Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > languages/nl/language_admin.php
<?php
$language["login_fault"]="Geen geldige gebruikersnaam of wachtwoord opgegeven.";
$language["login_head"]="Inloggen voor beheer menu";
$language["login_username"]="Gebruikersnaam:";
$language["login_password"]="Wachtwoord:";
$language["login_login"]="Inloggen";
$language["login_admin"]="Naar administratie menu";

//Algemene instellingen
$language["admin_change"]="Opslaan";
$language["admin_remove"]="Verwijderen";
$language["admin_add"]="Toevoegen";
$language["admin_yes"]="Ja";
$language["admin_no"]="Nee";
$language["admin_ok"]='OK';
$language["admin_fault"]='FOUT';
$language["admin_select"]="Selecteren";
$language["admin_or"]="of";

$language["date_jan"]="Jan";
$language["date_feb"]="Feb";
$language["date_mar"]="Mrt";
$language["date_apr"]="Apr";
$language["date_may"]="Mei";
$language["date_jun"]="Jun";
$language["date_jul"]="Jul";
$language["date_aug"]="Aug";
$language["date_sep"]="Sep";
$language["date_oct"]="Okt";
$language["date_nov"]="Nov";
$language["date_dec"]="Dec";

$language["jan_lang"]="Januari";
$language["feb_lang"]="Februari";
$language["mrt_lang"]="Maart";
$language["apr_lang"]="April";
$language["mei_lang"]="Mei";
$language["jun_lang"]="Juni";
$language["jul_lang"]="Juli";
$language["aug_lang"]="Augustus";
$language["sep_lang"]="September";
$language["okt_lang"]="Oktober";
$language["nov_lang"]="November";
$language["dec_lang"]="December";

//index.php
$language["index_name"]='Administratie';
$language["index_status"]='Status HuMo-gen';
$language["index_database1"]='Database';
$language["index_database2"]='<b>FOUT: geen database of verkeerd ingesteld "/include/db_login.php" bestand</b><br>';
$language["index_database2"].='1) Zorg ervoor dat bestand "/include/db_login.php" goed is ingesteld!<br>';
$language["index_database2"].="&nbsp;&nbsp;Hierin staan de gebruikersnaam, wachtwoord en naam van de database.<br>";
$language["index_database2"].= '2) Op een lokale pc, probeer: ';
$language["index_database_oldlogin"]='GEEN CONTROLE: er is een oud db_login.php bestand gebruikt';
//$language["databasenotaccessible"]="De database is nog niet bereikbaar! Mogelijke oorzaken:";
//$language["loginfileinvalid"]="- Het login bestand is niet goed ingevuld.";
$language["index_database_install"]="LOKAAL installeren";
$language["index_databasenotmade"]="Aanmaken database is NIET gelukt.";
//$language["makedatabasefailed"]="Database aanmaken is gelukt!";
$language["index_database_tables"]='Database tabellen';
$language["index_update"]='AUTOMATISCH UPDATE PROCES GESTART!';
$language["index_update_ok"]='UPDATE OK!';
$language["index_update_failed"]='UPDATE MISLUKT!';
$language["index_register_ok"]='OK (staat UIT)';
$language["index_register_unsafe"]='ONVEILIG (staat AAN)<br>wijzig deze optie in het .htaccess bestand of zet: "register_globals = Off" in een php.ini bestand.';
$language["index_magic_ok"]='OK (staat AAN)';
$language["index_magic_unsafe"]='ONVEILIG (staat UIT)<br>wijzig deze optie in het .htaccess bestand of zet: "magic_quotes_gpc = On" in een php.ini bestand.';
$language["index_error_ok"]='OK (staat UIT)';
//$language["index_error_unsafe"]='ONVEILIG (staat AAN)<br>wijzig deze optie in het .htaccess bestand of zet: "display_errors = Off" in een php.ini bestand.';
$language["index_error_unsafe"]='ONVEILIG (staat AAN)<br>wijzig deze optie in het .htaccess bestand.';
$language["index_trees"]='Stambomen tabel';
$language["index_tree"]='Status stamboom';
$language["index_login"]='Inlog controle';
$language["index_unsafe"]='De map "admin" is NOG NIET beveiligd.';
$language["index_htaccess"]="Je bent momenteel ingelogd d.m.v. een .htacces bestand.";
$language["index_phpmysql"]="Je bent momenteel ingelogd d.m.v. PHP-MySQL.";
$language["index_security"]='Na installeren van de tabellen (klik links op "installeren") wordt de admin map met PHP-MySQL beveiligd.';
$language["index_security"].="<p>Een betere beveiliging heb je met .htaccess (server beveiliging).<br>";
$language["index_security"].="Maak een bestand .htaccess:";
$language["index_security2"]="Beveiligde website";
$language["index_security3"]="Vervolgens is er een bestand nodig met de gebruikers en paswoorden.<br>";
$language["index_security3"].="Ga naar bijvoorbeeld: http://www.flash.net/cgi-bin/pw.pl<br>";
$language["index_security3"].="Bestand .htpasswd ziet er dan ongeveer zo uit:";
$language["index_tip"]='- Een of meerdere stambomen beheren: ga naar "Stambomen"<br>';
$language["index_tip"].='- Gedcom bestand inlezen: in overzicht "Stambomen"<br>';
$language["index_tip"].="<p>Niet alles is hier te wijzigen:<br>";
$language["index_tip"].="- De opmaak van HuMo-gen (style sheet) is te wijzigen in: gedcom.css<br>";
$language["index_tip"].="- Voorzetsels voor achternamen zijn te wijzigen in: prefixes.php<br>";
$language["index_tip"].="- Alle talen zijn te wijzigen in de map: /languages/";
$language["main_nr_persons"]=" personen";
$language["main_nr_fams"]=" gezinnen";

