Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/slovak-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: slovak-utf-8.inc.php,v 2.71 2005/03/30 19:24:21 lem9 Exp $ */

/* By: lubos klokner <hide@address.com> */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Št', 'Pi', 'So');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
$timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';

$strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kľúč pre %s';
$strAbortedClients = 'Prerušené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na serveri.';
$strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripojiť k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, používateľské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
$strAction = 'Akcia';
$strAddAutoIncrement = 'Pridať hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Pridať obmedzenia';
$strAddDeleteColumn = 'Pridať/Odobrať polia stĺpcov';
$strAddDeleteRow = 'Pridať/Odobrať kritéria riadku';
$strAddDropDatabase = 'Pridať DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Pridať vlastný komentár do hlavičky (\\n oddeľuje riadky)';
$strAddIfNotExists = 'Pridať IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Pridať do komentárov';
$strAddNewField = 'Pridať nové pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu tabuľku';
$strAddSearchConditions = 'Pridať vyhľadávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
$strAddToIndex = 'Pridať do indexu &nbsp;%s&nbsp;stĺpec';
$strAddUser = 'Pridať nového používateľa';
$strAddUserMessage = 'Používateľ bol pridaný.';
$strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k stĺpcu';
$strAddedColumnRelation = 'Pridaný vzťah pre stĺpec';
$strAdministration = 'Administrácia';
$strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Späť';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vložiť nový záznam';
$strAfterInsertSame = 'Späť na túto stránku';
$strAll = 'VÅ¡etko';
$strAllTableSameWidth = 'zobraziť všetky tabuľky s rovnakou šírkou?';
$strAlterOrderBy = 'Zmeniť poradie tabuľky podľa';
$strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
$strAnalyzeTable = 'Analyzovať tabuľku';
$strAnd = 'a';
$strAny = 'Akýkoľvek';
$strAnyHost = 'Akýkoľvek hostiteľ';
$strAnyUser = 'Akýkoľvek používateľ';
$strArabic = 'Arabština';
$strArmenian = 'Arménština';
$strAscending = 'Vzostupne';
$strAtBeginningOfTable = 'Na začiatku tabuľky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabuľky';
$strAttr = 'Atribúty';
$strAutodetect = 'Automaticky zistiť';
$strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';

