Location: PHPKode > projects > IntraMessenger > common/library/sypex_dumper/sxd/lang/lng_az.php
<?php
// Language File for Sypex Dumper 2
$LNG = array(

// Lokalizasiya faylı haqda informasiya
'ver'				=> 20004, // Fayl hansı versiya üçün nəzərdə tutulmuşdur
'translated'		=> 'Fuad Muxtarov (http://muxtarov.com/)', // Tərcuməçinin əlaqə vasitələri
'name'				=> 'Azerbaijani', // Dilin adı

// Alətlər Paneli
'tbar_backup'		=> 'Eksport',
'tbar_restore'		=> 'Ä°mport', 
'tbar_files'		=> 'Fayl',
'tbar_services'		=> 'Xidmət',
'tbar_options'		=> 'Seçimlər',
'tbar_createdb'		=> 'MB yarat',   // Məlumat Bazası
'tbar_connects'		=> 'Qoşulma',
'tbar_exit'			=> 'Çıxış',

// Ağac tipli strukturda obyektlərin adı
'obj_tables'		=> 'Cədvəllər',
'obj_views'			=> 'Görünüşlər',
'obj_procs'			=> 'Proseduralar',
'obj_funcs'			=> 'Funksiya',
'obj_trigs'			=> 'Tiqqerlər',
'obj_events'		=> 'Hadisə',

// Eksport
'zip_max'			=> 'maksimum',
'zip_min'			=> 'minimum',
'zip_none'			=> 'həcmini sıxmadan',
'default'			=> 'ilkin nizamlar',
'combo_db'			=> 'Məlumat Bazası:', 
'combo_charset'		=> 'Kodirovka:', 
'combo_zip'			=> 'Sıxma:', 
'combo_comments'	=> 'Şərh:',
'del_legend'		=> 'Avtomatik silinsin, əgər:',
'del_date'			=> 'fayl %s gündən çox qalıbsa',
'del_count'			=> 'Faylların sayı %s çoxdursa',
'tree'				=> 'Obyektləri seçin:',
'no_saved'			=> '*Saxlanılmış tapşırıq(lar) yoxdur',
'btn_save'			=> 'Saxla',
'btn_exec'			=> 'Yerinə yetir',

// Ä°mport	
'combo_file'		=> 'Fayl:',
'combo_strategy'	=> 'Bərpa etmə strategiyası:',
'ext_legend'		=> 'Əlavə seçimlər:',
'correct'			=> 'Kadirovkanın düzəlişi',
'autoinc'			=> 'AUTO_INCREMENT sıfırla',

// Loq
'status_current'	=> 'Hazırkı statusu:',
'status_total'		=> 'Ümumi statusu:',
'time_elapsed'		=> 'Keçib:',
'time_left'			=> 'Qalıb:',
'btn_stop'			=> 'Dəyandırmaq',
'btn_pause'			=> 'Fasilə',
'btn_resume'		=> 'Davam et',
'btn_again'			=> 'Təkrar et',
'btn_clear'			=> 'Loq-u təmizlə',

// Fayllar
'btn_delete'		=> 'Sil',
'btn_download'		=> 'Yüklə',
'btn_open'			=> 'Aç',

// Xidmətlər
'opt_check'			=> 'Yoxlama üçün seçimlər:',
'opt_repair'		=> 'Təmir üçün seçimlər:',
'btn_delete_db'		=> 'Məlumat Bazasını sil',
'btn_check'			=> 'Yoxla',
'btn_repair'		=> 'Təmir et',
'btn_analyze'		=> 'Analiz et',
'btn_optimize'		=> 'Optimallaşdır',

// Seçimlər
'cfg_legend'		=> 'Əsas quraşdırmalar:',
'cfg_time_web'		=> 'web-də yerinə yetirilmə müddəti (san.):',
'cfg_time_cron'		=> 'Cron-da yerinə yetirilmə müddəti (san.):',
'cfg_backup_path'	=> 'backup kataloquna olan yol:',
'cfg_backup_url'	=> 'backup kataloqu üçün URL:',
'cfg_globstat'		=> 'Qlobal statistika:',
'cfg_extended'		=> 'Geniş quraşdırmalar:',
'cfg_charsets'		=> 'Kodirovkalar üçün filter:',
'cfg_only_create'	=> 'Yalnız Backup strukturunu:',
'cfg_auth'			=> 'Avtorizasiya zənciri:',
'cfg_confirm'		=> 'Təsdiq etmək üçün soruş:',
'cfg_conf_import'	=> 'MB importu',
'cfg_conf_file'		=> 'Faylın silinməsi',
'cfg_conf_db'		=> 'MB silinməsi',

// Qoşulma
'con_header'		=> 'Qoşulma parametrləri',
'connect'			=> 'Qoşulma',
'my_host'			=> 'Host:',
'my_port'			=> 'Port:',
'my_user'			=> 'İstifadəçi:',
'my_pass'			=> 'Şifrə:',
'my_pass_hidden'	=> 'Şifrə göstərilmir',
'my_comp'			=> 'Pratakol sixilma ilə',
'my_db'				=> 'Məlumat bazası:',
'btn_cancel'		=> 'Ä°mtina',

// Tapşırığı saxlanması
'sj_header'			=> 'Tapşırığı saxla',
'sj_job'			=> 'Tapşırıq',
'sj_name'			=> 'Ad (eng.):',
'sj_title'			=> 'Təsviri:',