//menu.php
$language["menu_admin"]='Administratie';
$language["menu_main"]="Hoofdmenu";
$language["menu_logout"]="Uitloggen";
$language["menu_install"]="Installeren";
$language["menu_trees"]="Stambomen";
$language["menu_control"]="Beheer";
$language["menu_settings"]="Instellingen";
$language["menu_thumbs"]="Thumbnails maken";
$language["menu_links"]="Extra linken";
$language["menu_users"]="Gebruikers";
$language["menu_groups"]="Groepen";
$language["menu_logs"]="Logs";
$language["menu_log"]="Logboek";
$language["menu_stats"]="Statistieken";
$language["menu_editor"]='MUTEREN';
$language["menu_backup"]='Database backup';
$language["menu_export"]='Gedcom export';
$language["menu_check"]='Controle';

//installeren.php
$language["install_name"]="Installeren";
$language["install_tables"]="Installeren van de standaard tabellen.<br>";
$language["install_tables"].="OF tabellen opnieuw maken, ze worden gevuld met standaard data.";
$language["install_new_setting"]="Instellingen-tabel (opnieuw) maken";
$language["install_new_tree"]="Stambomen-tabel (opnieuw) maken. <b>BESTAANDE STAMBOMEN WORDEN VERWIJDERD!</b>";
$language["install_new_stat"]='Statistieken tabel (opnieuw) maken. <b>ALLE STATISTIEKEN WORDEN VERWIJDERD!</b>';
$language["install_new_user"]="Gebruikers-tabel (opnieuw) maken.";
$language["install_new_group"]="Groepen-tabel (opnieuw) maken.";
$language["install_new_log"]="Logboek-tabel leeg maken.";
$language["install_new_confirm"]="Zeker weten? Oude instellingen worden overschreven!";
$language["install_new_button"]="installeren";
$language["install_create_tables"]="Tabellen aanmaken:";
$language["install_create_settings"]="humo_settings aanmaken...";
$language["install_fill_settings"]="humo_settings vullen...";
$language["install_fill_settings"].=" <font color=red>Standaard instellingen worden opgeslagen in de database!</font>";
$language["install_create_trees"]="humo_trees aanmaken...";
$language["install_create_stats"]='humo_stat_date tabel aanmaken...';
$language["install_create_groups"]="humo_groups aanmaken...";
$language["install_fill_groups"]="humo_groups vullen...";
$language["install_create_users"]="humo_users aanmaken...";
$language["install_fill_users"]="humo_users vullen...";
$language["install_create_log"]="humo_user_log aanmaken...";
$language["install_tables_made"]="Geen foutmeldingen hierboven? Dan zijn de tabellen aangemaakt!";

