Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/swedish-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: swedish-utf-8.inc.php,v 2.75 2005/03/30 19:25:21 lem9 Exp $ */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sön', 'Mån', 'Tis', 'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lör');
$month = array('januari', 'februari', 'mars', 'april', 'maj', 'juni', 'juli', 'augusti', 'september', 'oktober', 'november', 'december');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y kl %H:%M';
$timespanfmt = '%s dagar, %s timmar, %s minuter och %s sekunder';

$strAPrimaryKey = 'En primär nyckel har lagts till för %s';
$strAbortedClients = 'Avbrutna';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Ange absolut sökväg på webbservern till docSQL-katalog';
$strAccessDenied = 'Åtkomst nekad';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin försökte skapa en förbindelse till MySQL-servern, men servern nekade uppkopplingen. Kontrollera värd, användarnamn och lösenord i config.inc.php och förvissa dig om att de stämmer överens med informationen från administratören av MySQL-servern.';
$strAction = 'Åtgärd';
$strAddAutoIncrement = 'Lägg till AUTO_INCREMENT-värde';
$strAddConstraints = 'Lägg till restriktioner';
$strAddDeleteColumn = 'Lägg till/ta bort fältkolumner';
$strAddDeleteRow = 'Lägg till/ta bort villkorsrader';
$strAddDropDatabase = 'Lägg till \'DROP DATABASE\'';
$strAddFields = 'Lägg till %s fält';
$strAddHeaderComment = 'Lägg till egen kommentar i huvud (\\n delar rader)';
$strAddIfNotExists = 'Lägg till IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Lägg till i kommentarer';
$strAddNewField = 'Lägg till fält';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Lägg till privilegier till följande databas';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Lägg till privilegier till följande tabell';
$strAddSearchConditions = 'Lägg till sökvillkor (uttryck i "where"-sats):';
$strAddToIndex = 'Lägg till&nbsp;%s&nbsp;kolumn(er) till index';
$strAddUser = 'Lägg till ny användare';
$strAddUserMessage = 'Du har lagt till en ny användare.';
$strAddedColumnComment = 'La till kommentar för kolumn';
$strAddedColumnRelation = 'La till relation för kolumn';
$strAdministration = 'Administration';
$strAffectedRows = 'PÃ¥verkade rader:';
$strAfter = 'Efter %s';
$strAfterInsertBack = 'Gå tillbaka till föregående sida';
$strAfterInsertNewInsert = 'Lägg till ytterligare en ny rad';
$strAfterInsertNext = 'Ändra nästa rad';
$strAfterInsertSame = 'GÃ¥ tillbaka till denna sida';
$strAll = 'Alla';
$strAllTableSameWidth = 'Visa alla tabeller med samma bredd';
$strAlterOrderBy = 'Sortera om tabellen efter';
$strAnIndex = 'Ett index har lagts till för %s';
$strAnalyzeTable = 'Analysera tabell';
$strAnd = 'Och';
$strAny = 'Vem som helst';
$strAnyHost = 'Vilken värd som helst';
$strAnyUser = 'Vilken användare som helst';
$strApproximateCount = 'Kan vara ungefärligt. Se FAQ 3.11';
$strArabic = 'Arabisk';
$strArmenian = 'Armenisk';
$strAscending = 'Stigande';
$strAtBeginningOfTable = 'I början av tabellen';
$strAtEndOfTable = 'I slutet av tabellen';
$strAttr = 'Attribut';
$strAutodetect = 'Autodetektera';
$strAutomaticLayout = 'Automatisk layout';

$strBack = 'Bakåt';
$strBaltic = 'Baltisk';
$strBeginCut = 'START URKLIPP';
$strBeginRaw = 'START RÅTEXT';
$strBinLogEventType = 'Typ av händelse';
$strBinLogInfo = 'Information';
$strBinLogName = 'Loggnamn';
$strBinLogOriginalPosition = 'Ursprunglig position';
$strBinLogPosition = 'Position';
$strBinLogServerId = 'Server-ID';
$strBinary = 'Binär';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binär - ändra inte';
$strBinaryLog = 'Binär logg';
$strBookmarkAllUsers = 'Låt varje användare få tillgång till detta bokmärke';
$strBookmarkDeleted = 'Bokmärket har raderats.';
$strBookmarkLabel = 'Etikett';
$strBookmarkOptions = 'Bokmärkesalternativ';
$strBookmarkQuery = 'Bokmärkt SQL-fråga';
$strBookmarkThis = 'Skapa bokmärke för den här SQL-frågan';
$strBookmarkView = 'Visa endast';
$strBrowse = 'Visa';
$strBrowseForeignValues = 'Visa främmande värden';
$strBulgarian = 'Bulgarisk';
$strBzError = 'phpMyAdmin kunde inte komprimera SQL-satserna på grund av ett trasigt Bz2-tillägg i denna php-version. Det rekommenderas starkt att sätta direktivet <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> i din phpMyAdmin-konfigurationsfil till <code>FALSE</code>. Om du vill använda Bz2-komprimering, bör du uppgradera till en senare php-version. Se php:s buggrapport %s för detaljer.';
$strBzip = '"bzippad"';

