Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > include/db_login.php
<?php
// *** Om humo-php werkend te krijgen onderstaande regels GOED invullen! ***
// *** To make HuMo-php work, filled in these lines properly! ***
define("DATABASE_HOST",     "localhost");
define("DATABASE_USERNAME", "root");
define("DATABASE_PASSWORD", "usbw");
define("DATABASE_NAME",     "humo-php");

// *** HIERONDER NIETS WIJZIGEN! ***
// *** DON'T CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE! ***
@$db=mysql_connect(DATABASE_HOST,DATABASE_USERNAME,DATABASE_PASSWORD);
@$controle_database=mysql_select_db(DATABASE_NAME,$db);
if (!$controle_database AND !isset($ADMIN) ){
	die("<br><font color=red><b>De database is nog niet bereikbaar! Mogelijke oorzaken:<br>
	- Het login bestand is niet goed ingevuld.<br>
	- De database is nog niet gemaakt.
	<p>Database is not yet installed! Possible problems:<br>
	- login file not yet configured.<br>
	- Database not yet installed.</b></FONT>");
}
?>
Return current item: HuMo-gen