Location: PHPKode > projects > JibberBook - Free PHP Guestbook script > jibberbook-2.3/localization/nl.php
<?php
// Nederlands

$lang = array(
  "An error has occurred." =>
  "Er is een fout opgetreden.",
  
  "All comments have been loaded." =>
  "Alle reacties zijn geladen.",
  
  "Loading..." =>
  "Laden...",
  
  "Your comment could not be added. Please try again later." =>
  "Uw reactie kon niet worden toegevoegd. Probeert u het later nog eens.",
  
  "More comments are loading. If you are using the scrollbar, please release your mouse." =>
  "Meer reacties worden geladen. Als u de scollbar gebruikt, laat dan alstublieft uw muis los.",
  
  "Your comment has been added." =>
  "Uw reactie is toegevoegd.",
  
  "writes..." =>
  "schrijven...",
  
  "Posted on" =>
  "Gepost op",
  
  "Website is not a valid URL." =>
  "De URL van de website is niet geldig.",
  
  "Name and Comment fields are required." =>
  "Naam en reactie zijn verplicht.",
  
  "This comment has been flagged as spam and has been added to the moderation queue." =>
  "Deze reactie is aangemerkt als spam en wordt aan de moderatie wachtrij toegevoegd.",
  
  "Comment" =>
  "Reactie",
  
  "Name" =>
  "Naam",
  
  "Website" =>
  "Website",
  
  "required" =>
  "verplicht",
  
  "Add Comment" =>
  "Reactie toevoegen",
  
  "Do not fill out this field." =>
  "Vul dit veld niet in.",
  
  "Only the most recent comments are showing. You need JavaScript to view them all." =>
  "Alleen de meest recente reacties worden getoond. U heeft JavaScript nodig om ze te kunnen zien.",
  
  "Add it!" =>
  "Toevoegen!",
  
  "Comments" =>
  "Reacties",
  
  "Log In" =>
  "Inloggen",
  
  "Password" =>
  "Wachtwoord.",
  
  "All Ham" =>
  "Alle Reacties",
  
  "All Spam" =>
  "Alle Spam",
  
  "Recent Ham" =>
  "Recente Reacties",
  
  "Recent Spam" =>
  "Recente Spam",
  
  "Delete All Spam" =>
  "Alle Spam verwijderen",
  
  "Spam" =>
  "Spam",
  
  "Ham" =>
  "Reacties",
  
  "Recent" =>
  "Recente",
  
  "Logout" =>
  "Uitloggen",
  
  "View Guestbook" =>
  "Gastenboek bekijken",
  
  "Dashboard" =>
  "Instrumenten paneel",
  
  "The comment has been deleted." =>
  "De reactie is verwijderd",
  
  "All spam comments have been deleted." =>
  "Alle spam reactie zijn verwijderd",
  
  "No comments to load." =>
  "Geen reactie om te laden.",
  
  "Incorrect password." =>
  "Incorrect wachtwoord.",
  
  "The comment has been reclassified." =>
  "Deze reactie is opnieuw gerangschikt.",
  
  "Not Spam" =>
  "Geen Spam",
  
  "Delete" =>
  "Verwijderen",
  
  "First" =>
  "Eerste",
  
  "Previous" =>
  "Vorige",
  
  "Next" =>
  "Volgende",
  
  "Last" =>
  "Laatste"
);
?>
Return current item: JibberBook - Free PHP Guestbook script