//stambomen.php
$language["trees_name"]="Beheer stambomen";
$language["trees_intro"]="Beheer van de stamboom/ stambomen, hier kan o.a. de naam van de stamboom gewijzigd worden,";
$language["trees_intro"].=" en kunnen stambomen toegevoegd of verwijderd worden.";
$language["trees_menu1"]=" ALLE stambomen vermelden in het hoofdmenu [STANDAARD]";
$language["trees_menu2"]=" Één stamboom vermelden in het hoofdmenu, met een link naar ALLE stambomen in de menubalk [handig bij heel veel stambomen].";
$language["trees_order"]="Volgorde";
$language["trees_treedata"]="Stamboom gegevens";
$language["trees_gedcomfile"]="Gedcom bestand";
$language["trees_tree_language"]='Taal voor "Naam stamboom":';
$language["trees_name_2"]="Naam stamboom";
$language["trees_owner"]="Eigenaar stamboom";
$language["trees_email"]="Email adres";
$language["trees_email2"]=" E-mail adres komt niet op de site: er wordt een e-mail formulier gemaakt!";
$language["trees_pict_path"]="Pad naar de afbeeldingen";
$language["trees_pict_path2"]=" voorbeeld: ../plaatjes/";
$language["trees_mainmenu_text"]="Extra tekst in hoofdmenu";
$language["trees_mainmenu_source"]="Extra bron in hoofdmenu";
$language["trees_mainmenu_source2"]=" Bijv. een website";
$language["trees_privacy"]="Stamboom privacy";
$language["trees_privacy2"]="LET OP: deze instelling geldt voor ALLE personen van deze stamboom!";
$language["trees_priv1"]="Standaard";
$language["trees_priv2"]="Alle personen FILTEREN";
$language["trees_priv3"]="Alle personen WEERGEVEN";
$language["trees_removetree"]="Weet je zeker dat je deze stamboom <b>EN de bijbehorende statistieken</b> wilt verwijderen?";
$language["trees_prefix"]="Tabel voorvoegsel";
$language["trees_nodata"]="Deze stamboom bevat nog geen data of is niet goed ingelezen!";
$language["trees_readgedcom"]="Gedcom bestand inlezen";
$language["trees_fill1first"]="Vul eerst 1 database";
$language["trees_add"]="Stamboom toevoegen";
$language["trees_empty_line"]='LEGE REGEL';
$language["empty_add"]='Lege regel toevoegen';
$language["empty_add2"]='Lege regel toevoegen in stambomenlijst';
// Geselecteerde stamboom
$language["trees_treetext"]='Stamboom teksten (per taal)';
$language["trees_selected"]='Geselecteerd:';
$language["trees_test_explanation"]='Bij ELKE STAMBOOM kunnen algemene teksten worden ingevoerd (voor ELKE TAAL!).<br>Selecteer de taal, en wijzig dan de teksten';
$language["treetext_family_top"]='Tekst bovenzijde gezinsblad';
$language["treetext_family_top2"]='Bijv. Gezinsblad';
$language["treetext_family_footer"]='Tekst onderzijde gezinsblad';
$language["treetext_family_footer2"]='Bijv.: Voor meer informatie, neem &lt;a href="mailform.php"&gt; contact op.&lt;/a&gt;';

//gedcom.php
$language["gedcom_name"]="Gedcom inlezen";
$language["gedcom_intro"]="<b>STAP 1) Gedcom bestand selecteren:</b>";
$language["gedcom_intro"].="<p>Er moet eerst een gedcom bestand in deze map staan: /humo-gen/admin<br>";
$language["gedcom_intro"].="Dat kan op 2 manieren:<br>";
$language["gedcom_intro"].="1) Zelf het bestand in deze map zetten (met bijvoorbeeld FTP).<br>";
$language["gedcom_intro"].="2) Met onderstaand upload formulier.";
$language["gedcom_upload"]="Hier kun je een gedcom bestand online uploaden (heel groot bestand lukt nog niet?).<br>";
$language["gedcom_upload"].="LET OP: het kan zijn dat de rechten van de bestanden map aangepast moeten worden!";
$language["gedcom_succesful"]="Uploaden is gelukt.";
$language["gedcom_failed"]="Uploaden is mislukt.";
$language["gedcom_select"]="Gedcom bestand selecteren:";
$language["gedcom_nonimported"]="Niet verwerkte items weergeven bij inlezen gedcom (kan lange lijst zijn!)";
$language["gedcom_allnumbers"]="Alle nummers van items weergeven bij inlezen gedcom (handig bij een vastloper!)";
$language["gedcom_step"]="Stap";
$language["gedcom_create_tables"]="STAP 2) Tabellen aanmaken of wissen:";
$language["gedcom_ascii"]="Dit is een ASCII gedcom bestand";
$language["gedcom_ansi"]="Dit is een ANSI gedcom bestand";
$language["gedcom_ansel"]="Dit is een ANSEL gedcom bestand";
$language["gedcom_processgedcom"]="<b>STAP 3) Gedcom bestand verwerken:</b>";
$language["gedcom_processgedcom"].="<p>Onderstaande regels moeten verwerkt worden zonder foutmeldingen...<br>";
$language["gedcom_processgedcom"].="<b>Het kan even duren voor de verwerking klaar is!!</b>";
$language["gedcom_readintime"]="Inlezen bestand kostte";
$language["gedcom_seconds"]="seconden";
$language["gedcom_nonprocesseditems"]="Niet verwerkte items";
$language["gedcom_level"]="Level";
$language["gedcom_text"]="tekst";
$language["gedcom_allprocessed"]="Alle items zijn verwerkt!";