// MB yaradılması
'cdb_header'		=> 'Məlumat bazasının yaradılması',
'cdb_detail'		=> 'Təfərrüatı',
'cdb_name'			=> 'Adı:',
'combo_collate'		=> 'Müqayisə',
'btn_create'		=> 'Yarat',

// Avtorizasiya
'js_required'		=> 'JavaScript aktiv olmalıdır',
'auth'				=> 'Avtorizasiya',
'auth_user'			=> 'İstifadəçi:',
'auth_remember'		=> 'Yadda saxla',
'btn_enter'			=> 'Daxil ol',
'btn_details'		=> 'Təfərrüatı',

// Loqdakı ismarıçlar
'not_found_rtl'		=> 'RTL-fayl tapılmadı',
'backup_begin'		=> 'MB eksporta başlanğıcı `%s`',
'backup_TC'			=> 'Cədvəlin eksportu `%s`',
'backup_VI'			=> 'Görünüşün eksportu `%s`',
'backup_PR'			=> 'Proseduranın eksportu `%s`',
'backup_FU'			=> 'Funksiyanın eksportu `%s`',
'backup_EV'			=> 'Hadisənin eksportu `%s`',
'backup_TR'			=> 'Triqqerin eksportu `%s`',
'continue_from'		=> 'mövqeyindən %s',
'backup_end'		=> 'MB ehtiyyat nüsxəsi `%s` yaradılıb.',
'autodelete'		=> 'Köhnə faylların avtomatik silinməsi:',
'del_by_date'		=> '- `%s` - silinib (tarixə görə)',
'del_by_count'		=> '- `%s` - silinib (tarixə görə)',
'del_fail'			=> '- `%s` - silinmə alınmadı',
'del_nothing'		=> '- silinmək üçün fayl yoxdur',
'set_names'			=> 'Qoşulma kodirovkası quraşdırılıb: `%s`',
'restore_begin'		=> 'MB importun başlanğıcı `%s`',
'restore_TC'		=> 'Cədvəlin importu `%s`',
'restore_VI'		=> 'Görünüşün importu `%s`',
'restore_PR'		=> 'Proseduranın importu `%s`',
'restore_FU'		=> 'Funksiyanın importu `%s`',
'restore_EV'		=> 'Hadisənin importu `%s`',
'restore_TR'		=> 'Triqqerin importu  `%s`',
'restore_keys'		=> 'İndekslərin yandırılması',
'restore_end'		=> 'БД `%s` Ehtiyyat nüsxədən bərpa et.',
'stop_1'			=> 'istifadəçi tərəfindən dəyandırıldı', 
'stop_2'			=> 'istifadəçi tərəfindən dəyandırıldı',
'stop_3'			=> 'Taymerə görə dəyandırıldı',
'stop_4'			=> 'Taymerə görə dəyandırıldı',
'stop_5'			=> 'Səhvə görə dəyandırıldı',
'job_done'			=> 'Tapşırıq müvəffəqiyyətlə yeinə yetirildi',
'file_size'			=> 'Faylın ölçüsü',
'job_time'			=> 'Sərf olunan vaxt',
'seconds'			=> 'san.',
'job_freeze'		=> 'Əməliyyat 30 saniyədən çoxdur ki, yenilənmir. Davam etmək üçün basın',
'stop_job'			=> 'Dayanmaq üçün sorğu',

//  JS yazılar
'js' => array(

	// Vkladkaın adları
	'backup'		=> 'Məlumaq bazasının eksportu',
	'restore'		=> 'Məlumaq bazasının importu',
	'log'			=> 'Log',
	'result'		=> 'Nəticə',
	'files'			=> 'Ehtiyyat nüsxələrin faylları',
	'services'		=> 'Xidmət',
	'options'		=> 'Seçimlər',

	// Cədvəlin başlığı
	'dt'			=> 'Tarix və vaxt',
	'action'		=> 'Action',
	'db'			=> 'Məlumat Bazası',
	'type'			=> 'Tip',
	'tab'			=> 'Cədvəl.',
	'records'		=> 'Qeydlər',
	'size'			=> 'Ölçü',
	'comment'		=> 'Şərh',
	
	// Status
	'load'			=> 'Yükləmə',
	'run'			=> 'İşə salma...',
	'sdb'			=> 'Məlumat Bazasının yaradılması',
	'sc'			=> 'Qoşulmanın saxlanması',
	'sj'			=> 'Tapşırığın saxlanması',
	'so'			=> 'Seçimlərin saxlanması',

	// Mesaj
	'pro'			=> 'Seçimlərdən istifadə ancaq Pro versiyada mümkündür',
	'err_fopen'		=> 'Faylı açmaq olmur',
	'err_sxd2'		=> 'fayların tərkibinə baxmaq ancaq Sypex Dumper 2-ın köməyi ilə yaradılmış fayllar üçün mümkündür',
	'err_empty_db'	=> 'Məlumat bazası boşdur',
	'fdc'			=> 'Siz həqiqətən faylı silmək istəyirsiniz?',
	'ddc'			=> 'Siz həqiqətən Məlumat Bazasını silmək istəyirsiniz?',
	'fic'			=> 'Siz həqiqətən faylı import etmək istəyirsiniz?',

	// Faylların ölçüsünün qisaldılmış adları
	'sizes'			=> array('B', 'KB', 'MB', 'QB'),
)
);
?>
Return current item: IntraMessenger