = 'Samo pogled';
$strBrowse = 'Prebrskaj';
$strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
$strBulgarian = 'Bolgarsko';
$strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odloženih podatkov zaradi neuporabne končnice Bz2 v tej različici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Če želite izvajati stiskanje s pomočjo Bz2, boste morali posodobiti php v novejšo različico. Za podrobnosti si oglejte php poročilo o napaki %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCSVOptions = 'CSV možnosti';
$strCalendar = 'Koledar';
$strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL strežnik';
$strCantLoad = 'ne morem naložiti podaljška %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoče naložiti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogočal uporabo teh ekstenzij ali onemogočite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoče preimenovati v PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoče uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, čeprav so ekstenzije normalno naložene. Preverite konfiguracijo php.';
$strCardinality = 'Kardinalnost';
$strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih črk';
$strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male črke';
$strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
$strChange = 'Spremeni';
$strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... obdrži starega.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbriši starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno naloži njegove pravice.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbriši starega s seznama uporabnikov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... prekliči vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbriši.';
$strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
$strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Spremeni geslo';
$strCharset = 'Nabor znakov';
$strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
$strCharsets = 'Nabori znakov';
$strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvrščanje znakov';
$strCheckAll = 'Označi vse';
$strCheckOverhead = 'Preveri prekoračene';
$strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
$strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Preveri tabelo';
$strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
$strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
$strCollation = 'Pravilo za razvrščanje znakov';
$strColumnNames = 'Imena stolpcev';
$strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipični za stolpec';
$strCommand = 'Ukaz';
$strComments = 'Komentarji';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARJI ZA TABELO';
$strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
$strCompression = 'Stiskanje';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, če php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporočilo o napaki. V večini primerov gre za manjkajoči narekovaj ali podpičje.<br />Če dobite prazno stran, je vse v redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
$strConnectionError = 'Povezava ni mogoča: neveljavne nastavitve.';
$strConnections = 'Povezave';
$strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
$strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
$strCookiesRequired = 'Če želite še dalje uporabljati program, morate omogočiti piškotke.';
$strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoče kopirati same vase!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je že prekinjena.';
$strCreate = 'Ustvari';
$strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
$strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
$strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
$strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
$strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
$strCreationDates = 'Datumi za ustvarjeno/posodobljeno/preverjeno';
$strCriteria = 'Kriteriji';
$strCroatian = 'Hrvaško';
$strCyrillic = 'Cirilica';
$strCzech = 'Češko';
$strCzechSlovak = 'Češkoslovaško';

$strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
$strDBGContext = 'Kontekst';
$strDBGContextID = 'Kontekst ID';
$strDBGHits = 'Zadetki';
$strDBGLine = 'Vrstica';
$strDBGMaxTimeMs = 'Največji čas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Najmanjši čas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zadetek, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Skupni čas, ms';
$strDBRename = 'Preimenuj podatkovno bazo v';
$strDanish = 'Dansko';
$strData = 'Podatki';
$strDataDict = 'Podatkovni slovar';
$strDataOnly = 'Samo podatki';
$strDatabase = 'Podatkovna baza';
$strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne baze je prazno!';
$strDatabaseExportOptions = 'Možnosti za izvoz baze podatkov';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavržena.';
$strDatabaseNoTable = 'Ta baza podatkov ne vsebuje tabele!!';
$strDatabases = 'podatkovne baze';
$strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspešno zavržene.';
$strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoči statistiko';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omogoči statistiko';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogočitev statistike podatkovne baze lahko povzroči močno povečan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
$strDbPrivileges = 'Privilegiji tipični za podatkovno bazo';
$strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
$strDefault = 'Privzeto';
$strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez poševnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
$strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo več. Ali želite izbrisati te sklice?';
$strDelayedInserts = 'Uporabi zakasnjeno vstavljanje';
$strDelete = 'Izbriši';
$strDeleteAndFlush = 'Izbriši uporabnike in potem osveži privilegije.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'To je najboljši način, vendar lahko osveževanje privilegijev traja nekaj časa.';
$strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
$strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
$strDeleting = 'Brišem %s';
$strDescending = 'Padajoče';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'slovar';
$strDisabled = 'Onemogočeno';
$strDisplayFeat = 'Prikaži lastnosti';
$strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemo';
$strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Ali res želite ';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDrop = 'Zavrži';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIČILI celotno bazo podatkov!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zavrži izbrane podatkovne baze';
$strDropUsersDb = 'Izbriši podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
$strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
$strDumpXRows = 'Odloži %s vrstic, začni z zapisom # %s.';
$strDumpingData = 'Odloži podatke za tabelo';
$strDynamic = 'dinamično';

