Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > languages/nl/timelines/afrika.txt
1000 Bantu-sprekende volkeren zetten koninkrijken op in Zuid-Afrika
1000 Koninkrijken van Takrur en Gao bloeien in West-Afrika als gevolg van goud handel
1021-1035 Bewind van de Fatimiden kalief al-Zahir leidt het begin in van de aftakeling van de macht van de Fatimiden
1050 Cultuur van het Yoruba-volk van Ife bloeit in Nigeria in West-Afrika 
1050-1146 De Almoraviden, Berber moslims uit de Westelijke Sahara, nemen Marokko, Algerije en een deel van het islamitische Spanje over , ze vallen Ghana binnen in 1076, en nemen daar de macht over
1062 De Almoraviden vestigen hun hoofdstad Marrakech
1100 Afval van het Ghana rijk in West-Afrika
1100 Waarschijnlijk wordt Katanga in Zaire in Centraal-Afrika gesticht
1147 De Almohaden, Berber moslims en vijanden van de Almoraviden, veroveren Marrakech en vervolgens Almoravidisch Spanje, Algerije, en Tripoli
1150 Zagwe dynastie regeert in de Ethiopische hooglanden
1171 Saladin, islamitische strijder en commandant in het Egyptische leger, overgooit de Fatimiden-dynastie
1173 Saladin verklaart zich sultan van Egypte
1200-1230 Koning Lalibela in Ethiopie bouwt uit rotsen gehouwen kerken 
1218 Ayyubidische rijk valt uiteen, maar de Ayyubids regeren Egypte tot 1250
1220 De welvaart van de stad-staat Kilwa in Tanzania neemt toe
1230 Hafsid monarchie neemt de macht over van de Almohaden in Tunisie en verwerft veel handel door de Sahara woestijn
1235 De grote militaire leider Sun Diata sticht het Mali rijk in West-Afrika, het breidt uit onder zijn heerschappij
1250 Kanem koninkrijk in de Tsjaadmeer regio begint uiteen te vallen in rivaliserende facties
1250 Laatste Ayyubidische heerser in Egypte vermoord; Mamelukken, soldaten uit Centraal-Azie in dienst van de Ayyubids, nemen de macht over en vestigen een militaire staat
1260-1277 Mamlukken commandant Baybars neemt de macht over als sultan van Egypte
1300 Ife cultuur van West-Afrika produceert het beroemde geelkoper
1324 Keizer van Mali, Mansa Musa, gaat op een bedevaart naar Mekka, Arabië
1348 Egypte wordt zwaar getroffen door de pest, de zogenaamde Zwarte Dood
1352-1253 Ibn Battuta, een Berber geleerde, reist rond in Afrika en schrijft een verslag van alles wat hij ziet
1380 Oprichting van het Kongo koninkrijk in de Kongo rivier-monding streek van Zaïre, Centraal-Afrika
1400 Koninkrijk van Groot-Zimbabwe in zuidelijk Afrika leeft van de goudhandel
1400 Goud uit mijnen in Zimbabwe wordt geëxporteerd naar Azië via Sofala aan de oostkust
1400 Engaruka volk  werkt in de landbouw in Tanzania
1420 Portugese zeelieden beginnen de westkust van Afrika te verkennen
1420 Songhai volk in de Gao streek, in West-Afrika, beginnen aanvallen op het Mali rijk
1430 Sultans van Kilwa aan de Oost-Afrikaanse kust beginnen een enorm bouwprogramma
1434-1468 Bewind van de christelijke keizer Zera Yacub in Ethiopië, hij breidt de kerk uit en stimuleert bouw van grote kloosters
1450 Het bouwen in Groot Zimbabwe, Zuid-Afrika, is op zijn hoogtepunt
1462 Sonni Ali wordt heerser van Songhai en begint een imperium op te bouwen
1482 Portugezen verkennen de Kongo riviermonding
