Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > admin/include/gedcom_asciihtml.php
<?php
function asciihtml($tekst){
	//Deze regels geven problemen bij een <br>
	//$tekst = str_replace('<', '&lt;', $tekst); //<
	//$tekst = str_replace('>', '&gt;', $tekst); //>
	$tekst = str_replace(chr(4), '<p>', $tekst); //[Ctrl]-[Enter]
	$tekst = str_replace(chr(159), 'f', $tekst); //f gulden teken
	//$tekst = str_replace(chr(0128), '&euro;', $tekst); //euro
	$tekst = str_replace(chr(134),'&aring;', $tekst); //Ã¥
	$tekst = str_replace(chr(143),'&Aring;', $tekst); //Å
	$tekst = str_replace(chr(132),'&auml;', $tekst); //ä
	$tekst = str_replace(chr(142),'&Auml;', $tekst); //Ä
	$tekst = str_replace(chr(160),'&aacute;', $tekst); //á
	$tekst = str_replace(chr(181),'&Aacute;', $tekst); //Á
	$tekst = str_replace(chr(133),'&agrave;', $tekst); //à
	$tekst = str_replace(chr(183),'&Agrave;', $tekst); //À
	$tekst = str_replace(chr(145),'&aelig;', $tekst); //æ
	$tekst = str_replace(chr(146),'&Aelig;', $tekst); //Æ
	$tekst = str_replace(chr(143),'&Acirc;', $tekst); //Â
	$tekst = str_replace(chr(131),'&acirc;', $tekst); //â
	$tekst = str_replace(chr(198),'&atilde;', $tekst); //ã
	$tekst = str_replace(chr(199),'&Atilde;', $tekst); //Ã
	$tekst = str_replace(chr(135),'&ccedil;', $tekst); //ç
	$tekst = str_replace(chr(128),'&Ccedil;', $tekst); //Ç
	$tekst = str_replace(chr(130),'&eacute;', $tekst); //é
	$tekst = str_replace(chr(144),'&Eacute;', $tekst); //É
	$tekst = str_replace(chr(136),'&ecirc;', $tekst); //ê
	$tekst = str_replace(chr(210),'&Ecirc;', $tekst); //Ê
	$tekst = str_replace(chr(137),'&euml;', $tekst); //ë
	$tekst = str_replace(chr(211),'&Euml;', $tekst); //Ë
	$tekst = str_replace(chr(138),'&egrave;', $tekst); //è
	$tekst = str_replace(chr(212),'&Egrave;', $tekst); //È
	$tekst = str_replace(chr(140),'&icirc;', $tekst); //î
	$tekst = str_replace(chr(215),'&Icirc;', $tekst); //Î
	$tekst = str_replace(chr(161),'&iacute;', $tekst); //í
	$tekst = str_replace(chr(214),'&Iacute;', $tekst); //Í
	$tekst = str_replace(chr(141),'&igrave;', $tekst); //ì
	$tekst = str_replace(chr(222),'&Igrave;', $tekst); //Ì
	$tekst = str_replace(chr(139),'&iuml;', $tekst); //ï
	$tekst = str_replace(chr(216),'&Iuml;', $tekst); //Ï
	$tekst = str_replace(chr(164),'&ntilde;', $tekst); //ñ
	$tekst = str_replace(chr(165),'&Ntilde;', $tekst); //Ñ
	$tekst = str_replace(chr(148),'&ouml;', $tekst); //ö
	$tekst = str_replace(chr(153),'&Ouml;', $tekst); //Ö
	$tekst = str_replace(chr(149),'&ograve;', $tekst); //ò
	$tekst = str_replace(chr(227),'&Ograve;', $tekst); //Ò
	$tekst = str_replace(chr(162),'&oacute;', $tekst); //ó
	$tekst = str_replace(chr(224),'&Oacute;', $tekst); //Ó
	$tekst = str_replace(chr(155),'&oslash;', $tekst); //ø
	$tekst = str_replace(chr(157),'&Oslash;', $tekst); //Ø
	$tekst = str_replace(chr(148),'&ocirc;', $tekst); //ô
	$tekst = str_replace(chr(226),'&Ocirc;', $tekst); //Ô
	$tekst = str_replace(chr(228),'&otilde;', $tekst); //õ
	$tekst = str_replace(chr(229),'&Otilde;', $tekst); //Õ
	$tekst = str_replace(chr(129),'&uuml;', $tekst); //ü
	$tekst = str_replace(chr(154),'&Uuml;', $tekst); //Ü
	$tekst = str_replace(chr(163),'&uacute;', $tekst); //ú
	$tekst = str_replace(chr(233),'&Uacute;', $tekst); //Ú
	$tekst = str_replace(chr(235),'&Ugrave;', $tekst); //Ù
	$tekst = str_replace(chr(151),'&ugrave;', $tekst); //ù
