Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/se.inc
<?

$lang['lang']			= "Svenska";

$lang['msg_locked']		= "Meddelandet är låst. Du kan inte svara på det.";
$lang['sent_moder']		= "Meddelandet väntar på att godkännas av moderatorn";

$lang['show_thread']		= "Visa hela tråden";
$lang['last_unread']		= "Sista olästa meddelanden";
$lang['bytes']			= "bytes";
$lang['next_m']			= "Efterföljande meddelanden";
$lang['prev_m']			= "Föregående meddelanden";
$lang['ascend']			= "Stigande";
$lang['descend']		= "Fallande";
$lang['search']			= "Sök i forum";
$lang['search_res']		= "Sökningens resultat";
$lang['forum_list']		= "Forum lista";
$lang['new_message']		= "Nytt meddelande";
$lang['read_message']		= "Meddelandet";
$lang['title']			= "Forum";
$lang['administration']		= "Administration";
$lang['subject']		= "Ämne";
$lang['date']			= "Datum";
$lang['from']			= "Från";
$lang['email']			= "E-post";
$lang['send']			= "Sänd";
$lang['add']			= "Lägg till";
$lang['remove']			= "Tag bort";
$lang['views']			= "visningar";
$lang['openall']		= "Öppna alla trådar";
$lang['back']			= "Tillbaka till forum";
$lang['att']			= "Bifoga fil";
$lang['too_big']		= "Bifogad fil för stor";
$lang['forum_name']		= "Forumnamn";
$lang['desc']			= "Beskrivning";
$lang['no_from']		= "\"Från\"-fältet är tomt";
$lang['no_subject']		= "\"Ämne\"-fältet är tomt";
$lang['no_mess_id']		= "Meddelandets ID går ej att finna!";
$lang['no_email']		= "\"E-post\"-fältet är tomt";
$lang['not_proper_email']	= "E-post-adressen är ogiltig";
$lang['bad_res']		= "Fel i databasen. Kontakta administratorn.";
$lang['nofid']			= "Forumets ID går ej att finna";
$lang['copy_err']		= "Fel vid kopiering av bifogad fil";
$lang['post']			= "Nytt meddelande";
$lang['reply']			= "Svara";
$lang['sort_thr']		= "Sortera efter tråd";
$lang['sort_dat']		= "Sortera efter datum";
$lang['error']			= "Fel";
$lang['change']			= "Byt";
$lang['ch_lang']		= "Byt språk";
$lang['auth_failed']		= "Verifikationen misslyckades";
$lang['ban']			= "Du är avstängd från detta forum";
$lang['admin_tools']		= "Administrativa verktyg";
$lang['res_name']		= "Namnet är skyddat med lösenord";
$lang['notip']			= "Adressen är inte ett IP-nummer";
$lang['database']		= "Förbindelsen till databasen misslyckades";
$lang['query']			= "Föfrågan misslyckades";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "Mån";
$lang['monday_l']		= "Måndag";
$lang['tuesday_s']		= "Tis";
$lang['tuesday_l']		= "Tisdag";
$lang['wednesday_s']		= "Ons";
$lang['wednesday_l']		= "Onsdag";
$lang['thursday_s']		= "Tor";
$lang['thursday_l']		= "Torsdag";
$lang['friday_s']		= "Fre";
$lang['friday_l']		= "Fredag";
$lang['saturday_s']		= "Lör";
$lang['saturday_l']		= "Lördag";
$lang['sunday_s']		= "Sön";
$lang['sunday_l']		= "Söndag";

$lang['january_s']		= "Jan";
$lang['january_l']		= "Januari";
$lang['february_s']		= "Feb";
$lang['february_l']		= "Februari";
$lang['march_s']		= "Mar";
$lang['march_l']		= "Mars";
$lang['april_s']		= "Apr";
$lang['april_l']		= "April";
$lang['may_s']			= "Maj";
$lang['may_l']			= "Maj";
$lang['june_s']			= "Jun";
$lang['june_l']			= "Juni";
$lang['july_s']			= "Jul";
$lang['july_l']			= "Juli";
$lang['august_s']		= "Aug";
$lang['august_l']		= "Augusti";
$lang['september_s']		= "Sep";
$lang['september_l']		= "September";
$lang['october_s']		= "Okt";
$lang['october_l']		= "Oktober";
$lang['november_s']		= "Nov";
$lang['november_l']		= "November";
$lang['december_s']		= "Dec";
$lang['december_l']		= "December";

?>
Return current item: L-Forum