1491 Heerser van het Kongo Koninkrijk wordt gedoopt als christen door de Portugezen
1500 Songhai rijk in West-Afrika begint periode van de grootste expansie en macht onder Askia Mohammed Turre
1500 De handel stimuleert de groei van de Hausa staten in West-Afrika
1505-1507 Portugezen verstigen Sofala aan de oostkust en stichten Mozambique; ze beginnen handel te voeren met de Afrikanen
1507 Nzinga Mbemba, een christen en bondgenoot van de Portugezen, wordt koning van het Kongo koninkrijk in Centraal-Afrika
1517 De Ottomanen verslaan de Mammelukken en regeren in Egypte
1529 De moslims verslaan de christelijke Ethiopische troepen in de Slag bij Shimbra Kure en veroveren het koninkrijk tot 1543, toen de Portugese troepen hielpen om hen te verslaan
1530 Begin van de trans-Atlantische slavenhandel, georganiseerd door de Portugezen
1560 Eerste Portugese ambassades in Timboektoe, West-Afrika
1562 Sir John Hawkins begint Engelse slavenhandel, en vervoert grote aantallen slaven uit West-Afrika naar Amerika
1570-1610 Het Kanem-Bornu koninkrijk in het westen van Centraal-Afrika is op haar hoogtepunt; door alliantie met de Ottomanen krijgt het vuurwapens, militaire training, en Arabische kameel troepen
1575 Portugezen beginnen Angola te koloniseren, wat tot meer dan een eeuw van oorlog leidt
1590-1591 Songhai rijk omvergeworpen door het Marokkaanse leger
1598 Eerste Nederlandse handelsposten opgericht op kust van Guinee, West-Afrika
1600 Het Kalonga rijk, ten noorden van Zambezi rivier, wordt erg rijk door de handel in ivoor
1600 Hausaland domineert handelsroutes naar Sahara
1600 Groot-Zimbabwe vervangen door verschillende regionale hoofdsteden in Transvaal, Botswana en Zimbabwe
1620 Koningin Nzinga van Ndongo strijdt met de Portugezen in Angola
1650 Portugese botsen met moslims in de Zambezi streek
1650 Ethiopië verdrijft Portugese missionarissen en diplomaten
1652 Nederlanders verstigen Kaapstad in Zuid-Afrika
1660 Mawlay-al-Rashid herstelt het sultanaat van Marokko
1670 Fransen vestigen zich in Senegal
1670 Het Fulani herders volk nemen Bondu in het zuiden van Senegal onder controle 
1680 Opkomst van het Asante koninkrijk in West-Afrika
1680 Butua Koninkrijk bloeit in de Zimbabwe vlakten; Portugezen worden tot in de Zambezi-vallei en naar het oosten gedreven
1686 Lodewijk XIV van Frankrijk annexeert officieel Madagaskar
1698 Portugese verdreven uit Mombasa aan de oostkust
1701 Osei Tutu sticht de vrije Asante natie in West-Afrika
1705 Bey (legeraanvoerder) Husain ibn Ali sticht dynastie in Tunis in Noord-Afrika
1705 Kongo profetes, Dona Beatrice, sticht nieuwe religieuze cultus en helpt de burgeroorlog te beeindigen
1710 Dey (militair leider) wordt pasja in Algiers, beheerst het noorden van Algerije
1714 Frankrijk verovert het eiland Mauritius in de Indische Oceaan
1720 De Yoruba staat Oyo domineert nog steeds de streek ten westen van de Niger rivier in West-Afrika
1722-1723 Asante veroveren het koninkrijk van Bono-Mansu ten noorden van het bosgebied van de Akan streek van West-Afrika
1724-1734 Koning Agaja van Dahomey in West-Afrika verstoort tijdelijk de slavenhandel, die wordt vernieuwd in de jaren 1740
1725 De Fulani moslim geestelijke Alfa Ibrahim wordt benoemd tot commandant van de gelovigen in Futa Jalon in West-Afrika
