Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/norwegian.lang.php
<?
/*
KISGB - a Guest Book script written in PHP.
Copyright (C) 2001 Gaylen Fraley
hide@address.com

WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
ENTITY. FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=iso-8859-1";
$translationby = "Matti Arola";
$Awindow_title = "Skriv i gjesteboken";
$Vwindow_title = "Innlegg fra besøkende";
$add_btn_text = "Skriv innlegg til gjesteboken";
$label_search = "Søk";
$label_viewall = "Vis alle";
$label_name = "Navn:";
$label_email = "E-mail adresse:";
$label_home = "Hjemmeside:";
$label_home_site = "Hjem";
$label_pic = "Bilde:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "Land:";
$label_privatemessage = "Privat?";
$label_private = "Privat";
$label_comment = "Skriv innlegg her:<br />(maks $max_comment_length<br />bokstaver)";
$label_admin_menu = "Admin Meny (krever innlogging)";
$label_admin = "Admin";
$label_select = "Velg";
$label_entries_public = "Offentlige innlegg";
$label_entries_private = "Private innlegg";
$label_requiredfield = "(* Betyr “obligatorisk”)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = "Klikk på opp til $max_smileys_allowed smileys som du vil tilføre dine innlegg";
$label_smileys = "Smileys";
$label_sign_gb = "Skriv innlegg";
$label_view_gb = "Se på innlegg";
$label_reverse_display = " Ombytt visningsordning";
$label_comments_added = "Tilførte dette innlegg";
$on = "den";
$at = "att";
$label_password = "Løsenord";
$label_login = "Loggin";
$label_back = "Tilbake";
$label_update = "Oppdaterer";
$label_config = "Konfigurerer";
$label_submit = "Send";
$label_delete = "Radere";
$label_help = "Hjelp";
$label_successful = "Lyktes bra !!!";
$label_language = "Språk";
$label_theme = "Tema";
$label_next = "Neste";
$label_previous = "Forrige";
$label_remaining = "Igjen";
$label_admin_comment = "Kommentar";
$label_email_icon_mouseover = "Send ePost";
$label_url_icon_mouseover = "Besøk min webbplass";
$label_lock_icon_mouseover = "Redigerer melding";
$label_preview = "Forhåndsvise";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "Maks ??? bokstaver";
$banned_ip_msg = "Denne IP har nektets tilgang å tilføre innlegg i denne gjestebok. Du kan til tross for det se på denne hjemmsiden. Du kan også kontakte webmaster for å overklage dette forbud.";
$not_authorized_msg = "Du har ikke rett å bruke denne funksjon.<br />Vær vennlig å kontakt <br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\">systemadministratøren</a><br>om du tror at dette er et feil.";
$bad_language_msg = "Du har forsøkt å sende følgende innlegg<br />som inneholder oakseptabel språkbruk.<br />Vær snill og rett til det og prøv igjen.";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = "E-Mail adressen er ikke gyldig.\\nVær vennlig å rette den og forsøk igjen.";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "Et obligatorisk felt er ikke ifylt.\\nVær vennlig å rette det og forsøk igjen.";
$unable_to_access_file_msg = "Kunne ikke nå filen.";
$html_notallowed_msg = "HTML ikke tillatt";
$password_field_missing_msg = "Som skaper av denne melding, kommer du å kunne\\nredigere meldingen bare om du også angir et løsenord.\\n\\nKlikke på OK for å fortsete uten løsenord\\neller Cancel for å gå tilbake og skrive inn et løsenord.";
$default_status_msg = "Gjestebok";
$broken_link_msg = "AUTOMATISK MELDING: Det fins lenker i denne melding med OBALANSERTE ANFØRSELSTEGN.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "AUTOMATISK MELDING: Javascript Calls ER IKKE tillatte i lenker. Din lenke kan ikke vises.";
$need_javascript_msg = "Dessværre, du må ha Javascript påslått for å kunne bruke denne gjestebok.";
$label_themebuilder = "Temabyggeren";
$flood_msg = "Du må vente minst $flood_control_timer sek mellom poster.";
$registeredUserMsg = "Dessværre, dette navn er allerede i bruk av en annen registrert medlem.";
$areYouSureMsg = "Er du sikker?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)