Location: PHPKode > projects > IntraMessenger > common/lang/nederlands-iso-8859-1.inc.php
<?php
/*******************************************************
 **         IntraMessenger - server     **
 **                          **
 ** Copyright:   (C) 2006 - 2011 THeUDS      **
 ** Web:      http://www.theuds.com      **
 **         http://www.intramessenger.net  **
 ** Licence :    GPL (GNU Public License)     **
 ** http://opensource.org/licenses/gpl-license.php  **
 *******************************************************/

/*******************************************************
 **    This file is part of IntraMessenger-server **
 **                          **
 ** IntraMessenger is a free software.        **
 ** IntraMessenger is distributed in the hope that  **
 ** it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY.   **
 *******************************************************/
#
#
# [EN]
# Thanks for posts your update of new translation on the official forum :
# http://www.intramessenger.com/forum/viewforum.php?f=10
# and post it on the forum of send it by email : im-hide@address.com
#
#
# [FR]
# Merci de poster vos corrections ou nouvelles traductions sur le forum officiel :
# http://www.intramessenger.com/forum/viewforum.php?f=11
# et la poster sur le forum ou l'envoyer par email : im-hide@address.com
#
# DUTCH for The Netherlands and Dutch speaking part of Belgium.
#
$charset = 'iso-8859-1';
$l_lang_name = "Dutch";
//$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
//$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';

# commun
$l_legende = "Legenda";
$l_order_by = "Order door :";
$l_date_format_display = "m-d-j";
$l_time_format_display = "g:i:s A";
$l_time_short_format_display = "g:i A";
$l_admin_bt_delete = "Verwijder";
$l_admin_bt_erase = "Wis";
$l_admin_bt_update = "Update";
$l_admin_bt_add = "Voeg toe";
$l_admin_bt_create = "Maak";
$l_admin_bt_allow = "Sta toe";
$l_admin_bt_invalidate = "Sta niet toe";
$l_admin_bt_search = "Zoek";
$l_admin_bt_empty = "Leeg";
$l_language = "Taal";
$l_country = "Land";
$l_time_zone = "Tijd zone";
$l_server = "Server";
$l_clic_for_message = "klik hier om een bericht te zenden naar de gebruiker, van de Administrator";
$l_clic_on_user = "Klik hier om de gebruiker details te zien";
$l_man = "Man";
$l_woman = "Vrouw";
$l_gender = "Sekse";
$l_user_informations = "Gebruiker informatie";
$l_email = "Email";
$l_phone = "Telefoon";
$l_display_col = "Toon kolommen";
$l_display = "Toon";
$l_hide = "Verberg";
$l_configure = "Configureer";
$l_captcha = "Kopieer deze code";
$l_rows_per_page = "Rijen per pagina";
$l_KB = "KB"; // Kilo Bytes
$l_relation_option = "Relatie met optie: ";
$l_days = "Dagen";
$l_day_0 = "Maandag";
$l_day_1 = "Dinsdag";
$l_day_2 = "Woensdag";
$l_day_3 = "Donderdag";
$l_day_4 = "Vrijdag";
$l_day_5 = "Zaterdag";
$l_day_6 = "Zondag";

# Languages
$l_lng['FR'] = "Frans"; 
$l_lng['GB'] = "Engels"; // EN
$l_lng['UK'] = "Engels"; // EN
$l_lng['DE'] = "Duits"; // GE 
$l_lng['BR'] = "Portugees Braziliaans";
$l_lng['PT'] = "Portugees";
$l_lng['ES'] = "Spaans";
$l_lng['IT'] = "Italiaans";
$l_lng['FI'] = "Fins";
$l_lng['RO'] = "Roemeens";
$l_lng['TR'] = "Turks";
$l_lng['RS'] = "Servisch";
$l_lng['RU'] = "Russisch";
$l_lng['NL'] = "Nederlands"; // EN = Dutch
//$l_lng['B'] = "Nederlands Belgie"; //EN = Dutch Belgium

# level
$c_nb_level = 5;
$c_level[0] = "Administrator";
$c_level[1] = "Directeur";
$c_level[2] = "Manager";
$c_level[3] = "Medewerker";
$c_level[4] = "Gast";
// CEO, Director, Branch manager, Administrator, Supervisor, Center manager, Service manager, Project manager, Sector manager, Manager, Employee, Guest.

#start
$l_start_cannot_authenticate = "Niet mogelijk te verifieren"; 
$l_start_unknow_user = "Onbekende gebruikersnaam";
$l_start_wait_valid = "Account bevroren, neem contact op met Administrator om vrij te geven...";
$l_start_contact_admin_check = "Neem contact me je Administrator om je pc verandering te bevestigen.";
$l_start_password = "Onjuist paswoord.";
$l_start_max_users = "Kan niet opstarten : kan niet meer gebruikers toevoegen : maximum aantal of gebruikers bereikt.";
$l_start_no_find_iduser = "Gebruikersnaasm of ID niet gevonden.";
$l_start_short_username = "Toegang geweigerd : geen gebruikersnaam (alias).";
$l_start_username_forbid = "Toegang geweigerd : gebruikersnaam (alias) gereserveerd (verboden).";
$l_start_username_forbid_by_admin = "Toegang geweigerd : gebruikersnaam (alias) verboden door Administrator.";
$l_start_version_missing = "Toegang geweigerd : IM client versie is te oud : je moet je software updaten naar een nieuwere versie.";
$l_start_waiting_valid = "Bevroren gebruiker(s) wachten...";