$strCSVOptions = 'CSV-alternativ';
$strCalendar = 'Kalender';
$strCannotLogin = 'Kan ej logga in på MySQL-server';
$strCantLoad = 'kan inte ladda %s-tillägg,<br />var god kontrollera PHP-konfigurationen.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Kan inte ladda tilläggen iconv eller recode som behövs för teckenuppsättningsomvandling. Konfigurera php för att tillåta dessa tillägg eller stäng av teckenuppsättningsomvandling i phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan inte byta namn på index till "PRIMARY"!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Kan inte använda funktionerna iconv, libiconv eller recode_string när utökade rapporter ska laddas. Kontrollera din php-konfiguration.';
$strCardinality = 'Kardinalitet';
$strCarriage = 'Vagnretur: \\r';
$strCaseInsensitive = 'skiftlägesokänsligt';
$strCaseSensitive = 'skiftlägeskänsligt';
$strCentralEuropean = 'Centraleuropeisk';
$strChange = 'Ändra';
$strChangeCopyMode = 'Skapa en ny användare med samma privilegier och ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... behåll den gamla.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... ta bort den gamla från användartabellerna och ladda om privilegierna efteråt.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... ta bort den gamla från användartabellerna.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... upphäv alla aktiva privilegier från dan gamla och ta bort den efteråt.';
$strChangeCopyUser = 'Ändra inloggningsinformation / Kopiera användare';
$strChangeDisplay = 'Välj fält som ska visas';
$strChangePassword = 'Byt lösenord';
$strCharset = 'Teckenuppsättning';
$strCharsetOfFile = 'Filens teckenuppsättning:';
$strCharsets = 'Teckenuppsättningar';
$strCharsetsAndCollations = 'Teckenuppsättningar och kollationeringar';
$strCheckAll = 'Markera alla';
$strCheckOverhead = 'Markera ooptimerade';
$strCheckPrivs = 'Kontrollera privilegier';
$strCheckPrivsLong = 'Kontrollera privilegier för databas &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Kontrollera tabell';
$strChoosePage = 'Välj en sida att redigera';
$strColComFeat = 'Visning av kolumnkommentarer';
$strCollation = 'Kollationering';
$strColumnNames = 'Kolumn-namn';
$strColumnPrivileges = 'Kolumnspecifika privilegier';
$strCommand = 'Kommando';
$strComments = 'Kommentarer';
$strCommentsForTable = 'KOMMENTARER FÖR TABELL';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibel med MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Kompletta infogningar';
$strCompression = 'Komprimering';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunde inte läsa din konfigurationsfil!<br />Detta kan inträffa om php hittar ett fel i den eller om php inte hittar filen.<br />Anropa konfigurationsfilen direkt mha länken nedan och läs php:s felmeddelande(n) som du erhåller. I de flesta fall saknas ett citationstecken eller ett semikolon någonstans.<br />Om du erhåller en tom sida är allt bra.';
$strConfigureTableCoord = 'Var god ange koordinaterna för tabellen %s';
$strConnectionError = 'Kan ej skapa förbindelse: ogiltiga inställningar.';
$strConnections = 'Uppkopplingar';
$strConstraintsForDumped = 'Restriktioner för dumpade tabeller';
$strConstraintsForTable = 'Restriktioner för tabell';
$strCookiesRequired = 'Kakor (cookies) måste tillåtas för att gå vidare.';
$strCopyDatabaseOK = 'Databas %s har kopierats till %s';
$strCopyTable = 'Kopiera tabellen till (databas<b>.</b>tabell):';
$strCopyTableOK = 'Tabellen %s har kopierats till %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Kan inte kopiera tabell till samma namn!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunde inte döda tråd %s. Troligtvis har den redan avslutats.';
$strCreate = 'Skapa';
$strCreateIndex = 'Skapa ett index för&nbsp;%s&nbsp;kolumn(er)';
$strCreateIndexTopic = 'Skapa ett nytt index';
$strCreateNewDatabase = 'Skapa ny databas';
$strCreateNewTable = 'Skapa ny tabell i databas %s';
$strCreatePage = 'Skapa en ny sida';
$strCreatePdfFeat = 'Skapande av PDF-sidor';
$strCreationDates = 'Skapad/Uppdaterad/Kontrollerad datum';
$strCriteria = 'Villkor';
$strCroatian = 'Kroatisk';
$strCyrillic = 'Kyrillisk';
$strCzech = 'Tjeckisk';
$strCzechSlovak = 'Tjeckisk-Slovakisk';

