Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/latvian.lang.php
<?
/*
   KISGB - a Guest Book script written in PHP.
   Copyright (C) 2001-2002 Gaylen Fraley
   hide@address.com

   WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
   ENTITY.  FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
   YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=iso-8859-1";
$translationby = "Natalie Petruhina";
$Awindow_title = " Ludzu ierakstieties viesu gramata ";
$Vwindow_title = " Apmekletaja komentari ";
$add_btn_text = " Pievienot ierakstu viesu gramata ";
$label_search = "Meklet";
$label_viewall = "Apskatit Visus";
$label_name = " Vards:";
$label_email = " Jusu E-pasta adrese:";
$label_home = " Jusu majas lapas adrese:";
$label_home_site = "Sâkumlapa";
$label_pic = " Jusu fotografija:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = " Valsts:";
$label_privatemessage = " Privati?";
$label_private = " Privati ";
$label_comment = " Komentars:<br />( maksimalais $max_comment_length<br /> zimju skaits)";
$label_admin_menu = " Administratora funkcijas (nepieciešams lietotaja vards)";
$label_admin = "Administratora";
$label_select = " Izveleties ";
$label_entries_public = " Publiski apskatami ieraksti ";
$label_entries_private = " Privatie ieraksti ";
$label_requiredfield = "( ar* apzimeti laukumi jaaizpilda obligati)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = " Uzklikškiniet uz $max_smileys_allowed smaidigas sejinas, kuru jus velaties pievienot savam komataram ";
$label_smileys = "Smileys";
$label_sign_gb = " Pievienot komentaru ";
$label_view_gb = " Apskatit komentarus ";
$label_reverse_display = " Apskatit apgriezta seciba ";
$label_comments_added = " ir pievienojis šadu komentaru ";
$on = " uz ";
$at = " pie ";
$label_password = " Parole ";
$label_login = " lietotaja vards ";
$label_back = " Atpakal ";
$label_update = " Koriget ";
$label_config = " Konfiguracija ";
$label_submit = " Apstiprinat";
$label_delete = " Izdzest ";
$label_help = " Palidziba ";
$label_successful = " Veiksmigi!!!";
$label_language = " Valoda ";
$label_theme = " Temats ";
$label_next = " Nakamie ";
$label_previous = " Iepriekšajais";
$label_remaining = " atlikušie ";
$label_admin_comment = "Komentars";
$label_email_icon_mouseover = "Sutit e-pastu";
$label_url_icon_mouseover = "Apmeklejiet manu lappusi ";
$label_lock_icon_mouseover = "Labot zinojumu";
$label_preview = "Priekšskatijums";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "maksimalais ??? zimju skaits";
$banned_ip_msg = " Šadai IP adresei ir liegta iespeja pievienot ierakstus šaja viesu gramata. Jus varat turpinat apskatit saitu. Vai ari varat sazinaties ar ar tikla administratoru ar lugumu nonemts aizliegumu.";
$not_authorized_msg = " Jums nav atlaujas lietot šo funkciju.<br /> Ludzu griezties pie tikla <br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\"> administratora,</a><br /> ja jums liekas, ka ta ir kluda.";
$bad_language_msg = " Jusu pievienotais ieraksts satur šaja <br /> lapa  nepienemamu valodu. <br /> Ludzu izlabojiet un meginiet velreiz.";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = "E-pastkastites adreses nav pareiza,\\n ludzu izlabojiet un meginiet velreiz.";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "Laukums, kura sniegta informacija ir obligata, nav aizpildits.\\n Ludzu aizpildiet un meginiet velreiz.";
$unable_to_access_file_msg = "Pieeja nav iespejama.";
$html_notallowed_msg = "HTML nav atïauti";
$password_field_missing_msg = "Ka ši zinojuma autors, jus varesiet labot savu zinojumu, tacu to\\nizdarit tikai ievadot paroli.\\n\\nUzklikškiniet Ok (Labi) lai pievienotu zinojumu bez paroles\\nvai Cancel (Atcelt) un dotos atpakal, lai ievaditu paroli.";
$default_status_msg = "Viesu gramata";
$broken_link_msg = "Automatisks zinojums: Šaja zinojuma ir saites ar NELIDZSVAROTU CITATU.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "Automatisks zinojums: valoda JavaScript nav atlauta saites. Jusu saite nevar tikt izradita.";
$need_javascript_msg = "Es atvainojos, tacu jums japadara neaktiva valoda JavaScript, lai lietotu šo viesu gramatu.";
$label_themebuilder = "Motivu veidotajs";
$flood_msg = "Es atvainojos, tacu jums janogaida vismaz  $flood_control_timer sekundes starp zinojumu ievietošanas.";
$registeredUserMsg = "Sorry, that name is in use by a Registered member.";
$areYouSureMsg = "Vai esat parliecinats?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)