$language["gedcom_process_loose"]="STAP 4) Losse personen verwerken:";
$language["gedcom_processing_loose"]="Losse personen verwerken...";
$language["gedcom_count_pers_fam"]="Personen en gezinnen tellen en in database zetten...";
$language["gedcom_create_searchtable"]="Zoektabel maken om in meerdere stambomen te zoeken...";
$language["gedcom_processtime"]="De verwerking kostte:";
$language["gedcom_noerrrors_ready"]="Geen foutmeldingen? Dan is de database klaar voor gebruik!";
$language["gedcom_standard_gr_pswd"]="Standaard groepen en wachtwoorden.";
$language["gedcom_nowclick"]="Klaar! Klik nu op";
$language["gedcom_towatch_tree"]="om de stamboom te bekijken.";
$language["gedcom_family"]="familie";
$language["gedcom_guest"]="gast";
$language["gedcom_administrator"]="beheer";
$language["gedcom_group_capt"]="GROEP";
$language["gedcom_username"]="Username";
$language["gedcom_psswrd"]="Wachtwoord";
$language["gedcom_upload"]="Uploaden";
$language["gedcom_timeout"]="ALLEEN gebruiken bij een timeout, voor vervolg klik op:";

//tabellen.php
$language["tables_name"]="Tabellen aanmaken:";
$language["tables_person"]="person aanmaken...";
$language["tables_fam"]="family aanmaken...";
$language["tables_text"]="texts aanmaken...";
$language["tables_source"]="sources aanmaken...";
$language["tables_address"]="addresses aanmaken...";
$language["tables_note"]="events aanmaken...";
$language["tables_result"]="Geen foutmeldingen hierboven? Dan zijn de tabellen aangemaakt!";

//gebruikers.php
$language["user_dutchwords_explanation"]=""; //niet nodig in de nederlandse versie
$language["user_name"]="gebruikers";
$language["user_warning"]="WAARSCHUWING: Geen naam bij gebruiker ingevoerd!";
$language["user_user"]="Gebruiker";
$language["user_changepassw"]="Wachtwoord wijzigen";
$language["user_usergroup"]="Gebruikersgroep";
$language["user_noneedtolog"]="hoeft niet in te loggen";
$language["user_control"]="Beheer";

//groepen.php
$language["groups_name"]="Gebruikers groepen";
$language["groups_intro"]='Het is mogelijk om meerdere gebruikers te hebben in HuMo-gen. Elke gebruiker kan aan 1 groep worden gekoppeld.<br>';
$language["groups_intro"].='Voorbeelden:<br>';
$language["groups_intro"].='Groep "gast" = <b>gasten op de website (die niet zijn ingelogd).</b><br>';
$language["groups_intro"].='Groep "beheer" = de beheerder(s) van de website.<br>';
$language["groups_intro"].='Groep "familie" = voor familieleden of bijv. genealogen.';
$language["groups_choice"]="Kies een gebruikersgroep: ";
//$language["select"]="Selecteer";
$language["groups_option"]="Optie";
$language["groups_value"]="Waarde";
$language["groups_group"]="Groep";
$language["groups_groupname"]="Groepsnaam";
$language["groups_statistics"]="Statistiek gegevens opslaan";
$language["groups_menu-doop"]="Menu (doop, geb., woonpl., ovl. en begr.)plaatsen";
//$language["groups_showsources"]="Bronnen en Menu: bronnen weergeven (werkt alleen als er echt bronnen zijn)";
$language["groups_nosources"]="Geen bronnen weergeven";
$language["groups_sources_title"]="Alleen titels van bronnen weergeven";
$language["groups_showsources"]="Bronnen volledig en Menu bronnen weergeven";
$language["groups_showaddress"]="Adressen en Menu: adressen weergeven (werkt alleen als er echt adressen zijn)";
$language["groups_pics_menu"]="Fotoboek weergeven";
$language["groups_pics"]="Afbeeldingen weergeven";
$language["groups_rss"]="Verjaardagen RSS in hoofdmenu";
$language["groups_birthdlist"]="Verjaardagen lijst (link in hoofdmenu)";
$language["groups_general"]="Algemeen";
$language["groups_showgednr"]="Gedcomnummer (uit gedcombestand) weergeven";
$language["groups_showresidence"]="Woonplaats weergeven";
$language["groups_places-bapt-etc"]="Plaatsen bij doop, geb., ovl. en begr. weergeven";
$language["groups_showrelig"]="Religie weergeven (bij doop en huwelijk kerk)";
$language["groups_dateplace"]="Datum en plaats weergave (bij o.a. geb., doop., ovl., begr.)";
$language["groups_shownameindex"]="Weergave van naam in indexen";
$language["groups_showevents"]="Gebeurtenissen weergeven";
$language["groups_showowncode"]="Eigen code weergeven";
$language["groups_texts"]="Teksten";
$language["groups_worktexts"]="Werkteksten weergeven (In Haza-Data: #werktekst#)";
$language["groups_textatmarriage"]="Tekst bij huwelijk weergeven [NOG NIET IN GEBRUIK]";
$language["groups_textwithperson"]="Tekst bij persoon weergeven";
$language["groups_textatbapt"]="Tekst bij doop, geb., ovl., begr. weergeven";
$language["groups_textatmarr"]="Tekst bij ondertr., tr., etc. weergeven";
$language["groups_privfilter"]="Privacy filter";
$language["groups_activatepriv"]="Privacy filter activeren";
$language["groups_activatepriv2"]="TIP: het beste privacy filter is je genealogische programma<br>";
$language["groups_activatepriv2"].="Probeer indien mogelijk daarmee al te filteren";