$strEdit = 'Uredi';
$strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEffective = 'Učinkovito';
$strEmpty = 'Izprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno množico (npr. nič vrstic).';
$strEnabled = 'Omogočeno';
$strEncloseInTransaction = 'Vključi izvoz v transakcijo';
$strEnd = 'Konec';
$strEndCut = 'KONEC IZREZA';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnglish = 'Angleško';
$strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v angleščini ';
$strError = 'Napaka';
$strEstonian = 'Estonsko';
$strExcelEdition = 'Izdaja za Excel';
$strExcelOptions = 'Možnosti za Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
$strExplain = 'Razloži SQL stavek';
$strExport = 'Izvozi';
$strExtendedInserts = 'Razširjene \'insert\' poizvedbe';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
$strField = 'Polje';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavrženo';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsEmpty = ' Å tevec polj je prazen! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja zaključena z';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s že obstaja na strežniku, spremenite ime novi ali prepišite obstoječo datoteko.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
$strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
$strFileNameTemplateHelp = 'Uporabi __DB__ za ime zbirke podatkov, __TABLE__ za ime tabele in možnosti %sany strftime%s za navedbo časa, pripone pa bodo dodane samodejno. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.';
$strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
$strFixed = 'fiksno';
$strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja strežnik, če so bile tabele ročno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osvežiti privilegije.';
$strFlushTable = 'Počisti tabelo ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
$strFormat = 'Oblika';
$strFullText = 'Polna besedila';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Ustvaril';
$strGenTime = 'Čas nastanka';
$strGeneralRelationFeat = 'Splošne lastnosti relacij';
$strGeorgian = 'Gruzijsko';
$strGerman = 'Nemško';
$strGlobal = 'globalno';
$strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
$strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
$strGo = 'Izvedi';
$strGrantOption = 'Dovoli';
$strGreek = 'Grško';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
$strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
$strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
$strHebrew = 'Hebrejsko';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Uradna domača stran phpMyAdmin';
$strHost = 'Gostitelj';
$strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
$strHungarian = 'Madžarsko';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
$strIgnore = 'Prezri';
$strIgnoreInserts = 'Uporabi možnost prezri vstavke';
$strIgnoringFile = 'Prezrl sem datoteko %s';
$strImportDocSQL = 'Uvozi docSQL datoteke';
$strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
$strImportFinished = 'Uvoz končan';
$strInUse = 'v uporabi';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavržen';
$strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu računu MySQLa. MySQL strežnik teče s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Čimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
$strInsert = 'Vstavi';
$strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
$strInsertNewRow = 'Vstavi novo vrstico';
$strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
$strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
$strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, če obstaja tudi v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Notranje relacije';

$strJapanese = 'Japonsko';
$strJumpToDB = 'Preskoči na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Samo izbriši uporabnike iz tabel privilegijev.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko še vedno normalno dostopajo do strežnika, dokler ne osvežite privilegijev';

$strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
$strKeyname = 'Ime ključa';
$strKill = 'Prekini proces';
$strKorean = 'Korejsko';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Možnosti za LaTeX';
$strLandscape = 'Ležeče';
$strLatexCaption = 'Ime tabele';
$strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
$strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
$strLatexIncludeCaption = 'Vključi ime tabele';
$strLatexLabel = 'Označi ključ';
$strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
$strLengthSet = 'Dolžina/Vrednosti*';
$strLimitNumRows = 'Å tevilo vrstic na stran';
$strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zaključene z';
$strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoče najti';
$strLinksTo = 'Povezave z';
$strLithuanian = 'Litvansko';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
$strLogPassword = 'Geslo:';
$strLogServer = 'Strežnik';
$strLogUsername = 'Uporabniško ime:';
$strLogin = 'Prijava';
$strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
$strLogout = 'Odjava';

