Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > languages/nl/timelines/europa.txt
1020 Italiaanse steden, zoals Rome, Florence en Venetie worden stadstaten.
1000-1038 Het bewind van Stephen, de eerste van de Arpad dynastie van Hongarije; Hij neemt het Christendom aan voor zijn volk.
1014 Brian Boru, Koning van heel Ierland, verslaat de Vikingen in de veldslag van Clontarf, maar wordt gedood na zijn overwinning.
1016-1035 Bewind van Canute, Viking koning van England, Denemarken, Noorwegen en Zweden.
1019-1054 Yaroslav de Wijze, heerser van Kiev in Russia, verenigt veel Russische vorstendommen.
1020 Boleslav I van Polen creeert een machtige staat.
1034 Schotland wordt verenigd tot de huidige grens met Engeland.
1035-1066 Normandië in het noorden van Frankrijk wordt machtig.
1037 Spaanse koninkrijken van Castilië en Lelan verenigen zich.
1054 Splitsing tussen katholieke kerk van Rome en Orthodoxe christelijke kerk van Byzantium
1066 Willem hertog van Normandië, verslaat Harold van Engeland in de Slag bij Hastings
1072-1091 Normandische legers veroveren Sicilië.
1077 Paus Gregorius verdrijft Heilige Roomse keizer Hendrik IV uit de kerk; Hendrik pleit vergeving, maar het conflict tussen rijk en pausdom gaat door tot in de 12e eeuw.
1086 Survey van Engeland in opdracht van Willem I is opgenomen in Domesday Book
1098 Klooster gesticht in Cîteaux in Frankrijk; begin van de cisterciënzer orde van monniken
1115-1142 De Franse leraar Hendrik IV maakt Parijs het centrum van religieuze studie
1115-1153 Loopbaan van Bernardus van Clairvaux, wiens abdij het belangrijkste klooster in Europa wordt.
1119 Universiteit van Bologna opgericht in Italië; de Universiteit van Parijs, in Frankrijk, wordt opgericht in 1150
1124-1153 David I regeert Schotland
1132-1144 St Denis Abbey, de eerste gotische kerk, wordt gebouwd door Abbot Suger in Parijs
1139-1185 Alphonso I wordt de eerste koning van Portugal
1152-1190 Bewind van de machtige Heilige Romeinse keizer Frederik I, Barbarossa genoemd (rode baard)
1154-1189 Bewind van Hendrik II Plantagenet van Anjou als koning van Engeland, hij voert hervormingen uit van wet en overheid.
1171-1172 Hendrik II valt Ierland binnen en wordt geaccepteerd als haar Heerser.
1180-1223 Filips II Augustus regeert Frankrijk, verovert de Angevin streek in het westen
1190 Teutonische Orde van ridders, een militaire organisatie, wordt opgericht in Duitsland om de christelijke gebieden in Palestina en Syrië te verdedigen.
1209 Sint-Franciscus van Assisi richt franciscaanse religieuze orde op.
1212 Almohaden verslagen door de christenen in de slag van Las Navas de Tolosa
1215 Engelse Koning John verzegelt de Magna Carta, die meer macht aan baronnen geeft.
1240 Russische Alexander Nevski verslaat Zweden in de grote slag aan de Nava rivier.
1241 Lubeck en Hamburg vormen een Hansa (vereniging) voor handel en wederzijdse bescherming; begin van Hanze.
1249 Oprichting van het University College, eerste college van de Universiteit van Oxford, Engeland.
1254 Ontdekkingsreiziger Marco Polo geboren in Venetië.
1262 IJsland en Groenland komen onder Noors bewind.
1273 Rudolph I wordt de eerste Habsburgse heerser van Oostenrijk.
1282-1284 Edward I van Engeland verovert Wales.