$strDBComment = 'Databaskommentar: ';
$strDBCopy = 'Kopiera databas till';
$strDBGContext = 'Innehåll';
$strDBGContextID = 'Innehålls-ID';
$strDBGHits = 'Träffar';
$strDBGLine = 'Rad';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max tid, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min tid, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Tid/träff, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Total tid, ms';
$strDBRename = 'Döp om databasen till';
$strDanish = 'Dansk';
$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Datalexikon';
$strDataOnly = 'Enbart data';
$strDatabase = 'Databas';
$strDatabaseEmpty = 'Databasens namn är tomt!';
$strDatabaseExportOptions = 'Exportalternativ för databas';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasen %s har tagits bort.';
$strDatabaseNoTable = 'Denna databas innehåller ingen tabell!';
$strDatabases = 'Databaser';
$strDatabasesDropped = '%s databaser har tagits bort.';
$strDatabasesStats = 'Databas-statistik';
$strDatabasesStatsDisable = 'Stäng av statistik';
$strDatabasesStatsEnable = 'Slå på statistik';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Anm: Att slå på databastatistik här kan orsaka tung trafik mellan webb- och MySQL-servern.';
$strDbPrivileges = 'Databasspecifika privilegier';
$strDbSpecific = 'databasspecifik';
$strDefault = 'Standard';
$strDefaultValueHelp = 'För standardvärden, ange endast ett enstaka värde, utan bakåtstreck eller citattecken, i formatet: a';
$strDefragment = 'Defragmentera tabell';
$strDelOld = 'Nuvarande sida har referenser till tabeller som inte längre existerar. Vill du ta bort dessa referenser?';
$strDelayedInserts = 'Använd fördröjda infogningar';
$strDelete = 'Radera';
$strDeleteAndFlush = 'Ta bort användarna och ladda om privilegierna efteråt.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Detta är det renaste sättet, men omladdning av privilegierna kan ta en stund.';
$strDeleted = 'Raden har raderats';
$strDeletedRows = 'Raderade rader';
$strDeleting = 'Tar bort %s';
$strDescending = 'Fallande';
$strDescription = 'Beskrivning';
$strDictionary = 'lexikon';
$strDisableForeignChecks = 'Stäng av kontroll av främmande nycklar';
$strDisabled = 'Avaktiverat';
$strDisplayFeat = 'Visningsfunktionaliteter';
$strDisplayOrder = 'Visningsordning:';
$strDisplayPDF = 'Visa PDF-schema';
$strDoAQuery = 'Utför en "Query by Example" (jokertecken: "%")';
$strDoYouReally = 'Vill du verkligen ';
$strDocu = 'Dokumentation';
$strDrop = 'Radera';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Du håller på att FÖRGÖRA en hel databas!';
$strDropSelectedDatabases = 'Ta bort markerade databaser';
$strDropUsersDb = 'Ta bort databaserna med samma namn som användarna.';
$strDumpSaved = 'SQL-satserna har sparats till filen %s.';
$strDumpXRows = 'Visa %s rader med början på rad %s.';
$strDumpingData = 'Data i tabell';
$strDynamic = 'dynamisk';

$strEdit = 'Ändra';
$strEditPDFPages = 'Redigera PDF-sidor';
$strEditPrivileges = 'Ändra privilegier';
$strEffective = 'Effektivt';
$strEmpty = 'Töm';
$strEmptyResultSet = 'MySQL skickade tillbaka ett tomt resultat (dvs inga rader).';
$strEnabled = 'Aktiverat';
$strEncloseInTransaction = 'Inneslut export i en transaktion';
$strEnd = 'Slutet';
$strEndCut = 'SLUT URKLIPP';
$strEndRaw = 'SLUT RÅTEXT';
$strEnglish = 'Engelsk';
$strEnglishPrivileges = ' Obs! MySQL-privilegiumnamn anges på engelska ';
$strError = 'Fel';
$strEscapeWildcards = 'Jokerteknen _ och % måste föregås av ett \ för att användas i egentlig betydelse';
$strEstonian = 'Estnisk';
$strExcelEdition = 'Excel-version';
$strExcelOptions = 'Excel-alternativ';
$strExecuteBookmarked = 'Utför bokmärkt fråga';
$strExplain = 'Förklara SQL-kod';
$strExport = 'Exportera';
$strExtendedInserts = 'Utökade infogningar';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Misslyckade försök';
$strField = 'Fält';
$strFieldHasBeenDropped = 'Fältet %s har tagits bort';
$strFields = 'Fält';
$strFieldsEmpty = ' Antalet fält är noll! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Fälten omges av';
$strFieldsEscapedBy = 'Specialtecken i fält föregås av';
$strFieldsTerminatedBy = 'Fälten avslutas med';
$strFileAlreadyExists = 'Filen %s finns redan på servern, ändra filnamnet eller kryssa i skriv över-alternativet.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Filen kunde inte läsas';
$strFileNameTemplate = 'Mall för filnamn';
$strFileNameTemplateHelp = 'Använd __DB__ för databasnamn, __TABLE__ för tabellnamn och %sstrftime%s-alternativ för specificering av tid. Filändelse läggs till automagiskt. All annan text kommer att bevaras.';
$strFileNameTemplateRemember = 'kom ihåg mall';
$strFixed = 'fast';
$strFlushPrivilegesNote = 'Anm: phpMyAdmin hämtar användarnas privilegier direkt från MySQL:s privilegiumtabeller. Innehållet i dessa tabeller kan skilja sig från privilegierna som servern använder ifall manuella ändringar har gjorts. I detta fall bör du %sladda om privilegierna%s innan du fortsätter.';
$strFlushTable = 'Rensa tabell';
$strFormEmpty = 'Värde saknas i formuläret!';
$strFormat = 'Format';
$strFullText = 'Fullständiga texter';
$strFunction = 'Funktion';

$strGenBy = 'Genererad av';
$strGenTime = 'Skapad';
$strGeneralRelationFeat = 'Allmänna relationsfunktionaliteter';
$strGeorgian = 'Georgisk';
$strGerman = 'Tysk';
$strGlobal = 'global';
$strGlobalPrivileges = 'Globala privilegier';
$strGlobalValue = 'Globalt värde';
$strGo = 'Kör';
$strGrantOption = 'Grant';
$strGreek = 'Grekisk';
$strGzip = '"gzippad"';

$strHasBeenAltered = 'har ändrats.';
$strHasBeenCreated = 'har skapats.';
$strHaveToShow = 'Du måste välja minst en kolumn som ska visas';
$strHebrew = 'Hebreisk';
$strHexForBinary = 'Använd hexadecimalt för binära fält';
$strHome = 'Hem';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin:s officiella hemsida';
$strHost = 'Värd';
$strHostEmpty = 'Värdnamnet är tomt!';
$strHungarian = 'Ungersk';