$strMIMETypesForTable = 'VRSTE MIME ZA TABELO';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
$strMIME_available_mime = 'Razpoložljive MIME-vrste';
$strMIME_available_transform = 'Razpoložljive pretvorbe';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
$strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
$strMIME_transformation_note = 'Seznam razpoložljivih možnosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, če kliknete na %sopise transformacij%s';
$strMIME_transformation_options = 'Možnosti pretvorbe';
$strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za možnosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Če želite med vrednosti vnesti poševnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (še eno) poševnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano ležeče, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
$strMaximumSize = 'Največja velikost: %s%s';
$strModifications = 'Spremembe so shranjene';
$strModify = 'Spremeni';
$strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
$strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoče premakniti same vase!';
$strMultilingual = 'večjezično';
$strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ponovno naložen.';
$strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% teče na %pma_s2% kot %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Pokaži procese';
$strMySQLShowStatus = 'Pokaži tekoče informacije o MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Pokaži sistemske spremenljivke MySQL';

$strName = 'Ime';
$strNext = 'Naslednji';
$strNo = 'Ne';
$strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
$strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
$strNoDescription = 'brez opisa';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izključene.';
$strNoExplain = 'Preskoči razlago SQL stavka';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznejši z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
$strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
$strNoModification = 'Brez sprememb';
$strNoOptions = 'Za to obliko ni možnosti';
$strNoPassword = 'Brez gesla';
$strNoPermission = 'Spletni strežnik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
$strNoPhp = 'Brez kode PHP';
$strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
$strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
$strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoče najti tabel.';
$strNoUsersFound = 'Ni mogoče najti uporabnika(ov).';
$strNoValidateSQL = 'Preskoči preverjanje pravilnosti SQL stavka';
$strNone = 'Brez';
$strNotNumber = 'To ni Å¡tevilo!';
$strNotOK = 'Ni v redu';
$strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoče najti ali pa ni v %s';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
$strNumTables = 'Ttabel';

$strOK = 'V redu';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
$strOr = 'Ali';
$strOverhead = 'Presežek';
$strOverwriteExisting = 'Prepiši obstoječo(e) datoteko(e)';

$strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne težave z večbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poročilo o hrošču 19404. Ta verzija PHP ni priporočljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'Različica PHP';
$strPageNumber = 'Å tevilka strani:';
$strPaperSize = 'Velikost papirja';
$strPartialText = 'Delna besedila';
$strPassword = 'Geslo';
$strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspešno spremenjeno.';
$strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
$strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
$strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
$strPdfNoTables = 'Ni tabel';
$strPerHour = 'na uro';
$strPerMinute = 'na minuto';
$strPerSecond = 'na sekundo';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
$strPortrait = 'Pokončno';
$strPos1 = 'Začetek';
$strPrevious = 'Prejšnji';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni ključ je zavržen';
$strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega ključa mora biti... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega ključa!)';
$strPrint = 'Natisni';
$strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
$strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Omogoča spreminjanje strukture obstoječih tabel.';
$strPrivDescCreateDb = 'Omogoča ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Omogoča ustvarjanje novih tabel.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoča ustvarjanje začasnih tabel.';
$strPrivDescDelete = 'Omogoča brisanje podatkov.';
$strPrivDescDropDb = 'Omogoča brisanje podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescDropTbl = 'Omogoča brisanje tabel.';
$strPrivDescExecute = 'Omogoča poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescFile = 'Omogoča uvažanje in izvažanje podatkov v datoteke.';
$strPrivDescGrant = 'Omogoča dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osveževanja privilegijev.';
$strPrivDescIndex = 'Omogoča ustvarjanje in brisanje indeksov.';
$strPrivDescInsert = 'Omogoča vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
$strPrivDescLockTables = 'Omogoča zaklepanje tabel za trenutno temo.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omeji Å¡tevilo povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji število poizved, ki jih uporabnik lahko pošlje strežniku v eni uri.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
$strPrivDescProcess3 = 'Omogoča ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescProcess4 = 'Omogoča pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
$strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescReload = 'Omogoča osveževanje strežnikovih nastavitev in praznjenje strežnikovih predpomnilnikov.';
$strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni strežniki.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene strežnike pri replikaciji.';
$strPrivDescSelect = 'Omogoča branje podatkov.';
$strPrivDescShowDb = 'Omogoča dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
$strPrivDescShutdown = 'Omogoča ugašanje strežnika.';
$strPrivDescSuper = 'Omogoča priklaplanje tudi če je že doseženo največje dovoljeno število priklopov; Potrebno za večino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescUpdate = 'Omogoča spreminjanje podatkov.';
$strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
$strPrivileges = 'Privilegiji';
$strPrivilegesReloaded = 'Uspešno sem osvežil privilegije.';
$strProcesslist = 'Seznam procesov';
$strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';

