Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > include/settings_user.php
<?php
$user["gebruikersnaam"]="";
if (isset($_SESSION["gebruikersnaam"])){
	$user["gebruikersnaam"]=$_SESSION["gebruikersnaam"];
	$account="SELECT * FROM humo_users WHERE user_id=".veilig($_SESSION["gebruikersid"]);
}
else{
	//For guest account:
	$account="SELECT * FROM humo_users WHERE user_name='gast'";
}
$accountqry = mysql_query($account,$db);
@$accountDb=mysql_fetch_object($accountqry) or die("Geen geldige gebruiker/ No valid user.");

$groepsql = mysql_query("SELECT * FROM humo_groups WHERE group_id='$accountDb->user_group_id'",$db);
@$groepDb=mysql_fetch_object($groepsql) or die("Geen geldige gebruikersgroep/ No valid usergroup.");

if (!isset($groepDb->group_statistics)){ $user['group_statistics']='j'; }
	else{ $user['group_statistics']=$groepDb->group_statistics; }

if (!isset($groepDb->group_birthday_rss)){ $user['group_birthday_rss']='j'; }
	else{ $user['group_birthday_rss']=$groepDb->group_birthday_rss; }

if (!isset($groepDb->group_birthday_list)){ $user['group_birthday_list']='j'; }
	else{ $user['group_birthday_list']=$groepDb->group_birthday_list; }

$user['privacy']=$groepDb->group_privacy;

$user['beheer']=$groepDb->group_admin;

if (!isset($groepDb->group_editor)){ $user['group_editor']='n'; }
	else{ $user['group_editor']=$groepDb->group_editor; }

$user['plaatsen']=$groepDb->group_menu_places;
$user['afbeeldingen']=$groepDb->group_pictures;
if (!isset($groepDb->group_photobook)){ $user['photobook']='n'; }
	else{ $user['photobook']=$groepDb->group_photobook; }
$user['bronnen']=$groepDb->group_sources;
$user['gedcomnummer']=$groepDb->group_gedcomnr;     // #Gedcomnummer (uit gedcom bestand) weergeven
$user['woonplaats']=$groepDb->group_living_place;       // Woonplaats weergeven
$user['plaats']=$groepDb->group_places;           // Plaatsen bij doop, geb., ovl., en begr. weergeven
$user['religie']=$groepDb->group_religion;          // Religie weergeven (bij doop en huwelijk kerk)
$user['plaatsdatum']=$groepDb->group_place_date;      // j=plaats-datum, n-datum-plaats
$user['soortindex']=$groepDb->group_kindindex;       // n='Mons, Henk van', j='van Mons, Henk'
$user['gebeurtenis']=$groepDb->group_event;      // Gebeurtenissen weergeven
$user['adressen']=$groepDb->group_addresses;         // Adressen weergeven
$user['eigencode']=$groepDb->group_own_code;        // Eigen code weergeven
$user['werktekst']=$groepDb->group_work_text;        // Werkteksten weergeven (Haza-Data)
$user['teksten']=$groepDb->group_texts;          // Tekst bij huwelijk(?) weergeven
$user['group_text_pers']=$groepDb->group_text_pers;     // Tekst bij persoon weergeven
$user['group_texts_pers']=$groepDb->group_texts_pers;     // Teksten bij doop, geb., ovl., begr. weergeven
$user['group_texts_fam']=$groepDb->group_texts_fam;      // Teksten bij ondertr, tr, etc. weergeven.

//Privacy filter
$user['levend']=$groepDb->group_alive;           // Haza-data levende personen filteren

$user['group_alive_date_act']=$groepDb->group_alive_date_act;      // Privacy filter aan
$user['group_alive_date']=$groepDb->group_alive_date;     // Privacy filter jaar (bijvoorbeeld: 1960)

$user['group_filter_death']=$groepDb->group_filter_death;        // Ook gegevens overleden personen filteren
$user['group_filter_total']=$groepDb->group_filter_total;
$user['group_filter_name']=$groepDb->group_filter_name;       // Bij privacy namen weergeven
$user['group_filter_fam']=$groepDb->group_filter_fam;

$user['group_filter_pers_show_act']=$groepDb->group_filter_pers_show_act;    // Regel hieronder activeren
$user['group_filter_pers_show']=$groepDb->group_filter_pers_show;   // Personen NIET filteren met * in eigen code

$user['group_filter_pers_hide_act']=$groepDb->group_filter_pers_hide_act;   // Regel hieronder activeren
$user['group_filter_pers_hide']=$groepDb->group_filter_pers_hide;  // Personen WEL filteren # in eigen code

if (!isset($groepDb->group_pers_hide_totally_act)){ $user['group_pers_hide_totally_act']='n'; }
	else{ $user['group_pers_hide_totally_act']=$groepDb->group_pers_hide_totally_act; }

if (!isset($groepDb->group_pers_hide_totally)){ $user['group_pers_hide_totally']='X'; }
	else{ $user['group_pers_hide_totally']=$groepDb->group_pers_hide_totally; }

if (!isset($groepDb->group_filter_date)){ $user['group_filter_date']='n'; }
	else{ $user['group_filter_date']=$groepDb->group_filter_date; }

if (!isset($groepDb->group_gen_protection)){ $user['group_gen_protection']='n'; }
	else{ $user['group_gen_protection']=$groepDb->group_gen_protection; }

// *** Show or hide family trees, saved as ; separated id numbers ***
if (!isset($groepDb->group_hide_trees)){ $user['group_hide_trees']=''; }
	else{ $user['group_hide_trees']=$groepDb->group_hide_trees; }
?>
Return current item: HuMo-gen