Location: PHPKode > projects > LibraryManager > include/mysql_restore.class.php
<?php

/*
 MySQL database restore class, version 1.0.0
 Written by Vagharshak Tozalakyan <hide@address.com>
 Released under GNU Public license
*/


define('MSR_VERSION', '1.0.0');

define('MSR_STRING', 0);
define('MSR_FILE', 1);


class MySQL_Restore
{

 var $server = 'localhost';
 var $port = 3306;
 var $username = 'root';
 var $password = '';
 var $database = '';
 var $link_id = -1;
 var $connected = false;
 var $queries = array();
 var $error = '';


 function Execute($param, $mode = MSR_STRING, $is_compressed = false, $split_only = false)
 {
  if ($mode == MSR_FILE)
  {
   if (!($sql = $this->_ReadFromFile($param, $is_compressed)))
   {
    $this->error = 'Can\'t read backup file.';
    return false;
   }
  }
  else
  {
   $sql = ($is_compressed ? gzuncompress($param) : $param);
  }
  return $this->_Restore($sql, $split_only);
 }


 function _Connect()
 {
  $value = false;
  if (!$this->connected)
  {
   $host = $this->server . ':' . $this->port;
   $this->link_id = mysql_connect($host, $this->username, $this->password);
  }
  if ($this->link_id)
  {
   if (empty($this->database))
   {
    $value = true;
   }
   elseif ($this->link_id !== -1)
   {
    $value = mysql_select_db($this->database, $this->link_id);
   }
   else
   {
    $value = mysql_select_db($this->database);
   }
  }
  if (!$value)
  {
   $this->error = mysql_error();
  }
  return $value;
 }


 function _Query($sql)
 {
  if ($this->link_id !== -1)
  {
   $result = mysql_query($sql, $this->link_id);
  }
  else
  {
   $result = mysql_query($sql);
  }
  if (!$result)
  {
   $this->error = mysql_error();
  }
  return $result;
 }


 // The logic from phpMyAdmin source
 function _Decompose(&$ret, $sql)
 {
  $sql = rtrim($sql, "\n\r");
  $sql_len = strlen($sql);
  $char = '';
  $string_start = '';
  $in_string = false;
  $nothing = true;
  $time0 = time();
  for ($i = 0; $i < $sql_len; ++$i)
  {
   $char = $sql[$i];
   if ($in_string)
   {
    for (;;)
    {
     $i = strpos($sql, $string_start, $i);
     if (!$i)
     {
      $ret[] = $sql;
      return true;
     }
     elseif ($string_start == '`' || $sql[$i - 1] != '\\')
     {
      $string_start = '';
      $in_string = false;
      break;
     }
     else
     {
      $j = 2;
      $escaped_backslash = false;
      while ($i - $j > 0 && $sql[$i - $j] == '\\')
      {
       $escaped_backslash = !$escaped_backslash;
       $j++;
      }
      if ($escaped_backslash)
      {
       $string_start = '';
       $in_string = false;
       break;
      }
      else
      {
       $i++;
      }
     }
    }
   }
   else if (($char == '-' && $sql_len > $i + 2 && $sql[$i + 1] == '-' &&
    $sql[$i + 2] <= ' ') || $char == '#' ||
    ($char == '/' && $sql_len > $i + 1 && $sql[$i + 1] == '*'))
   {
    $comm_end = ($char == '/' ? '*/' : "\n");
    $i = strpos($sql, $comm_end, $i);
    if ($i === false)
    {
     break;
    }
    if ($char == '/')
    {
     $i++;
    }
   }
   else if ($char == ';')
   {
    $ret[] = array('query' => substr($sql, 0, $i), 'empty' => $nothing);
    $nothing = true;
    $sql = ltrim(substr($sql, min($i + 1, $sql_len)));
    $sql_len = strlen($sql);
    if ($sql_len)
    {
     $i = -1;
    }
    else
    {
     return true;
    }
   }
   else if (($char == '"') || ($char == '\'') || ($char == '`'))
   {
    $in_string = true;
    $nothing = false;
    $string_start = $char;
   }
   elseif ($nothing)
   {
    $nothing = false;
   }
   $time1 = time();
   if ($time1 >= $time0 + 30)
   {
    $time0 = $time1;
    @header('X-pmaPing: Pong');
   }
  }
  if (!empty($sql) && preg_match('@[^[:space:]]+@', $sql))
  {
   $ret[] = array('query' => $sql, 'empty' => $nothing);
  }
  return true;
 }


 function _Restore($sql, $split_only)
 {
  if (!$this->_Connect())
  {
   return false;
  }
  if (!$this->_Decompose($queries, $sql))
  {
   return false;
  }
  $errors = '';
  $this->queries = array();
  foreach ($queries as $query)
  {
   $this->queries[] = $query['query'];
   if (!$split_only)
   {
    if (!$this->_Query($query['query']))
    {
     $errors .= $this->error . '<br /><br />';
    }
   }
  }
  if (!empty($errors))
  {
   $this_error = $errors;
   return false;
  }
  return true;
 }


 function _ReadFromFile($fname, $is_compressed)
 {
  if ($is_compressed)
  {
   $sql = gzfile($fname);
  }
  else
  {
   $sql = file($fname);
  }
  if ($sql === false)
  {
   return false;
  }
  return implode('', $sql);
 }


}

?>
Return current item: LibraryManager