//$language["groups_showprivs"]="Privacy gegevens zien (o.a. teksten en data)";
$language["groups_setprivs"]="Privacy filter instellingen";
$language["groups_aldfaerlivfilter"]="Aldfaer (vinkje ovl.) of Haza-data: levende personen filteren";
$language["groups_privfilteryear"]="Privacy filter jaar";
$language["groups_year"]="Jaar:";
$language["groups_privfilterexcep"]="Privacy filter uitzonderingen";
$language["groups_showprivowncode"]="Privacy gegevens van personen WEL weergeven (met de volgende tekst in eigencode)";
$language["groups_char"]="Tekst:";
$language["groups_noshowprivowncode"]="Privacy gegevens van personen NIET weergeven (met de volgende tekst in eigencode)";
$language["groups_filterperson"]='Personen TOTAAL filteren (met de volgende tekst in eigencode)';
$language["groups_extraprivoptions"]="Extra privacy filter opties";
$language["groups_filterdeaddata"]="Ook gegevens overleden personen filteren";
$language["groups_privshowname"]="Bij privacy namen weergeven";
$language["groups_filterfam"]="Filter gezin [NOG NIET IN GEBRUIK]";
$language["groups_filtertotal"]="Filter totaal [NOG NIET IN GEBRUIK]";
$language["groups_keepallchanges"]="Alle wijzigingen opslaan";
$language["groups_haza_livpers_filter"]="Haza-data: levende personen filteren";
$language["groups_show_pers_nodate"]="Personen ZONDER datum gegevens weergeven<br>";
$language["groups_show_pers_nodate"].="<i>Het privacy filter kan bij deze personen niet berekenen of ze levend zijn</i>";
$language["groups_gen_protection"]='Genealogische kopieer beveiliging<br>';
$language["groups_gen_protection"].='<i>bladeren door gezinnen wordt uitgeschakeld, geen parenteel of kwartierstaat</i>';
$language["groups_administrator"]='Beheer (administrator)';
$language["groups_editor"]='Editor (muteren). Gebruik de naam "editor" in .htpasswd.';
$language["groups_hide_trees"]="Weergave van stambomen per gebruikersgroep.";
$language["groups_show_tree"]='Stamboom weergeven?';

//inlog-controle.php
//$language["havetologin"]="INLOGGEN IS NOODZAKELIJK";

//logboek.php
$language["log"]="Logboek";
$language["log_intro"]="Logboek gebruikers";
$language["log_datum"]='Datum - tijd';
$language["log_gebruiker"]='Gebruiker';

//login.php
//$language["error"]="FOUT : ";
//$language["novalidnr"]="Geen geldig nummer of wachtwoord opgegeven.";
//$language["loginadmin"]="Inloggen voor beheer menu";
//$language["loginadmincapt"]="INLOGGEN VOOR BEHEER MENU";
//$language["loginadm"]="Inloggen";

//instellingen.php
$language["setting_name"]="Instellingen";
$language["setting_option"]="Optie";
$language["setting_setting"]="Instelling";
$language["setting_general"]="Instellingen algemeen";
$language["setting_lang_humo"]="Standaard taal HuMo-gen";
$language["setting_lang_admin"]="Standaard taal administratie menu";
$language["setting_stopsearchengines"]="Zoekmachines tegenhouden";
$language["setting_url_rewrite"]="Zoekmachines (o.a. Google) beter laten indexeren";
$language["setting_url_rewrite2"]='LET OP: De apache module "mod_rewrite" moet geinstalleerd zijn!';
$language["setting_url_rewrite3"]="wordt:";
$language["setting_mainmenu"]="Instellingen hoofdmenu";
$language["setting_websitename"]="Website naam";
$language["setting_homepagelink"]="Link homepage";
$language["setting_linkdescription"]="Link omschrijving";
$language["setting_linkbirth_rss"]="Link voor verjaardagen RSS";
$language["setting_link"]="(link naar deze site inclusief http://)";
$language["setting_linkbirth_rss2"]="Deze optie wordt aan- of uitgezet bij de gebruikersgroepen.";
$language["setting_familyscreen"]="Instellingen gezinsscherm";
$language["setting_generations_nr"]="Aantal generaties bij parenteel";
$language["setting_generations_nr2"]="Aantal generaties van parenteel weergeven (standaard waarde=4).";
$language["setting_search_pers"]="Aantal personen in de zoekresultaten";
$language["setting_search_pers2"]="Aantal personen weergeven bij zoekresultaten (standaard waarde=30).";
$language["setting_keepallchanges"]="Alle wijzigingen opslaan";
$language["setting_lang_skin"]='Standaard thema';