$strBack = 'Späť';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAČIATOK VÝSEKU';
$strBeginRaw = 'ZAČIATOK TOKU';
$strBinary = 'Binárny';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoliť používať túto položku všetkým používateľom';
$strBookmarkDeleted = 'Záznam z obľúbených bol zmazaný.';
$strBookmarkLabel = 'Názov';
$strBookmarkOptions = 'Vlastnosti obľúbených';
$strBookmarkQuery = 'Obľúbený SQL dotaz';
$strBookmarkThis = 'Pridať tento SQL dotaz do obľúbených';
$strBookmarkView = 'Iba prezrieť';
$strBrowse = 'Prechádzať';
$strBrowseForeignValues = 'Prejsť hodnoty cudzích kľúčov';
$strBulgarian = 'Bulharsky';
$strBzError = 'nepodarilo sa skomprimovať výstup z dôvodu chybného rozšírenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporučuje sa nastaviť <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si želáte používať kompresiu Bz2 mali by ste nainštalovať novšiu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
$strCalendar = 'Kalendár';
$strCannotLogin = 'Nedá sa prihlásiť k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nedá sa nahrať rozšírenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je možné nahrať rozšírenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umožňovalo použiť tieto rozšírenia alebo vypnite túto vlastnosť v konfigurácii phpMyAdmina.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je možné premenovať index na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie je možné použiť funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, že rozšírenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnosť';
$strCarriage = 'Návrat vozíku (Carriage return): \\r';
$strCaseInsensitive = 'nerozlišovať veľké a malé písmená';
$strCaseSensitive = 'rozlišovať veľké a malé písmená';
$strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
$strChange = 'Zmeniť';
$strChangeCopyMode = 'Vytvoriť používateľa s rovnakými právami a...';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachovať pôvodného používateľa.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov a potom znovunačítať oprávnenia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobrať všetky oprávnenia pôvodnému používateľovi a následne ho zmazať.';
$strChangeCopyUser = 'Zmeniť informácie o používateľovi / Kopírovať používateľa';
$strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobraziť';
$strChangePassword = 'Zmeniť heslo';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
$strCheckAll = 'Označiť všetko';
$strCheckOverhead = 'Zvoliť neoptimálne';
$strCheckPrivs = 'Skontrolovať oprávnenia';
$strCheckPrivsLong = 'Skontrolovať oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Skontrolovať tabuľku';
$strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upraviť';
$strColComFeat = 'Zobrazovať komentáre stĺpcov';
$strCollation = 'Porovnávanie';
$strColumnNames = 'Názvy stĺpcov';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé stĺpce';
$strCommand = 'Príkaz';
$strComments = 'Komentáre';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABUĽKU';
$strCompleteInserts = 'Úplné vloženie';
$strCompression = 'Kompresia';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might happen if php finds a parse error in it or php cannot find the file.<br />Please call the configuration file directly using the link below and read the php error message(s) that you recieve. In most cases a quote or a semicolon is missing somewhere.<br />If you recieve a blank page, everything is fine.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuľku %s';
$strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripojiť: chybné nastavenia.';
$strConnections = 'Spojenia';
$strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuľky';
$strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuľku';
$strCookiesRequired = 'Cookies musia byť povolené, pokiaľ chcete pokračovať.';
$strCopyTable = 'Skopírovať tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
$strCopyTableOK = 'Tabuľka %s bola skorírovaná do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírovať tabuľka sama do seba!';
$strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabiť vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne už ukončený.';
$strCreate = 'Vytvoriť';
$strCreateIndex = 'Vytvoriť index na&nbsp;%s&nbsp;stĺpcoch';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvoriť nový index';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvoriť novú databázu';
$strCreateNewTable = 'Vytvoriť novú tabuľku v databáze %s';
$strCreatePage = 'Vytvoriť novú Stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
$strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
$strCriteria = 'Kritéria';
$strCroatian = 'Chorvátsky';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Česky';
$strCzechSlovak = 'Čeština/Slovenčina';

$strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGHits = 'Zásahov';
$strDBGLine = 'Riadok';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max. čas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min čas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový čas, ms';
$strDBRename = 'Premenovať databázu na';
$strDanish = 'Dánsky';
$strData = 'Dáta';
$strDataDict = 'Dátový slovník';
$strDataOnly = 'Iba dáta';
$strDatabase = 'Databáza';
$strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
$strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje žiadne tabuľky!';
$strDatabases = 'databáz(y)';
$strDatabasesDropped = 'Úspešne zrušených databáz: %s.';
$strDatabasesStats = 'Štatistiky databázy';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skryť štatistiky';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobraziť štatistiky';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie štatistík databázy môže spôsobiť značné zvýšenie sieťovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
$strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
$strDbSpecific = 'závislé na databáze';
$strDefault = 'Predvolené';
$strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
$strDefragment = 'Defragmentovať tabuľku';
$strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuľky, ktoré už neexistujú, želáte si odstrániť tieto odkazy?';
$strDelayedInserts = 'Použiť oneskorené vloženia';
$strDelete = 'Zmazať';
$strDeleteAndFlush = 'Odstrániť používateľov a znovunačítať práva.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najčistejšie riešenie, ale znovunačítanie práv môže chvíľu trvať.';
$strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
$strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
$strDeleting = 'Odstraňuje sa %s';
$strDescending = 'Zostupne';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnúť kontrolu cudzích kľúčov';
$strDisabled = 'Vypnuté';
$strDisplayFeat = 'Zobraziť vlastnosti';
$strDisplayOrder = 'Zobraziť zoradené:';
$strDisplayPDF = 'Zobraziť schému PDF';
$strDoAQuery = 'Vykonať "dotaz podľa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Skutočne chcete vykonať príkaz ';
$strDocu = 'Dokumentácia';
$strDrop = 'Odstrániť';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRUŠIŤ celú databázu!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zrušiť vybrané databázy';
$strDropUsersDb = 'Odstrániť databázy s rovnakým menom ako majú používatelia.';
$strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol uložený do súboru %s.';
$strDumpXRows = 'Zobraziť %s riadkov od riadku %s.';
$strDumpingData = 'Sťahujem dáta pre tabuľku';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEdit = 'Upraviť';
$strEditPDFPages = 'Upraviť PDF Stránky';
$strEditPrivileges = 'Upraviť oprávnenia';
$strEffective = 'Efektívny';
$strEmpty = 'Vyprázdniť';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový počet riadkov).';
$strEnabled = 'Zapnuté';
$strEncloseInTransaction = 'Uzatvoriť príkazy v transakcii';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
$strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angličtine. ';
$strError = 'Chyba';
$strEstonian = 'Estónsky';
$strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spustiť obľúbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvetliť SQL';
$strExport = 'Exportovať';
$strExtendedInserts = 'Rozšírené vkladanie';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
$strField = 'Pole';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
$strFields = 'Polia';
$strFieldsEmpty = ' Počet polí je prázdny! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
$strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukončené';
$strFileAlreadyExists = 'Súbor %s už existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá prečítať';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
$strFileNameTemplateHelp = 'Použite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabuľky a akékoľvek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vloženie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky podľa typu. Akýkoľvek iný text zostane zachovaný.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamätať si vzor';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva používateľov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa môže líšiť od práv, ktoré používa server, ak boli tieto tabuľky ručne upravené. V tomto prípade sa odporúča vykonať %sznovunačítanie práv%s predtým ako budete pokračovať.';
$strFlushTable = 'Vyprázdniť tabuľku ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Chýbajúca položka vo formulári !';
$strFormat = 'Formát';
$strFullText = 'Plné texty';
$strFunction = 'Funkcia';