$strIcelandic = 'Isländska';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Heltext';
$strIfYouWish = 'Om du vill ladda enbart några av tabellens kolumner, ange en kommaseparerad fältlista.';
$strIgnore = 'Ignorera';
$strIgnoreInserts = 'Använd IGNORE i insert-kommando';
$strIgnoringFile = 'Ignorerar fil %s';
$strImportDocSQL = 'Importera docSQL-filer';
$strImportFiles = 'Importera filer';
$strImportFinished = 'Importen avslutad';
$strInUse = 'används';
$strIndex = 'Index';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s har tagits bort';
$strIndexName = 'Indexnamn&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indextyp&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Mer än en %s-nyckel skapades för kolumn `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY- och INDEX-nycklar skall inte båda sättas för kolumn `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problem med index för tabell `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE- och INDEX-nycklar skall inte båda sättas för kolumn `%s`';
$strIndexes = 'Index';
$strInnodbStat = 'InnoDB-status';
$strInsecureMySQL = 'Din konfigurationsfil innehåller inställningar (root-konto utan lösenord) som motsvarar MySQL:s privilegierade standardkonto. Din MySQL-server körs med denna standardinställning och är öppen för intrång, så du bör verkligen täppa till detta säkerhetshål.';
$strInsert = 'Lägg till';
$strInsertAsNewRow = 'Lägg till som ny rad';
$strInsertBookmarkTitle = 'Var god ange bokmärkets namn';
$strInsertNewRow = 'Lägg till ny rad';
$strInsertTextfiles = 'Importera data från textfil till tabellen';
$strInsertedRowId = 'Tillagd rads id:';
$strInsertedRows = 'Tillagda rader:';
$strInstructions = 'Instruktioner';
$strInternalNotNecessary = '* En intern relation är inte nödvändig när den även finns i InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interna relationer';

$strJapanese = 'Japansk';
$strJumpToDB = 'Hoppa till databas &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Ta bara bort användarna från privilegiumtabellerna.';
$strJustDeleteDescr = 'De &quot;borttagna&quot; användarna kommer fortfarande kunna komma åt servern som vanligt tills privilegierna laddas om.';

$strKeepPass = 'Ändra inte lösenordet';
$strKeyname = 'Nyckel';;
$strKill = 'Döda';
$strKorean = 'Koreansk';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX-alternativ';
$strLandscape = 'Liggande';
$strLatexCaption = 'Tabellrubrik';
$strLatexContent = 'Innehåll i tabell __TABLE__';
$strLatexContinued = '(fortsättning)';
$strLatexContinuedCaption = 'Fortsatt tabellrubrik';
$strLatexIncludeCaption = 'Inkludera tabellrubrik';
$strLatexLabel = 'Etikett';
$strLatexStructure = 'Struktur för tabell __TABLE__';
$strLatvian = 'Lettiska';
$strLengthSet = 'Längd/Värden*';
$strLimitNumRows = 'Rader per sida';
$strLineFeed = 'Radframmatning: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Raderna avslutas med';
$strLinkNotFound = 'Länk ej funnen';
$strLinksTo = 'Länkar till';
$strLithuanian = 'Litauisk';
$strLoadExplanation = 'Den bästa metoden är förvald, men du kan byta om den inte fungerar.';
$strLoadMethod = 'LOAD-metod';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Textfilens plats';
$strLogPassword = 'Lösenord:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Användarnamn:';
$strLogin = 'Logga in';
$strLoginInformation = 'Inloggningsinformation';
$strLogout = 'Logga ut';

$strMIMETypesForTable = 'MIME-TYPER FÖR TABELL';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-typ';
$strMIME_available_mime = 'Tillgängliga MIME-typer';
$strMIME_available_transform = 'Tillgängliga omvandlingar';
$strMIME_description = 'Beskrivning';
$strMIME_nodescription = 'Beskrivning för denna omvandling finns inte tillgänglig.<br />Vänligen fråga upphovsmannen vad %s gör.';
$strMIME_transformation = 'Webbläsaromvandling';
$strMIME_transformation_note = 'För en lista med tillgängliga omvandlingsparametrar och deras MIME-typomvandlingar, klicka på %somvandlingsbeskrivningar%s';
$strMIME_transformation_options = 'Omvandlingsparametrar';
$strMIME_transformation_options_note = 'Ange värdena för omvandlingsparametrar enligt följande format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Om du behöver lägga till ett bakåtstreck ("\") eller ett enkelcitat ("\'") i värdena, skriv ett bakåtstreck före tecknet (t.ex. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Kursiverade MIME-typer har inte någon separat omvandlingsfunktion';
$strMaximumSize = 'Maximal storlek: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'PHP-tillägget mbstring kunde inte hittas och det verkar som om du använder flerbitars teckenuppsättning. phpMyAdmin kan inte dela upp strängar korrekt utan tillägget mbstring, vilket kan leda till oväntade resultat.';
$strMbOverloadWarning = 'Du har aktiverat mbstring.func_overload i din PHP-konfiguration. Detta alternativ är inkompatibelt med phpMyAdmin och kan orsaka att en del data förstörs!';
$strModifications = 'Ändringarna har sparats';
$strModify = 'Ändra';
$strModifyIndexTopic = 'Ändra ett index';
$strMoreStatusVars = 'Fler statusvariabler';
$strMoveTable = 'Flytta tabellen till (databas<b>.</b>tabell):';
$strMoveTableOK = 'Tabellen %s har flyttats till %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Kan inte flytta tabell till samma namn!';
$strMultilingual = 'flerspråkig';
$strMustSelectFile = 'Välj filen som du vill importera.';
$strMySQLCharset = 'MySQL teckenuppsättning';
$strMySQLConnectionCollation = 'Kollation av MySQL-uppkoppling';
$strMySQLReloaded = 'MySQL har startats om.';
$strMySQLSaid = 'MySQL sa: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% körs på %pma_s2% som %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Visa processer';
$strMySQLShowStatus = 'Visa MySQL-körningsinformation';
$strMySQLShowVars = 'Visa MySQL:s systemvariabler';