# menu
$l_menu_list = "Lijst";
$l_menu_index = "Index";
$l_menu_dash_board = "Dashboard";
$l_menu_currently = "Status";
$l_menu_list_sessions = "Huidige sessies";
$l_menu_conference = "Conferences";
$l_menu_list_users = "Gebruikers";
$l_menu_list_users_ip = "Zelfde IP addres";
$l_menu_list_users_double = "Zelfde computer";
$l_menu_users_by_country = "Gebruikers per land";
$l_menu_list_contact = "Gebruikers contacten";
$l_menu_list_conference_list = "Conferences lijst";
$l_menu_list_group = "Groepen";
$l_menu_list_group_list = "Groep lijst";
$l_menu_group_add_member = "Lid toevoegen";
$l_menu_ban = "Ban beheer";
$l_menu_ban_user = "Gebruiker";
$l_menu_ban_ip = "IP adres";
$l_menu_ban_pc = "Computers";
$l_menu_options = "Opties";
$l_menu_avatars = "Avatars";
$l_menu_messagerie = "Stuur een bericht";
$l_menu_statistics = "Statistieken";
$l_menu_log = "Server log";
$l_menu_backup = "Backup database";
$l_menu_donate = "Doneer";
$l_menu_donate_info = "Alle donaties zijn welkom";
$l_menu_need_change_admin_dir = "LET OP! Je moet <B>/admin/</B> folder hernoemen (voordat gebruikers kunnen contact maken) !";
$l_menu_need_delete_install_dir = "Het is beter om de <B>/install/</B> folder te wissen (alleen houden om naar een nieuwere versie op te waarderen)";
$l_menu_maintenance_mode_on = "WAARSCHUWING!, onderhouds mode is geactiveerd, gebruikers kunnen niet communiceren (en offline gebruikers kunnen niet verbinden).";
$l_menu_need_htaccess = "LET OP!, je kunt het Admin Control Panel <acronym title='Admin Control Panel'>ACP</acronym>) beveiligen met het gebruik van htaccess!";
$l_menu_pass_root_empty = "WAARSCHUWING!! Je configuratie bevat (root met geen paswoord) wat betekent dat de default waarde van MySQL privileged account wordt gebruikt. Je MySQL server, is open voor iedereen, en zou zo snel mogelijk dit moeten oplossen!";
$l_menu_need_reg = "Het is beter om de instellingen toe te voegen in het im_setup.reg bestand (het is makkelijker voor gebruikers om op te zetten.)";
$l_menu_no_javascript = "JavaScript is niet actief, klik hier om het menu correct te laten zien";
$l_menu_no_javascript_info = "JavaScript is niet actie, kan het bovenste menu niet laten zien...";
$l_menu_customize = "Pas aan";
$l_menu_customize_info = "Vraag om een aangepoaste versie van de IntraMessenger Client";
$l_menu_bookmarks = "Favorieten";
$l_menu_list_roles_list = "Rollen lijst";

#
$l_pg_result = "Resultaten";
$l_pg_show_result = "Laat resultaten zien";
$l_pg_prev_page = "Vorige pagina";
$l_pg_next_page = "Volgende pagina";
$l_pg_first = "Eerste";
$l_pg_first_page = "Eerste pagina";
$l_pg_last = "Laatste";
$l_pg_last_page = "Laatste pagina";
$l_pg_all = "Alle paginas";
$l_pg_to = "naar";
$l_pg_of = "van";

# index
$l_index_welcome = "Welkom in het Administratie Control Paneel (<acronym title='Admin Control Panel'>ACP</acronym>)";
$l_index_can_cfg = "Je kunt de opties configureren in bestand";
$l_index_can_lng = "zoals de taal";
$l_index_actualy = "eigenlijk";
$l_index_chg = "door verandering";
$l_index_find_doc = "Je kunt de installatie en configuratie handleiding vinden in";
$l_index_chk_opt = "Je kunt de opties en configuratie controleren op";
$l_index_after_upd_chk = "Na alle updates, controleer de configuratie op het volgende en laatste menu onderdeel : ";
$l_index_waiting_valid = "Wachten op de Admin om gebruikers te valideren";
$l_index_ready_users = "Afgehandelde gebruikers";
$l_index_today_creat_users = "Vandaag gemaakte gebruikers";
$l_index_today_sessions = "Huidige simultane sessies";
$l_index_last_valid_username = "Laatst registeerde gebruiker:";
$l_index_pending_avatars = "Wachtende avatars";
$l_index_records = "Records";
$l_index_full_list = "Complete lijst";
$l_index_users_per_day = "Gebruikers per dag";
$l_index_created_users_per_day = "Gemaakte gebruikers per dag";
$l_index_messages_per_day = "Berichten per dag";
$l_index_leave_users = "Gebruikers die de server verlaten hebben";
$l_index_soon_dashboard_here = "Als de volledige installatie klaar is, en onderhouds mode is uitgeschakeld, het dashboard zal dan hier getoond worden.";
$l_old_files_to_delete = "De oude bestanden zijn er nog steeds en zouden verwijderd moeten worden";
$l_index_shoutbox_pending = "Shoutbox bericht(en) wachten goedkeuring";
$l_index_shoutbox_nb_msg = "Aantal Berichten"; // published
$l_index_shoutbox_nb_msg_wait = "Plaatsingen die op goedkeuringen wachten";
$l_index_shoutbox_nb_msg_rejects = "Afgekeurede Plaatsingen";
$l_index_shoutbox_nb_user_lock_rejects = "Bevroren gebruikers (afgekeurd)";
$l_index_shoutbox_nb_user_lock_votes = "Bevroren gebruikers (stemmen)";
$l_index_shoutbox_nb_votes = "Aantal stemmen";
$l_index_shoutbox_best_author = "Beste schrijver";
$l_index_users_pending_group = "Wachtende gebruikers om toegelaten te worden tot groepen";
$l_index_trend_7_days = "Laatste zeven dagen trend (vergeleken met de laatste 60 dagen)";
$l_index_users_recent_activity = "Gebruikers met recente activiteit <SMALL>(30 dagen)</SMALL>";
$l_index_checking_version = "Controleren voor updates";
$l_index_server_up_to_date = "Server versie is up to date";
$l_index_new_server_version_available = "Nieuw (server) versie beschikbaar!";
$l_index_cannot_check_version = "Kan niet op het internet controleren voor server updates...";
$l_index_dashboard_empty = "Na verschillende dagen van gebruik, het dashboard zal meer informatie laten zien...";
$l_index_bookmarks_pending = "Favoriet(en) wachten op goedkeuring";
$l_index_most_connected = "Meest verbonden";