$strGenBy = 'Vygenerované';
$strGenTime = 'Vygenerované:';
$strGeneralRelationFeat = 'Možnosti všeobecných vzťahov';
$strGeorgian = 'Gruzínčina';
$strGerman = 'Nemecky';
$strGlobal = 'globálny';
$strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
$strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
$strGo = 'Vykonaj';
$strGrantOption = 'Prideliť';
$strGreek = 'Gréčtina';
$strGzip = '"gzip-ované"';

$strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
$strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
$strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoň jeden stĺpec, ktorý chcete zobraziť';
$strHebrew = 'Hebrejsky';
$strHexForBinary = 'Binárne pole vypisovať v šestnástkovej sústave';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
$strHost = 'Hostiteľ';
$strHostEmpty = 'Názov hostiteľa je prázdny!';
$strHungarian = 'Maďarsky';

$strIcelandic = 'Islandčina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Celý text';
$strIfYouWish = 'Ak si želáte nahrať iba určité stĺpce tabuľky, špecifikujte ich ako zoznam polí oddelený čiarkou.';
$strIgnore = 'Ignorovať';
$strIgnoreInserts = 'Použiť IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
$strImportDocSQL = 'Importovať súbory docSQL';
$strImportFiles = 'Importovať súbory';
$strImportFinished = 'Importovanie ukončené';
$strInUse = 'práve sa používa';
$strIndex = 'Index';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
$strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indexy';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguračný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL účtu. Ak MySQL server beží s týmto nastavením, nie je zabezpečený proti napadnutiu, táto bezpečnostná chyba by mala byť urýchlene odstránená.';
$strInsert = 'Vložiť';
$strInsertAsNewRow = 'Vložiť ako nový riadok';
$strInsertNewRow = 'Vložiť nový riadok';
$strInsertTextfiles = 'Vložiť textové súbory do tabuľky';
$strInsertedRowId = 'Id vloženého riadku:';
$strInsertedRows = 'Vložené riadky:';
$strInstructions = 'Inštrukcie';
$strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vzťah nie je nutný ak už vzťah existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interné vzťahy';

$strJapanese = 'Japončina';
$strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Iba odstrániť používateľlov z tabuliek práv.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; používatelia budú mať k serveru ako predtým až do znovunačítania práv.';

