Location: PHPKode > projects > GWAAU > planlaegning.php
<?php
require_once("lib/main.php");

$arr_heads["Planlægning"] = "planlaegning";
$arr_tails[""] = "";
switch ($_REQUEST["mode"]) {
    default:
		print content(standard());
}

function standard(){
	$output="Denne sektion kommer til at indeholde en række planlægningsværktøjer, herunder blandt andet: <br><br>
	 - Opgaveliste, med mulighed for at tilføje opgaver og vise status for denne <br>
	 - Tidsplan, hvor projektets deadlines og frister for afleveringer kan overskues <br>
	 - Kombineret kalender/skema <br>";
	return $output;
}
 
?>
Return current item: GWAAU