Location: PHPKode > projects > JibberBook - Free PHP Guestbook script > jibberbook-2.3/localization/no.php
<?php
// Norwegian

$lang = array(
  "An error has occurred." =>
  "En feil har oppstått.",
  
  "All comments have been loaded." =>
  "Alle kommentarer har blitt lastet inn.",
  
  "Loading..." =>
  "Laster...",
  
  "Your comment could not be added. Please try again later." =>
  "Din kommentar kunne ikke legges til. Vennligst prøv igjen senere.",
  
  "More comments are loading. If you are using the scrollbar, please release your mouse." =>
  "Flere kommentarer lastes inn. Vennligst slipp musen hvis du bruker skrollbaren.",
  
  "Your comment has been added." =>
  "Din kommentar er lagt til.",
  
  "writes..." =>
  "skriver...",
  
  "Posted on" =>
  "Skrevet den",
  
  "Website is not a valid URL." =>
  "Nettsiden er ikke en gyldig URL.",
  
  "Name and Comment fields are required." =>
  "Navn og kommentar er obligatorisk.",
  
  "This comment has been flagged as spam and has been added to the moderation queue." =>
  "Denne kommentaren har blitt merket som spam, og legges derfor til godkjenning i modereringskø.",
  
  "Please wait a bit before adding another comment." =>
  "Vennligst vent litt før du legger til flere kommentarer.",
  
  "Your comment was not added because you are a suspected spammer." =>
  "Din kommentar ble ikke lagt til, fordi du mistenkes å drive med spamming.",
  
  "Comment" =>
  "Kommentar",
  
  "Name" =>
  "Navn",
  
  "Website" =>
  "Nettsted",
  
  "required" =>
  "obligatorisk",
  
  "Add Comment" =>
  "Legg til kommentar",
  
  "Do not fill out this field." =>
  "Ikke fyll ut dette feltet.",
  
  "Only the most recent comments are showing. You need JavaScript to view them all." =>
  "Bare de mest nylige kommentarene er vist. Du må slå på JavaScript for å se resten.",
  
  "Add it!" =>
  "Legg til!",
  
  "Comments" =>
  "Kommentarer",
  
  "Log In" =>
  "Logge inn",
  
  "Password" =>
  "Passord",
  
  "All Ham" =>
  "Alle kommentarer",
  
  "All Spam" =>
  "All spam",
  
  "Recent Ham" =>
  "Nylige kommentarer",
  
  "Recent Spam" =>
  "Nylig spam",
  
  "Delete All Spam" =>
  "Slette all spam",
  
  "Spam" =>
  "Spam",
  
  "Ham" =>
  "Kommentar",
  
  "Recent" =>
  "Nylige",
  
  "Logout" =>
  "Logg ut",
  
  "View Guestbook" =>
  "Se i gjestebok",
  
  "Dashboard" =>
  "Dashboard",
  
  "The comment has been deleted." =>
  "Kommentaren har blitt slettet.",
  
  "All spam comments have been deleted." =>
  "Alle kommentarer merket som spam har blitt slettet.",
  
  "No comments to load." =>
  "Ingen kommentarer å laste.",
  
  "Incorrect password." =>
  "Feil passord.",
  
  "The comment has been reclassified." =>
  "Kommentaren har blitt omkategorisert.",
  
  "Not Spam" =>
  "Ikke spam",
  
  "Delete" =>
  "Slette",
  
  "First" =>
  "Første",
  
  "Previous" =>
  "Forrige",
  
  "Next" =>
  "Neste",
  
  "Last" =>
  "Siste"
);
?>
Return current item: JibberBook - Free PHP Guestbook script