Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > include/marriage_cls.php
<?php
// *********************************************************************
// *** Verwerken van data bij een huwelijk              ***
// *** Class voor HuMo-gen programma                 ***
// *********************************************************************
class huwelijk_cls{

var $gezin=''; // Database record
var $privacy=''; // Privacy van persoon

// *** Simpele constructor, werkt in alle PHP versies hoop ik :-)) ***
function construct($gezinDb, $levendmn, $levendvr){
	$this->gezin=$gezinDb;      // Database record
	$this->privacy=$this->set_privacy($gezinDb, $levendmn, $levendvr); // Privacy instellen
}

// ***************************************************
// *** Privacy filter huwelijk           ***
// ***************************************************
// Privacy filter voor huwelijk (als man OF vrouw privacy filter heeft)
//function privacyhuwelijk($gezinDb, $levendmn, $levendvr){
function set_privacy($gezinDb, $levendmn, $levendvr){
	global $user, $urlpad;
	$privacyhuwelijk='';
	if ($user["privacy"]=='n'){
		if ($levendmn){ $privacyhuwelijk=1; }
		if ($levendvr){ $privacyhuwelijk=1; }
	}
	return $privacyhuwelijk;
}

// ***************************************************
// *** Weergeven huwelijk             ***
// ***************************************************
//function huwelijkgegevens($huwelijkDb){
//function huwelijk_uitgebreid(){
function huwelijk($huwelijkDb='', $nummer='0', $weergave='standaard'){
	global $db, $urlpad;
	global $language;
	global $user;
	global $screen_mode;
	if ($huwelijkDb==''){ $huwelijkDb=$this->gezin; }

	// Voor getuigen een persoon cls openen
	$persoon_cls = New persoon_cls;

	$relatie_soort='';
	$relatie_controle=false;
	$huwelijk_controle=false;
	$toevoeging=$language["fam_to"];
	$tekst='';

	if ($huwelijkDb->fam_kind=='living together'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort=$language["fam_living_together"];
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='living apart together'){
		$relatie_soort=$language["fam_living_apart_together"];
		$relatie_controle=true;
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='intentionally unmarried mother'){
		$relatie_soort=$language["fam_intentionally unmarried mother"];
		$relatie_controle=true;
		$toevoeging='';
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='homosexual'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort=$language["fam_homosexual"];
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='non-marital'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["fam_non_marital"];
		$toevoeging='';
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='extramarital'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["fam_extramarital"];
		$toevoeging='';
	}
	
	// NIET GETEST
	if ($huwelijkDb->fam_kind=="PRO-GEN"){
		//$relatie_nummer=" ".strtolower($language["buitenecht"]);
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["buitenecht"];
		$toevoeging='';
	}

	// *** Aldfaer relaties ***
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='partners'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["fam_partners"].' ';
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='registered'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["fam_registered"].' ';
	}
	if ($huwelijkDb->fam_kind=='unknown'){
		$relatie_controle=true;
		$relatie_soort= $language["fam_unknown_relation"].' ';
	}

	// WORDT NU AL VERWERKT BIJ GEBEURTENISSEN/ VERMELDINGEN??
	//Voor BK:
	//if ($user["woonplaats"]=='j'){
	// if ($huwelijkDb->Plaats){
	//  echo $humo_option["woonplaats1"].$language["fam_place"].$huwelijkDb->Plaats.$humo_option["woonplaats2"]; }
	//}
	//if (optiedata.Woonplaats=true) and (plaats<>'') then info:=info+optie.woonplaats1
	//+taal.gezinwoonpl+plaats+optie.woonplaats2;

	// *** Samenwonen ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_relation_date OR $huwelijkDb->fam_relation_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_relation_date,$huwelijkDb->fam_relation_place);
		$pdfrel["samw_date"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_relation_date,$huwelijkDb->fam_relation_place));
		$temp="samw_date";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_relation_text)){
		if ($temp_text){
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->fam_relation_text);
		$pdfrel["samw_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_relation_text));
		$temp="samw_text";
	}
	// *** Bron bij samenwonen ***
	if ($huwelijkDb->fam_relation_source){
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_relation_source);
		$pdfrel["samw_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_relation_source));
		$temp="samw_source";
	}
	if ($temp_text){
		$relatie_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["samw_exist"]="\n";
		}
		// *** Tekst samenwonend wordt al eerder weergegeven (bij "soort") ***
		// *** Hier toch ook maar samenwonend text neergezet!!! ***
		if (!$relatie_soort){
			$tekst.=ltrim($language["fam_living_together"]);
			if(isset($pdfrel["samw_exist"])) {$pdfrel["samw_exist"].=ltrim($language["fam_living_together"])." "; }
			else {$pdfrel["samw_exist"]=ltrim($language["fam_living_together"])." "; }
		}
		$tekst.=' '.$temp_text;
	}

	// *** Einde samenwonen VOORLOPIG GEEN eindplaats, eindtekst en eindbron. ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	// *** Voorlopig geen eindplaats, eindtekst en eindbron bij einde samenwonen ***
	$eindplaats=''; //if (isset($huwelijkDb->eindplaats)){ $eindplaats=$huwelijkDb->eindplaats; } 
	if ($huwelijkDb->fam_relation_end_date OR $eindplaats){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_relation_end_date,$eindplaats);
		//$pdfrel["samw_end"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_relation_end_date,$eindplaats));
		$pdfrel["samw_end"]='';
		if(isset($pdfrel["samw_exist"])) { $pdfrel["samw_end"]='. '; }
		$pdfrel["samw_end"].=$language["fam_end_living_together"].' '.pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_relation_end_date,$eindplaats));
		$temp="samw_end";
	}
	//if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND isset($huwelijkDb->eindtekst) AND werktekstomzet($huwelijkDb->eindtekst)){
	//	if ($temp_text){
	//		$temp_text.= ', ';
	//		if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
	//	}
	//	$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->eindtekst);
	//	//$pdfrel["samw_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->eindtekst));
	//	//$temp="samw_text";
	//}
	//// *** Bron bij samenwonen ***
	//if (isset($huwelijkDb->eindbron) AND $huwelijkDb->eindbron){
	//	$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->eindbron);
	//	//$pdfrel["samw_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->eindbron));
	//	//$temp="samw_source";
	//}
	if ($temp_text){
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			//$pdfrel["samw_exist"]="\n";
		}
		$tekst.=ltrim($language["fam_end_living_together"]);
		//if(isset($pdfrel["samw_exist"])) {$pdfrel["samw_exist"].=ltrim($language["fam_end_living_together"])." "; }
		//else {$pdfrel["samw_exist"]=ltrim($language["fam_end_living_together"])." "; }
		$tekst.=' '.$temp_text;
	}

	// *** Ondertrouw ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_marr_notice_date OR $huwelijkDb->fam_marr_notice_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_notice_date,$huwelijkDb->fam_marr_notice_place);
		$pdfrel["prew_date"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_notice_date,$huwelijkDb->fam_marr_notice_place));
		$temp="prew_date";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_notice_text)){
		if ($temp_text){ 
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.=werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_notice_text);
		$pdfrel["prew_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_notice_text));
		$temp="prew_text";
	}
	// *** Bron bij ondertrouw ***
	if ($huwelijkDb->fam_marr_notice_source){ 
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_notice_source);
		$pdfrel["prew_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_notice_source));
		$temp="prew_source";
	}
	if ($temp_text){
		$huwelijk_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["prew_exist"]="\n";
		}
		$tekst.=ltrim($language["fam_married_notice"]).$temp_text;
		if(isset($pdfrel["prew_exist"])) {$pdfrel["prew_exist"].=ltrim($language["fam_married_notice"]);}
		else { $pdfrel["prew_exist"]=ltrim($language["fam_married_notice"]); }
	}

	// *** Huwelijk ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_marr_date OR $huwelijkDb->fam_marr_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_date,$huwelijkDb->fam_marr_place);
		$pdfrel["wedd_date"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_date,$huwelijkDb->fam_marr_place));
		$temp="wedd_date";
	}
	if ($huwelijkDb->fam_marr_authority){
		$temp_text.=' ['.$huwelijkDb->fam_marr_authority.']';
		$pdfrel["wedd_inst"]=" [".$huwelijkDb->fam_marr_authority."]";
		$temp="wedd_inst";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_text)){
		if ($temp_text){ 
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_text);
		$pdfrel["wedd_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_text));  
		$temp="wedd_text";
	}
	// *** Aldfaer gekoppelde getuigen weergeven ***
	if ($huwelijkDb->fam_gedcomnumber){
		$temp_text2=witness($huwelijkDb->fam_gedcomnumber, 'trgetuige','family');
		if ($temp_text2){ 
			$temp_text.= ', '.$language["fam_married_witness"].' '.$temp_text2;
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
			$pdfrel["wedd_witn"]= $language["fam_married_witness"].' '.pdf_convert($temp_text2);
			$temp="wedd_witn";
		}
	}
	// *** Bron bij huwelijk ***
	if ($huwelijkDb->fam_marr_source){ 
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_source);
		$pdfrel["wedd_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_source));
		$temp="wedd_source";
	}
	if ($temp_text){
		$huwelijk_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["wedd_exist"]="\n";
		}
		$tekst.=ltrim($language["fam_married"]).$temp_text;
		if(isset($pdfrel["wedd_exist"])) {$pdfrel["wedd_exist"].=ltrim($language["fam_married"]);}
		else {$pdfrel["wedd_exist"]=ltrim($language["fam_married"]);}
	}

	// *** Kerk ondertrouw ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_date OR $huwelijkDb->fam_marr_church_notice_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_date,$huwelijkDb->fam_marr_church_notice_place);
		$pdfrel["prec_date"]=pdf_convert( datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_date,$huwelijkDb->fam_marr_church_notice_place));
		$temp="prec_date";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_text)){
		if ($temp_text){ 
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_text);
		$pdfrel["prec_text"]= pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_text));
		$temp="prec_text";
	}
	// *** Bron bij kerk huwelijk ***
	if ($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_source){ 
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_source);
		$pdfrel["prec_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_church_notice_source));
		$temp="prec_source";
	}
	if ($temp_text){
		$huwelijk_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["prec_exist"]="\n";
		}
		$tekst.=ltrim($language["fam_married_notice_rel"]).$temp_text;
		if(isset($pdfrel["prec_exist"])) {$pdfrel["prec_exist"].=ltrim($language["fam_married_notice_rel"]);}
		else {$pdfrel["prec_exist"]=ltrim($language["fam_married_notice_rel"]);}
	}

	// *** Kerk trouw ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_marr_church_date OR $huwelijkDb->fam_marr_church_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_church_date,$huwelijkDb->fam_marr_church_place);
		$pdfrel["chur_date"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_marr_church_date,$huwelijkDb->fam_marr_church_place));
		$temp="chur_date";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_text)){
		if ($temp_text){ 
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_text);
		$pdfrel["chur_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_marr_church_text));
		$temp="chur_text";
	}
	// *** Aldfaer gekoppelde getuigen weergeven ***
	if ($huwelijkDb->fam_gedcomnumber){
		$temp_text2=witness($huwelijkDb->fam_gedcomnumber, 'kerktrgetuige','family');
		if ($temp_text2){ 
			$temp_text.= ', '.$language["fam_married_witness_rel"].' '.$temp_text2;
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
			$pdfrel["chur_witn"]=$language["fam_married_witness_rel"].' '.pdf_convert($temp_text2);
			$temp="chur_witn";
		}
	}
	// *** Bron bij kerkhuwelijk ***
	if ($huwelijkDb->fam_marr_church_source){ 
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_church_source);
		$pdfrel["chur_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_marr_church_source));
		$temp="chur_source";
	}

	if ($temp_text){
		$huwelijk_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["chur_exist"]="\n";
		}
		$tekst.=ltrim($language["fam_married_rel"]).$temp_text;
		if(isset($pdfrel["chur_exist"])) {$pdfrel["chur_exist"].=ltrim($language["fam_married_rel"]);}
		else {$pdfrel["chur_exist"]=ltrim($language["fam_married_rel"]);}
	}

	// *** Religion ***
	if ($user["religie"]=='j' AND $huwelijkDb->fam_religion){
		if ($temp_text){ 
			$tekst.=',';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		else {
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$tekst.= ' <span class="religie">'.$language["pers_religion"].$huwelijkDb->fam_religion.'</span>';
		$pdfrel["reli_reli"]=$language["pers_religion"].$huwelijkDb->fam_religion;
	}

	// *** Divorse ***
	$temp_text='';
	$temp='';
	if ($huwelijkDb->fam_div_date OR $huwelijkDb->fam_div_place){
		$temp_text.= datumplaats($huwelijkDb->fam_div_date,$huwelijkDb->fam_div_place);
		$pdfrel["devr_date"]=pdf_convert(datumplaats($huwelijkDb->fam_div_date,$huwelijkDb->fam_div_place));
		$temp="devr_date";
	}
	if ($huwelijkDb->fam_div_authority){
		$temp_text.=' ['.$huwelijkDb->fam_div_authority.']';
		$pdfrel["devr_inst"]=" [".$huwelijkDb->fam_div_authority."]";
		$temp="devr_inst";
	}
	if ($user["group_texts_fam"]=='j' AND werktekstomzet($huwelijkDb->fam_div_text)){
		if ($temp_text){ 
			$temp_text.= ', ';
			if($temp) { $pdfrel[$temp].=", "; }
		}
		$temp_text.= werktekstomzet($huwelijkDb->fam_div_text);
		$pdfrel["devr_text"]=pdf_convert(werktekstomzet($huwelijkDb->fam_div_text));  
		$temp="devr_text";
	}
	// *** Divorse source ***
	if ($huwelijkDb->fam_div_source){ 
		$temp_text.=bronweergave($huwelijkDb->fam_div_source);
		$pdfrel["devr_source"]=pdf_convert(bronweergave($huwelijkDb->fam_div_source));
		$temp="devr_source";
	}

	//HIER: if status='DIV' then scheiding:= ' ('+taaltekst[12]+' '; //Voor scheiding zonder datum/ plaats!

	if ($temp_text){
		$huwelijk_controle=true;
		$toevoeging=$language["fam_to"];
		if ($tekst!=''){ 
			$tekst.='<br>';
			$pdfrel["devr_exist"]="\n";
		}  
		$tekst.='<span class="scheiding">';
		$tekst.=ucfirst(ltrim($language["fam_divorced"])).$temp_text;
		$tekst.='</span>';
		if(isset($pdfrel["devr_exist"])) {$pdfrel["devr_exist"].=ucfirst(ltrim($language["fam_divorced"]));}
		else {$pdfrel["devr_exist"]=ucfirst(ltrim($language["fam_divorced"]));}
	}

	// *** Geen relatiegegevens aanwezig (bijv. huwelijk zonder datum), standaard tekst weergeven ***
	if ($relatie_controle==false AND $huwelijk_controle==false){
		// *** Standaard huwelijkstekst weergeven ***
		$tekst.=$language["fam_unknown_relation1"].' ';
		$pdfrel["unkn_rel"]=$language["fam_unknown_relation1"].' ';
	}

	// *** Show events ***
	if ($user["gebeurtenis"]=='j'){
		if ($huwelijkDb->fam_gedcomnumber){
			$geb=mysql_query("SELECT * FROM ".veilig($_SESSION['tree_prefix'])."events
				WHERE event_family_id='$huwelijkDb->fam_gedcomnumber' AND event_kind='gebeurtenis'",$db);
			$num_rows = mysql_num_rows($geb);
			if ($num_rows>0){ $tekst.= '<span class="gebeurtenis">'; }
			$i=0;
			while($gebDb=mysql_fetch_object($geb)){
				$i++;
				//echo '<br>'.$language["fam_event"];
				if ($tekst!=''){ 
				 $tekst.='<br>';
				}
				if($i >1) {
				 $pdfrel["event".$i."_ged"]="\n";
				}

				// *** Check if NCHI is 0 or higher ***
				$event_gedcom=$gebDb->event_gedcom;
				$event_text=$gebDb->event_text;
				if ($event_gedcom=='NCHI' AND trim($gebDb->event_text)=='0'){
					$event_gedcom='NCHI0';
					$event_text='';
				}					

				$tekst.= taalgebeurtenis($event_gedcom);
				if(isset($pdfrel["event".$i."_ged"])) {$pdfrel["event".$i."_ged"].=pdf_convert(taalgebeurtenis($event_gedcom)); }
				else { $pdfrel["event".$i."_ged"]=pdf_convert(taalgebeurtenis($event_gedcom)); }
				
				// *** Type gebeurtenis weergeven ***
				if ($gebDb->event_event){ 
				 $tekst.= ' ('.$gebDb->event_event.')';
				 $pdfrel["event".$i."_event"]=' ('.$gebDb->event_event.')';
				}
				if($gebDb->event_date OR $gebDb->event_place) {
				 $tekst.= ' '.datumplaats($gebDb->event_date, $gebDb->event_place);
				 $pdfrel["event".$i."_date"]=pdf_convert(' '.datumplaats($gebDb->event_date, $gebDb->event_place));
				}
				if($event_text) {
				 $tekst.= ' '.$gebDb->event_text;
				 $pdfrel["event".$i."_text"]=' '.$gebDb->event_text;
				}
			}
			if ($num_rows>0){
				$tekst.='</span><br>';  // if there are events, the word "met" (with) should be on a new line to make the text clearer
				$pdfrel["event_lastline"]="\n";
				$toevoeging=ltrim($language["fam_to"]);
			}
		}
	}

	// ********************************************
	// *** Hier de huwelijksteksten samenvoegen ***
	//*********************************************

	//Engelse 1st, 2nd, 3rd en 4th marriage verwerken.
	$relatie_nummer='';
	//if ($nummer!=''){
	if ($weergave=='kort' OR $weergave=='korter'){
		if ($nummer=='1'){ $relatie_nummer=$nummer.$language["fam_marr_1"]; }
		if ($nummer=='2'){ $relatie_nummer=$nummer.$language["fam_marr_2"]; }
		if ($nummer=='3'){ $relatie_nummer=$nummer.$language["fam_marr_3"]; }
		if ($nummer>'3') { $relatie_nummer=$nummer.$language["fam_marr_4"]; }

		if ($huwelijk_controle==true){
			if ($nummer){
				$relatie_nummer.=$language["fam_marriage"];   // huwelijk
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
			else{
				$relatie_nummer.=$language["fam_married"];    // Gehuwd
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
		}

		if ($relatie_controle==true){
			if ($nummer){
				$relatie_nummer.=$language["fam_marr_relation"];  // relatie
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
			else{
				//$relatie_nummer.=$language["fam_relation"];   // Relatie
				$relatie_nummer=$language["fam_relation"];   // Relatie
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
		}

		if ($relatie_controle==false AND $huwelijk_controle==false){
			if ($nummer){
				// *** Andere engelse tekst noodzakelijk bij de tekst: 2e huwelijk (gescheiden) Hubertus [Huub] Mons ***
				if ($weergave=='korter'){
				 $relatie_nummer.=' '.$language["fam_unknown_relation3"];  // relatie
				}
				else{
				 $relatie_nummer.=' '.$language["fam_unknown_relation2"];  // relatie
				}
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
			else{
				$relatie_nummer.=$language["fam_unknown_relation1"];   // Relatie
				$relatie_soort='';
				$toevoeging=$language["fam_to"];
			}
		}

	}

	if ($weergave=='kort' OR $weergave=='korter'){
		$tekst=$relatie_nummer.$relatie_soort;
		$pdfrel = array(); //reset array - don't need it
		//Ook bij privacy filter een scheiding aangeven
		if ($huwelijkDb->fam_div_date OR $huwelijkDb->fam_div_place){
			$tekst.= ' <span class="scheiding">('.trim($language["fam_divorced"]).')</span>';
		}
		// Ook nog einde samenleven weergeven bij kort?

		// *** Geen toevoeging bij de tekst: 2e huwelijk (gescheiden) Hubertus [Huub] Mons ***
		if ($weergave=='korter'){ $toevoeging=''; }
	}
	else{
		$tekst=$relatie_nummer.$relatie_soort.$tekst;
	}

	$tekst.=$toevoeging;
	$pdfrel["relnr_rel"]=$relatie_nummer.$relatie_soort;
	$pdfrel["rel_add"]=$toevoeging;
	if($screen_mode!="PDF") {
		return $tekst;
	}
	else {
		return $pdfrel;
	}

} // *** Einde weergeven huwelijk ***

} //einde class
?>
Return current item: HuMo-gen