$strName = 'Namn';
$strNeedPrimaryKey = 'Du bör definiera en primärnyckel för denna tabell.';
$strNext = 'Nästa';
$strNo = 'Nej';
$strNoActivity = 'Ingen aktivitet sedan %s sekunder eller mer. Var god logga in igen';
$strNoDatabases = 'Inga databaser';
$strNoDatabasesSelected = 'Inga databaser markerade.';
$strNoDescription = 'Ingen beskrivning';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE"-instruktioner är avstängda.';
$strNoExplain = 'Utan förklaring';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin fungerar tyvärr endast med webbläsare som hanterar ramar.';
$strNoIndex = 'Inga index är definierade!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Inga delar av index är definierade!';
$strNoModification = 'Ingen förändring';
$strNoOptions = 'Detta format har inga alternativ';
$strNoPassword = 'Inget lösenord';
$strNoPermission = 'Webbservern har inte tillåtelse att spara filen %s.';
$strNoPhp = 'Utan PHP-kod';
$strNoPrivileges = 'Inga privilegier';
$strNoQuery = 'Ingen SQL-fråga!';
$strNoRights = 'Du har inte tillräcklig behörighet för att vara här!';
$strNoRowsSelected = 'Inga rader valda';
$strNoSpace = 'Otillräckligt utrymme för att spara filen %s.';
$strNoTablesFound = 'Inga tabeller funna i databasen.';
$strNoThemeSupport = 'Stöd för teman saknas. Kontrollera din konfiguration och/eller din katalog för teman %s.';
$strNoUsersFound = 'Hittade ingen användare.';
$strNoValidateSQL = 'Utan validering';
$strNone = 'Inget';
$strNotNumber = 'Det är inte ett nummer!';
$strNotOK = 'Inte OK';
$strNotSet = '<b>%s</b>-tabellen ej funnen eller ej angiven i %s';
$strNotValidNumber = ' är inte ett giltigt radnummer!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s träff(ar) i tabell <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Totalt:</b> <i>%s</i> träff(ar)';
$strNumTables = 'Tabeller';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Ofta citattecken. Frivilligt innebär att bara fält av typ \'char\' och \'varchar\' omges av angivet tecken.';
$strOperations = 'Operationer';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimera tabell';
$strOptionalControls = 'Frivilligt. Styr hur läsning och skrivning av specialtecken utförs.';
$strOptionally = 'Frivilligt';
$strOr = 'Eller';
$strOverhead = 'Outnyttjat';
$strOverwriteExisting = 'Skriv över befintlig fil(er)';

$strPHP40203 = 'Du använder PHP 4.2.3, vilken har en allvarlig bugg med multi-byte-strängar (mbstring). Se PHP:s buggrapport 19404. Denna version av PHP är inte rekommenderad för användning tillsammans med phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'PHP-version';
$strPageNumber = 'Sida:';
$strPaperSize = 'Pappersstorlek';
$strPartialText = 'Avkortade texter';
$strPassword = 'Lösenord';
$strPasswordChanged = 'Lösenordet för %s har ändrats.';
$strPasswordEmpty = 'Lösenordet är tomt!';
$strPasswordHashing = 'Hashning av lösenord';
$strPasswordNotSame = 'Lösenorden är inte lika!';
$strPdfDbSchema = 'Schema för databasen "%s" - Sidan %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" finns inte!';
$strPdfNoTables = 'Inga tabeller';
$strPerHour = 'per timme';
$strPerMinute = 'per minut';
$strPerSecond = 'per sekund';
$strPersian = 'Persiska';
$strPhoneBook = 'telefonbok';
$strPhp = 'Skapa PHP-kod';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentation';
$strPmaUriError = 'Variabeln <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MÅSTE anges i din konfigurationsfil!';
$strPolish = 'Polska';
$strPortrait = 'Stående';
$strPos1 = 'Början';
$strPrevious = 'Föregående';
$strPrimary = 'Primär';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Den primära nyckeln har tagits bort';
$strPrimaryKeyName = 'Primärnyckelns namn måste vara "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>måste</b> vara namnet på och <b>endast på</b> en primärnyckel!)';
$strPrint = 'Skriv ut';
$strPrintView = 'Utskriftsvänlig visning';
$strPrintViewFull = 'Utskriftsvänlig visning (med fullständiga texter)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluderar alla privilegier utom GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Tillåter ändring av befintliga tabellers struktur.';
$strPrivDescCreateDb = 'Tillåter skapande av nya databaser och tabeller.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Tillåter skapande av nya tabeller.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Tillåter skapande av temporära tabeller.';
$strPrivDescDelete = 'Tillåter borttagning av data.';
$strPrivDescDropDb = 'Tillåter borttagning av databaser och tabeller.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tillåter borttagning av tabeller.';
$strPrivDescExecute = 'Tillåter körning av lagrade procedurer; Har ingen verkan i denna MySQL-version.';
$strPrivDescFile = 'Tillåter import av data från och export av data till filer.';
$strPrivDescGrant = 'Tillåter tillägg av användare och privilegier utan omladdning av privilegiumtabellerna.';
$strPrivDescIndex = 'Tillåter skapande och borttagning av index.';
$strPrivDescInsert = 'Tillåter infogning och ersättning av data.';
$strPrivDescLockTables = 'Tillåter låsning av tabeller för gällande tråd.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Begränsar antalet nya förbindelser användaren kan öppna per timme.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Begränsar antalet frågor användaren kan skicka till servern per timme.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Begränsar antalet kommandon, vilka ändrar någon tabell eller databas, som användaren kan utföra per timme.';
$strPrivDescProcess3 = 'Tillåter dödande av andra användares processer.';
$strPrivDescProcess4 = 'Tillåter visning av fullständiga frågor i processlistan.';
$strPrivDescReferences = 'Har ingen verkan i denna MySQL-version.';
$strPrivDescReload = 'Tillåter omladdning av serverinställningar och rensning av serverns cache.';
$strPrivDescReplClient = 'Ger användaren rätt att fråga var slavarna / huvudservrarna är.';
$strPrivDescReplSlave = 'Nödvändig för replikationsslavar.';
$strPrivDescSelect = 'Tillåter läsning av data.';
$strPrivDescShowDb = 'Ger tillgång till den fullständiga databaslistan.';
$strPrivDescShutdown = 'Tillåter avstängning av servern.';
$strPrivDescSuper = 'Tillåter uppkoppling, även om maximala antalet förbindelser är nådd; Nödvändig för de flesta administrativa funktioner, som att sätta globala variabler eller döda andra användares trådar.';
$strPrivDescUpdate = 'Tillåter ändring av data.';
$strPrivDescUsage = 'Inga privilegier.';
$strPrivileges = 'Privilegier';
$strPrivilegesReloaded = 'Privilegierna har laddats om.';
$strProcesslist = 'Processlista';
$strPutColNames = 'Ange fältnamn på första raden';