//statistieken.php
$language["stats_name"]="Statistieken";
$language["stats_mostvisitedfams"]="Meest bezochte gezinnen:";
$language["stats_fam"]="Gezin:";
$language["stats_old_family"]="GEZIN NIET MEER IN STAMBOOM";
$language["stats_maandag"]="Maandag";
$language["stats_dinsdag"]="Dinsdag";
$language["stats_woensdag"]="Woensdag";
$language["stats_donderdag"]="Donderdag";
$language["stats_vrijdag"]="Vrijdag";
$language["stats_zaterdag"]="Zaterdag";
$language["stats_zondag"]="Zondag";
$language["stats_vorige_maanden"]="Aantal bezochte gezinnen in de vorige 12 maanden";
$language["stats_algemeen"]='Statistieken algemeen';
$language["stats_datum"]='Statistieken op datum';
$language["stats_visitors"]='Bezoekers';
$language["stats_oud"]='Oude statistieken';
$language["stats_status"]='Status statistieken tabel';
$language["stats_erased"]='STAMBOOM GEWIST';
$language["stats_diverse"]='Diverse statistieken:';
$language["stats_item"]='Item';
$language["stats_teller"]='Teller';
$language["stats_aantal"]='Aantal unieke bezoekers';
$language["stats_uniek"]='Totaal aantal unieke bezoekers:';
$language["stats_gezinnen"]='Totaal aantal bezochte gezinnen:';
$language["stats_gezinnen_uur"]='Totaal aantal bezochte gezinnen in het afgelopen uur:';
$language["stats_lastvisitedfams"]='laatst bezochte gezinnen:';
$language["stats_country_origin"]='Unieke bezoekers - Land van herkomst';
$language["stats_country_origin2"]='Land van herkomst';
$language["stats_stamboom"]='stamboom';
$language["stats_gezin"]='gezin';
$language["stats_datumtijd"]='datum-tijd';

$language["stats_remove"]='Verwijder statistieken';
$language["stats_remove_before"]='Oude statistiek gegevens voor';
$language["stats_remove_erased"]='zijn gewist.';
$language["stats_user_agent"]='User agent informatie';
$language["stats_remove_text"]="LET OP: de statistieken worden DEFINITIEF verwijderd. Maak eventueel een backup van de database om gegevens te bewaren";
$language["stats_remove_date"]="Verwijder ALLE statistiek gegevens VOOR deze datum:";
$language["stats_remove_dateformat"]="d-m-jjjj";
$language["stats_remove_button"]="VERWIJDER statistiek gegevens";

$language["stats_old_text"]="Oude statistieken (aantallen sinds laatste gedcom update)";
$language["stats_select_tree"]="Selecteer stamboom";

//thumbs.php
$language["thumbs_name"]="Thumbnails";
$language["thumbs_intro"]="- Genereren van verkleinde foto\'s (thumbnails)<br>";
$language["thumbs_intro"].="- LET OP: het kan noodzakelijk zijn om de toegang tot de map met foto\'s (tijdelijk) te wijzigen (rwxrwxrwx)<br>";
$language["thumbs_intro"].="- Soms moet het php.ini bestand iets aangepast worden, haal de ; weg voor de regel met:";
$language["thumbs_width"]="Thumbnail breedte:";
$language["thumbs_height"]='Thumbnail hoogte: ';
$language["thumbs_make"]="THUMBNAILS MAKEN";
$language["thumbs_database"]="Thumbnails database:";
$language["thumbs_path"]="afbeeldingen pad:";

