Location: PHPKode > projects > MJGUEST > mjguest/interface/language/pl.utf8.php
<?php

	/*
	+----------------------------------------------------------------
	|
	|	MJGUEST
	|	=============================================================
	|	Copyright (c) 2002-2008 Giacomo "mdsjack" Menni
	|	Terms of agreement and support at www.mdsjack.bo.it
	|
	+----------------------------------------------------------------
	|	[ EXTENSION MODULE ]
	|	Language translation (Polish) by ProVi?encE, corrections by Pelcu
	+----------------------------------------------------------------
	*/

$this->langdir = 'ltr';

$this->say	= array(
	'guestbook'						=> 'Księga gości'
,	'guest'							=> 'Gość'
,	'mod'							=> 'Moderator'
,	'admin'							=> 'Administrator'
,	'guests'						=> 'Goście'
,	'name'							=> 'Pseudonim'
,	'email'							=> 'E-mail'
,	'country'						=> 'Państwo'
,	'web'							=> 'Strona domowa'
,	'chat'							=> 'Komunikator'
,	'pic'							=> 'Zdjęcie'
,	'msg'							=> 'Wpis'
,	'pvt'							=> 'Wiadomość prywatna'
,	'emoticons'						=> 'Emoty'
,	'eneabled'						=> 'Aktywne'
,	'disabled'						=> 'Nieaktywne'
,	'website_name'					=> 'Nazwa strony WWW'
,	'cp_password'					=> 'Hasło'
,	'language'						=> 'Język'
,	'datetime_format'				=> 'Format daty i czasu'
,	'theme'							=> 'Motyw'
,	'allow_pics'					=> 'Pokaż zdjęcia'
,	'swearwords_filter'				=> 'Filtr przekleństw'
,	'trash_entries'					=> 'Usuń wszystkie wpisy'
,	'restore_config'				=> 'Przywróć konfigurację domyślną'
,	'recover_pass'					=> 'Odzyskaj moje hasło'
,	'time_zone'						=> 'Strefa czasowa'
,	'entries_per_page'				=> 'Liczba wpisów przypadających na stronę'
,	'button_view'					=> 'Podgląd'
,	'button_sign'					=> 'Wpis'
,	'button_admin'					=> 'Administrator'
,	'button_logout'					=> 'Wyloguj'
,	'button_prev'					=> 'Wstecz'
,	'button_next'					=> 'Dalej'
,	'exceeded_msglen'				=> 'Maksymalna liczba wprowadzonych znaków została osiągnięta.'
,	'exceeded_emoticonsxentry'		=> 'Maksymalna ilość emot została osiągnięta.'
,	'confirm_delete_entry'			=> 'Czy naprawdę chcesz usunąć ten wpis?'
,	'connex_data'					=> 'Dane o połączeniu'
,	'confirm_trash_entries'			=> 'Nastąpi usunięcie wszytkich wpisów w księdze gości.'
,	'confirm_restore_config'		=> 'Nastąpi przywrócenie domyślnej konfiguracji.'
,	'confirm_proceed'				=> 'Czy chcesz kontynuować?'
,	'not_admin'						=> 'Nie jesteś zalogowany jako administrator!'
,	'entry_added'					=> 'Dziękuję za dokonanie wpisu!'
,	'entry_not_added'				=> 'Twój wpis nie został dodany.'
,	'entry_deleted'					=> 'Wpis został usunięty.'
,	'entry_modified'				=> 'Wpis został zmodyfikowany.'
,	'already_signed'				=> 'Już dodałeś swój wpis.'
,	'pass_sent_to_admin'			=> 'Hasło zostało wysłane do administratora.'
,	'pass_already_sent'				=> 'Hasło zostało już raz wysłane.'
,	'config_updated'				=> 'Konfiguracja została poprawnie zaktualizowana.'
,	'enter_admin_pass'				=> 'Podaj hasło administratora'
,	'logged_in'						=> 'Proces logowania przebiegł poprawnie.'
,	'wrong_pass'					=> 'Wprowadzono blędne hasło!'
,	'logged_out'					=> 'Proces wylogowania przebiegł poprawnie.'
,	'alert_empty_captcha'			=> 'Proszę wpisać kod bezpieczeństwa (5 cyfr)'
,	'guestbook_empty'				=> 'Księga gości jest pusta'
,	'field_name_maxlength'			=> 'Maksymalna liczba gości'
,	'field_msg_maxlength'			=> 'Maksymalna liczba znaków na wpis'
,	'max_emoticons_permsg'			=> 'Ilość emot do wykorzystania na wpis'
,	'max_avatar_kb'					=> 'Maksymalny rozmiar zdjęcia do załadowania'
,	'redirect_screen'				=> 'Pokazuj ekran przekierowania (wyłącz dla wolnych serwerów)'
,	'email_notify'					=> 'Powiadomienie e-mail o nowym wpisie (używaj tylko przy małym ruchu gości)'
,	'use_captcha'					=> 'CAPTCHA - token zabezpieczający (używaj tylko, gdy otrzymujesz SPAM)'
,	'confirm_ban_guest'				=> 'Zamierzasz zbanować tego gościa i usunąć wszystkie jego wpisy.'
,	'entry_approval'				=> 'Pozwól mi spawdzać i zatwierdzać wszystkie nowe wpisy zanim zostaną opublikowane'
,	'mod_account'					=> 'Aktywuj konto moderatora'
,	'acp_admin_info'				=> 'Administrator'
,	'acp_localization'				=> 'Ustawienia lokalne'
,	'acp_appearance'				=> 'Wygląd'
,	'acp_customization'				=> 'Dostosowanie'
,	'acp_security'					=> 'Zabezpieczenia'
,	'acp_reset_ops'					=> 'Resetowanie'
,	'rate_website'					=> 'Oceń tę stronę WWW'
,	'acp_statistics'				=> 'Statystyki'
,	'rating_system'					=> 'System oceny strony WWW'
,	'banned_guests'					=> 'Zbanowani goście'
);

?>
Return current item: MJGUEST