$strQBE = 'Poizvedba';
$strQBEDel = 'Briši';
$strQBEIns = 'Vstavi';
$strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
$strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo strežniku poslanih %s poizvedb.';
$strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
$strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepiši te poizvedbe od zunaj';

$strReType = 'Ponovno vnesi';
$strReceived = 'Prejeto';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Preveri referenčno integriteto:';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjučene. Če želite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
$strRelationView = 'Pogled relacij';
$strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE ZA TABELO';
$strReloadFailed = 'Ponovno nalaganje MySQL ni uspelo.';
$strReloadMySQL = 'Ponovno naloži MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Osvežujem privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Izbriši izbrane uporabnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podatkov %s je preimenovana v %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
$strRepairTable = 'Popravi tabelo';
$strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
$strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
$strReset = 'Ponastavi';
$strResourceLimits = 'Omejitve virov';
$strRevoke = 'Odvzemi';
$strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbriši.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo še vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osvežite privilegijev.';
$strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
$strRowLength = 'Dolžina vrstice';
$strRowSize = ' Velikost vrstice ';
$strRows = 'Vrstice';
$strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
$strRowsModeOptions = 'v %s načinu in ponovi glavo po %s celicah';
$strRowsModeVertical = 'navpičnem';
$strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
$strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
$strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
$strRunning = 'teče na %s';
$strRussian = 'Rusko';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLOptions = 'SQL možnosti';
$strSQLParserBugMessage = 'Obstaja možnost, da ste v SQL razčlenjevalniku naleteli na hrošča. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, če so citati pravilni in če se ujemajo. Možno je tudi, da prenašate binarno datoteko, ki je izven področja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav. Če se bodo težave nadaljevale, ali če razčlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanjšajte vnešeno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroča težave in pošljite poročilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi prišlo do napake. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav.';
$strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz ločil';
$strSave = 'Shrani';
$strSaveOnServer = 'Shrani na strežnik, v imenik %s';
$strScaleFactorSmall = 'Faktor povečava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
$strSearch = 'Iskanje';
$strSearchFormTitle = 'Išči v podatkovni bazi';
$strSearchInTables = 'V tabelah:';
$strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
$strSearchOption2 = 'vse besede';
$strSearchOption3 = 'točno določeno frazo';
$strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najdi:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj določiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
$strSelectAll = 'Izberi vse';
$strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
$strSelectNumRows = 'in poizvedba';
$strSelectTables = 'Izberi tabele';
$strSend = 'Shrani kot datoteko';
$strSent = 'Poslano';
$strServer = 'Strežnik';
$strServerChoice = 'Izbira strežnika';
$strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
$strServerStatusUptime = 'MySQL strežnik deluje že %s. Zagnal se je %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesi';
$strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet na strežniku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omrežja za ta MySQL strežnik, odkar je bil zagnan.';
$strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve strežnika';
$strServerVersion = 'Različica strežnika';
$strSessionValue = 'Vrednost seje';
$strSetEnumVal = 'Če je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Če želite med vrednostmi uporabiti poševnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite poševnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Pokaži';
$strShowAll = 'Pokaži vse';
$strShowColor = 'Pokaži barvo';
$strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
$strShowFullQueries = 'Pokaži celotne poizvedbe';
$strShowGrid = 'Pokaži mrežo';
$strShowPHPInfo = 'Pokaži podatke o PHP';
$strShowTableDimension = 'Pokaži dimenzije tabel';
$strShowTables = 'Pokaži tabele';
$strShowThisQuery = ' Ponovno pokaži poizvedbo v tem oknu ';
$strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
$strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
$strSingly = '(posamezno)';
$strSize = 'Velikost';
$strSort = 'Sortiraj';
$strSortByKey = 'Uredi po ključu';
$strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
$strSplitWordsWithSpace = 'Besede so ločene s presledkom (" ").';
$strStatCheckTime = 'Zadnjič pregledano';
$strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
$strStatUpdateTime = 'Zadnjič posodobljeno';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatus = 'Stanje';
$strStrucCSV = 'CSV podatki';
$strStrucData = 'Struktura in podatki';
$strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE poizvedbo';
$strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za MS Excel';
$strStrucOnly = 'Samo struktura';
$strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Pošlji';
$strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspešno izvedena';
$strSum = 'Vsota';
$strSwedish = 'Å vedsko';
$strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';