1284 Peterhouse, eerste college van de Universiteit van Cambridge, opgericht in Engeland
1284 Sequins bedacht in Venetië, Italië.
1290 Uitvinding van de bril in Italië.
1291 Drie Zwitserse kantons verenigen zich om te strijden voor onafhankelijkheid van de Habsburgers.
1308 Pauselijk hof verhuist naar Avignon; Grote Schisma volgt.
1314 Schotten verslaan de Engelsen in de Slag van Bannockburn.
1337 Eduard III van Engeland eist de Franse troon - 100-jarige oorlog (1337-1453) begint.
1346 Engelsen verslaan Frankrijk in de Slag van Crecy.
1347 Builenpest (of "Zwarte Dood") bereikt Europa.
1358 Jacquerie Opstand; boerenopstand ten noorden van Parijs, Frankrijk.
1370 Geoffrey Chaucer schrijft zijn eerste boek, het Boek van de Hertogin.
1373 Verdrag van Anglo-Portugese vriendschap; de Engelsen en Portugezen zijn bondgenoten tot vandaag.
1381 Boerenopstand in Engeland onder leiding van Wat Tyler
1389 Christelijke Serviërs verslagen door de Ottomaanse Turken in Kossovo in Servië
1397 Kalmar overeenkomst verenigt drie Scandinavische koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden
1403 Ghiberti beeldhouwt menselijke lichamen in een realistische stijl voor bronzen deuren van de Florence doopkapel, een voorloper van de Renaissance.
1415 Johannes Hus, de Boheemse religieuze hervormer, wordt verbrand op de brandstapel.
1417 Einde van het Grote Schisma in de katholieke kerk, één paus verkozen in Rome.
1429 Jeanne d'Arc leidt de Franse troepen tegen het bezettende Engelse leger tijdens het Beleg van Orleans.
1431 Jeanne d'Arc wordt verbrand op de brandstapel door de Engelsen.
1430 Gutenberg, een Duitse metaalbewerker, experimenteert met afdrukken met behulp van verplaatsbare letters
1447 Casimir IV van Polen verenigt Poolse koninkrijk met Groothertogdom van Litouwen
1453 Ottomanen belegeren en veroveren Constantinopel, beeindigen het Byzantijnse rijk.
1453 Einde van de 100-jarige oorlog; De Engelsen worden uit heel Frankrijk verdreven met uitzondering van Calais.
1455-1456 Eerste Bijbel gedrukt in Europa door Gutenberg.
1456 Hongaren onder edelman John Hunyadi bestormen Belgrado en verdrijven de Turken.
1462-1505 Bewind van Ivan III (de Grote), grootvorst van Moskovië 
1466 Geboorte van Desiderius, Nederlandse geleerde en leider van de opleving van de studie in Noord-Europa
1478-1492 Bewind van de Renaissance kunst beschermheer, Lorenzo de Medici
1479 Koningdom van Aragon en Castilië in Spanje verenigd onder Ferdinand en Isabella
1480 Spaanse Inquisitie ingevoerd om ketterij te ontdekken en ketters tot recht te brengen
1485 Hendrik VII wordt de eerste Tudor-koning van Engeland en Wales na de nederlaag van de laatste Plantagenet koning Richard III in de Slag bij Bosworth
1492 Christelijk Spaanse verovering van Granada in Spanje op de moslims
1492 Christoffel Columbus landt op Bahama eilanden, Cuba en Hispaniola, hij is de eerste Europeaan die Amerika bereikt, sinds de Vikingen
1497-1498 Portugese Vasco da Gama vaart om de Kaap v/d Goede Hoop, Zuid-Afrika, en vaart verder naar India
1498 Italiaanse religieuze hervormer, Savonarola, wordt verbrand op de brandstapel
1500 Zwarte potloden worden gebruikt in Engeland
1506-1512 Aanleg van de St Peter's basiliek in Rome
1517 Maarten Luther, de Duitse geleerde, publiceert 95 bezwaren tegen de katholieke praktijken
