Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/hungarian-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: hungarian-utf-8.inc.php,v 2.69 2005/03/30 19:22:49 lem9 Exp $ */

// Peter Bakondy <hide@address.com>

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bájt', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('V', 'H', 'K', 'Sze', 'Cs', 'P', 'Szo');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Márc', 'Ápr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Szept', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// Leírás a $datefmt változó definiálásához:
// http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
$datefmt = '%Y. %B %d. %H:%M';

$timespanfmt = '%s nap, %s óra, %s perc, %s másodperc'; 

$strAPrimaryKey = 'Elsodleges kulcsot hozzáadtam: %s';
$strAbortedClients = 'Megszakítva'; 
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Írja be az abszolú elérési utat a docSQL könyvtárhoz'; 
$strAccessDenied = 'Hozzáférés megtagadva';
$strAccessDeniedExplanation = 'A phpMyAdmin ,egpróbált csatlakozni a MySQL szerverhez, de a szerver elutasította a kapcsolatot. Ellen"orizze a host, username és jelszó mez"oket a config.inc.php fájlban, és bizonyosodjon meg róla, hogy ezek megfelelnek a MySQL szerver adminisztrátorától kapott információknak.'; 
$strAction = 'Parancs';
$strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT érték hozzáadása'; 
$strAddConstraints = 'Megszorítás hozzáadása'; 
$strAddDeleteColumn = 'Mez&#0337 Oszlopokat Hozzáad/Töröl';
$strAddDeleteRow = 'Kritérium Sort Hozzáad/Töröl';
$strAddDropDatabase = 'DROP DATABASE hozzáadása';
$strAddHeaderComment = 'Egyedi megjegyzés hozzáadása a fejléchez (\\n töri a sorokat)'; 
$strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS hozzáadása'; 
$strAddIntoComments = 'Hozzáadás a megjegyzéshez';
$strAddNewField = 'Új mez&#0337 hozzáadása';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Privilégiumok hozzáadása a következ"o adatbázison:';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Privilégiumok hozzáadása a következ"o táblán:'; 
$strAddSearchConditions = 'Keresési feltételek megadása (az "ahol" kikötések):';
$strAddToIndex = 'Adj az indexhez &nbsp;%s&nbsp;oszlopot';
$strAddUser = 'Új felhasználó hozzáadása';
$strAddUserMessage = 'Az új felhasználót felvettem.';
$strAddedColumnComment = 'Megjegyzés hozzáf"uzve az oszlophoz:'; 
$strAddedColumnRelation = 'Kapcsolat hozzáf"uzve az oszlophoz:'; 
$strAdministration = 'Adminisztráció'; 
$strAffectedRows = 'Keresett sorok:';
$strAfter = '%s után';
$strAfterInsertBack = 'Vissza az el&#0337z&#0337 oldalra';
$strAfterInsertNewInsert = 'Új sor beszúrása';
$strAfterInsertSame = 'Visszatérés az oldalra'; 
$strAll = 'Mind';
$strAllTableSameWidth = 'minden tábla ezzel a szélességgel jelenjen meg?';
$strAlterOrderBy = 'Tábla megváltozása rendezve e szerint:';
$strAnIndex = 'Indexet hozzáadtam: %s';
$strAnalyzeTable = 'Tábla vizsgálat';
$strAnd = 'És';
$strAny = 'Bármely';
$strAnyHost = 'Bármely hoszt';
$strAnyUser = 'Bármely felhasználó';
$strArabic = 'Arab'; 
$strArmenian = 'Örmény'; 
$strAscending = 'Növekv&#0337';
$strAtBeginningOfTable = 'A tábla elejénél';
$strAtEndOfTable = 'A tábla végénél';
$strAttr = 'Tulajdonságok';
$strAutodetect = 'Automatikus felimerés'; 
$strAutomaticLayout = 'Automatikus elrendezés'; 