1727 Dood van Mulai Ismail wordt gevolgd door 30 jaren van anarchie in Marokko
1740 De Lunda vestigen een welvarend nieuw koninkrijk
1746 De Mazrui dynastie in Mombasa, Oost-Afrika, wordt onafhankelijk van Oman
1755 De eerste uitbraak van pokken, meegebracht door zeemannen in Kaapstad, Zuid Afrika, verspreidt zich snel in het binnenland; het doodt vele Khoisan jagers en herders
1764-1777 Regering van Osei Kwadwo, Asante heerser, in West-Afrika
1768-1773 Schotse ontdekkingsreiziger James Bruce reist in Ethiopië
1768 Ali Bey, een Mamelukken legerofficier, wordt zich heerser van Egypte
1770 Tukolor koninkrijk komt aan de macht in de voormalige Songhai streek van West-Afrika
1773 Ali Bey sterft een week nadat hij werd gewond in een gevecht met rebellen onder leiding van Abu'l-Dhahab
1777 Sidi Mohammed, heerser van Marokko (1757-1790), schaft de Christelijke slavernij af
1779 Nederlandse boeren in de Kaapkolonie in gevecht met de georganiseerde Xhosa rebellen
1781 Militante Tijaniyya islamitische orde opgericht in Algerije
1785 Omaanse heersers vestigen invloed in Zanzibar
1787 Toearegs, nomaden in de Sahara, zetten de Marokkaanse pashalik van Timboektoe af
1788 Usuman Dan Fodio, een Fulani clericus, begint heilige oorlog tegen een Hausa koning
1788 Afrikaanse Vereniging opgericht in Engeland om de binnenlanden van Afrika te verkennen
1795 Engelsen veroveren voor de eerste keer de Kaapkolonie van de Nederlanders 
1795-1796 Schotse ontdekkingsreiziger Mungo Park reist door Gambia en bereikt de Niger 
1804 Fulani begint jihad (heilige oorlog) in het noorden van Nigeria
1805-1806 Mungo Park verkent de Niger rivier, West-Afrika
1805-1848 Mohammed Ali regeert in Egypte, Egypte breekt met Ottomaanse rijk
1807 De Asanten vallen de Fante confederatie van staten binnen
1808 De Fulani vallen Bornu binnen in de buurt van het Tsjaad meer
1814 Kaapkolonie in Zuid-Afrika officieel afgestaan aan Groot-Brittannië door Nederland
1816-1828 Loopbaan van Zulu-leider Shaka in Zuid-Afrika
1820 Het Fulani emiraat opgericht in Adamawa, West-Afrika
1820-1864 De Fulani in Mali, West-Afrika, vestigen en beheren het Hamdallahi kalifaat
1822 Liberia gevestigd in West-Afrika als tehuis voor bevrijde slaven
1825 Egyptenaren vestigen de stad Khartoem in Soedan
1828 Basel missie naar Ghana (dat toen Goudkust heette) in West-Afrika
1828 Shaka, Zulu heerser, vermoord door zijn halfbroer Dingane die de macht over neemt als heerser van de Zulu natie
1830 Franse invasie van Algerije; ze bezetten geleidelijk het hele land
1832-1847 Abd-al-Kadir leidt Arabische verzet tegen Frankrijk in Algerije
1836-1837 De Grote Trek van de Boeren (Nederlandse boeren) weg uit de buurt van de Britten in Zuid-Afrika, ze vestigen de Republiek van Natal in 1838 en de Oranje Vrijstaat in 1854
1840 Imam Sayyid Said, heerser van Oman (1806-1856), maakt Zanzibar, een klein eiland voor de Oost-Afrikaanse kust, zijn hoofstad
1843-Brittannië neemt Natal over van de Boeren als een Britse kolonie
1852 De Tukolor leider al-Hajj 'Umar begint jihad in Senegal en noordelijke Niger rivieren om een islamitische staat te stichten
1852 Groot-Brittannië erkent de onafhankelijkheid van Transvaal in Zuid-Afrika