1519 Karel, aartshertog van Oostenrijk (en koning van Spanje), wordt verkozen als Heilige Romeinse keizer (treedt af in 1556)
1519 Dood van de Italiaanse Renaissance kunstenaar Leonardo da Vinci
1527 Leger van Karel V, Heilige Keizer van Rome, verovert Rome en neemt paus Clemens VII gevangen
1534 Hendrik VIII van Engeland breekt met Rome; maakt zich het hoofd van de Anglicaanse kerk
1541-1564 Leiderschap van Johannes Calvijn in Genève, Zwitserland
1545-1563 Concilie van Trente, Italië; katholieken streven naar hervorming
1547 Tsaar Ivan IV "de Verschrikkelijke" (regeert 1533-84) neemt de macht over in Rusland
1556-1598 Bewind van Philip II van Spanje
1558-1603 Bewind van Elizabeth I van Engeland
1559-1584 Bouw van het paleis van El Escorial bij Madrid
1560-1590 Franse godsdienstoorlogen: protestantse minderheid in strijd met de katholieke meerderheid terwijl belangrijke edelmannen strijden om de macht onder zwakke Valois koningen
1564-1616 Leven van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare
1568-1648 Nederlandse campagne voor de onafhankelijkheid van de Spaanse overheersing
1571 Don Juan van Oostenrijk verslaat Ottomaanse vloot bij Slag bij Lepanto
1572 Bartholomeusnacht: 8.000 protestanten vermoord in Parijs, Frankrijk
1572 Nederlandse watergeuzen nemen Brill
1575-1586 Stephen Batory, prins van Transsylvanië in Roemenië, is verkozen tot koning van Polen
1577-1580 Engelse zeeman Francis Drake zeilt rond de wereld
1580-1640 Spanje verenigd met Portugal
1588 Engelse vloot verslaat Spaanse Armada bij de zuidkust van Engeland
1598 Hendrik IV, eerste Bourbon koning van Frankrijk, geeft gelijke rechten aan protestanten
1605 Einde van het bewind van Boris Godoenov in Rusland
1605 Gunpowder Plot mislukt
1609 Italiaanse Galileo Galilei bevestigt dat de zon het middelpunt van het zonnenstel is
1611-1632 Bewind van Gustaaf Adolf van Zweden
1613 Michael wordt tsaar van Rusland; Romanov-dynastie begint
1613-1629 Bewind van Bethlen Gabor in Hongarije
1618-1648 30-jarige oorlog omvat vrijwel geheel Europa, behalve Groot-Brittannië
1619-1628 in Londen, Engeland, ontdekt William Harvey de circulatie van het bloed
1624 Kardinaal Richelieu wordt eerste minister van Frankrijk
1625 Nederlander Hugo de Groot publiceert De Jure Belli ac Pacis, die de basis van het internationale recht wordt
1627-1628 Katholieken belegeren Hugenoten in La Rochelle op de westelijke kust van Frankrijk
1628 Verzoekschrift van het Recht, Engeland: het parlement beperkt de bevoegdheden van de koning
1629-1640 Britse koning Karel I probeert te regeren zonder parlement
1632-1654 Bewind van koningin Christina van Zweden
1640 Portugal wint onafhankelijkheid van Spanje
1642-1647 Burgeroorlog in Engeland, Schotland en Ierland
1643 Italiaanse natuurkundige Torricelli vindt de barometer uit
1643-1715 Bewind Lodewijk XIV van Frankrijk
1645-1669 Candian oorlog tussen Venetië en de Ottomaanse Turken
1648 Verdrag van Westfalen beeindigt de 30-jarige oorlog
1648-1653 De Frondes; de opstand tegen het bewind van de mazarins in Frankrijk
1649 Karel I van Engeland en Schotland geexecuteerd
1678 Het denkbeeldige "paapse Plot" om Karel II van Engeland te onttronen wordt bedacht door Titus Oates
1679 Habeas Corpus Act in Engeland garandeert dat geen gevangenisstraf zal worden uitgedeeld zonder dat men eerst voor de rechter verschijnt
