Location: PHPKode > projects > MJGUEST > mjguest/interface/language/sv.utf8.php
<?php	

	/*	
	+----------------------------------------------------------------	
	|		
	|	MJGUEST	
	|	=========================================================
	|	Copyright (c) 2002-2008 Giacomo "mdsjack" Menni	
	|	Terms of agreement and support at www.mdsjack.bo.it	
	|		
	+----------------------------------------------------------------	
	|	[ EXTENSION MODULE ]	
	|	Language translation (swedish) by Stefan Johansson		
	+----------------------------------------------------------------	
	*/

$this->langdir = 'ltr';

$this->say	= array(	
	'guestbook'					=> 'Gästbok'
,	'guest'						=> 'Gäst'
,	'mod'						=> 'Moderator'
,	'admin'						=> 'Administratör'
,	'guests'					=> 'Gäster'
,	'name'						=> 'Namn'
,	'email'						=> 'Epost'
,	'country'					=> 'Land'
,	'web'						=> 'Hemsida'
,	'chat'						=> 'Chatklient'
,	'pic'						=> 'Avatar'
,	'msg'						=> 'Meddelande'
,	'pvt'						=> 'Skicka endast till admin'
,	'emoticons'					=> 'Emoticons'
,	'eneabled'					=> 'Aktiv'
,	'disabled'					=> 'Inaktiv'
,	'website_name'				=> 'Namn på hemsidan'
,	'cp_password'				=> 'Lösenord'
,	'language'					=> 'Språk'
,	'datetime_format'			=> 'Datum och Tid format'
,	'theme'						=> 'Visuellt tema'
,	'allow_pics'				=> 'Tillåt avatarer'
,	'swearwords_filter'			=> 'Svordomsfilter'
,	'trash_entries'				=> 'Ta bort alla inlägg'
,	'restore_config'			=> 'Återställ till standard konfiguration'
,	'recover_pass'				=> 'Återskapa mitt lösenord'
,	'time_zone'					=> 'Tidszon'
,	'entries_per_page'			=> 'Antal inlägg per sida'
,	'button_view'				=> 'Visa inlägg'
,	'button_sign'				=> 'Skapa nytt inlägg'
,	'button_admin'				=> 'Administratörs panel'
,	'button_logout'				=> 'Logga ut'
,	'button_prev'				=> 'Föregående Sida'
,	'button_next'				=> 'Nästa Sida'
,	'exceeded_msglen'			=> 'Max meddelandelängd uppnådd.'
,	'exceeded_emoticonsxentry'	=> 'Inga fler emoticons tillåtna.'
,	'confirm_delete_entry'		=> 'Vill du verkligen ta bort detta inlägg?'
,	'connex_data'				=> 'Anslutnings data'
,	'confirm_trash_entries'		=> 'Ta bort alla inlägg i gästboken.'
,	'confirm_restore_config'	=> 'Återställ till standard inställningar.'
,	'confirm_proceed'			=> 'Vill du fortsätta?'
,	'not_admin'					=> 'Du är inte inloggad som administratör'
,	'entry_added'				=> 'Tack för ditt inlägg!'
,	'entry_not_added'			=> 'Ditt inlägg har inte lagts till'
,	'entry_deleted'				=> 'Inlägget har tagits bort'
,	'entry_modified'			=> 'Inlägget har ändrats'
,	'already_signed'			=> 'Du är redan registrerad'
,	'pass_sent_to_admin'		=> 'Lösenordet har skickats till admin'
,	'pass_already_sent'			=> 'Lösenordet har redan skickats till admin'
,	'config_updated'			=> 'Uppdatering av konfigurationen är klar'
,	'enter_admin_pass'			=> 'Ange ditt lösenord'
,	'logged_in'					=> 'Tillträde godkänt. Logga in...'
,	'wrong_pass'				=> 'Inloggning misslyckad, försök igen!'
,	'logged_out'				=> 'Du är nu utloggad. Rensa upp klient data...'
,	'alert_empty_captcha'		=> 'Vänligen skriv in lösenordet (5 siffror)'
,	'guestbook_empty'			=> 'Gästboken är tom'
,	'field_name_maxlength'		=> 'Maximal längd på gästens namn'
,	'field_msg_maxlength'		=> 'Maximalt antal tecken per inlägg'
,	'max_emoticons_permsg'		=> 'Antal emoticons tillåtna per inlägg'
,	'max_avatar_kb'				=> 'Maximal storlek i KiloByte på avatarer'
,	'redirect_screen'			=> 'Visa omdirigering (avaktivera på slöa servrar)'
,	'email_notify'				=> 'Skicka epost vid nytt inlägg (använd endast på hemsidor med låg trafik)'
,	'use_captcha'				=> 'CAPTCHA security image code (använd endast om du får spam)'
,	'confirm_ban_guest'			=> 'You are going to ban this guest and delete all his messages.'
,	'entry_approval'			=> 'Let me check and approve all new entries before they are published'
,	'mod_account'				=> 'Activate Moderator account'
,	'acp_admin_info'			=> 'Administrator'
,	'acp_localization'			=> 'Localization'
,	'acp_appearance'			=> 'Appearance'
,	'acp_customization'			=> 'Customization'
,	'acp_security'				=> 'Security'
,	'acp_reset_ops'				=> 'Reset operations'
,	'rate_website'				=> 'Rate this web site'
,	'acp_statistics'			=> 'Statistics'
,	'rating_system'				=> 'Web site rating system'
,	'banned_guests'				=> 'Banned guests'
);

?>
Return current item: MJGUEST