Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/sk.inc
<?

$codepage			= "windows-1250";

$lang['lang']			= "Slovak";

$lang['msg_locked']		= "Správa je zamknutá. Nemôžeš na òu odpoveda.";
$lang['sent_moder']		= "Správa èaká na schválenie moderátorom";

$lang['show_thread']		= "Zobrazi celé vlákno";
$lang['last_unread']		= "Posledné neèítané správy";
$lang['bytes']			= "bajtov";
$lang['next_m']			= "Ïalšie správy";
$lang['prev_m']			= "Predchádzajúce správy";
$lang['ascend']			= "Vzostupne";
$lang['descend']		= "Zostupne";
$lang['search']			= "H¾adanie";
$lang['search_res']		= "Výsledky h¾adania";
$lang['forum_list']		= "Preberané témy v diskusných fórach";
$lang['new_message']		= "Nová správa";
$lang['read_message']		= "Správa";
$lang['title']			= "Diskusné fórum";
$lang['administration']		= "Administrácia";
$lang['subject']		= "Predmet";
$lang['date']			= "Dátum";
$lang['from']			= "Od";
$lang['email']			= "E-mail";
$lang['send']			= "Posla";
$lang['add']			= "Prida";
$lang['remove']			= "Odstráni";
$lang['views']			= "zobrazenia";
$lang['openall']		= "Otvori všetky vlákna";
$lang['back']			= "Spä do diskusného fóra";
$lang['att']			= "Príloha";
$lang['too_big']		= "Príloha je ve¾mi ve¾ká";
$lang['forum_name']		= "Meno diskusného fóra";
$lang['desc']			= "Popis";
$lang['no_from']		= "Pole \"Od\" je prázdne";
$lang['no_subject']		= "Pole \"Predmet\" je prázdne";
$lang['no_mess_id']		= "Nemôžem nájs správu s takýmto ID.";
$lang['no_email']		= "Pole \"E-mail\" je prázdne";
$lang['not_proper_email']	= "E-mailová adresa nie je správna";
$lang['bad_res']		= "Chyba databázy. Kontaktujte, prosím, administrátora.";
$lang['nofid']			= "Nemôžem najs diskusné fórum s takýmto ID.";
$lang['copy_err']		= "Chyba pri kopírovaní prílohy.";
$lang['post']			= "Nová správa";
$lang['reply']			= "Odpoveda";
$lang['sort_thr']		= "Triedi pod¾a vlákien";
$lang['sort_dat']		= "Triedi pod¾a dátumu";
$lang['error']			= "Chyba";
$lang['change']			= "Zmeò";
$lang['ch_lang']		= "Zmeò jazyk";
$lang['auth_failed']		= "Chybne zadané údaje pre autentifikáciu";
$lang['ban']			= "Vaša IP adresa má zakázané posielanie";
$lang['admin_tools']		= "Nástroje pre administráciu";
$lang['res_name']		= "Meno je chránené heslom";
$lang['notip']			= "Vložená adresa nie je platná IP";
$lang['database']		= "Chyba v pripojení k databáze";
$lang['query']			= "Neúspešný dopyt";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "Po";
$lang['monday_l']		= "Pondelok";
$lang['tuesday_s']		= "Ut";
$lang['tuesday_l']		= "Utorok";
$lang['wednesday_s']		= "St";
$lang['wednesday_l']		= "Streda";
$lang['thursday_s']		= "Št";
$lang['thursday_l']		= "Štvrtok";
$lang['friday_s']		= "Pi";
$lang['friday_l']		= "Piatok";
$lang['saturday_s']		= "So";
$lang['saturday_l']		= "Sobota";
$lang['sunday_s']		= "Ne";
$lang['sunday_l']		= "Nede¾a";

$lang['january_s']		= "Jan";
$lang['january_l']		= "Január";
$lang['february_s']		= "Feb";
$lang['february_l']		= "Február";
$lang['march_s']		= "Mar";
$lang['march_l']		= "Marec";
$lang['april_s']		= "Apr";
$lang['april_l']		= "Aprí¾";
$lang['may_s']			= "Máj";
$lang['may_l']			= "Máj";
$lang['june_s']			= "Jún";
$lang['june_l']			= "Jún";
$lang['july_s']			= "Júl";
$lang['july_l']			= "Júl";
$lang['august_s']		= "Aug";
$lang['august_l']		= "August";
$lang['september_s']		= "Sep";
$lang['september_l']		= "September";
$lang['october_s']		= "Okt";
$lang['october_l']		= "Október";
$lang['november_s']		= "Nov";
$lang['november_l']		= "November";
$lang['december_s']		= "Dec";
$lang['december_l']		= "December";

?>
Return current item: L-Forum