# admin opties screen
$l_admin_options_title = "Opties lijst";
$l_admin_options_title_2 = "Advies";
$l_admin_options_update = "Update opties";
$l_admin_options_bt_update = "Bewaar opties";
$l_admin_options_title_table_2 = "Optionele startup startscherm (internet gebruik)";
$l_admin_options_col_option = "Optie";
$l_admin_options_col_value = "Waarde";
$l_admin_options_col_comment = "Commentaar";
$l_admin_options_col_description = "Omschrijving";
$l_admin_options_general_options = "Algemene opties";
$l_admin_options_general_options_short = "Akgemeen";
$l_admin_options_maintenance_mode = "Onderhoud mode : gebruikers kunnen niet communiceren(en offline gebruikers kunnen niet verbinden)";
$l_admin_options_is_usernamePC = "Wanneer geactiveerd : alias wordt geforceerd naar 'gebruikersnaam'. wanneer niet geactiveerd : gebruiker kan kiezen alias.";
$l_admin_options_auto_add_user = "Nieuw gebruikers worden automatisch toegevoegd.";
$l_admin_options_quick_register = "Snelle registratie verplicht voor automatische toevoeging van nieuwe gebruikers.";
$l_admin_options_need_admin_after_add = "Automatische toevoeging van gebruikers moet gevalideerd worden door de administrator.";
$l_admin_options_need_admin_if_chang_check = "Gebruikers die hun PC veranderd hebben moeten gevalideerd worden door de Administrator.";
$l_admin_options_log_session_open = "Log sessies open.";
$l_admin_options_password_user = "Forceerer gebruikers om paswoord te gebruiken.";
$l_admin_options_password_for_private_server = "Wanneer leeg, server is publiek, wanneer niet, dan is het 't paswoord voor PC bevestiging.";
$l_admin_options_nb_max_user = "Maximum geregistreerde gebruikers (0 : ongelimiteerd).";
$l_admin_options_nb_max_session = "Maximum sessies (gebruikers simultaan verbonden) (0 : ongelimiteerd).";
$l_admin_options_nb_max_contact_by_user = "Maximum contacten van gebruiker(0 : ongelimiteerd).";
$l_admin_options_del_user_after_x_days_not_use = "Verouderde accounts (verwijderen door admin) wanneer niet gebruikt voor x dagen.";
$l_admin_options_force_away = "Forceer 'away' status (vervang 'online') wanneer de screensaver aktief is.";
$l_admin_options_col_name_hide = "Verberg de kolom : naam/functie";
$l_admin_options_col_name_default_active = "Wanneer niet verborgen, laat de standaard kolom naam/functie zien.";
$l_admin_options_allow_invisible = "Sta gebruikers toe om onzichtbaar te zijn (online verborgen) voor sommige contacten.";
$l_admin_options_can_change_contact_nickname = "Sta gebruikers toe de alias van hun contacten te hernoemen ."; 
$l_admin_options_lock_contact_list = "Bevries toegang om contacten te beheren , gebruikerslijst, en alarmen : voor school.";
$l_admin_options_lock_options = "Bevries toegang om gebruikers te beheren , opties, en alarmen : voor school.";
$l_admin_options_lock_profile = "Bevries toegang om profiel te beheren (voor school)";
$l_admin_options_crypt_msg = "Codeer berichten (met hoog security niveau)";
$l_admin_options_log_messages = "Bewaar (log) alle berichten op de server (wanneer ongecodeerd) : voor school.";
$l_admin_options_censor_messages = "Censureer berichten (wanneer ongecodeerd) : <I>/common/config/censure.txt</I>";
$l_admin_options_site_url = "Website URL (adres)";
$l_admin_options_site_title = "Website titel";
$l_admin_options_missing_option = "Optie(s) vermist in";
$l_admin_options_conf_file = "Configuratie bestand";
$l_admin_options_flag_country = "Laat zien de land vlag van het IP adres (internet gebruik)."; 
$l_admin_options_legende_empty = "option niet geactiveerd (leeg)";
$l_admin_options_legende_not_empty = "option geactiveerd (niet leeg)";
$l_admin_options_legende_up2u = "Aan jou de keuze";
$l_admin_options_special_options = "Speciale opties";
$l_admin_options_special_modes = "Speciale modes";
$l_admin_options_normal_mode = "Iedereen ziet alleen hun own (gevalideerde) contacten.";
$l_admin_options_opencommunity = "Iedereen kan zien Iedereen, zonder adding to hun contact lijst (e.g. : school, internet cafe...).";
$l_admin_options_groupcommunity = "Iedereen kan zien Iedereen (alleen) of zij in dezelfde groep(en) zitten.";
$l_admin_options_opengroupcommunity = "Everybody can see everybody, display by groups.";
$l_admin_options_statistics = "Om op te slaan en te laten zien (in de admin area) gebruik statistieken.";
$l_admin_options_info_1 = "Wanneer beide leeg, geen opstartscherm bij client opstart";
$l_admin_options_info_2 = "je mag EEN (of meer) van deze opties aktiveren";
$l_admin_options_info_2b = "je mag EEN van deze opties aktiveren";
$l_admin_options_info_3 = "Je kunt niet loggen EN berichten coderen(kies alleen EEN option)!";
$l_admin_options_info_4 = "Kan niet 2 mods simultaan gebruiken : groep en open community!";
$l_admin_options_info_5 = "Je hoeft deze optie niet te aktiveren";
$l_admin_options_info_6 = "beheren gebande alias lijst in bestand";
$l_admin_options_info_7 = "This option enables je to be registered on";
$l_admin_options_info_8 = "This option does niet enable je to be registered on";
$l_admin_options_info_9 = "geactiveerd : controleer configuratie voor opties:";
$l_admin_options_info_book = "internet IntraMessenger publieke servers lijst";
$l_admin_options_info_10 = "Externe authenticatie";
$l_admin_options_info_11 = "Alleen EEN! bedankt voor opschonen/updaten van de configuratie!"; 
$l_admin_options_info_12 = "Niet BEIDE van deze opties aktiveren";
$l_admin_options_info_13 = "Laat RODE opties zien - handmatig updaten enkel in het configuratie bestand.";
$l_admin_options_check_new_msg_every = "Interval tussen controle voor nieuwe berichten (10 to 60 seconds).";
$l_admin_options_full_check = "controleer voor wachtende contacten enkel om elke 3 minutes.";
$l_admin_options_minimum_length_of_username = "Minimum lengte of gebruikersnaam (alias).";
$l_admin_options_minimum_length_of_password = "Minimum lengte of gebruikerpaswoord.";
$l_admin_options_max_pwd_error_lock = "Maximum nummer van opeenvolgende paswoord fout pogingen voordat de server de gebruikers account bevriest.";
$l_admin_options_user_history_messages = "Sta toe dat gebruikers hun geschiedenis berichten loggen/saven.";
$l_admin_option_allow_conference = "Sta gebruikers toe om multi-gebruiker conferenties te maken.";
$l_admin_option_send_offline = "Sta gebruikers toe om berichten naar offline contacten versturen.";
$l_admin_options_allow_smiley = "Sta toe om smileys te versturen (Laat ze zien bij fotos).";
$l_admin_options_allow_change_email_phone = "Sta toe om gebruikers hun telefoon nummer en email adres te veranderen.";
$l_admin_options_allow_change_function_name = "Sta toe dat gebruikers hun naam/functie (naam/functie na de gebruikersnaam) te veranderen.";
$l_admin_options_allow_change_avatar = "Sta toe dat gebruikers hun avatar (foto) te veranderen.";
$l_admin_options_allow_use_proxy = "Sta gebruikers toe om een proxy server te gebruiken.";
$l_admin_extern_url_to_register = "URL (adres) om te registreren (forum, CMS...) voor externe authentificatie";
$l_admin_extern_url_password_forget = "URL (adres) vergeten paswoord terug te halen(door externe authentificatie)";
$l_admin_extern_url_change_password = "URL (adres) om paswoord te veranderen(by Externe authentificatie)";
$l_admin_options_autentification = "Authentificatie";
$l_admin_options_security_options = "Security opties";
$l_admin_options_security = "Security";
$l_admin_options_admin_options = "Admin opties";
$l_admin_options_force_update_by_server = "Forceer clienten tot updaten van de server.";
$l_admin_options_force_update_by_internet = "Forceer clienten tot updaten van de officiële internet server.";
$l_admin_options_user_restrictions_options = "gebruikers beperkingen opties";
$l_admin_options_user_restrictions_options_short = "gebruikers beperkingen";
$l_admin_options_hierachic_management = "Activeer hierarchies beheer, Laat de niveau kolom zien (in admin area)."; // marker
$l_admin_authentication_extern = "Externe authentificatie (login + paswoord) door";
$l_admin_options_public_see_options = "Opties lijst is publiek";
$l_admin_options_public_see_users = "Gebruikerslijst is publiek";
$l_admin_options_public_upload_avatar = "Iedereen kan hun eigen avatars uploaden";
$l_admin_options_admin_email = "Administrator email adres";
$l_admin_options_admin_phone = "Administrator telefoon nummer";
$l_admin_options_public_folder = "Publieke folder (Laat opties zien, gebruikers...)";
$l_admin_options_scroll_text = "Scrolling informatie bericht (temporary)";
$l_admin_options_uppercase_space_nickname = "Sta hoofdletters en spatie in alias toe.";
$l_admin_options_allow_email_notifier = "Sta gebruikers toe om email melders te gebruiken.";
$l_admin_options_force_email_server = "Forceer inkomende mail server adres (voor email melder)";
$l_admin_options_enterprise_server = "Enterprise mode : haal geïnstalleerde software versies en je Stop/Herstart je computer";
$l_admin_options_allow_rating = "Sta toe gebruikers om hun contacten te waarderen(en bekijk gemiddelde wanneer 'PUBLIEK').";
$l_admin_options_proxy_address = "Forceer proxy server adres.";
$l_admin_options_proxy_port_number = "Forceer proxy server poort nummer.";
$l_admin_options_max_simultaneous_ip_addresses = "Maximum simultane IP adressen (0 : ongelimiteerd)";
#$l_admin_options_group_for_admin_messages = "Sta toe om (admin) groepen te beheren, alleen om admin berichten te versturen ";
$l_admin_options_group_for_sbx_and_admin_messages = "Sta toe (admin) to beheren groepen voor ShoutBox en verstuur admin berichten";
$l_admin_options_group_for_admin_messages_2 = "gebruik alleen wanneer _SPECIAL_MODE_GROUP_COMMUNITY leeg is";
$l_admin_options_cannot_access_to = "maar geen toegang tot";
$l_admin_options_auth_if_not_same = "wanneer EEN van de vier verschillend is van IntraMessenger, ALLES invullen";
$l_admin_options_pass_register_book = "paswoord om te registreren op";
$l_admin_options_auto_corrected = "optie(s) were automatisch corrected.";
$l_admin_options_pass_need_digit_and_letter = "paswoord moet bevatten : letters en nummers (minstens EEN van elk).";
$l_admin_options_pass_need_upper_and_lower = "paswoord moet bevatten : hoofdletters en kleine letters (minstens EEN van elk).";
$l_admin_options_pass_need_special_character = "paswoord moet bevatten : special characters (minstens EEN).";
$l_admin_options_group_for_shoutbox = "Sta toe (admin) om groepen te beheren groepen - alleen voor de shoutboxes";
$l_admin_options_shoutbox_title_short = "Shoutbox";
$l_admin_options_shoutbox_title_long = "Shoutbox (logboek)";
$l_admin_options_shoutbox_refresh_delay = "Ververs vertraging (10 tot 180 seconden)";
$l_admin_options_shoutbox_store_days = "Duur (dagen) voor storings berichten (voor verwijdering).";
$l_admin_options_shoutbox_store_max = "Maximum nummer bewaarde berichten (bewaren de meest recente).";
$l_admin_options_shoutbox_day_user_quota = "Dagelijkse berichten quota per gebruiker(0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_week_user_quota = "Wekelijkse berichten quota per gebruiker(0: ongelimiteerd). Minimaal MySQL 5.";
$l_admin_options_shoutbox_need_approval = "Berichten hebben toestemming nodig voor publicatie.";
$l_admin_options_shoutbox_approval_queue = "limiet wachtrij toestemming.";
$l_admin_options_shoutbox_approval_queue_user = "limiet wachtrij toestemming door gebruiker.";
$l_admin_options_shoutbox_lock_user_approval = "Nummer van weigeringen om te voorkomen dat gebruiker andere berichten stuurt (0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_can_vote = "Sta toe om te stemmen";
$l_admin_options_shoutbox_day_votes_quota = "Dagelijkse stemmen quota per gebruiker(0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_week_votes_quota = "Wekelijkse stemmen quota per gebruiker(0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_remove_msg_votes = "Nummer van negatieve stemmen om de automatische bericht verwijdering te aktiveren (0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_lock_user_votes = "Nummer van stemmen om te voorkomen dat gebruiker stuurt andere berichten (0: ongelimiteerd).";
$l_admin_options_shoutbox_public = "Shoutbox inhoud is publiek";
$l_admin_options_other_options = "Andere";
$l_admin_options_other_options_options = "Andere opties";
$l_admin_options_group_user_can_join = "Gebruikers kunnen deelnemen aan publieke groepen (Op verzoek voor officiële groepen).";
$l_admin_options_may_change_option = "je mag volg opties veranderen";
$l_admin_options_servers_status = "Defineer de servers/services lijst en hun bijbehorende status";
$l_admin_options_check_version_internet = "Controleer op internet voor nieuwe (server) versie"; // controleer voor updates automatisch
$l_admin_options_show_option_name = "Laat opties naam zien";
$l_admin_options_new = "nieuwe optie";
$l_admin_options_check_now = "controleer nu";
$l_admin_options_book_password = "Na bewaren van dit paswoord, de volgende opties worden de volgende opties automatisch ge-update";
$l_admin_options_time_zones = "Laat de tijd zone verschillen zien";
$l_admin_options_bookmarks = "Deel favorieten";
$l_admin_options_bookmarks_can_vote = "Sta toe om te stemmen voor favorieten";
$l_admin_options_bookmarks_public = "Favorieten publiek";
$l_admin_options_bookmarks_need_approval = "Favorieten moeten goedkeuring krijgen voor publicatie";
$l_admin_options_unread_message_validity = "Ongelezen bericht validatie tijd (dagen) (0: ongelimiteerd)";
$l_admin_options_lock_duration = "Account bevroren voor gedurende (minuten, 0: ongelimiteerd)";
$l_admin_options_profile_first_register = "Vul profiel informatie in bij de eerste login";
$l_admin_options_roles_to_override_permissions = "Rollen om permissies ter zijde te stellen.";
$l_admin_options_wait_startup_if_server_hs = "If server unavailable on startup, client still wait (without warn)";
$l_admin_options_restore_options = "Restore previous configuration";
$l_admin_options_doc_title = "Documentation";
$l_admin_options_doc_list = "Server list of options";
$l_admin_options_doc_view = "Visual impact on the client"; 