	$tekst = str_replace(chr(150),'&ucirc;', $tekst); //û
	$tekst = str_replace(chr(234),'&Ucirc;', $tekst); //Û
	$tekst = str_replace(chr(236),'&yacute;', $tekst); //ý
	$tekst = str_replace(chr(237),'&Yacute;', $tekst); //Ý
	$tekst = str_replace(chr(152),'&yuml;', $tekst); //ÿ
	$tekst = str_replace(chr(39),'&#039;', $tekst); //'
	return $tekst;

	/*	
	//Deze regels geven problemen bij een <br>
	$tekst = str_replace(chr(159), 'f', $tekst); //f gulden teken
	$tekst = str_replace(chr(134),'Ã¥', $tekst); //Ã¥
	$tekst = str_replace(chr(143),'Å', $tekst); //Å
	$tekst = str_replace(chr(132),'ä', $tekst); //ä
	$tekst = str_replace(chr(142),'Ä', $tekst); //Ä
	$tekst = str_replace(chr(160),'á', $tekst); //á
	$tekst = str_replace(chr(181),'Á', $tekst); //Á
	$tekst = str_replace(chr(133),'à', $tekst); //à
	$tekst = str_replace(chr(183),'À', $tekst); //À
	$tekst = str_replace(chr(145),'æ', $tekst); //æ
	$tekst = str_replace(chr(146),'Æ', $tekst); //Æ
	$tekst = str_replace(chr(143),'Â', $tekst); //Â
	$tekst = str_replace(chr(131),'â', $tekst); //â
	$tekst = str_replace(chr(198),'ã', $tekst); //ã
	$tekst = str_replace(chr(199),'Ã', $tekst); //Ã
	$tekst = str_replace(chr(135),'ç', $tekst); //ç
	$tekst = str_replace(chr(128),'Ç', $tekst); //Ç
	$tekst = str_replace(chr(130),'é', $tekst); //é
	$tekst = str_replace(chr(144),'É', $tekst); //É
	$tekst = str_replace(chr(136),'ê', $tekst); //ê
	$tekst = str_replace(chr(210),'Ê', $tekst); //Ê
	$tekst = str_replace(chr(137),'ë', $tekst); //ë
	$tekst = str_replace(chr(211),'Ë', $tekst); //Ë
	$tekst = str_replace(chr(138),'è', $tekst); //è
	$tekst = str_replace(chr(212),'È', $tekst); //È
	$tekst = str_replace(chr(140),'î', $tekst); //î
	$tekst = str_replace(chr(215),'Î', $tekst); //Î
	$tekst = str_replace(chr(161),'í', $tekst); //í
	$tekst = str_replace(chr(214),'Í', $tekst); //Í
	$tekst = str_replace(chr(141),'ì', $tekst); //ì
	$tekst = str_replace(chr(222),'Ì', $tekst); //Ì
	$tekst = str_replace(chr(139),'ï', $tekst); //ï
	$tekst = str_replace(chr(216),'Ï', $tekst); //Ï
	$tekst = str_replace(chr(164),'ñ', $tekst); //ñ
	$tekst = str_replace(chr(165),'Ñ', $tekst); //Ñ
	$tekst = str_replace(chr(148),'ö', $tekst); //ö
	$tekst = str_replace(chr(153),'Ö', $tekst); //Ö
	$tekst = str_replace(chr(149),'ò', $tekst); //ò
	$tekst = str_replace(chr(227),'Ò', $tekst); //Ò
	$tekst = str_replace(chr(162),'ó', $tekst); //ó
	$tekst = str_replace(chr(224),'Ó', $tekst); //Ó
	$tekst = str_replace(chr(155),'ø', $tekst); //ø
	$tekst = str_replace(chr(157),'Ø', $tekst); //Ø
	$tekst = str_replace(chr(148),'ô', $tekst); //ô
	$tekst = str_replace(chr(226),'Ô', $tekst); //Ô
	$tekst = str_replace(chr(228),'õ', $tekst); //õ
	$tekst = str_replace(chr(229),'Õ', $tekst); //Õ
	$tekst = str_replace(chr(129),'ü', $tekst); //ü
	$tekst = str_replace(chr(154),'Ü', $tekst); //Ü
	$tekst = str_replace(chr(163),'ú', $tekst); //ú
	$tekst = str_replace(chr(233),'Ú', $tekst); //Ú
	$tekst = str_replace(chr(235),'Ù', $tekst); //Ù
	$tekst = str_replace(chr(151),'ù', $tekst); //ù
	$tekst = str_replace(chr(150),'û', $tekst); //û
	$tekst = str_replace(chr(234),'Û', $tekst); //Û
	$tekst = str_replace(chr(236),'ý', $tekst); //ý
	$tekst = str_replace(chr(237),'Ý', $tekst); //Ý
	$tekst = str_replace(chr(152),'ÿ', $tekst); //ÿ
	//$tekst = str_replace(chr(39),'&#039;', $tekst); //'
	return $tekst;	
	*/

}
?>
Return current item: HuMo-gen