$strTable = 'Tabela';
$strTableComments = 'Komentar tabele';
$strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavržena';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osvežena';
$strTableMaintenance = 'Vzdrževanje tabele';
$strTableOfContents = 'Vsebina';
$strTableOptions = 'Možnosti tabele';
$strTableStructure = 'Struktura tabele';
$strTableType = 'Vrsta tabele';
$strTables = '%s tabel';
$strTblPrivileges = 'Privilegiji tipični za tabelo';
$strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dolžine<br /> polja ne bo mogoče urejati ';
$strThai = 'Tajsko';
$strThisHost = 'Ta strežnik';
$strThisNotDirectory = 'To ni bila mapa';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
$strTime = 'Čas';
$strToggleScratchboard = 'preklopi odložišče (scratchboard)';
$strTotal = 'skupaj';
$strTotalUC = 'Skupaj';
$strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikaži povezavo za prenos binarnih podatkov polja. Prva možnost je ime binarne datoteke. Druga možnost je možno ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Če vnesete drugo možnost, mora biti prva možnost prazna';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikaže sličico, na katero lahko kliknete; možnosti: širina, višina v slikovnih pikah (obdrži prvotna razmerja)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Pokaži sliko/jpeg: vključeno';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Oblikuje polje TIME, TIMESTAMP ali DATETIME glede na lokalne oblike za prikaz časa. Prva možnost je odmik (v urah), ki bo dodan polju timestamp (Privzeto: 0). Druga možnost je drugačna oblika prikaza datuma, glede na parametre za PHP strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate ročno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, druga možnost pa so parametri za program. Če tretji parameter nastavite na 1, bo s pomočjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Če nastavite četrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikaže sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga možnost je širina v slikovnih pikah, tretja pa višina.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prikaže povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva možnost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva možnost je odmik, ki določa, kje se bo začelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga možnost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Če ni določen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja možnost pa določa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Skrči prikazane poizvedbe';
$strTurkish = 'Turško';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinsko';
$strUncheckAll = 'Odznači vse';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikaten';
$strUnknown = 'neznano';
$strUnselectAll = 'Prekliči izbor vsega';
$strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
$strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
$strUpdateQuery = 'Osveži poizvedbo';
$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novejšo.';
$strUsage = 'Uporaba';
$strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi poševnimi narekovaji';
$strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
$strUseTables = 'Uporabi tabele';
$strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
$strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';
$strUser = 'Uporabnik';
$strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s že obstaja!';
$strUserEmpty = 'Uporabniško ime je prazno!';
$strUserName = 'Uporabniško ime';
$strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem našel.';
$strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
$strUsersDeleted = 'Uspešno sem izbrisal izbrane uporabnike.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabniški dostop do &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
$strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, če so nameščeni vsi php razširitve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
$strValue = 'Vrednost';
$strVar = 'Spremenljivka';
$strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
$strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja podatkovnih baz';

$strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga določili za nalaganje, je nedosegljiv';
$strWelcome = 'Dobrodošli v %s';
$strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
$strWildcard = 'nadomestni znak';
$strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoče osvežiti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa vaš brskalnik blokira osveževanje varnostnih parametrov med okni.';
$strWithChecked = 'Z označenim:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Zapisovanje komentarjev ni mogoče';
$strWritingRelationNotPossible = 'Zapisovanje relacij ni mogoče';
$strWrongUser = 'Napačno uporabniško ime/geslo. Dostop zavrnjen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Če postavite vrednost na 0 (nič), boste odstranili omejitev.';
$strZip = '"zipano"';

$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager