Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > admin/prefixes.php
<?php
//001 Voorzetsel bestand, de volgorde kan uitmaken! Deze regel niet veranderen.
$pers_prefix[]="aan_den_";
$pers_prefix[]="aan_'t_";
$pers_prefix[]="aan_";
$pers_prefix[]="ab_";
$pers_prefix[]="achter_";
$pers_prefix[]="aen_";
$pers_prefix[]="am_";
$pers_prefix[]="auf_'m_";
$pers_prefix[]="auf_";
$pers_prefix[]="aus_";
$pers_prefix[]="bei_";
$pers_prefix[]="bij_";
$pers_prefix[]="d_";
$pers_prefix[]="d._";
$pers_prefix[]="d'";
$pers_prefix[]="den_";
$pers_prefix[]="del_";
$pers_prefix[]="dela_";
$pers_prefix[]="della_";
$pers_prefix[]="de_la_";
$pers_prefix[]="de_los_";
$pers_prefix[]="de_";
$pers_prefix[]="dem_";
$pers_prefix[]="den_";
$pers_prefix[]="der_";
$pers_prefix[]="des_";
$pers_prefix[]="di_";
$pers_prefix[]="die_";
$pers_prefix[]="du_";
$pers_prefix[]="gen_";
$pers_prefix[]="ghen_";
$pers_prefix[]="gnt_";
$pers_prefix[]="het_";
$pers_prefix[]="im_";
$pers_prefix[]="in_'t_";
$pers_prefix[]="in_die_";
$pers_prefix[]="in_der_";
$pers_prefix[]="in_de_";
$pers_prefix[]="in_";
$pers_prefix[]="in_";  //dubbel
$pers_prefix[]="l_";
$pers_prefix[]="l'";
$pers_prefix[]="la_";
$pers_prefix[]="le_";
$pers_prefix[]="los_";
$pers_prefix[]="met_";
$pers_prefix[]="mijn_";
$pers_prefix[]="o'";
$pers_prefix[]="of_";
$pers_prefix[]="onder_de_";
$pers_prefix[]="onder_'t_";
$pers_prefix[]="onder_";
$pers_prefix[]="opden_";
$pers_prefix[]="op_den_";
$pers_prefix[]="op_der_";
$pers_prefix[]="op_de_";
$pers_prefix[]="op_het_";
$pers_prefix[]="op_'t_";
$pers_prefix[]="op_";
$pers_prefix[]="over_";
$pers_prefix[]="s_";
$pers_prefix[]="'s_";
$pers_prefix[]="st._";
$pers_prefix[]="t_";
$pers_prefix[]="'t_";
$pers_prefix[]="te_";
$pers_prefix[]="ter_";
$pers_prefix[]="ten_";
$pers_prefix[]="the_";
$pers_prefix[]="then_";
$pers_prefix[]="ther_";
$pers_prefix[]="tho_";
$pers_prefix[]="thoe_";
$pers_prefix[]="tot_";
$pers_prefix[]="uijt_den_";
$pers_prefix[]="uijt_";
$pers_prefix[]="uit_den_";
$pers_prefix[]="uit_";
$pers_prefix[]="und_";
$pers_prefix[]="unter_";
$pers_prefix[]="up_";
$pers_prefix[]="uyt_";
$pers_prefix[]="v_";
$pers_prefix[]="v._";
$pers_prefix[]="v.d._";
$pers_prefix[]="v/d_";
$pers_prefix[]="van_der_";
$pers_prefix[]="van_den_";
$pers_prefix[]="van_des_";
$pers_prefix[]="van_de_";
$pers_prefix[]="van_het_";
$pers_prefix[]="van_'t_";
$pers_prefix[]="van_'s_";
$pers_prefix[]="vandem_";
$pers_prefix[]="vanden_";
$pers_prefix[]="vander_";
$pers_prefix[]="van_";
$pers_prefix[]="vom_";
$pers_prefix[]="von_und_zu_";
$pers_prefix[]="von_";
$pers_prefix[]="voor_de_";
$pers_prefix[]="voor_";
$pers_prefix[]="z_";
$pers_prefix[]="zem_";
$pers_prefix[]="zum_";
$pers_prefix[]="zur_";
?>
Return current item: HuMo-gen