1853-1856 Dr. David Livingstone trekt Afrika door; volgt de loop van de Zambezi rivier, bereikt Victoria Falls
1855-1868 Bewind van keizer Theodorus van Ethiopië
1863 Al-Hajj 'Umar neemt Timboektoe over
1865-1868 Oorlogen tussen Oranje Vrijstaat en Moshweshwe's Basuto volk in Zuid-Afrika
1867 Diamanten ontdekt in Kimberley in Zuid-Afrika
1869 Suezkanaal geopend
1872 Kaapkolonie in Zuid-Afrika krijgt zelfbestuur van Groot-Brittannië
1873-1874 Oorlog tussen Asante Koninkrijk en Groot-Brittannië
1874 Begin van de Mande staat in het oude Mali onder Samori Ture
1879 Zulu oorlog met de Britten; de Britten worden verslagen bij Isandlwana, maar zegevieren in Ulundi
1880 Begin van de Europese "Scramble for Africa" (vele Europese landen proberen land in Afrika in beslag te nemen)
1880-1881 Eerste Boerenoorlog, Transvaal verslaat Engeland
1885 Conferentie in Berlijn over de "Scramble for Africa"
1885 In Sudan, verovert de Moslim leider de "Mahdi", Khartoum op Egypte; generaal Gordon gedood
1886 Goud gevonden in Transvaal
1894 Franse protectoraat opgericht in Dahomey (Benin), West-Afrika
1895-1896 Jameson Raid in Transvaal
1896 Frankrijk neemt Madagaskar over
1896 Ethiopische heerser Menelik verplettert het Italiaanse leger bij Adowa
1897 Slavernij verboden in Zanzibar
1899-1902 Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika
1900 Buganda, Oost-Afrika, wordt geregeerd door de kabaka, of koning, met Engelse toestemming
1900-1901 Opstand in Asante, West-Afrika; Brittannië annexeert Asante
1902 Verdrag van Verceniging beeindigt de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika; de verslagen Boeren blijven bitter en vastbesloten om de macht te herwinnen
1903 Sokoto kalifaat in Hausaland overgenomen door Groot-Brittannië
1904 Franse vestigen de federatie van Frans West-Afrika
1905 Keizer Wilhelm II van Duitsland bezoekt Tanger en provoceert een crisis met Frankrijk
1905 Maji Maji opstand begint in Tanzania (Duits Oost-Afrika)
1906 Tripartite Pact (Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië) streeft naar behoud van de integriteit van Ethiopië
1907 Regering van Mozambique wordt georganiseerd
1908 België neemt de Congo Vrijstaat over
1909 Frans-Duitse akkoord over Marokko
1909 Liberia verzoekt de Verenigde Staten voor financiële bijstand
1910 Unie van Zuid-Afrika
1912 Nieuwe leningen aan Liberia in combinatie met Amerikaanse controle over de douane-inkomsten
1912 Fransen maken Marokko een protectoraat in het Verdrag van Fez
1913 Zuid-Afrikaanse regering introduceert wetten om 87 procent van de grond voor blanken te reserveren
1914 Brittannië en Frankrijk bezetten Duitse koloniën in West-Afrika
1916 Boeren-leider Jan Smuts leidt een anti-Duitse inval van Kenia naar Tanzania (Duits Oost-Afrika)
1916 Britse en Belgische troepen veroveren Yaounde, de hoofdstad van Duits Kameroen
1917 Ras Tafari (later, Haile Selassie) wordt regent van Ethiopië
1917 Duitse troepen in Duits Oost-Afrika  weerstaan de Britse en Portugese troepen in Mahiwa; Duitsers trekken zich terug in Mozambique
1919 ANC demonstreert tegen wetten in Transvaal
1920 Meer Britten en Indiërs vestigen zich in Kenia
1921-1926 Abd-el-Krim leidt Berbers en Arabieren tegen Europeanen in Noord-Afrika