$strQBE = 'Skapa fråga';
$strQBEDel = 'Ta bort';
$strQBEIns = 'Infoga';
$strQueryFrame = 'Frågefönster';
$strQueryOnDb = 'SQL-fråga i databas <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-historik';
$strQueryStatistics = '<b>Frågestatistik</b>: %s frågor har skickats till servern sedan den startade.';
$strQueryTime = 'Frågan tog %01.4f sek';
$strQueryType = 'Typ av fråga';
$strQueryWindowLock = 'Skriv inte över denna fråga utifrån detta fönster';

$strReType = 'Skriv igen';
$strReceived = 'Mottagna';
$strRecords = 'Rader';
$strReferentialIntegrity = 'Kontrollera referensintegritet:';
$strRefresh = 'Uppdatera';
$strRelationNotWorking = 'Den extra funktionaliteten för att hantera länkade tabeller har avaktiverats. %sVisa orsaken%s.';
$strRelationView = 'Visa relationer';
$strRelationalSchema = 'Relationsschema';
$strRelations = 'Relationer';
$strRelationsForTable = 'RELATIONER FÖR TABELL';
$strReloadFailed = 'Omladdning av MySQL misslyckades.';
$strReloadMySQL = 'Ladda om MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Laddar om privilegierna';
$strRemoveSelectedUsers = 'Ta bort markerade användare';
$strRenameDatabaseOK = 'Databas %s har döpts om till %s';
$strRenameTable = 'Döp om tabellen till';
$strRenameTableOK = 'Tabell %s har döpts om till %s';
$strRepairTable = 'Reparera tabell';
$strReplace = 'Ersätt';
$strReplaceNULLBy = 'Ersätt NULL med';
$strReplaceTable = 'Ersätt data i tabell';
$strReset = 'Nollställ';
$strResourceLimits = 'Resursbegränsningar';
$strRevoke = 'Upphäv';
$strRevokeAndDelete = 'Upphäv användarnas alla aktiva privilegier och ta bort användarna efteråt.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Användarna kommer fortfarande ha kvar privilegiet USAGE tills privilegierna laddas om.';
$strRevokeMessage = 'Du har upphävt privilegierna för %s';
$strRomanian = 'Rumänska';
$strRowLength = 'Radlängd';
$strRowSize = 'Radstorlek';
$strRows = 'Rader';
$strRowsFrom = 'rader med början från';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vågrätt (roterade rubriker)';
$strRowsModeHorizontal = 'vågrätt';
$strRowsModeOptions = 'i %s format och upprepa rubrikerna efter %s celler';
$strRowsModeVertical = 'lodrätt';
$strRowsStatistic = 'Radstatistik';
$strRunQuery = 'Kör fråga';
$strRunSQLQuery = 'Kör SQL-fråga/frågor i databasen %s';
$strRunning = 'körs på %s';
$strRussian = 'Rysk';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL-export-kompatibilitet';
$strSQLExportType = 'Export-typ';
$strSQLOptions = 'SQL-alternativ';
$strSQLParserBugMessage = 'Det är möjligt att du har hittat en bugg i SQL-analysatorn. Var god granska din fråga noga och kontrollera att citationstecknen är korrekta och matchar varandra. En annan möjlig felorsak kan vara att du överför en fil med binärkod som inte ligger inom citationstecken. Du kan även testa din fråga i MySQL:s kommandoradsgränssnitt. Felmeddelandet från MySQL-servern nedan, om det finns något, kan också hjälpa dig att analysera problemet. Om du fortfarande har problem eller om SQL-analysatorn misslyckas när kommandoradsgränssnittet lyckas, var vänlig reducera din inmatning av SQL-frågor till den enda fråga som orsakar problem och skicka en buggrapport med datastycket i URKLIPP-sektionen nedan:';
$strSQLParserUserError = 'Det verkar vara ett fel i din SQL-fråga. Felmeddelandet från MySQL-servern nedan, om det finns något, kan också hjälpa dig att analysera problemet.';
$strSQLQuery = 'SQL-fråga';
