Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/swedish.lang.php
<?
/*
KISGB - a Guest Book script written in PHP.
Copyright (C) 2001 Gaylen Fraley
hide@address.com

WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
ENTITY. FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=iso-8859-1";
$translationby = "Frank McNamara";
$Awindow_title = "Skriv i gästeboken";
$Vwindow_title = "inlägg från besökande";
$add_btn_text = "Skriv inlägg til gästboken";
$label_search = "Sök";
$label_viewall = "Visa alla";
$label_name = "Namn:";
$label_email = "E-mail adress:";
$label_home = "Hemsida:";
$label_home_site = "Hem";
$label_pic = "Bild:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "Land:";
$label_privatemessage = "Privat?";
$label_private = "Privat";
$label_comment = "Skriv inlägg här:<br />(Max $max_comment_length<br />bokstäver)";
$label_admin_menu = "Admin Meny (kräver inloggning)";
$label_admin = "Admin";
$label_select = "välj";
$label_entries_public = "offentliga inlägg";
$label_entries_private = "privata inlägg";
$label_requiredfield = "(* betyder “obligatoriskt”)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = "Klicka på upp till $max_smileys_allowed smileys som du vill tilföra dina inlägg";
$label_smileys = "Smileys";
$label_sign_gb = "Skriv inlägg";
$label_view_gb = "Se på inlägg";
$label_reverse_display = " Ombytt visningsordning";
$label_comments_added = "Tillförde detta inlägg";
$on = "den";
$at = "att";
$label_password = "Lösenord";
$label_login = "Loggin";
$label_back = "Tillbaka";
$label_update = "Uppdaterar";
$label_config = "Konfigurerar";
$label_submit = "Skicka";
$label_delete = "Radera";
$label_help = "Hjälp";
$label_successful = "Lyckades bra !!!";
$label_language = "Språk";
$label_theme = "Tema";
$label_next = "Nästa";
$label_previous = "Förra";
$label_remaining = "kvar";
$label_admin_comment = "Kommentar";
$label_email_icon_mouseover = "Skicka ePost";
$label_url_icon_mouseover = "Besök min webbplats";
$label_lock_icon_mouseover = "Redigerar Meddelande";
$label_preview = "Förhandsvisa";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "Max ??? bokstäver";
$banned_ip_msg = "Denne IP har förbjudits tillgång till att tillföra inlägg i denne gästbok. Du kan trots det titta på den här hemsidan. Du kan också kontakta webmaster för att överklaga detta fÖrbud.";
$not_authorized_msg = "Du har inte rätt att använda denna funktion.<br />Var vänlig att kontakta <br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\">system administratören</a><br>Om du tror att detta är ett fel.";
$bad_language_msg = "Du har forsökt att skicka följande inlägg<br />som innehåller oacceptabelt språkbruk.<br />Var snäll och rätta till det och försök igen.";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = "E-Mail adressen är inte gyldig.\\nVar vänlig att rätta den och försök igen..";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "Ett obligatoriskt fält är inte infyllt.\\nVar vänlig att rätta till det ock forsök igen.";
$unable_to_access_file_msg = "Kunde inte komma åt filen.";
$html_notallowed_msg = "HTML inte tillåtet";
$password_field_missing_msg = "Som skapare av detta meddelande, kommer du att kunna\\nredigera meddellandet på efterhand endast om du också anger ett lösenord.\\n\\nKlicka på OK att fortsätta utan lösenord\\neller Cancel för att gå tillbaka.";
$default_status_msg = "Gästbok";
$broken_link_msg = "AUTOMATISKT MEDDELANDE: Det finns länkar i detta meddelande med OBALANSERADE CITATIONSTEKEN.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "AUTOMATISKT MEDDELANDE: Javascript Calls ej tillåtna i länkar. Din länk kan inte visas.";
$need_javascript_msg = "Tyvärr, du måste ha Javascript påslaget för att kunna använda denna gästbok.";
$label_themebuilder = "Temabyggaren";
$flood_msg = "Du måste vänta minst $flood_control_timer sek mellan poster.";
$registeredUserMsg = "Tyvärr, detta namn redan används av en tidigare registrerad medlem.";
$areYouSureMsg = "Är du säker?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)