1922 Egypte wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië onder koning Fuad
1923 Ethiopië wordt toegelaten tot de Volkenbond
1930 Blanke vrouwen krijgen stemrecht in Zuid-Afrika
1930 Ras Tafari gekroond tot keizer van Ethiopië, en neemt de naam Haile Selassie aan
1931 Eerste trans-Afrikaanse spoorweg voltooid van Angola naar Mozambique
1934-1936 Britse koloniale regering van Ghana onderdrukt radicale Afrikaanse critici
1936 De "Vertegenwoordiging van Inlanders Wet" ontkent zwarte Zuid-Afrikanen enige kans op politieke gelijkheid
1935-1936 Italianen onder Mussolini vallen Ethiopië binnen en annexeren het
1939 Zuid-Afrika verklaart de oorlog aan Duitsland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
1941 Duitse leger onder leiding van Rommel valt de Britten aan in Noord-Afrika
1941 Ethiopië bevrijd van de Italianen door de Ethiopiërs en Britten, en erkend als onafhankelijk
1942 Britten verlaan het Duitse leger bij Slag bij El Alamein in Egypte
1943 Duitsers en Italianen verdreven uit Noord-Afrika
1948 Afrikaner Nationale Partij wint de macht in Zuid-Afrika
1951 Libië wordt onafhankelijk
1952-1959 Mau-Mau guerrillaoorlog tegen de Britten in Kenia
1954-1962 Onafhankelijkheidsoorlog in Algerije, krijgt vrijheid in 1962
1954-1970 Kolonel Nasser regeert Egypte; revolutionaire veranderingen
1956 Suez-crisis, Groot-Brittannië en Frankrijk proberen om de controle van het Suez kanaal over tenemen van Egypte, maar falen
1956 Marokko, Tunesië en Soedan krijgen hun onafhankelijkheid
1957 Ghana is het eerste land in Sub-Sahara Afrika dat onafhankelijk wordt
1958-1960 Onafhankelijkheid voor Zaïre, Nigeria, Somalië, en 12 van Frankrijk's 13 sub-Sahara kolonies
1960 Burgeroorlog in Zuid-Soedan
1960-1965 Burgeroorlog in Zaïre, het vroegere Belgisch Congo
1961-1967 Onafhankelijkheid voor Tanzania, Uganda, Kenia, Sierra Leone, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, Lesotho, Botswana, Gambia, en Swaziland
1963 Organisatie van Afrikaanse Eenheid opgericht
1965 Blanke regime in Zimbabwe verklaart onafhankelijkheid
1967-1970 Biafra Oorlog, Nigeria
1970 Ernstige droogte in het noordoosten van Afrika en de landen aan de zuidelijke rand van de Sahara
1974 Nigeria wordt toonaangevende olieproducent in Afrika
1974-1991 Revolutionair regime in Ethiopië; burgeroorlog breidt uit
1974-1975 Portugese kolonies krijgen onafhankelijkheid na lange strijd
1976 Afrikaanse schoolkinderen beginnen opstanden in Soweto in Zuid-Afrika
1980 Zimbabwe wint onafhankelijkheid na guerrilla-oorlog
1983 Conflict in Soedan; meer dan 1,5 miljoen mensen sterven
1983 Afrikaanse landen aanvaarden de IMF (Internationaal Monetair Fonds) plannen voor het beheer van hun economieën
1989 In Zambia en andere landen veranderd de regering door democratische verkiezingen
1990 Namibië krijgt onafhankelijkheid
1990 Nelson Mandela vrijgelaten in Zuid-Afrika; proces van ontmanteling van de apartheid begint
1993 Eritrea (in het noorden van Ethiopië) breekt weg van Ethiopië; eerste succesvolle afscheiding in post-koloniaal Afrika
1994 Afrikaans Nationaal Congres (ANC) wint eerste multi-raciale verkiezingen ooit gehouden in Zuid-Afrika

Return current item: HuMo-gen