Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > include/process_text.php
<?php
function werktekstomzet($werktekst){
	global $user, $db;
	//1 NOTE Tekst bij persoon#werktekst#
	//2 CONT 2e regel tekst persoon#2e werktekst#
	//2 CONT 3e regel #3e werktekst# tekst persoon

	// *** Aldfaer teksten ***
	if (substr($werktekst, 0, 1)=='@'){
		$zoektekst=mysql_query("SELECT * FROM ".veilig($_SESSION['tree_prefix'])."texts
			WHERE text_gedcomnr='".veilig($werktekst)."'",$db);
		$zoektekstDb=mysql_fetch_object($zoektekst);
		$werktekst=@$zoektekstDb->text_text;		
	}

	if ($user["werktekst"]=='n'){
		//ONDERSTAANDE REGEL is noodzakelijk om te voorkomen dat de WHILE lus detecteert op 0.
		//En dan stopt deze routine!!
		$werktekst="!".$werktekst;
		WHILE (strpos($werktekst,'#')>0){
			$eerste=strpos($werktekst,'#');
			$tekst1=substr($werktekst,0,$eerste);
			$werktekst=substr($werktekst,$eerste+1);

			$tweede=strpos($werktekst,'#');
			$tekst2=substr($werktekst,$tweede+1);

			$werktekst=$tekst1.$tekst2;
		}
		//$tekst=$werktekst;
		//En hier de toegevoegde ! weer strippen.
		$werktekst=substr($werktekst,1);
	}

	// *** Convert all url's in a text to clickable links ***
	$werktekst = preg_replace("#(^|[ \n\r\t])www.([a-z\-0-9]+).([a-z]{2,4})($|[ \n\r\t])#mi", "\\1<a href=\"http://www.\\2.\\3\" target=\"_blank\">www.\\2.\\3</a>\\4", $werktekst);
	//$werktekst = preg_replace("#(^|[ \n\r\t])(((ftp://)|(http://)|(https://))([a-z0-9\-\.,\?!%\*_\#:;~\\&$@\/=\+]+))#mi", "\\1<a href=\"\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $werktekst);
	$werktekst = preg_replace("#(^|[ \n\r\t])(((http://)|(https://))([a-z0-9\-\.,\?!%\*_\#:;~\\&$@\/=\+]+))#mi", "\\1<a href=\"\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $werktekst);

	if ($werktekst){ $werktekst=nl2br($werktekst); }

	if ($werktekst){ $werktekst='<span class="tekst">'.$werktekst.'</span>'; }
	return $werktekst;
}
?>
Return current item: HuMo-gen