1682-1725 Bewind van Peter de Grote van Rusland
1683 Turken belegeren Wenen; afgeslagen door John Sobieski
1685 Intrekking van het Edict van Nantes in Frankrijk
1688 Revolutie in Engeland tegen Jacobus II brengt Willem van Oranje op de troon
1689 Oprichting van het Grote Verdrag van Habsburgers, Nederlanders en Engelsen tegen Frankrijk
1697 Verdrag van Rijswijk tussen Frankrijk en het Grote Verdrag
1697-1698 Peter I (de Grote) van Rusland reist door West-Europa in vermomming
1699 Verdrag van Karlowitz; Habsburgers krijgen bijna heel Hongarije
1700 Tijdperk van Verlichting introduceert revolutionaire nieuwe ideeën in Europa
1700 Agrarische revolutie begint in Groot-Brittannië, verspreidt zich later in heel Europa
1700-1721 Grote Noordse Oorlog: Rusland is overwinnaar en vervangt Zweden als de dominante macht in het noordoosten van Europa
1701-1713 Een groot deel van Europa is betrokken bij de Spaanse Successieoorlog, Fransen verslagen op slag van Blenheim, 1704
1703 Peter de Grote, tsaar van Rusland, sticht Sint-Petersburg
1707 "Act of Union" verenigt Engeland en Schotland
1712 In Engeland, vindt Thomas Newcomen een werkbare stoompomp uit voor gebruik in mijnen
1712 Religieuze oorlog in Zwitserland
1713-1740 Bewind van koning Frederik Willem I van Pruisen
1715 Eerste Jacobite opstand in Groot-Brittannië probeert de verbannen Stuart dynastie weer naar de troon te brengen
1720 South Sea Bubble - financieel schandaal in Engeland
1721-1742 Robert Walpole is de eerste en langst zittende Britse premier
1724 Peter de Grote sticht Russische Academie van Wetenschappen
1726-1743 Kardinaal Fleury regeert Frankrijk vreedzaam
1733-1735 Frankrijk en Oostenrijk vechten in de Poolse Successieoorlog om hun kandidaten de Poolse koning te maken
1740-1786 Frederik de Grote regeert Pruisen; hij breidt haar grondgebied erg uit en Pruisen wordt een grootmacht in Europa
1740-1748 Pruisen valt Oostenrijk aan en sleept een groot deel van Europa de Oostenrijkse Successieoorlog binnen
1741-1761 Bewind van Elizabeth I van Rusland, dochter van Peter de Grote, zij sticht de eerste universiteit van Rusland in Moskou
1745-1746 Tweede Jacobite opstand in Groot-Brittannië wordt geleid door Bonnie Prince Charlie die probeert, maar faalt, om de verbannen Stuart-dynastie weer op de Britse troon te zetten
1750-1777 Sebastian de Carvalho (later Markies van Pombal) benoemd tot minister van buitenlandse zaken en treedt op als eerste minister van Jose I van Portugal; introduceert hervormingen
1754 Concordaat met Vaticaan geeft Spaanse kerk onafhankelijkheid van Rome
1755 De grote aardbeving van Lissabon in Portugal; vele duizenden omgekomen
1756-1763 Zevenjarige Oorlog; Pruisen en Groot-Brittannië versus Frankrijk, Oostenrijk en Rusland
1757 Slag bij Rossbach; Frederik de Grote van Pruisen verslaat de Fransen en de Oostenrijkers
1762 Publicatie van de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau "Contrat Social"
1762-1796 Bewind van de Russische keizerin Catharina de Grote
1764-1795 Bewind van koning Stanislas Poniatowski, de laatste koning van Polen
1772-1795 Polen wordt verdeeld tussen Rusland, Oostenrijk en Pruisen
1773-1775 Emelian Pugachev leidt opstand van Kozakken en boeren in Rusland
1774-1792 Bewind van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk
1777 Toetreding van Maria als koningin van Portugal, ze verbant Pombal, maar gaat door met zijn werk
1778 De Beierse Successieoorlog tussen Pruisen en Oostenrijk
1780 Joseph II, co-heerser van Oostenrijk met zijn moeder Maria Theresia in 1780, wordt alleenheerser na haar dood; periode van tien jaar met belangrijke hervormingen
1783 Russische regering annexeert de Krim
1783-1801 William Pitt de Jongere is premier van Engeland
1787-1792 Turkije vecht tegen Rusland om de Krim te herwinnen, maar wordt verslagen
1788-1790 Zweden valt Rusland aan, maar een vredesverdrag bevestigt de vooroorlogse grenzen
1789 Uitbraak van de Franse Revolutie; Paris Bastille bestormd (14 juli) 
1795 Frankrijk verovert Nederland; creëert afhankelijke Nederlandse Republiek
1798-1799 Wolfe Tone organiseert Ierse opstand tegen Engels bewind
1800 Italiaanse wetenschapper Volta vindt de elektrische cel uit
1801-1825 Bewind van tsaar Alexander I van Rusland
1804 Eerste olielamp gemaakt in Engeland, ontworpen door de Fransman Argand
1804 Napoleon wordt keizer van Franrijk
1805 Slag van Trafalgar (Britse marine overwinning) en van Austerlitz (Franse leger overwinning)
1806 Napoleon brengt het Heilige Roomse Rijk tot een einde
1807 Brittannië schaft de slavenhandel af; slavernij blijft tot 1833
1808-1814 De Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog
1812 Eerste blikjes geproduceerd in Engeland voor het conserveren van voedsel
1812 Napoleon bereikt Moskou; wordt gedwongen terug te trekken naar Frankrijk door partisaanse oorlogsvoering en het verbranden van Moskou 
1813 Napoleon verslagen in de "Battle of the Nations", Leipzig
1815 Slag bij Waterloo; definitieve nederlaag van Napoleon
1815 Congres van Wenen volgt nederlaag van Napoleon; kaart van Europa vastgesteld
1821-1829 Griekse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Turken
1827 de Fransman Nicephore Niepce maakt de eerste foto
1827 Slag van Navarino Bay; Britse, Franse en Russische marine vernietigen Turkse vloot
1830 Russen onderdrukken Poolse opstand
1830 Revolutie in Frankrijk
1830-1831 Koninkrijk van België is gevestigd
1832 First Great Reform Bill geeft meer mannen het stemrecht in Groot-Brittannië
1833 Afschaffing van de slavernij in het Britse Rijk
1840 Penny postzegel geïntroduceerd in Groot-Brittannië; postzegels transformeren het post systeem
1841 Nationalistische leider Lajos Kossuth sticht de Hongaarse liberale hervormings krant
1844 Eerste effectieve Factory Act in Groot-Brittannië
1847-1848 Na burgeroorlog wordt Zwitserland een federale staat
1848 Publicatie van het Communistisch Manifest
1848 Jaar van revolutie in heel Europa
1851 De Great Exhibition in Engeland
1852 Lodewijk Napoleon wordt keizer Napoleon III van Frankrijk
1853-1856 Krimoorlog: Rusland vecht tegen Turkije, Groot-Brittannië, Frankrijk en Sardinië
1860 Italiaanse parlement vergadert in Turijn; Garibaldi neemt Zuid-Italië in, het grootste deel van Italië verenigd
1861 Tsaar Alexander II schaft de lijfeigenschap in Rusland af
1862-1890 Loopbaan van Bismarck als eerste minister van Duitsland
1863-1864 Polen rebelleren tegen Russische heerschappij
1866 Pruisen verslaat Oostenrijk in Sadowa in de zeven weekse Oorlog
1867 Disraeli introduceert Tweede Reform Bill in Groot-Brittannië
1868-1874 Gladstone is voor het eerst Britse premier