$strBack = 'Vissza';
$strBaltic = 'Balti'; 
$strBeginCut = 'Kivágás Kezdete';
$strBeginRaw = 'Feldolgozatlan Kezdete';
$strBinary = 'Bináris';
$strBinaryDoNotEdit = 'Bináris - nem szerkeszthet&#0337';
$strBookmarkAllUsers = 'Az összes felhasználónak engedélyezi a hozzáférést ehhez a könyvjelz"ohöz'; 
$strBookmarkDeleted = 'A könyvjelzot töröltem.';
$strBookmarkLabel = 'Felirat';
$strBookmarkOptions = 'Könyvjelz"o opciók'; 
$strBookmarkQuery = 'Feljegyzett SQL-kérés';
$strBookmarkThis = 'Jegyezd fel az SQL-kérés';
$strBookmarkView = 'Csak megnézhet&#0337';
$strBrowse = 'Tartalom';
$strBrowseForeignValues = 'Idegen kulcsok böngészése'; 
$strBulgarian = 'Bolgár'; 
$strBzError = 'A phpMyAdmin nem tudta betömöríteni a dump-ot, mert nem megfelel"o a Bz2 kiterjesztés ebben a php verzióban. Er"osen ajánlott a <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> paramétert a phpMyAdmin konfigurációs fájlban <code>FALSE</code> értékre beállítani. Ha a Bz2 tömörítési eljárást használni szeretné, frissítse a php-t! Tekintse meg a %s php bug report-ot a részletekért.'; 
$strBzip = '"bzip-pel tömörítve"';

$strCSVOptions = 'CSV beállítások';
$strCalendar = 'Naptár'; 
$strCannotLogin = 'A belépés a MySQL szerverre sikertelen volt'; 
$strCantLoad = 'nem tudtam betölteni a %s kiterjesztést,<br />ellen"orizze a PHP konfigurációt'; 
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nem tudom betölteni az iconv vagy recode kiterjesztést a karakterkészlet-átalakításhoz, állítsd be a php-t, hogy engedélyezze ezeket a kiterjesztéseket vagy tiltsd le a karakterkészlet-átalakítást a phpMyAdminban.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nem tudom átnevezni az indexet PRIMARY-vá!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nem tudom használni az iconv, libiconv sem a recode_string funkciókat mialatt a kiterjesztés-jelentéseket be kell tölteni. Ellen&#0337rizd a php konfigurációt.';
$strCardinality = 'Számosság';
$strCarriage = 'Kocsivissza: \\r';
$strCaseInsensitive = 'bet"unagyságra nem érzékeny'; 
$strCaseSensitive = 'bet"unagyság-érzékeny'; 
$strCentralEuropean = 'Közép-európai'; 
$strChange = 'Változtat';
$strChangeCopyMode = 'Új felhasználó hozzáadása ezekkel a privilégiumokkal ...'; 
$strChangeCopyModeCopy = '... a régi meg"orzése.'; 
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... a régi törlése a felhasználói táblákból, és utána a privilégiumok újratöltése.'; 
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... a régi törlése a felhasználói táblákból.'; 
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... az összes aktív privilégium visszaállítása a régib"ol, éa utána törlésük.'; 
$strChangeCopyUser = 'Belépési információ megváltoztatása / Felhasználó másolása'; 
$strChangeDisplay = 'Válassz mez&#0337t a megjelenítéshez';
$strChangePassword = 'Jelszó megváltoztatása';
$strCharset = 'Karakterkészlet'; 
$strCharsetOfFile = 'A fájl karakterkészlete:';
$strCharsets = 'Karakterkészlet'; 
$strCharsetsAndCollations = 'Karakterkészletek és egybevetések'; 
$strCheckAll = 'Összeset kijelöli';
$strCheckOverhead = 'Ellen"orzés felfüggesztése'; 
$strCheckPrivs = 'Privilégiumok ellen"orzése'; 
$strCheckPrivsLong = 'Privilégiumok ellen"orzése &quot;%s&quot; adatbázison.'; 
$strCheckTable = 'Tábla ellen&#0337rzés';
$strChoosePage = 'Válassz oldalt a szerkesztéshez';
$strColComFeat = 'Oszlop megjegyzések megjelenítése';
$strCollation = 'Egybevetés'; 
$strColumnNames = 'Oszlop nevek';
$strColumnPrivileges = 'Oszlop-specifikus privilégiumok'; 
$strCommand = 'Parancs'; 
$strComments = 'Megjegyzések';
$strCommentsForTable = 'Tábla-megjegyzések'; 
$strCompleteInserts = 'Mez&#0337neveket is hozzáadja';
$strCompression = 'Tömörítés'; 
$strConfigFileError = 'A phpMyAdmin nem tudja olvasni a konfigurációs fájlt!<br />Lehet, hogy a php szintaktikai hibát talált benne, vagy nem találja a fájlt.<br />Használd az alsó linket a konfigurációs fájl helyreállításához, olvasd el a kapott php hibaüzeneteket. Többnyire egy idéz&#0337jel vagy egy pontosvessz&#0337 hiányzik valahol.<br />Ha üres oldalt kapsz, minden rendben.';
$strConfigureTableCoord = 'Állítsd be a(z) $s tábla koordinátáit';
$strConnectionError = 'Nem sikerült a csatlakozás: érvénytelen beállítások.'; 
$strConnections = 'Kapcsolat'; 
$strConstraintsForDumped = 'Kikötések a kiírt táblákhoz'; 
$strConstraintsForTable = 'Kikötések a táblához'; 
$strCookiesRequired = 'A Cookie-kat most engedélyezned kell.';
$strCopyTable = 'Tábla másolása ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
$strCopyTableOK = '%s táblát ide másoltam: %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nem tudom a táblát ugyanarra másolni!'; 
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nem tudta megszüntetni ez a szálat: %s. Meglehet, már véget ért.'; 
$strCreate = 'Létrehoz';
$strCreateIndex = 'Készíts egy indexet a(z)&nbsp;%s&nbsp;. oszlopon';
$strCreateIndexTopic = 'Új index létrehozása';
$strCreateNewDatabase = 'Új adatbázis létrehozása';
$strCreateNewTable = 'Új tábla létrehozása az adatbázisban: %s';
$strCreatePage = 'Új oldal készítése';
$strCreatePdfFeat = 'PDF készítése';
$strCreationDates = 'Dátum Készítés/Módosítás/Ellen"orzés'; 
$strCriteria = 'Kritérium';
$strCroatian = 'Horvát'; 
$strCyrillic = 'Cirill'; 
$strCzech = 'Cseh'; 
$strCzechSlovak = 'Szlovák'; 

