Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > birthday_list.php
<?php
// Naam  : verjaardagskalender.php
// Auteur : Louis Ywema
// Datum : 29-04-2006
// Website: http://www.ywema.com

include ("include/language_date.php");
include('include/person_cls.php');

// *************************************************************
// *** Verjaardagslijst                   ***
// *************************************************************
$kop='Verjaardagen';
include("header.php");
include("menu.php");

if(function_exists('date_default_timezone_set')){
	date_default_timezone_set('Europe/Amsterdam');
}

// *** Controle van gebruiker ***
if ($user["group_birthday_list"]!='j'){
	echo $language["lng_no_authority"];
	exit();
}

// welke maand wordt getoond
if (isset($_GET['maand'])){
	$maand = $_GET['maand'];
}
else{
	$maand = date ("M");
	$maand=strtolower($maand);
}

// wat is de huidige datum, maand, jaar
$vandaag = date('j').' '.date('M');
$vandaag=strtolower($vandaag);
$jaar = date("Y");
echo "<div class='fonts'>";
echo "<div class='parenteel'>".taaldatum($maand)." ".$jaar."</div>";

$pagina=$_SERVER['PHP_SELF'];
$urldeel='<a href="'.$pagina.'?maand=';
$spacer='&nbsp;&#124;&nbsp;';
$newline ="\n";
$maxleeftijd = '110';
// query bouwen, de records waarvan de maand gelijk is aan de $maand

$query = @mysql_query ("SELECT *,
	abs(substring( pers_birth_date,1,2 )) as dag,
	substring( pers_birth_date,-4 ) as gebjaar
	FROM ".veilig($_SESSION['tree_prefix'])."person
	WHERE substring( pers_birth_date, 4,3) = '$maand'
	OR substring( pers_birth_date, 3,3) = '$maand'
	order by dag ")
	or die("database-error (1): ".mysql_error());


// navigatie bouwen
echo "<p align=center>[ ";
echo ($urldeel.'jan">'.$language["date_jan"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'feb">'.$language["date_feb"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'mar">'.$language["date_mar"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'apr">'.$language["date_apr"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'may">'.$language["date_may"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'jun">'.$language["date_jun"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'jul">'.$language["date_jul"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'aug">'.$language["date_aug"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'sep">'.$language["date_sep"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'oct">'.$language["date_oct"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'nov">'.$language["date_nov"]."</a>").$spacer.$newline;
echo ($urldeel.'dec">'.$language["date_dec"]."</a>");
echo " ]\n";

// pagina opbouwen
echo '<table class="humo" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"><tr>'.$newline;
//kopjes erboven
print"<td><font face=arial><b>".$language["birthday_day"]."</b></font></td>\n";
print"<td align=\"center\"><font face=arial><b>".$language["birthday_name"]."</b></font></td>\n";
print"<td align=\"center\"><font face=arial><b>".$language["birthday_born"]."</b></font></td>\n";
print"<td align=\"center\"><font face=arial><b>".$language["birthday_died"]."</b></font></td>\n";
print "</tr>\n";

// queryresultaten aflopen
while(@$record = mysql_fetch_object($query)){
	$dd = $record->dag;
	$dag =$record->dag.' '.$maand;

	//$nn = persoon_naam($record);
	$persoon_cls = New persoon_cls;
	//$persoon_cls->construct($persoonmnDb);
	$nn = $persoon_cls->naam($record);

	$link = '<a href="gezin.php?id='.$record->pers_indexnr.'">';
	$nn=$link.$nn.'</a>';
	$ovdatum = $record->pers_death_date;
	$leeftijd = ($jaar - $record->gebjaar);
	// samenstellen gegevens
	// pers_death_date bekend: afdrukken
	// pers_death_date niet bekend maar leeftijd > 110, pers_death_date wordt NIET BEKEND, anders leeg (wellicht nog in leven dus)
	if ($ovdatum !=''){
		$overleden =taaldatum($ovdatum);
	}
	else if ($leeftijd > $maxleeftijd){
		//$overleden = 'NIET BEKEND ';
		$overleden = '? ';
	}
	else{
		$overleden = ' ';
	}
	// lowercase
	$overleden = strtolower($overleden);
	// Huidige dag accentueren
	if ($dag == $vandaag){
		print '<tr bgcolor="#BFBFBF">'."\n";
	}
	else{
		print "<tr>\n";
	}
	echo "<td>$dd</td>";
	echo "<td>$nn</td>";
	echo "<td>".$record->gebjaar."</td>";
	echo "<td>$overleden</td>";
	print "</tr>\n";
}
//tabel afsluiten
print "</table>\n";
echo "</div>";
include("footer.php");
?>
Return current item: HuMo-gen