$strSQLResult = 'SQL-resultat';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ogiltig identifierare';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Oavslutat citat';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Okänd interpunktion i sträng';
$strSave = 'Spara';
$strSaveOnServer = 'Spara på servern i katalogen %s';
$strScaleFactorSmall = 'Skalfaktorn är för liten för att schemat ska få plats på en sida';
$strSearch = 'Sök';
$strSearchFormTitle = 'Sök i databas';
$strSearchInTables = 'I tabell(er):';
$strSearchNeedle = 'Ord eller värde(n) att söka efter (jokertecken: "%"):';
$strSearchOption1 = 'minst ett av orden';
$strSearchOption2 = 'alla ord';
$strSearchOption3 = 'den exakta frasen';
$strSearchOption4 = 'som reguljärt uttryck';
$strSearchResultsFor = 'Resultat av sökning efter "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Hitta:';
$strSecretRequired = 'Konfigurationsfilen behöver nu ett hemligt lösenord (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Välj en databas';
$strSelectAll = 'Markera alla';
$strSelectBinaryLog = 'Välj binär logg att visa';
$strSelectFields = 'Välj fält (minst ett):';
$strSelectNumRows = 'i fråga';
$strSelectTables = 'Välj tabeller';
$strSend = 'Spara som fil';
$strSent = 'Skickade';
$strServer = 'Server';
$strServerChoice = 'Serverval';
$strServerNotResponding = 'Servern svarar inte';
$strServerStatus = 'Körningsinformation';
$strServerStatusUptime = 'Denna MySQL-server har körts i %s. Den startade den %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Processer';
$strServerTabVariables = 'Variabler';
$strServerTrafficNotes = '<b>Servertrafik</b>: Dessa variabler visar statistik för nätverkstrafiken hos denna MySQL-server sedan den startade.';
$strServerVars = 'Servervariabler och inställningar';
$strServerVersion = 'Serverversion';
$strSessionValue = 'Sessionsvärde';
$strSetEnumVal = 'Om en fälttyp är "enum" eller "set", ange värden enligt följande format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Om du behöver lägga till ett bakåtstreck ("\") eller ett enkelcitat ("\'") i värdena, skriv ett bakåtstreck före tecknet (t.ex. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Visa';
$strShowAll = 'Visa alla';
$strShowColor = 'Visa färger';
$strShowDatadictAs = 'Format för datalexikon';
$strShowFullQueries = 'Visa fullständiga frågor';
$strShowGrid = 'Visa rutnät';
$strShowPHPInfo = 'Visa PHP-information';
$strShowTableDimension = 'Visa tabellers dimensioner';
$strShowTables = 'Visa tabeller';
$strShowThisQuery = ' Visa frågan här igen ';
$strShowingRecords = 'Visar rader ';
$strSimplifiedChinese = 'Förenklad kinesiska';
$strSingly = '(ensam)';
$strSize = 'Storlek';
$strSlovak = 'Slovakiska';
$strSlovenian = 'Slovenska';
$strSort = 'Sortering';
$strSortByKey = 'Sortera efter nyckel';
$strSpaceUsage = 'Utrymmesanvändning';
$strSpanish = 'Spanska';
$strSplitWordsWithSpace = 'Ord separeras med mellanslag (" ").';
$strStatCheckTime = 'Senaste kontroll';
$strStatCreateTime = 'Skapades';
$strStatUpdateTime = 'Senaste uppdatering';
$strStatement = 'Uppgift';
$strStatus = 'Status';
$strStrucCSV = 'CSV-data';
$strStrucData = 'Struktur och data';
$strStrucDrop = 'Lägg till \'radera tabell\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV för MS Excel-data';
$strStrucNativeExcel = 'Naturlig MS Excel-data';
$strStrucOnly = 'Enbart struktur';
$strStructPropose = 'Föreslå tabellstruktur';
$strStructure = 'Struktur';
$strSubmit = 'Sänd';
$strSuccess = 'Din SQL-fråga utfördes korrekt';
$strSum = 'Summa';
$strSwedish = 'Svensk';
$strSwitchToDatabase = 'Växla till kopierad databas';
$strSwitchToTable = 'Byt till kopierad tabell';