//linken.php
$language["links_name"]="Linken";
$language["links_intro"]='De "Eigen code" is de code die in het genealogische programma moet staan (bij "eigen code of REFN").';
$language["links_intro"].="<p>Werkwijze:<br>";
$language["links_intro"].='1) Zet in je genealogische programma bij bijvoorbeeld de stamvader een code bijvoorbeeld "stamvader".<br>';
$language["links_intro"].='2) Zet deze zelfde code in onderstaande tabel (meerdere code\'s zijn mogelijk)<br>';
$language["links_intro"].='3) Na verwerken van het gedcom bestand komt er een extra link naar bijvoorbeeld stamvader in het hoofdmenu!';
$language["links_EXTRALINKS"]="EXTRA LINKEN IN HOOFDMENU";
$language["links_owncode"]="Eigen code";
$language["links_description"]="Omschrijving";
$language["links_change_add"]="Wijzigen / Toevoegen";

//$language["afterinstall_adminnotsecure"]='De map "admin" is vlak na de installatie niet beveiligd!';

$language["backup"]='HuMo-gen backup';
$language["backup_intro"]='Als je veel stambomen hebt ingelezen en/ of veel instellingen hebt gewijzigd, dan is het verstandig een backup
te maken van de MySQL database!<br>';
$language["backup_intro"].='<b>De beste methode daarvoor is bij je provider in te loggen in PHPMyAdmin, en dan een backup te maken van de volledige database.</b><br>';
$language["backup_intro"].='<p>Het is ook mogelijk een backup te maken met deze bladzijde! De database wordt per e-mail verstuurd, voer eerst een geldig e-mail adres in.<br>';
$language["backup_intro"].='Het is mogelijk dat de rechten van de map admin\backup_tmp\ aangepast moeten worden naar drwxrwxrwx<br>';
$language["backup_mail"]='Volledig e-mail adres invullen:';
$language["backup_file"]='Backup file naam';

$language["editor_intro"]='Een genealogisch programma is altijd het beste om mee te muteren. HuMo-gen heeft maar beperkte muteer mogelijkheden.<br>Maak ALTIJD MEERDERE database kopieën (bijvoorbeeld elke maand) als je de muteer functies gebruikt!';
$language["editor_tree_new"]='Nieuwe stamboom!';
$language["editor_tree"]='Stamboom';
$language["editor_parents"]='Ouders';
$language["editor_favorite"]='Snelkeuze';
$language["editor_person"]='Persoon';
$language["editor_pers_data"]='Pers. data';
$language["editor_pers_events"]='Pers. gebeurtenissen';
$language["editor_event_sourcerole"]='Bronrol';
$language["editor_event_addressrole"]='Adresrol';
$language["editor_marr_events"]='Huw. gebeurtenissen';

$language["editor_favorites_add"]="Toevoegen aan snelkeuze menu";
$language["editor_favorite"]="Snelkeuze";
$language["editor_name"]='Naam';
$language["editor_firstname"]="Voornaam";
$language["editor_usualname"]="roepnaam";
$language["editor_prefix"]="Voorzetsel";
$language["editor_lastname"]="Achternaam";
$language["editor_patronymic"]="Patroniem";
$language["editor_nametext"]="Tekst bij naam";
$language["editor_namesource"]="Bron bij naam";
$language["editor_alive"]="Levend";
$language["editor_sexe"]="Sexe";
$language["editor_man"]="Man";
$language["editor_woman"]="Vrouw";
$language["editor_own_code"]="Eigen code";
$language["editor_text"]="Tekst";
$language["editor_children"]="Kinderen";
$language["editor_and"]="en";
$language["editor_found"]="Gevonden:";

$language["editor_add_person"]='Persoon toevoegen';
$language["editor_remove_person_warning"]='Alleen losse personen kunnen verwijderd worden, ontkoppel eerst kinderen en huwelijken.';
$language["editor_remove_person"]='Weet je zeker dat je deze persoon wilt verwijderen?';
$language["editor_person_removed"]='Persoon is verwijderd!';

$language["editor_parents_connect"]='Selecteer ouders:';
$language["editor_parents_connected"]='Ouders zijn gekoppeld!';

$language["editor_connect_child"]='Kind koppelen';
$language["editor_select_child"]='Selecteer kind:';
$language["editor_add_child"]='Of voeg een nieuw kind toe:';
$language["editor_disconnect_child"]='Kind loskoppelen';
$language["editor_child_disconnect"]='Weet je zeker dat je dit kind wilt loskoppelen?';

$language["editor_add_marriage"]='Huwelijk toevoegen';
$language["editor_marriage"]="Huwelijk";
$language["editor_marriage_message"]='Alleen huwelijken zonder kinderen kunnen verwijderd worden, ontkoppel eerst de kinderen.';
$language["editor_remove_rel"]='Verwijder relatie';
$language["editor_marriage_remove"]='Weet je zeker dat je dit huwelijk wilt verwijderen?';
$language["editor_marriage_removed"]='Huwelijk is verwijderd!';

