Location: PHPKode > projects > JibberBook - Free PHP Guestbook script > localization/cs.php
<?php
// česky

$lang = array(
  "An error has occurred." =>
  "Stala se chyba.",
  
  "All comments have been loaded." =>
  "Všechny příspěvky jsou zobrazeny.",
  
  "Loading..." =>
  "Zpracovávám...",
  
  "Your comment could not be added. Please try again later." =>
  "Bohužel, někde se stala chyba, zkuste přidat příspěvěk později.",
  
  "More comments are loading. If you are using the scrollbar, please release your mouse." =>
  "Většina příspěvků je zobrazena. Pokud skrolujete na stránce, prosím pusťte myš.",
  
  "Your comment has been added." =>
  "Váš příspěvek byl přidán, děkuji.",
  
  "writes..." =>
  "napsal:",
  
  "Posted on" =>
  "Napsáno",
  
  "Website is not a valid URL." =>
  "Chybně napsaná www adresa.",
  
  "Name and Comment fields are required." =>
  "Je potřeba vyplnit minimálně položky Jméno a Vzkaz.",
  
  "This comment has been flagged as spam and has been added to the moderation queue." =>
  "Tvůj příspěvek byl označen za SPAM. Pokud tomu tak není, já to brzy zjistím a tvůj příspěvek se zobrazí.",
  
  "Comment" =>
  "Vzkaz",
  
  "Name" =>
  "Jméno",
  
  "Website" =>
  "Web",
  
  "required" =>
  "povinné",
  
  "Add Comment" =>
  " ",
  
  "Do not fill out this field." =>
  "Toto pole prosím nevyplňuj.",
  
  "Only the most recent comments are showing. You need JavaScript to view them all." =>
  "Zobrazují se pouze poslední příspěvky. Potřebuješ mít nainstalovaný JavaScript, aby si viděl všechny.",
  
  "Add it!" =>
  "Odeslat",
  
  "Comments" =>
  "Příspěvky",
  
  "Log In" =>
  "Přihlásit se",
  
  "Password" =>
  "Heslo",
  
  "All Ham" =>
  "Všechny příspěvky",
  
  "All Spam" =>
  "VÅ¡echny SPAMy",
  
  "Recent Ham" =>
  "Poslední příspěvek",
  
  "Recent Spam" =>
  "Poslední SPAM",
  
  "Delete All Spam" =>
  "Vymaž všechny SPAMy",
  
  "Spam" =>
  "SPAM",
  
  "Ham" =>
  "Příspěvky",
  
  "Recent" =>
  "Poslední",
  
  "Logout" =>
  "Odhlásit se",
  
  "View Guestbook" =>
  "Koukni na guestbook",
  
  "Dashboard" =>
  "Vzkazy na webu",
  
  "The comment has been deleted." =>
  "Příspěvek byl smazán.",
  
  "All spam comments have been deleted." =>
  "Všechny SPAMy byly smazány.",
  
  "No comments to load." =>
  "V databázi není žádný příspěvek.",
  
  "Incorrect password." =>
  "Špatné heslo.",
  
  "The comment has been reclassified." =>
  "Příspěvek byl překvalifikován.",
  
  "Not Spam" =>
  "Není SPAM",
  
  "Delete" =>
  "Vymazat",
  
  "First" =>
  "První",
  
  "Previous" =>
  "Předchozí",
  
  "Next" =>
  "Další",
  
  "Last" =>
  "Poslední"
);
?>
Return current item: JibberBook - Free PHP Guestbook script