#admin gebruikers lijst screen
$l_admin_users_title = "gebruikers lijst";
$l_admin_users_col_user = "Gebruiker";
$l_admin_users_col_function = "Naam/functie";
$l_admin_users_col_level = "Niveau";
$l_admin_users_col_etat = "Status";
$l_admin_users_col_etat_wait = "wachtende 'status'";
$l_admin_users_col_creat = "toegevoegd";
$l_admin_users_col_last = "Laatst";
$l_admin_users_col_action = "Aktie";
$l_admin_users_col_password = "paswoord";
$l_admin_users_col_activity = "Activiteit";
$l_admin_users_col_version = "Versie";
$l_admin_users_col_pc = "Computer";
$l_admin_users_col_mac_adr = "MAC adres";
$l_admin_users_col_screen = "Resolutie";
$l_admin_users_col_emailclient = "E-mail client";
$l_admin_users_col_browser = "Web browser";
$l_admin_users_col_ooo = "OOo";
$l_admin_users_info_wait_valid = "Wachtende op admin validatie"; // Standby of validatie
$l_admin_users_info_change_ok = "Computer verandering gevalideerde";
$l_admin_users_info_valid = "gevalideerde";
$l_admin_users_info_leave = "Verlaat server";
$l_admin_users_order_login = "Login";
$l_admin_users_order_function = "naam/functie";
$l_admin_users_order_state = "Status";
$l_admin_users_order_creat = "Toegevoegen datum";
$l_admin_users_order_last = "Laatst gebruikte datum";
$l_admin_users_order_last_activity = "Laatste activiteit";
$l_admin_users_order_level = "Niveau";
$l_admin_users_order_role = "rol";
$l_admin_users_add_new = "Voeg een nieuwe gebruiker toe";
$l_admin_users_cannot_add = "Kan niet toevoegen : maximum nummer van gebruikers bereikt!";
$l_admin_users_to_add_more_1 = "Om meer toe te voegen, verander optie : <I>_MAX_NB_USER</I>.";
$l_admin_users_to_add_more_2 = "Om handmatig toe te voegen, moet je deze optie leeg maken.";
$l_admin_users_no_add_1 = "Onnodige toevoeging";
$l_admin_users_no_add_2 = "Deze optie (<I>_ALLOW_AUTO_ADD_NEW_USER_ON_SERVER</I>) is om automatisch toe te voegen<BR/> van nieuwe gebruikers is reeds geactiveerd.";
$l_admin_users_out_of_date = "Verouderde accounts";
$l_admin_users_no_out_of_date = "Geen verouderde accounts";
$l_admin_users_for_out_of_date_1 = "Accounts zijn verouderd wanneer ze zijn niet gebruikt sinds during";
$l_admin_users_for_out_of_date_2 = "dagen (in optie lijst)";
$l_admin_users_info_level = "Let op : gebruikers kunnen vragen om toevoegen van contact alleen aan lgagere of gelijke niveaugebruikers !";
$l_admin_users_info_nm_function = "NOTE : even kolom naam/functie verbergen, naam/functie nog steeds laten zien in contacten lijst beheer";
$l_admin_users_searching = "Zoeken naar gebruiker...";
$l_admin_users_no_found = "Geen gebruikers gevonden";
$l_admin_users_send_admin_message = "Verstuur bericht van Administrator";
$l_admin_users_nb_connect = "verbonden (dagen)";
$l_admin_users_admin = "Administrator";
$l_admin_users_admin_alert = "Haal waarschuwings berichten op";
$l_admin_users_not_admin = "Geen administrator";
$l_admin_users_hide_from_other = "Verborgen voor anderen";
$l_admin_users_auto_add_user_for_ext_auth = "Maak deze optie niet leeg (essentieel voor externe authenticatie) !";
$l_admin_users_ban_user = "Ban deze gebruikersnaam";
$l_admin_users_ban_ip = "Ban dit IP adres";
$l_admin_users_ban_pc = "Ban dit computer";
$l_admin_users_pc_banned = "gebande computer";
$l_admin_users_user_banned = "gebande gebruikersnaam";
$l_admin_users_ip_banned = "gebande IP adres";
$l_admin_users_pc_title = "Computer lijst";
$l_admin_users_how_to_ban_pc = "Gebruik deze knop om een computer te bannen<BR/>(in detail)";
$l_admin_users_participation = "Participatie/Aanwezigheids waardering";
$l_admin_users_reputation = "Waardering"; // popularity // Reputation
$l_admin_users_state_on = "Aan";
$l_admin_users_state_off = "Uit";
$l_admin_users_state_sleep = "Slaap mode (of bug)";
$l_admin_users_rating = "Hoogste score";
$l_admin_users_empty = "Nu geen gebruiker...";
$l_admin_received = "ontvangen";
$l_admin_sent = "verstuurd";

#admin contacten lijst screen
$l_admin_contact_title = "contacten lijst";
$l_admin_contact_col_contact = "contacten";
$l_admin_contact_col_state = "Status";
$l_admin_contact_col_action = "Aktie";
$l_admin_contact_bt_forbid = "Verboden";
$l_admin_contact_info_wait_valid = "niet gevalideerde";
$l_admin_contact_info_ok = "gevalideerde";
$l_admin_contact_info_vip = "VIP";
$l_admin_contact_info_hidden = "verborgen online status (onzichtbaar)";
$l_admin_contact_info_refused = "Definitef geweigerd ";
$l_admin_contact_add_contact = "Voeg nieuwe contacten toe";
$l_admin_contact_auto_add = "(automatisch toegevoegd)";
$l_admin_contact_no_add_1 = "Useless addition";
$l_admin_contact_no_add_2 = "The optie (<I>_LOCK_USER_CONTACT_LIST</I>) om <BR/> nieuwe gebruikers contact toe te voegen te bevriezen is niet geactiveerd.";
$l_admin_contact_no_add_3 = "Om handmatig toe te voegen, moet je deze optie aktiveren.";
$l_admin_contact_cannot_use = "Kan niet de contact lijst gebruiken : optie _SPECIAL_MODE_GROUP_COMMUNITY is geactiveerd.";
$l_admin_contact_average_1 = "Gemiddeld";
$l_admin_contact_average_2 = "Active contacten per user";
$l_admin_contact_total = "Totaal";
$l_admin_contact_bt_avatar = "Kies een avatar";
$l_admin_contacts = "Contact(en)";
$l_admin_contact_empty = "Nu geen contact...";