$strDBComment = 'Adatbázis megjegyzés: ';
$strDBGContext = 'Tartalom'; 
$strDBGContextID = 'Tartalom ID'; 
$strDBGHits = 'Találat'; 
$strDBGLine = 'Vonal'; 
$strDBGMaxTimeMs = 'Legnagyobb id"o, ms'; 
$strDBGMinTimeMs = 'Legkisebb id"o, ms'; 
$strDBGModule = 'Modul'; 
$strDBGTimePerHitMs = 'Id"o/Találat, ms'; 
$strDBGTotalTimeMs = 'Összes id"o, ms'; 
$strDBRename = 'Adatbázis átnevezése: '; 
$strDanish = 'Dán'; 
$strData = 'Adat';
$strDataDict = 'Adatkönyvtár'; 
$strDataOnly = 'Csak adatok';
$strDatabase = 'Adatbázis';
$strDatabaseEmpty = 'Az adatbázis néz mez"o üres!'; 
$strDatabaseExportOptions = 'Adatbázis export beállítások';
$strDatabaseHasBeenDropped = '%s adatbázist eldobtam.';
$strDatabaseNoTable = 'Az adatbázis nem tartalmaz táblákat!';
$strDatabases = 'adatbázisok';
$strDatabasesDropped = '%s adatbázist sikeresen töröltem.'; 
$strDatabasesStats = 'Adatbázis statisztika';
$strDatabasesStatsDisable = 'Statistika tiltása'; 
$strDatabasesStatsEnable = 'Statistika engedélyezése'; 
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Megjegyzés: az adatbázis statisztika engedélyezése nagy adatforgalomhoz vezethet a webszerver és a MySQL között.'; 
$strDbPrivileges = 'Adatbázis-specifikus privilégiumok'; 
$strDbSpecific = 'adatbázis-specifikus'; 
$strDefault = 'Alapértelmezett';
$strDefaultValueHelp = 'Az alapértelmezett értékekhez írjon be egy egyszer"u értéket, escape karakter és idéz"ojelek nélkül, ezt a formátumot követve: a'; 
$strDefragment = 'Tábla töredezettségmentesítése'; 
$strDelOld = 'A jelenlegi oldalon The current Page has References a táblahivatkozások már nem élnek. Akarja ezeket törölni'; 
$strDelayedInserts = 'Id"ozített beszúrás használata'; 
$strDelete = 'Töröl';
$strDeleteAndFlush = 'Törölje a felhasználót, azután töltse be újra a privilégiumokat.'; 
$strDeleteAndFlushDescr = 'Ez a legtisztább út, de a privilégiumok újratöltése eltarthat egy ideig.'; 
$strDeleted = 'A sort töröltem';
$strDeletedRows = 'Törölt sorok:';
$strDeleting = '%s törlése'; 
$strDescending = 'Csökken&#0337';
$strDescription = 'Leírás'; 
$strDictionary = 'szótár'; 
$strDisableForeignChecks = 'Idegen kulcsok ellen"orzésének letiltása'; 
$strDisabled = 'Tiltott';
$strDisplayFeat = 'Megjelenítés tulajdonságok';
$strDisplayOrder = 'Megjelenítés rendezés:';
$strDisplayPDF = 'PDF séma kijelzése';
$strDoAQuery = 'Csinálj egy "lekérdezést" (helyettesít&#0337 karakter: "%")';
$strDoYouReally = 'Biztos ez akarod? ';
$strDocu = 'Dokumentáció';
$strDrop = 'Eldob';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Ki akarod törölni az EGÉSZ adatbázist?'; 
$strDropSelectedDatabases = 'A kiválasztott adatbázisok törlése'; 
$strDropUsersDb = 'Azon adatbázisok törlése, amelyek neve egyezik a felhasználókkal.'; 
$strDumpSaved = 'A kiírást elmetettem ebbe a fájlba: %s.'; 
$strDumpXRows = '%s sor kiírása a %s. sorral kezd&#0337dik';
$strDumpingData = 'Tábla adatok:';
$strDynamic = 'dinamikus';