$strKeepPass = 'Nezmeniť heslo';
$strKeyname = 'Kľúčový názov';
$strKill = 'Zabiť';
$strKorean = 'Kórejčina';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
$strLandscape = 'Na šírku';
$strLatexCaption = 'Nadpis tabuľky';
$strLatexContent = 'Obsah tabuľky __TABLE__';
$strLatexContinued = '(pokračovanie)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokračovania tabuľky';
$strLatexIncludeCaption = 'Zahrnúť nadpis tabuľky';
$strLatexLabel = 'Návestie';
$strLatexStructure = 'Štruktúra tabuľky __TABLE__';
$strLatvian = 'Lotyšstina';
$strLengthSet = 'Dĺžka/Nastaviť*';
$strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
$strLineFeed = 'Ukončenie riadku (Linefeed): \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukončené';
$strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
$strLinksTo = 'Linkovať na';
$strLithuanian = 'Litovsky';
$strLoadExplanation = 'Automaticky sú nastavené najlepšie hodnoty, ak toto nastavenie nebude fungovať, môžete skúsiť druhú možnosť.';
$strLoadMethod = 'Parametre pre príkaz LOAD';
$strLocalhost = 'Lokálny';
$strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Používateľ:';
$strLogin = 'Login';
$strLoginInformation = 'Prihlásenie';
$strLogout = 'Odhlásiť sa';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABUĽKU';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný žiadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
$strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
$strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
$strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
$strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete použiť spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vložte pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformačnú funkciu';
$strMaximumSize = 'Maximálna veľkosť: %s%s';
$strModifications = 'Zmeny boli uložené';
$strModify = 'Zmeniť';
$strModifyIndexTopic = 'Modifikovať index';
$strMoreStatusVars = 'Ďalšie informácie o stave';
$strMoveTable = 'Presunúť tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
$strMoveTableOK = 'Tabuľka %s bola presunutá do %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunúť tabuľka sama do seba!';
$strMultilingual = 'mnohojazyčný';
$strMustSelectFile = 'Zvolte prosím súbor, ktorý si želáte vložiť.';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-načítaná.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% beží na %pma_s2% ako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobraziť procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Zobraziť MySQL informácie o behu';
$strMySQLShowVars = 'Zobraziť MySQL systémové premenné';

$strName = 'Názov';
$strNeedPrimaryKey = 'Pre túto tabuľku by ste mali definovať primárny kľúč.';
$strNext = 'Ďalší';
$strNo = 'Nie';
$strNoDatabases = 'Žiadne databázy';
$strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané žiadne databázy.';
$strNoDescription = 'bez Popisu';
$strNoDropDatabases = 'Možnosť "DROP DATABASE" vypnutá.';
$strNoExplain = 'Preskočiť vysvetlenie SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lepšie s prehliadačmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
$strNoIndex = 'Nebol definovaný žiadny index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Časti indexu neboli definované!';
$strNoModification = 'Žiadna zmena';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá žiadne nastavenia';
$strNoPassword = 'Žiadne heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na uloženie do súboru %s.';
$strNoPhp = 'bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Žiadne oprávnenia';
$strNoQuery = 'Žiadny SQL dotaz!';
$strNoRights = 'Nemáte dostatočné práva na vykonanie tejto akcie!';
$strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný žiadny riadok';
$strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre uloženie súboru %s.';
$strNoTablesFound = 'Neboli nájdené žiadne tabuľky v tejto datábaze.';
$strNoUsersFound = 'Nebol nájdený žiadny používateľ.';
$strNoValidateSQL = 'Preskočiť potvrdenie platnosti SQL';
$strNone = 'Žiadny';
$strNotNumber = 'Toto nie je číslo!';
$strNotOK = 'chyba';
$strNotSet = 'Tabuľka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
$strNotValidNumber = ' nie je platné číslo riadku!';
$strNull = 'Nulový';
$strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuľke <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
$strNumTables = 'Tabuľky';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Často uvodzujúce znaky. Voliteľne znamená, že iba polia typu char a varchar sú uzatvorené do "uzatváracích" znakov.';
$strOperations = 'Operácie';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizovať tabuľku';
$strOptionalControls = 'Voliteľné. Určuje ako zapisovať alebo čítať špeciálne znaky.';
$strOptionally = 'Voliteľne';
$strOr = 'alebo';
$strOverhead = 'Naviac';
$strOverwriteExisting = 'Prepísať existujúci súbor(y)';

