Location: PHPKode > projects > l2jweb > default/sysinfo/languages/swedish.php
<?
/* 
HTML comments are not allowed here (comments have to be between '<?' and '?>' )
Fixed by Kari Saastamoinen <hide@address.com>
<!-- &copy; Translation has been done by Daniel Gustafsson EMAIL: hide@address.com WEB: http://www.danielgustafsson.com--> 
*/
$charset = "charset=iso-8859-1";
$label['general_info']    ="Allmän info";
$label['current_time']    ="Nuvarande tid";
$label['system_uptime']   ="System uptime";
$label['server_enviroment'] ="server miljö";
$label['domain_name']    ="Domän namn";
$label['server_type']    ="Server typ";
$label['server_operating']  ="Server operativsystem";
$label['cpu_info']      ="Cpu info";
$label['adres_webmaster']  ="Adress webmaster";
$label['swapfile']      ="Swapfile";
$label['file']        ="The file ";
$label['total_diskspace']  ="Fullständigt diskutrymme";
$label['network_statistics'] ="Nätverks statistik";
$label['running_services']  ="Server status";
$label['free_diskspace']   ="Ledigt";
$label['total']       ="Fullständigt";
$label['Value']       ="Värde";
$label['used_diskspace']   ="Använt";
$label['total_recieved']   ="mottagit";
$label['total_sent']     ="sickat";
$label['offline']      ="Offline";
$label['online']       ="Online";
$label['host_info']     ="Info från nuvarande host";
$label['browser']      ="Din Webbläsare och os";
$label['your_hostname']   ="Ditt hostname";
$label['your_ip_adres']   ="Din ip adress";
$label['php_enviroment']   ="Php miljö";
$label['network_enviroment'] ="Nätverks miljö";
$label['server_status']   ="Apache Server status";
$label['server_info']    ="Apache Server info";
$label['scheduled_tasks']  ="Schemalagda uppgifter";
$label['harddisk_details']  ="Hårddisk detaljer";
$label['running_process']  ="Running services";
$label['network_connections']="Nuvarande nätverks anslutningar";
$label['partition']     ="Partition";
$label['percent_used']    ="Procent använt";
$label['free']        ="Ledigt";
$label['used']        ="Använt";
$label['size']        ="Storlek";
$label['mainpage']      ="Mainpage";
$label['ip_adres']      ="IP adress";
$label['memory']       ="Fullständig minne";
$label['free_memory']    ="Ledigt";
$label['used_memory']    ="Använt";
$label['language']      ="Språk";
$label['document']      ="Välj sida";
$label['drivers']      ="laddade drivrutiner";
$label['aply']        ="Tillämpa";
$label['theme']       ="Theme";
$label['day']        ='dag';
$label['days']        ='dagar';
$label['hours']       ='timmar';
$label['minutes']      ='minuter';
$label['seconds']      ='sekunder';
$label['hour']        ="timme";
$label['minute']       ="minut";
$label['second']       ="sekund";
$label['Statistieken']		 ="Statistik";
$label['pageviews']			 ="Antal Sidvisnigar";
$label['time']				 ="Tid";
$label['date']				 ="Datum";
$label['cookie']			 ="Lyckad skrivning av Cookie.";
$label['script']			 ="Scriptet";
?>
Return current item: l2jweb