$strTable = 'Tabell';
$strTableComments = 'Tabellkommentarer';
$strTableEmpty = 'Tabellnamnet är tomt!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabellen %s har tagits bort';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabellen %s har tömts';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabellen %s har rengjorts';
$strTableMaintenance = 'Tabellunderhåll';
$strTableOfContents = 'Innehållsförteckning';
$strTableOptions = 'Tabellalternativ';
$strTableStructure = 'Struktur för tabell';
$strTableType = 'Tabelltyp';
$strTables = '%s tabell(er)';
$strTakeIt = 'använd detta';
$strTblPrivileges = 'Tabellspecifika privilegier';
$strTextAreaLength = ' På grund av dess längd,<br /> kanske detta fält inte kan redigeras ';
$strThai = 'Thailändsk';
$strTheContent = 'Filens innehåll har importerats.';
$strTheContents = 'Filens innehåll ersätter den valda tabellens rader som har identiska primära eller unika nycklar.';
$strTheTerminator = 'Fältavslutare.';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Denna värd';
$strThisNotDirectory = 'Detta var inte en katalog';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tråd %s dödades med framgång.';
$strTime = 'Tid';
$strToggleScratchboard = 'Visa/dölj skisstavla';
$strTotal = 'totalt';
$strTotalUC = 'Totalt';
$strTraditionalChinese = 'Traditionell kinesiska';
$strTraditionalSpanish = 'Traditionell Spanska';
$strTraffic = 'Trafik';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Visar en länk för att ladda ner fältets binära data. Första parametern är filnamnet på den binära filen. Andra parametern är alternativt fältnamnet för en tabellkolumn som innehåller filnamn. Om du anger andra parametern så måste första parametern sättas till en tom sträng.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Visar en klickbar tumnagelbild; parametrar: bredd,höjd i pixlar (behåller originalproportionerna)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Visar en länk till denna bild (dvs direkt blob-nedladdning).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Se image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Tar ett TIME, TIMESTAMP eller DATETIME-fält och formaterar det enligt ditt lokala datumformat. Första parametern är förskjutningen (i timmar) som kommer att läggas till tidsstämpeln (standardvärde: 0). Andra parametern är ett annorlunda datumformat enligt tillgängliga parametrar för PHP:s strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'ENDAST LINUX: Startar en extern applikation och skickar fältdata till den via standard-indata. Returnerar applikationens standard-utdata. Standard är Tidy, för att snygga till HTML-kod. Av säkerhetsskäl måste du manuellt redigera filen libraries/transformations/text_plain__external.inc.php och infoga verktygen du tillåter ska få köras. Den första parametern är då numret för det program som du vill använda och den andra parametern är parametrarna för programmet. Om den tredje parametern sätts till 1 kommer utdata konverteras mha htmlspecialchars() (standardvärde: 1). Om den fjärde parametern sätts till 1 kommer en NOWRAP läggas till innehållscellen så att hela utdata kommer att visas utan omformatering (standardvärde: 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Bevarar fältets originalformatering. Utan bakåtstreck före specialtecken.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Visar en bild och en länk, fältet innehåller filnamnet; första parametern är ett prefix såsom "http://domain.com/", andra parametern är bredden i pixlar, tredje är höjden.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Visar en länk, fältet innehåller filnamnet; första parametern är ett prefix såsom "http://domain.com/", andra parametern är en titel för länken.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Visar endast del av en sträng. Första parametern specificerar var i texten utdata startar (standardvärde: 0). Andra parametern specificerar hur mycket text som returneras. Om det utelämnas, returneras all resterande text. Den tredje parametern definierar vilka tecken som kommer att läggas till i slutet på den returnerade delsträngen (standardvärde: ...).';
$strTruncateQueries = 'Korta av visade frågor';
$strTurkish = 'Turkisk';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrainsk';
$strUncheckAll = 'Avmarkera alla';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unik';
$strUnknown = 'okänd';
$strUnselectAll = 'Avmarkera alla';
$strUpdComTab = 'Se dokumentationen för uppdatering av din tabell Column_comments';
$strUpdatePrivMessage = 'Du har uppdaterat privilegierna för %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profilen har uppdaterats.';
$strUpdateQuery = 'Uppdatera fråga';
$strUpgrade = 'Du bör uppgradera till %s %s eller senare.';
$strUsage = 'Användning';
$strUseBackquotes = 'Använd bakåtcitat runt tabell- och fältnamn';
$strUseHostTable = 'Använd värdtabell';
$strUseTabKey = 'Använd TAB-tangenten för att flytta från värde till värde, eller CTRL+pil för att flytta vart som helst';
$strUseTables = 'Använd tabeller';
$strUseTextField = 'Använd textfältet';
$strUseThisValue = 'Använd detta värde';
$strUser = 'Användare';
$strUserAlreadyExists = 'Användaren %s finns redan!';
$strUserEmpty = 'Användarnamnet är tomt!';
$strUserName = 'Användarnamn';
$strUserNotFound = 'Den markerade användaren kunde inte hittas i privilegiumtabellen.';
$strUserOverview = 'Användaröversikt';
$strUsersDeleted = 'De markerade användarna har tagits bort.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Användare som har tillgång till &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Validera SQL-kod';
$strValidatorError = 'SQL-validatorn kunde inte initieras. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga PHP-tilläggen enligt %sdokumentationen%s.';
$strValidatorError = 'SQL-validatorn kunde inte initieras. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga PHP-utökningarna enligt %sdokumentationen%s.';
$strValue = 'Värde';
$strVar = 'Variabel';
$strViewDump = 'Visa SQL-satser för tabellen';
$strViewDumpDB = 'Visa SQL-satser för databasen';
$strViewDumpDatabases = 'Visa SQL-satser för databaser';

$strWebServerUploadDirectory = 'Uppladdningskatalog på webbserver';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalogen som du konfigurerat för uppladdning kan inte nås';
$strWelcome = 'Välkommen till %s';
$strWestEuropean = 'Västeuropeisk';
$strWildcard = 'jokertecken';
$strWindowNotFound = 'Målfönstret kunde inte uppdateras. Orsaken kan vara att du stängt föräldrafönstret eller att din webbläsares säkerhetsinställningar blockerar uppdateringar mellan fönster.';
$strWithChecked = 'Med markerade:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Skrivning av kommentar inte möjlig';
$strWritingRelationNotPossible = 'Skrivning av relation inte möjlig';
$strWrongUser = 'Fel användarnamn/lösenord. Åtkomst nekad.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Ja';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Anm: Genom att sätta dessa alternativ till 0 (noll) tas begränsningarna bort.';
$strZip = '"zippad"';

// To translate:

$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate

$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate

$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate

$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate

$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate

$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate

$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate

$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

?>
Return current item: gframe