$strPHP40203 = 'Používate PHP 4.2.3, ktoré ma vážnu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod číslom 19404. Nedoporučuje sa používať túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
$strPHPVersion = 'Verzia PHP';
$strPageNumber = 'Číslo stránky:';
$strPaperSize = 'Veľkosť stránky';
$strPartialText = 'Čiastočné texty';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspešne zmenené.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
$strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabuľka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = 'Žiadne tabuľky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minútu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPhoneBook = 'adresár';
$strPhp = 'Vytvoriť PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
$strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguračnom súbore MUSÍ byť nastavená!';
$strPolish = 'Poľština';
$strPortrait = 'Na výšku';
$strPos1 = 'Začiatok';
$strPrevious = 'Predchádzajúci';
$strPrimary = 'Primárny';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kľúč bol zrušený';
$strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kľúča musí byť... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> byť <b>iba</b> meno primárneho kľúča!)';
$strPrint = 'Vytlačiť';
$strPrintView = 'Náhľad k tlači';
$strPrintViewFull = 'Náhľad tlače (s kompletnými textami)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Všetky oprávnenia okrem GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Povolí meniť štruktúru existujúcich tabuliek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie dočasných tabuliek.';
$strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
$strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraňovanie databáz a tabuliek.';
$strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraňovanie tabuliek.';
$strPrivDescExecute = 'Povolí spúšťanie uložených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
$strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie uživatelov a práv bez znovunačítania tabuliek práv.';
$strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
$strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
$strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí počet nových spojení, ktoré môže používateľ vytvoriť za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí počet dotazov, ktoré môže používateľ odoslať za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí počet príkazov meniacich tabuľku alebo databázu, ktorá môže používateľ odoslať za hodinu.';
$strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným používateľlom.';
$strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
$strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Povolí znovunačítanie nastavení a vyprázdňovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Povolí používateľovi zistiť kde je hlavný / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
$strPrivDescSelect = 'Povolí čítanie dát.';
$strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
$strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
$strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, že bol dosiahnutý maximálny počet spojení. Potrebné pre väčšinu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných používateľov.';
$strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
$strPrivDescUsage = 'Žiadne práva.';
$strPrivileges = 'Oprávnenia';
$strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspešne znovunačítané.';
$strProcesslist = 'Zoznam procesov';
$strPutColNames = 'Pridať názvy polí na prvý riadok';

$strQBE = 'Dotaz podľa príkladu';
$strQBEDel = 'Zmazať';
$strQBEIns = 'Vložiť';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL história';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Neprepisovať tento dotaz z hlavného okna';