1870-1871 Frans-Pruisische oorlog, Napoleon III treedt af, de Derde Republiek gevestigd in Frankrijk (tot 1940)
1871 Vereniging van Duitsland: de Pruisische koning Willem I wordt keizer van Duitsland
1874-1910 Tweede en laatste regering van Disraeli in Groot-Brittannië
1876 Turken slaan Bulgaarse opstand met grote wreedheid neer
1878 Congres van Berlijn eindigt Russisch-Turkse Oorlog (1877 - 78), vrijheid voor sommige Balkanlanden
1881 Moord van tsaar Alexander II van Rusland
1882 De Drievoudige Alliantie wordt gevormd tussen Duitsland, Oostenrijk en Italië
1885 De Duitser Karl Benz is de eerste die auto's verkoopt
1887 Bulgarije kiest Ferdinand van Coburg als koning, het wordt het leidende Balkanland
1888-1918 Keizer Willem II regeert in Duitsland
1891-1894 Frans-Russische overeenkomst
1895 In Frankrijk, vinden de gebroeders Lumière de filmprojector uit
1895 Moord op Bulgaarse premier Stambuloff
1895 Marconi vindt draadloze telegrafie uit
1900 Duitse marine wet publiceert een 20-jarig bouwprogramma voor een volle zee vloot om te concurreren met de Britse marine
1901-1905 Scheiding van kerk en staat in Frankrijk
1901 Stichting van de Russische Sociaal Revolutionaire Partij (Bolsjewieken)
1903 Moord van Alexander, koning van Servië
1903-1905 Schandaal breekt uit in België over het Belgische bewind in Zaïre
1904 "Entente Cordiale" tussen Groot-Brittannië en Frankrijk
1904-1905 Russisch-Japanse oorlog
1905 Revolutie in Rusland
1905 Noorwegen maakt zich los van Zweden; kiest koning Haakon VII
1906 Liberale regering komt aan de macht in Groot-Brittannië; vele hervormingen
1906 Marine wapenwedloop escaleert
1908 Revolutie van Jonge Turken
1908 Carlos I van Portugal vermoord
1908 Oostenrijk annexeert Bosnië en Herzegovina
1908 Ferdinand I uitgeroepen tot keizer van Bulgarije
1910 Portugese revolutie brengt een einde aan de monarchie
1912-1913 Balkanoorlogen
1913 Staatsgreep van Jonge Turken in Turkije
1914 Moord van de erfgenaam van de Oostenrijkse troon leidt tot uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
1914 Slag bij de Marne
1914 Slag bij Tannenberg tussen de Duitsers en de Russen; Duitse overwinning
1915 Dardanellen campagne; Britten proberen door te breken naar Constantinopel
1915 Duitsers beginnen onderzeeboot campagne om de Britse Eilanden te blokkeren
1916 Slag bij Jutland tussen Britse en Duitse vloot; impasse
1916 Paasopstand tegen de Britse regering in Ierland
1917 Russische revolutie: liberale revolutie (februari); bolsjewistische revolutie (oktober)
1918 Wapenstilstand beeindigt de Eerste Wereldoorlog
1919 Ernest Rutherford splitst atoom voor de eerste keer
1921 Lenin introduceert Nieuwe Economische Politiek in Rusland
1922 Ierse Vrijstaat opgericht
1922 Mussolini wordt Italiaanse premier; dictator vanaf 1925
1923-1930 De dictatuur van Primo de Rivera in Spanje
1924 Eerste overwinning van de Britse Labour-partij in algemene verkiezingen
1924 Dood van Vladimir Lenin
1925 Locarno Overeenkomsten tussen Europese grootmachten streven er naar om vrede en stabiliteit te handhaven
1926 In Groot-Brittannië vindt John Logie Baird de televisie uit
1928 Fransen beginnen fortificaties te bouwen (de Maginotlinie) op de Duitse grens
1928 Stalin begint een vijf jaar plan om de Sovjet-industrie uit te breiden 
1931 Republiek uitgeroepen in Spanje, nadat koning Alfonso XIII aftreedt
1931 Statuut van Westminster geeft de kolonies van het Britse rijk zelfbestuur
1933 Nazi-leider Hitler benoemd tot Duitse kanselier; nazi's beginnen georganiseerde vervolging van de Joden
1934 Mussolini ontmoet Hitler
1936 Duitsland valt Rijnland binnen op de Frans-Belgische grens
1936-1939 Burgeroorlog in Spanje
1937 Eamonn de Valera wordt minister-president van Ierland (Eire)
1938 Hitler dwingt Oostenrijk een unie te vormen met Duitsland (de "Anschluss")
1938 Crisis van München: Frankrijk en Groot-Brittannië laten Duitsland Tsjecho-Slowakije verdelen
1939 Stalin en Hitler sluiten akkoord om Polen tussen hen te verdelen
1939 Duitsland valt Polen binnen, dit leidt tot de Tweede Wereldoorlog
1940 Britse wetenschappers ontwikkelen radar
1940 Frankrijk geeft zich over aan Duitsland
1940-1945 Holocaust - 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Duitse vernietigingskampen in Duitsland en Polen
1941 Jet vliegtuigen ontwikkeld in Engeland en Duitsland
1943 Duitse Zesde Leger slaagt er niet in Stalingrad (het huidige Wolgograd) in de Sovjet Unie te veroveren, en capituleert.
1944 Geallieerden vallen Frankrijk binnen en beginnen Europa te bevrijden
1948-1949 De Berlijnse luchtbrug
1949 Groot-Brittannië erkent de onafhankelijkheid van Ierland
1951 Sir Winston Churchill vormt zijn eerste vredestijd regering in Engeland
1953 Dood van Stalin in Rusland; Nikita Chroesjtsjov neemt de macht
1953 DNA ontdekt
1955 Het Warschau-pact wordt ondertekend
1956 Sovjet-troepen vallen Hongarije binnen en slaan de opstand neer
1957 Russen lanceren Spoetniks. Laika, een kleine hond, wordt het eerste levende wezen in de ruimte
1957 Het Verdrag van Rome legt de grondslag voor de EEG
1958 Charles de Gaulle begint sterk presidentiëel bewind in Frankrijk
1961 Russische Joeri Gagarin wordt de eerste mens in de ruimte
1961 Berlijnse Muur gebouwd om het vluchten van Oost-Duitsers naar het westen te stoppen
1961 De anticonceptiepil voor vrouwen komt op de markt
1964 Leonid Brezjnev neemt over van Chroesjtsjov als heerser in Rusland
1968 In Parijs breken studenten rellen uit, gevolgd door algemene staking
1968 Tsjecho-Slowakije probeert interne hervormingen in te voeren; Sovjet-troepen vallen Praag binnen en eindigen "Praagse Lente"
1972 "Bloody Sunday" in Londonderry, Noord-Ierland; troepen openen het vuur op de demonstranten voor burgerrechten
1972 Olympische Spelen in München; Israëlische atleten vermoord door Arabische "Zwarte September" organisatie
1976 Verdrag van Helsinki betreffende de mensenrechten ondertekend
1977 240 Tsjechische intellectuelen ondertekenen Charta 77 waarin staat dat de democratische vrijheden nog steeds geweigerd worden
1979-Brittannië kiest eerste vrouwelijke premier, Margaret Thatcher
1980 Onafhankelijke vakbond, Solidariteit, gevormd in Polen
1985 Michail Gorbatsjov gekozen tot Sovjet-communistische partijleider; introduceert hervormingen
1986 Kernenergie ramp in Tsjernobyl in Oekraïne
1989 Berlijnse Muur ontmanteld
1990 Oost-en West-Duitsland zijn verenigd als één natie
1990 Leider van "Solidariteit" Lech Walesa wordt verkozen tot president van Polen
1991 Uiteenvallen van de Sovjet-Unie, aftreden van Gorbatsjov; Jeltsin neemt de macht in Rusland
1992 Joegoslavië valt uiteen en een bloedige burgeroorlog breekt uit.
Return current item: HuMo-gen