Location: PHPKode > projects > MJGUEST > mjguest/interface/language/cs.utf8.php
<?php

	/*
	+----------------------------------------------------------------
	|
	|	MJGUEST
	|	=============================================================
	|	Copyright (c) 2002-2008 Giacomo "mdsjack" Menni
	|	Terms of agreement and support at www.mdsjack.bo.it
	|
	+----------------------------------------------------------------
	|	[ EXTENSION MODULE ]
	|	Language translation (czech) by Jakub "Freezer" Hájek
	+----------------------------------------------------------------
	*/

$this->langdir = 'ltr';

$this->say	= array(
	'guestbook'					=> 'Kniha návštev'
,	'guest'						=> 'Host'
,	'mod'						=> 'Moderator'
,	'admin'						=> 'Administrátor'
,	'guests'					=> 'Hosté'
,	'name'						=> 'Nick'
,	'email'						=> 'e-mail'
,	'country'					=> 'Zeme'
,	'web'						=> 'Stránky'
,	'chat'						=> 'Komunikacní program'
,	'pic'						=> 'Avatar'
,	'msg'						=> 'Vzkaz'
,	'pvt'						=> 'Duverné'
,	'emoticons'					=> 'Emotikony'
,	'eneabled'					=> 'Zapnuto'
,	'disabled'					=> 'Vypnuto'
,	'website_name'				=> 'Název webu'
,	'cp_password'				=> 'Heslo'
,	'language'					=> 'Jazyk'
,	'datetime_format'			=> 'Formát data a casu'
,	'theme'						=> 'Vizuální styl'
,	'allow_pics'				=> 'Povolit avatary'
,	'swearwords_filter'			=> 'Filtr neslušných slov'
,	'trash_entries'				=> 'Smazat všechny príspevky'
,	'restore_config'			=> 'Obnovit výchozí nastavení'
,	'recover_pass'				=> 'Zapomnel jsem heslo'
,	'time_zone'					=> 'Casové pásmo'
,	'entries_per_page'			=> 'Pocet príspevku zobrazených na stránce'
,	'button_view'				=> 'Zobrazit príspevky'
,	'button_sign'				=> 'Pridat zprávu'
,	'button_admin'				=> 'Panel Administrátora'
,	'button_logout'				=> 'Odhlásit'
,	'button_prev'				=> 'Predchozí stránka'
,	'button_next'				=> 'Další stránka'
,	'exceeded_msglen'			=> 'Žádné další dostupné znaky'
,	'exceeded_emoticonsxentry'	=> 'Žádné další dostupné emotikony'
,	'confirm_delete_entry'		=> 'Prejete si opravdu vymazat tento príspevek?'
,	'connex_data'				=> 'Informace o pripojení'
,	'confirm_trash_entries'		=> 'Príkaz smaže všechny príspevky v knize.'
,	'confirm_restore_config'	=> 'Príkaz obnoví výchozí nastavení.'
,	'confirm_proceed'			=> 'Prejete si pokracovat?'
,	'not_admin'					=> 'Nejste prihlášen jako administrátor'
,	'entry_added'				=> 'Dekujeme za Vaší zprávu'
,	'entry_not_added'			=> 'Vaše zpráva nebyla pridána'
,	'entry_deleted'				=> 'Komentár byl smazán'
,	'entry_modified'			=> 'Message has been modified'
,	'already_signed'			=> 'Již jste prihlášen'
,	'pass_sent_to_admin'		=> 'Heslo bylo úspešne odesláno Administrátorovi'
,	'pass_already_sent'			=> 'Heslo již bylo Administrátorovi odesláno'
,	'config_updated'			=> 'Nastavení úspešne zmeneno'
,	'enter_admin_pass'			=> 'Prosím, zadejte heslo'
,	'logged_in'					=> 'Vstup autorizován. Probíhá prihlašování...'
,	'wrong_pass'				=> 'Nelze autorizovat uživatele'
,	'logged_out'				=> 'Odhlášen. Cištení dat klienta...'
,	'alert_empty_captcha'		=> 'Please write the security code (5 digits)'
,	'guestbook_empty'			=> 'Guestbook is empty'
,	'field_name_maxlength'		=> 'Maximum length for guests\' name'
,	'field_msg_maxlength'		=> 'Maximum length for messages'
,	'max_emoticons_permsg'		=> 'Emoticons available for each message'
,	'max_avatar_kb'				=> 'Maximum KiloBytes size of uploaded avatars'
,	'redirect_screen'			=> 'Show redirect screen (disable on slow servers)'
,	'email_notify'				=> 'Receive an email on every new entry (use only on low-traffic websites)'
,	'use_captcha'				=> 'CAPTCHA security image code (use only if you get spam)'
,	'confirm_ban_guest'			=> 'You are going to ban this guest and delete all his messages.'
,	'entry_approval'			=> 'Let me check and approve all new entries before they are published'
,	'mod_account'				=> 'Activate Moderator account'
,	'acp_admin_info'			=> 'Administrator'
,	'acp_localization'			=> 'Localization'
,	'acp_appearance'			=> 'Appearance'
,	'acp_customization'			=> 'Customization'
,	'acp_security'				=> 'Security'
,	'acp_reset_ops'				=> 'Reset operations'
,	'rate_website'				=> 'Rate this web site'
,	'acp_statistics'			=> 'Statistics'
,	'rating_system'				=> 'Web site rating system'
,	'banned_guests'				=> 'Banned guests'
);

?>
Return current item: MJGUEST