$strReType = 'Potvrdiť';
$strReceived = 'Prijaté';
$strRecords = 'Záznamov';
$strReferentialIntegrity = 'Skontrolovať referenčnú integritu:';
$strRefresh = 'Obnoviť';
$strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuľkami boli deaktivované. Ak chcete zistiť prečo, kliknite %ssem%s.';
$strRelationView = 'Zobraziť spojitosti';
$strRelationalSchema = 'Relačná schéma';
$strRelations = 'Prepojenia';
$strRelationsForTable = 'VZŤAHY PRE TABUĽKU';
$strReloadFailed = 'Znovu-načítanie MySQL bolo neúspešné.';
$strReloadMySQL = 'Znovu-načítať MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunačítanie práv';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstrániť vybraných používateľov';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTable = 'Premenovať tabuľku na';
$strRenameTableOK = 'Tabuľka %s bola premenovaná na %s';
$strRepairTable = 'Opraviť tabuľku';
$strReplace = 'Nahradiť';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradiť NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Nahradiť dáta v tabuľke súborom';
$strReset = 'Pôvodné (Reset)';
$strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
$strRevoke = 'Zrušiť';
$strRevokeAndDelete = 'Odobranie všetkých aktívnych práv používateľom a ich následné odstránenie.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Užívatelia budú mať stále právo USAGE (používanie) až do znovunačítania práv.';
$strRevokeMessage = 'Boli zrušené oprávnenia pre %s';
$strRomanian = 'Rumunština';
$strRowLength = 'Dĺžka riadku';
$strRowSize = ' Veľkosť riadku ';
$strRows = 'Riadkov';
$strRowsFrom = 'riadky začínajú od';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otočené hlavičky)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
$strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakovať hlavičky po každých %s bunkách';
$strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
$strRowsStatistic = 'Å tatistika riadku';
$strRunQuery = 'Odošli dotaz';
$strRunSQLQuery = 'Spustiť SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
$strRunning = 'beží na %s';
$strRussian = 'Ruština';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
$strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
$strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že ste našli chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predovšetkým správnosť umiestnenia úvodzoviek. Ďalšia možnosť je, že nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Môžete tiež vyskúšať použiť príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukovať dotaz na čo najmenší, v ktorom sa problém ešte vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú nižšie:';
$strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Nižšie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám môže pomôcť odstrániť problém';
$strSQLQuery = 'SQL dotaz';
$strSQLResult = 'výsledok SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkčný reťazec';
$strSave = 'Uložiť';
$strSaveOnServer = 'Uložiť na server do adresára %s';
$strScaleFactorSmall = 'Mierka je príliš mala na roztiahnutie schémy na stránku';
$strSearch = 'Hľadať';
$strSearchFormTitle = 'Hľadať v databáze';
$strSearchInTables = 'V tabuľke(ách):';
$strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhľadať (nahradzujúci znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
$strSearchOption2 = 'všetky slová';
$strSearchOption3 = 'presný výraz';
$strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
$strSearchResultsFor = 'Prehľadať výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Nájdi:';
$strSecretRequired = 'Nastavte prosím kľúč pre šifrovanie cookies v konfiguračnom súbore (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
$strSelectAll = 'Označiť všetko';
$strSelectFields = 'Zvoliť pole (najmenej jedno):';
$strSelectNumRows = 'v dotaze';
$strSelectTables = 'Vybrať Tabuľky';
$strSend = 'Pošli';
$strSent = 'Odoslané';
$strServer = 'Server';
$strServerChoice = 'Voľba serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento server beží %s. Bol spustený %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Premenné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
$strServerVersion = 'Verzia serveru';
$strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
$strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zadať spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
$strShow = 'Ukázať';
$strShowAll = 'Zobraziť všetko';
$strShowColor = 'Zobraziť farbu';
$strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
$strShowFullQueries = 'Zobraziť kompletné dotazy';
$strShowGrid = 'Zobraziť mriežku';
$strShowPHPInfo = 'Zobraziť informácie o PHP';
$strShowTableDimension = 'Zobraziť rozmery tabuliek';
$strShowTables = 'Zobraziť tabuľky';
$strShowThisQuery = ' Zobraziť tento dotaz znovu ';
$strShowingRecords = 'Ukázať záznamy ';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená Čínština';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Veľkosť';
$strSlovak = 'Slovenčina';
$strSlovenian = 'Slovinčina';
$strSort = 'Triediť';
$strSortByKey = 'Zoradiť podľa kľúča';
$strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
$strSpanish = 'Å panielsky';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
$strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
$strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatus = 'Stav';
$strStrucCSV = 'CSV dáta';
$strStrucData = 'Štruktúru a dáta';
$strStrucDrop = 'Pridaj \'vymaž tabuľku\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
$strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
$strStrucOnly = 'Iba štruktúru';
$strStructPropose = 'Navrhnúť štruktúru tabuľky';
$strStructure = 'Štruktúra';
$strSubmit = 'Odošli';
$strSuccess = 'SQL dotaz bol úspešne vykonaný';
$strSum = 'Celkom';
$strSwedish = 'Švédsky';
$strSwitchToTable = 'Prepnúť na skopírovanú tabuľku';