$language["editor_birth"]="Geboorte";
$language["editor_baptise"]='Doop';
$language["editor_died"]='Overlijden';
$language["editor_burial"]='Begrafenis';
$language["editor_burial2"]='Begraven';
$language["editor_burial3"]='Gecremeerd';
$language["editor_date"]="Datum";
$language["editor_place"]="plaats";

$language["editor_event_add"]='Gebeurtenis toevoegen';
$language["editor_remove_event_warning"]='Weet je zeker dat je deze gebeurtenis wilt verwijderen?';

$language["editor_source_remove"]='Weet je zeker dat je deze bron met ALLE koppelingen wilt verwijderen?';
$language["editor_source_removed"]='Bron is verwijderd!';

$language["editor_address_remove"]='Weet je zeker dat je dit adres met ALLE koppelingen wilt verwijderen?';
$language["editor_address_removed"]='Adres is verwijderd!'; 
$language["editor_prefix_exmp"]='Bijvoorbeeld: d\' of van_ (gebruik _ voor een spatie)';
$language["editor_privacyfilter"]='Voor het privacyfilter';
$language["editor_deceased"]='Overleden';
$language["editor_examples1"]='Voorbeelden datum invoer (voorlopig in het ENGELS: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec):';
$language["editor_examples2"]='<b>13 oct 1813</b>, <b>bef 2000</b> = voor 2000, <b>abt 2000</b> = rond 2000, <b>aft 2000</b> = na 2000, <b>bet 1986 and 1987</b> = tussen 1986 en 1987';
$language["editor_preview"]='Voorbeeld:';
$language["editor_religion"]='Religie';
$language["editor_cause"]='Oorzaak';
$language["editor_domiciles"]='Woonplaatsen (er kan ook een uitgebreide adres gekoppeld worden):';
$language["editor_address"]='Adres';
$language["editor_picture"]='Afbeelding';
$language["editor_profession"]='Beroep';
$language["editor_event"]='Gebeurtenis';
$language["editor_birth_declaration"]='Geboorte aangifte';
$language["editor_baptwitness"]='Doop getuige';
$language["editor_death_declaration"]='Overlijdens aangifte';
$language["editor_burial_witness"]='Begrafenis getuige';
$language["editor_nobility"]='Predikaat';
$language["editor_title"]='Titel';
$language["editor_lordship"]='Heerlijkheid';
$language["editor_event_kind_source"]='bijv. Schrijver, Broer, Zus, Vader';
$language["editor_event_kind_address"]='bijv. Hoofdbewoner, Kind';
$language["editor_event_kind_nobility"]='bijv. Jhr., Jkvr.';
$language["editor_event_kind_title"]='bijv. Prof., Dr.';
$language["editor_event_kind_lordship"]='bijv. heer van Haarlem';
$language["editor_type"]='Soort';
$language["editor_enddate"]='Einddatum';
$language["editor_marriage_notice"]='Ondertrouw';
$language["editor_prenuptial"]='Kerk ondertrouw';
$language["editor_churchmarriage"]='Kerk huwelijk';
$language["editor_divorce"]='Scheiding';
$language["editor_registrar"]='Instantie';
$language["editor_marriage_witness"]='Huwelijksgetuige';
$language["editor_marriage_witness_rel"]='Huwelijksgetuige (kerk)';
$language["editor_add_source"]='Bron toevoegen';
$language["editor_add_address"]='Adres toevoegen';
$language["editor_removetree"]='Weet je zeker dat je deze plaats wilt verwijderen? ';
$language["editor_photo_too_large"]='De foto is te groot';
$language["editor_upload_failed"]='De foto upload is mislukt, controleer de map rechten';
$language["editor_no_jpg"]='Dit is geen jpg bestand';

$language["control_header"]='Stamboom Controle';
$language["control_choose"]='Kies stamboom:';
$language["control_age"]='Leeftijds controle';
$language["control_min_age"]='Minimum leeftijd';
$language["control_mark_age"]='Markeer leeftijd';
$language["control_latest_changes"]='Laatste mutaties';

$language["export_name"]='Gedcom bestand uitvoeren';
$language["export_removed"]='Het gedcom bestand is VERWIJDERD.';
$language["export_tree_select"]='Kies stamboom voor gedcom uitvoer';
$language["export_texts"]='Teksten uitvoeren';
$language["export_sources"]='Bronnen uitvoeren';
$language["export_gedcom"]='Gedcom uitvoeren';
$language["export_info"]='Het gedcom bestand wordt uitgevoerd naar de backup_tmp/ map';
$language["export_generated"]='Het gedcom bestand is gemaakt.';
$language["export_download"]='Download gedcom bestand';
$language["export_remove"]='Verwijder gedcom bestand';
?>
Return current item: HuMo-gen