Location: PHPKode > projects > Lithron > lithron-1.0.2/examples/bug203-arabic_and_hebrew.xml.php
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; ?>
<lithron>
  <font font-family="cyberbit"
     file-normal="<?php echo dirname(__FILE__)."/media/cyber/Cyberbit" ?>"
     embedding-normal="true"
     />
  <font font-family="cybercjk"
     file-normal="<?php echo dirname(__FILE__)."/media/cyber/Cybercjk" ?>"
     embedding-normal="true"
     />


  <style>
    page.A4 {
      height: 297mm;
      width: 210mm
    }

    wrapper {
      display: block;
      margin-top: 2cm;
      margin-right: 3cm;
      margin-bottom: 2cm;
      margin-left: 2cm;
    }

    bit
    {
      font-family: cyberbit;
      line-height: 1.5em;
      display: block;
    }
    cjk
    {
      font-family: cybercjk;
      line-height: 2em;
      display: block;
    }

  </style>

  <file name="<?php echo "lithron-".basename(__FILE__,"xml.php")."pdf" ?>">
    <page class="A4">
      <wrapper>
        <bit>
          <h2>Arabic</h2>
          وحرمان بمعارضة المذابح بل ولم, للسيطرة الصفحات الدنمارك مع وفي, أسلحته سنغافورة السوفييتي وقد أن. أعمال اسبوعين التحالف بل جُل, يتم بل لهيمنة المواد الهزائم, سياسة واشتدّت المنتصرة كما كل. عن أحدث الحكم والنفيس تعد, أضف أن الأمم الصعداء الأعمال. و المنتصرة الإنجليز، أضف, إذ أخذ لأداء الآخر بالقنابل, تطوير والإتحاد الإمبراطورية أما و. الجوي مسارح للحكومة نفس ما, وفي السفن الأرواح بالتوقيع أي, كان وبالرغم والنفيس الأوروبي كل. لكل عن ونتج أوسع الأوروبية, عل جنوب ثانية الجنرال وضم.
          <h2>Hebrew</h2>
          כתב חופשית אינטרנט אם, מדע החול מתמטיקה תאולוגיה של. על ליום רוסית מחליטה צעד, בקר הנדסת הקהילה אינטרנט של. רבה מחליטה צרפתית פוליטיקה או, מה שמו מפתח חינוך. שונה קודמות בהיסטוריה תנך מה, כלל את תיבת רביעי המדינה. חפש על לכאן הבהרה ברוכים, כניסה אחרים לויקיפדים גם כדי, על צעד ערכים ומדעים. מלא אל ויקי רשימות מועמדים, חפש למנוע בקרבת ליצירתה ב, היום יסוד אנגלית אחר ב. צעד דת כלים המלצת לימודים, לוח לחיבור והגולשים וספציפיים מה.
        </bit>
      </wrapper>
    </page>
  </file>
</lithron>
Return current item: Lithron