$strTable = 'Tabuľka';
$strTableComments = 'Komentár k tabuľke';
$strTableEmpty = 'Tabuľka je prázdna!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabuľka %s bola odstránená';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabuľka %s bola vyprázdená';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabuľka %s bola vyprázdnená';
$strTableMaintenance = 'Údržba tabuľky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametre tabuľky';
$strTableStructure = 'Štruktúra tabuľky pre tabuľku';
$strTableType = 'Typ tabuľky';
$strTables = '%s tabuľka(y)';
$strTakeIt = 'zvoliť';
$strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuľky';
$strTextAreaLength = ' Toto možno nepôjde upraviť,<br /> kvôli svojej dĺžke ';
$strThai = 'Thajčina';
$strTheContent = 'Obsah Vášho súboru bol vložený.';
$strTheContents = 'Obsah súboru prepíše obsah vybranej tabuľky v riadkoch s identickým primárnym alebo unikátnym kľúčom.';
$strTheTerminator = 'Ukončenie polí.';
$strTheme = 'Vzhľad';
$strThisHost = 'Tento počítač';
$strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspešne zabité.';
$strTime = 'Čas';
$strToggleScratchboard = 'zobraziť grafický návrh';
$strTotal = 'celkovo';
$strTotalUC = 'Celkom';
$strTraditionalChinese = 'Tradičná Čínština';
$strTraditionalSpanish = 'Tradičná Španielčina';
$strTraffic = 'Prevádzka';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno stĺpca v tabuľke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí byť prázdny.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhľad obrázku s odkazom na obrázok; parametre šírka a výška v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poľa blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo čas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) podľa miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému času (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací reťazec pre php funkciu strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej štandardný vstup pošle pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpečnostných dôvodov musíte ručne upraviť obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a pridať do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je číslo aplikácie, ktorú chcete použiť a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). Štvrtý parameter v prípade, že je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, čím zabezpečí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poľa tak ako je uložené v databáze.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poľa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter určujú šírku a výšku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poľa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba časť reťazca. Prvý parameter je posun od začiatku (predvolený je 0) a druhý určuje dĺžku textu, ktorá sa ma zobraziť, ak nie je zadaný bude zobrazený zvyšok textu. Tretí parameter určuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobraziť skrátene dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinsky';
$strUncheckAll = 'Odznačiť všetko';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátny';
$strUnknown = 'neznámy';
$strUnselectAll = 'Odznačiť všetko';
$strUpdComTab = 'Prosím prečítajte si dokumentáciu ako aktualizovať tabuľku s informáciami o stĺpcoch (Column_comments Table)';
$strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizovať dotaz';
$strUpgrade = 'Mali by ste aktualizovať %s na verziu %s alebo vyššiu.';
$strUsage = 'Využitie';
$strUseBackquotes = ' Použiť opačný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
$strUseHostTable = 'Použiť tabuľku s hostiteľmi';
$strUseTables = 'Použiť tabuľky';
$strUseTextField = 'Požiť textové pole';
$strUseThisValue = 'Použiť túto hodnotu';
$strUser = 'Používateľ';
$strUserAlreadyExists = 'Používateľ %s už existuje!';
$strUserEmpty = 'Meno používateľa je prázdne!';
$strUserName = 'Meno používateľa';
$strUserNotFound = 'Zvolený používateľ nebol nájdený v tabuľke práv.';
$strUserOverview = 'Prehľad užívatelov';
$strUsersDeleted = 'Vybraní užívatelia bol úspešne odstránený.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Používatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Potvrdiť platnosť SQL';
$strValidatorError = 'SQL validator nemohol byť inicializovaný. Prosím skontrolujte, či sú nainštalované všetky potrebné rozšírenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Premenná';
$strViewDump = 'Zobraziť dump (schému) tabuľky';
$strViewDumpDB = 'Zobraziť dump (schému) databázy';
$strViewDumpDatabases = 'Export databáz';

$strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár určený pre upload súborov sa nedá otvoriť';
$strWelcome = 'Vitajte v %s';
$strWestEuropean = 'Západná Európa';
$strWildcard = 'nahradzujúci znak';
$strWindowNotFound = 'Cieľové okno prehliadača nemohlo byť aktualizované. Možno ste zatvorili rodičovské okno, alebo prehliadač blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpečnostných nastavení';
$strWithChecked = 'Výber:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísať';
$strWritingRelationNotPossible = 'Vzťah sa nedá zapísať';
$strWrongUser = 'Zlé používateľské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Áno';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
$strZip = '"zo zipované"';

$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe