Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > include/show_sources.php
<?php
// ********************************************************
// *** Bronnen weergeven o.a. bij doop, geboorte, trouw ***
// ********************************************************
function bronweergave($bron_array){
	global $user, $humo_option, $language, $db, $gezin_id, $url_pad, $uri_pad;
	global $hoofdpersoon, $parenteel, $pdfbron;
	$tekst='';

	if ($user["bronnen"]!='n'){

	// *** Bij meer dan 1 bron eerst een keuze link weergeven met [Bronnen], dan pas alle bronnen weergeven. ***
	$bronnen=explode(";",$bron_array);

	// **************************************************************************
	// Controle of dit een bronverwijzing is of brontekst:
	// In PG (en oude versies Aldfaer):  2 SOUR huwelijksakte
	// En in Aldfaer en BK            :  2 SOUR @S231@
	// **************************************************************************
	if (substr($bron_array,0,1)=='@'){

		if (isset($_GET['bronnen_weergeven']) OR substr_count($bron_array, ";")==0){
			for ($i=0; $i<=substr_count($bron_array, ";"); $i++){
				$bron=mysql_query("SELECT * FROM ".veilig($_SESSION['tree_prefix'])."sources
				  WHERE source_gedcomnr='".veilig(substr($bronnen[$i],1,-1))."'",$db);
				$bronDb=mysql_fetch_object($bron);

				// *** Bron titel wordt altijd weergegeven, link alleen bij toestemming. ***
				if ($user["bronnen"]=='j'){
					$tekst.= ', <a href="'.$uri_pad.'source.php?database='.$_SESSION['tree_prefix'].
					'&amp;id='.substr($bronnen[$i],1,-1).'">'.strtolower($language["source_source"]).': ';
					if ($bronDb->source_title){ $tekst.= " ".trim($bronDb->source_title); }
					if ($bronDb->source_date or $bronDb->source_place) { $tekst.=" ".datumplaats($bronDb->source_date, $bronDb->source_place); }
					$tekst.= '</a>';
					$pdfbron[substr($bronnen[$i],1,-1)]=substr($bronnen[$i],1,-1); // $pdfbron['S12']='S12'
				}
				else{
					$tekst.= ', '.$language["source_source"].': ';
					if ($bronDb->source_title){ $tekst.= ' '.trim($bronDb->source_title); }
					if ($bronDb->source_date or $bronDb->source_place){ $tekst.=" ".datumplaats($bronDb->source_date, $bronDb->source_place); }
				}
				
			}
		}
		else{
			// *** Bronweergave in gebruik bij gezin.php en report_ancestor.php ***
			//$tekst.= ' <a href="'.$url_pad.'?database='.$_SESSION['tree_prefix'].'&amp;id='.$gezin_id.
			//'&amp;bronnen_weergeven=1">['.$language["source_sources"].']</a>';
			$tekst.= ' <a href="'.$url_pad.'?database='.$_SESSION['tree_prefix'].'&amp;id='.$gezin_id.
'&amp;bronnen_weergeven=1&amp;hoofdpersoon='.$hoofdpersoon;
			if ($parenteel){ $tekst.= '&amp;parenteel='.$parenteel; } 
			$tekst.= '">['.$language["source_sources"].']</a>';
		}
	
	}
	else{
		////Bij oudere versies van Aldfaer direct de brontekst weergeven
		////2 SOUR Dit is een brontekst zonder verwijzing.
		if ($user["bronnen"]=='j'){ $tekst=", ".strtolower($language["source_source"]).": ".$bron_array; }
	}

	} // Einde controle op weergeven bronnen.
	return $tekst;
}
?>
Return current item: HuMo-gen