#admin sessions lijst screen
$l_admin_session_title = "Sessies lijst";
$l_admin_session_title_2 = "Aktieve sessies";
$l_admin_session_at = "bij";
$l_admin_session_col_state = "Status";
$l_admin_session_col_user = "Gebruiker";
$l_admin_session_col_function = "Naam/functie";
$l_admin_session_col_ip = "IP adres";
$l_admin_session_col_begin = "Begin";
$l_admin_session_col_last = "Last";
$l_admin_session_col_version = "Versie";
$l_admin_session_info_not_connect = "niet verbonden";
$l_admin_session_info_online = "beschikbaar"; // Online
$l_admin_session_info_away = "Weg";
$l_admin_session_info_busy = "Bezet";
$l_admin_session_info_do_not_disturb = "Niet storen";
$l_admin_session_order_user = "Gebruiker";
$l_admin_session_order_state = "Status";
$l_admin_session_no_session = "Geen sessies";
$l_admin_session_col_time = "Tijd";

#admin messenger screen
$l_admin_mess_title = "Administrator messenger";
$l_admin_mess_title_2 = "verstuur een bericht (als de administrator)";
$l_admin_mess_title_3 = "Ongelezen Admin berichten";
$l_admin_mess_title_4 = "Kies een image om te versturen (.png, .jpg, .gif)";
$l_admin_mess_message = "bericht";
$l_admin_mess_to = "Ontvanger(s)";
$l_admin_mess_only = "alleen";
$l_admin_mess_all_connected = "Alle verbonden gebruikers";
$l_admin_mess_all = "alle gebruikers (ook offline gebruikers)";
$l_admin_mess_group = "alle leden van de groep";
$l_admin_mess_group_connected = "alle verbonden leden van de groep";
$l_admin_mess_bt_send = "verstuur";
$l_admin_mess_nb_send = "bericht(en) zijn verstuurd";
$l_admin_mess_bt_refresh = "ververs";
$l_admin_mess_time = "Tijd";
$l_admin_mess_no_wait = "Geen ongelezen berichten...";
$l_admin_mess_dir = "Images folder";
$l_admin_mess_select = "Selecteer";
$l_admin_mess_title_5 = "verstuur een vraag";
$l_admin_mess_order = "Verzoek";
$l_admin_mess_stop_pc = "Shutdown computer";
$l_admin_mess_boot_pc = "Herstart computer";
$l_admin_mess_boot_im = "Herstart IM";
$l_admin_mess_cannot_order = "Kan niet gebruiken : optie _ENTERPRISE_SERVER is niet geactiveerd";

#admin groep beheren
$l_admin_group_title = "Gebruiker Groepen";
$l_admin_groep_title_2 = "beheren gebruiker Groepen";
$l_admin_group_no_group = "No Groepen";
$l_admin_group_no_user_group = "Geen groep leden";
$l_admin_group_col_group = "groep";
$l_admin_group_creat_group = "Maak een nieuwe groep";
$l_admin_group_rename_group = "hernoemen groep";
$l_admin_group_title_add_to_group = "Voeg leden toe aan groepen";
$l_admin_group_new_name = "nieuwe naam";
$l_admin_group_add_to_group = "Voeg toe aan groep";
$l_admin_group_order_group = "groep";
$l_admin_group_cannot_use_1 = "Kan niet groepen gebruiken: option _SPECIAL_MODE_GROUP_COMMUNITY is niet geactiveerd (waarschuwing! - contacten lijst wordt niet getoond).";
$l_admin_group_cannot_use_2 = "Ondanks, gebruikers kunnen zichzelf toevoegen aan groepen in hun contacten lijst.";
$l_admin_group_members = "leden";
$l_admin_group_public = "Publiek";
$l_admin_group_official = "Officieel";
$l_admin_group_private = "Prive";
$l_admin_group_public_legende = "gebruikers kunnen rechtstreeks deelnemen aan Groep.";
$l_admin_group_official_legende = "gebruikers kunnen groep deelname aanvragen (gevalideerd by admin).";
$l_admin_group_private_legende = "gebruikers kunnen groep niet zien en kan niet deelnemen.";

#admin statistieken screen
$l_admin_stats_title = "statistieken";
$l_admin_stats_col_date = "Date";
$l_admin_stats_col_nb_msg = "berichten";
$l_admin_stats_col_nb_creat = "Aangemaakte gebruikers";
$l_admin_stats_col_nb_session = "Simultane Sessies";
$l_admin_stats_col_nb_users = "Gebruikers";
$l_admin_stats_no_stats = "Geen statistieken";
$l_admin_stats_option_not = "Optie niet geactiveerd";
$l_admin_stats_rate = "van max waarde";
$l_admin_stats_by_day = "Bekeken per dag";
$l_admin_stats_by_week = "Bekeken per week";
$l_admin_stats_by_month = "Bekeken per maand";
$l_admin_stats_by_year = "Bekeken per jaar";
$l_admin_stats_average = "gemiddeld";
$l_admin_stats_day_of_week = "Per dag van de week";
$l_admin_stats_latest = "Laatste";
$l_admin_stats_click_drag_to_zoom = "Klik en sleep in het plot gebied om te zoomen";
$l_admin_stats_click_to_show_hide = "Klik op legenda om zien/verbergen";
$l_admin_stats_empty = "Heb meer dagen nodig voor statistieken...";

#admin conference screen
$l_admin_conference_title = "Conferencies";
$l_admin_conference_cannot_use_1 = "Kan niet gebruiken : optie _ALLOW_CONFERENCE is niet geactiveerd.";
$l_admin_conference_col_creator = "Maker";
$l_admin_conference_col_partaker = "Deelnemers";
$l_admin_conference_no_conference = "Geen conferencies";

#admin change avatar screen
$l_admin_avatar_title = "verander avatar/foto";
$l_admin_avatar_title_2 = "Selecteer een andere avatar (of foto)";
$l_admin_avatar_title_3 = "Voeg een andere avatar (of foto) toe aan de lijst";
$l_admin_avatar_title_4 = "Selecteer avatar (of foto) om te wissen";
$l_admin_avatar_title_5 = "Wachtende avatars (wachten op Admin validatie)";
$l_admin_avatar_title_6 = "Onacceptabele avatar lijst (e.g. dimensies)";
$l_admin_avatar_bt_download = "Download meer avatars";
$l_admin_avatar_info_1 = "Plaats fotos (of avatars) in folder";

#admin htaccess create
$l_admin_htaccess_1 = "bestanden <I>.htaccess</I> en <I>.htpasswd</I> Staat toe om je admin folder te beveiliging";
$l_admin_htaccess_2 = "(<I>.htaccess</I> bevat de security regels en <I>.htpasswd</I> bevat de naam en paswoord).";
$l_admin_htaccess_3 = "Gebruik de maak knop om een standaard gebruiker aan te maken (moet naderhand updaten!)";
$l_admin_htaccess_4 = "Om hun te verwijderen dan, klik op ";
$l_admin_htaccess_create_files = "Maak bestanden <I>.htaccess</I> en <I>.htpasswd</I>";
$l_admin_htaccess_warning = "WARNING, delete this two files before update server address/url (or ACP folder).";

#admin log screen
$l_admin_log_title = "Laat de server logs zien";
$l_admin_log_title_admin = "Laat de admin server logs zien";
$l_admin_log_select = "Selecteer log server om te bekijken";
$l_admin_log_hack = "Hack attempt";
$l_admin_log_error_log = "Fout log";
$l_admin_log_type_error = "Fout";
$l_admin_log_type_warning = "Waarschuwing/Verboden";
$l_admin_log_type_info = "Informatie";
$l_admin_log_type_monitor = "Monitor";
$l_admin_log_session_open = "Sessions open";
$l_admin_log_password_errors = "Paswoord fouten";
$l_admin_log_lock_user_password = "Bevriese gebruikers vanwege paswoord fouten";
$l_admin_log_check_change = "Config verandering";
$l_admin_log_change_nickname = "Gebruiker alias veranderen";
$l_admin_log_upload_avatar = "Avatars upload";
$l_admin_log_username_unknown = "Onbekend gebruikers";
$l_admin_log_reject_username = "Gebruiker alias is verboden";
$l_admin_log_reject_ip = "IP adressen IP geband";
$l_admin_log_reject_pc = "Computer geband";
$l_admin_log_reject_max_same_ip = "Max zelfde IP adres gebruik";
$l_admin_log_reject_max_same_pc = "Max simultaan gebruik van een enkele PC";
$l_admin_log_reject_max_users = "Geweigerd : maximum nummer van registreerde gebruikers bereikt";
$l_admin_log_server_full = "Geweigerd : Server vol";
$l_admin_log_no_ip_address = "Geen IP adres";
$l_admin_log_version_to_old = "Versie te oud";
$l_admin_log_private_password = "Prive paswoord fout";
$l_admin_log_user_create = "Gemaakte gebruikers";
$l_admin_log_user_allow = "Gebruikers toe gestaan";
$l_admin_log_user_disallow = "Niet toegestane gebruikers";
$l_admin_log_user_delete = "gebruikers verwijderd";
$l_admin_log_user_avatar_valid = "Wachtende validatie van avatars";
$l_admin_log_send_order = "Verzoek verstuurd";
$l_admin_log_send_message = "Admin berichten verstuurd";
$l_admin_log_ban_ip_address = "Gebande ip adressen";
$l_admin_log_unban_ip_address = "Vrijgegeven ip adressen";
$l_admin_log_ban_username = "Gebande gebruikersnamen";
$l_admin_log_unban_username = "Vrijgegeven gebruikersnaams";
$l_admin_log_ban_computer = "Gebande computers";
$l_admin_log_unban_computer = "Vrijgegeven computers";
$l_admin_log_user_admin_alert_get = "Gebruiker haalt Admin waarschuwingen";
$l_admin_log_user_admin_alert_not_get = "Gebruiker stopt Admin waarschuwingen te halen";
$l_admin_log_one_user_two_pc = "Een gebruiker werkt simultaan op twee computers";
$l_admin_log_shoutbox_delete_message = "Wissen bericht van shoutbox";
$l_admin_log_server_status = "Server status ge-update";
$l_admin_log_bookmark_delete = "Wissen favoriet";
$l_admin_log_empty = "Nu geen server log";
$l_admin_log_options_update = "Options updated";

#admin controleer config
$l_admin_check_title = "controleer configuratie (na alle updates)";
$l_admin_check_conf_file = "configuratie bestand";
$l_admin_check_not_found = "niet gevonden !";
$l_admin_check_found = "gevonden";
$l_admin_check_on = "Aan";
$l_admin_check_off = "Uit";
$l_admin_check_before_upgrade = "Voor Upgrading";
$l_admin_check_read_last = "Lees laatste";
$l_admin_check_last_options = "Controleer laatste opties";
$l_admin_check_new_options_are = "Alle nieuwe opties zijn";
$l_admin_check_in_conf_file = "in configuratie bestand";
$l_admin_check_mysql = "controleer MySQL server verbinding";
$l_admin_check_connect_server = "verbinding tot server";
$l_admin_check_failed = "gefaald";
$l_admin_check_cannot_continue = "Kan niet continu testen zonder";
$l_admin_check_language_file = "taal bestand";
$l_admin_check_connect_to_server = "verbinding naar server";
$l_admin_check_connect_to_database = "verbinding naar database";
$l_admin_check_missing_option = "vermistte optie";
$l_admin_check_all_tables = "alle tabellen in database";
$l_admin_check_version = "MySQL version";
$l_admin_check_connect_database = "verbinding naar database";
$l_admin_check_option_missing = "Optie vermist in bestand";
$l_admin_check_tables_list = "controleer tabellen lijst";
$l_admin_check_table = "Tabel";
$l_admin_check_tables_ok = "Alle tabellen bestaan";
$l_admin_check_use = "Gebruik";
$l_admin_check_in_admin = "in MySQL admin (e.g. PHPMyAdmin)";
$l_admin_check_to_create_table = "om tabellen te maken";
$l_admin_check_tables_structure = "controleer tabellen structuur";
$l_admin_check_tables_structure_are = "alle bestaande tabel structuren zijn";
$l_admin_check_col = "col"; // column
$l_admin_check_for_structure = "om tabel structuren up to daten";
$l_admin_check_update_now = "Update nu";
$l_admin_check_conf_not_ok = "configuratie : niet correct : je moet configuratie updaten!";
$l_admin_check_folders = "controleer folders";
$l_admin_check_folder = "Folder";
$l_admin_check_not_writeable = "niet schrijfbaar";
$l_admin_check_history = "Lees versie historie in bestand aub";
$l_admin_check_conf_ok = "configuratie/Update is OK";
$l_admin_check_can_go = "je kan verdergaan naar";
$l_admin_check_admin_panel = "Admin Paneel";
$l_admin_check_optimize_tables = "Optimaliseer tabellen";
$l_admin_check_tables_are_optimized = "alle tabellen geoptimaliseerd";
$l_admin_check_system_info = "Systeem informatie";
$l_admin_check_incomplete = "niet compleet";

#admin bewaar database
$l_admin_save_title = "Backup database";
$l_admin_save_bt_now = "Backup nu";
$l_admin_save_selet_to_restore = "Selecteer backup om terug te zetten";
$l_admin_save_bt_restore = "Terugzetten";
$l_admin_save_list = "Backups lijst";
$l_admin_save_not_in_maintenance = "Kan niet terugzetten : maintenance mode aktief.";
$l_admin_save_cannot_use = "Kan niet gebruiken";
$l_admin_save_do_not_use = "Gebruik niet";

#admin ban control
$l_admin_ban_users = "Gebruikers bannen";
$l_admin_ban_ip = "IP adres ban";
$l_admin_ban_pc = "Computers ban";
$l_admin_ban_add_user = "Voeg een gebruikersnaam toe om te bannen";
$l_admin_ban_add_ip = "Voeg een an IP adres om te bannen";
$l_admin_ban_add_pc = "Voeg een computer om te bannen ";
$l_admin_ban_dont_need_file = "BERICHT!, het bestand zzz is niet langer noodzakelijk, hier vervangen, vergeet niet om het wissen."; // do niet change "zzz" !!!
$l_admin_ban_import_delete = "Importeer en (probeer) wis het bestand";

#install
$l_install_check_files = "controleer bestanden";
$l_install_file = "bestand";
$l_install_bt_next = "Verder";
$l_install_step = "Stap";
$l_install_check_cannot_continue = "Kan niet verder installeren zonder";
$l_install_not_in_maintenance_mode = "Je server is niet in onderhouds mode <SMALL>(<I>_MAINTENANCE_MODE</I> volgens configuratie bestand)</SMALL>";
$l_install_warning = "Kan gevaarlijk zijn om <B>now</B> te updaten.";

#home
$l_home_not_configured = "Instant messenger server nog niet geconfigureerd...";
$l_home_welcome = "Welkom bij je Instant Messenger Server";
$l_home_thanks_to_first = "Dank voor de eerste";
$l_home_here_register = "Klik hier om te registereren";
$l_home_register = "registreer";
$l_home_download_execute = "Download en uitvoeren";
$l_home_before_install = "<B>VOOR</B> installeren,<BR/> zie beneden voor eenvoudig setup en omzeil de laatste stap.";
$l_home_download_install = "Download IntraMessenger (setup/installatie)";
$l_home_or = "of";
$l_home_download_zip = "Download IntraMessenger (zip versie)";
$l_home_on_startup_config_url = "Bij opstarten IntraMessenger, configureer het adres (<I>URL</I>)";
$l_home_replace = "Vervang";
$l_home_by_ip_address = " door server IP adres voor verbinding <blink>van EEN ANDERE computer</blink>";

#admin scherm
$l_admin_display_title = "Scherm";
$l_admin_display_options = "Scherm opties";
$l_admin_display_menu = "Menu";
$l_menu_top = "Laat bovenste menu zien ";
$l_menu_left = "Laat linker menu zien";
$l_menu_right = "Laat rechter menu zien";
$l_menu_full = "Laat compleet menu zien";
$l_menu_not_full = "Laat noodzakelijk menu zien";
$l_admin_display_style = "Stijlen";
$l_admin_display_style_select = "Selecteer stijl";
$l_admin_display_background_color = "Achtergrond kleur";
$l_admin_display_color_select = "Selecteer kleur";
$l_color_blue = "Blauw";
$l_color_green = "Groen";
$l_color_pink = "Roze";
$l_color_red = "Rood";
$l_color_yellow = "Geel";

#ShoutBox
$l_admin_shoutbox_empty = "The shoutbox is nu leeg";
$l_admin_shoutbox_cannot = "toegang to shoutbox is nu niet geactiveerd";
$l_admin_shoutbox_valid_messages = "Valideer alle wachtende berichten";
$l_admin_shoutbox_average = "Gewaardeerd";

#Servers status
$l_admin_servers_title = "Servers status";
$l_admin_servers_list = "Servers/services lijst";
$l_admin_servers_col_server = "Server";
$l_admin_servers_creat = "Voeg een nieuwe server toe";
$l_admin_servers_list_empty = "Geen Server";
$l_admin_servers_status_0 = "Buiten bedrijf";
$l_admin_servers_status_1 = "niet volledig Functioneel";
$l_admin_servers_status_2 = "beschikbaar";
$l_admin_servers_cannot = "Kan niet gebruiken : option _SERVERS_STATUS is niet geactiveerd.";

#Favorieten
$l_admin_bookmarks_title = "Favorieten";
$l_admin_bookmarks_cannot = "Kan ik niet gebruiken : optie _BOOKMARKS is niet geactivateerd.";
$l_admin_bookmarks_url_address = "Adres";
$l_admin_bookmarks_url_title = "Titel";
$l_admin_bookmarks_list_empty = "Geen favoriet";
$l_admin_bookmarks_creat = "Voeg nieuwe favoriet toe";
$l_admin_bookmarks_valid_all = "Valideer alle wachtende favorieten";
$l_admin_bookmarks_category = "Categorie";
$l_admin_bookmarks_all_category = "Alle categorieën";

#Roles
$l_admin_role = "Rol";
$l_admin_roles_title = "Rollen";
$l_admin_roles_creat_role = "Maak een nieuwe rol";
$l_admin_roles_title_add_to_role = "Rollen aan leden koppelen";
$l_admin_roles_cannot_use = "Kan de optie: _ROLES_TO_OVERRIDE_PERMISSIONS niet gebruiken, is niet geactiveerd.";
$l_admin_roles_info = "De rollen can permissies toekennen <u>ongeveer</u> vergeleken met de opties.";
$l_admin_roles_rename_role = "Hernoem rol";
$l_admin_roles_list_empty = "Nu geen rol";
$l_admin_roles_add_to_role = "Voeg toe aan rol";
$l_admin_roles_default = "standaard rol (voor gebruikers zonder rol)";
$l_admin_roles_permissions = "Zet permissies";
$l_admin_roles_permissions_of = "Permissie geselecteerd voor rol:";
$l_admin_roles_permissions_add = "Voeg permissie toe";
$l_admin_roles_permissions_empty = "Geen permissie atoegekend aan deze rol";
$l_admin_roles_need_active_option = "Sommige permissies gedefineerd hierboven kunnen niet verwerkt worden.";
$l_admin_roles_unactivated_options = "Niet geactivateerde optie(s)";
$l_admin_roles_permissions_only_role = "Note: Om een optie te activeren voor enkel bepaalde rollen, het is noodzakelijk om ze uit te schakelen in andere (of enkel aan de standaard rol)... <br/>Default role permissions concern only this global options.";
$l_admin_roles_members = "Rol leden:";
$l_admin_role_no_member = "Nu geen rol leden";
$l_admin_role_permission_on = "Permissie geactivateerd";
$l_admin_role_permission_off = "Permissie uitgeschakeld";
$l_admin_role_dashboard = "Dashboard permissies";
$l_admin_role_useless_permission = "Onnodige permissie (waarde gelijk aan optie)";
$l_admin_role_get_admin_alert = "Haal administrator waarschuwings berichten";
$l_admin_role_send_alert_to_admin = "Kan stuur waarschuwing naar administrators";
$l_admin_role_broadcast_alert_to_group = "Kan stuur waarschuwing naar iedereen van de (zelfde) groep(en)";
$l_admin_role_broadcast_alert = "Kan stuur waarschuwing naar iedereen";

?>
Return current item: IntraMessenger