$strEdit = 'Szerkeszt';
$strEditPDFPages = 'PDF oldalak szerkesztése';
$strEditPrivileges = 'Privilégiumok szerkesztése';
$strEffective = 'Hatályos';
$strEmpty = 'Kiürít';
$strEmptyResultSet = 'A MySQL üreset adott vissza (nincsenek sorok).';
$strEnabled = 'Engedélyezett';
$strEncloseInTransaction = 'Export lezárása a tranzakióban'; 
$strEnd = 'Vége';
$strEndCut = 'Kivágás Vége';
$strEndRaw = 'Feldolgozatlan Vége';
$strEnglish = 'Angol'; 
$strEnglishPrivileges = ' Megjegyzés: A MySQL privilégium nevek az angolból származnak ';
$strError = 'Hiba';
$strEstonian = 'Észt'; 
$strExcelEdition = 'Excel szerkesztés'; 
$strExcelOptions = 'Excel opciók'; 
$strExecuteBookmarked = 'Elmentett eljárás futtatása'; 
$strExplain = 'SQL magyarázat';
$strExport = 'Export';
$strExtendedInserts = 'Kiterjesztett beszúrások';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Hibás próbálkozás'; 
$strField = 'Mez&#0337';
$strFieldHasBeenDropped = '%s mez&#0337t eldobtam';
$strFields = 'Mez&#0337k száma';
$strFieldsEmpty = ' A mez&#0337 számossága nulla! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Mez&#0337 lezárás';
$strFieldsEscapedBy = 'Mez&#0337 escape karakter';
$strFieldsTerminatedBy = 'Mez&#0337 vége';
$strFileAlreadyExists = '%s fájl már létezik a szerveren, változtassa meg a fájlnevet, vagy állítsa be a felülírás opciót!'; 
$strFileCouldNotBeRead = 'A fájl nem olvasható'; 
$strFileNameTemplate = 'Átmeneti fájlnév';
$strFileNameTemplateHelp = 'Használja a __DB__ formulát az adatbázis nevekhez, a __TABLE__ formulát a táblanevekhez és %segy strftime%s formulát az id"o-meghatározáshoz, a kiterjesztést automatikusan hozzáadja. A többi szöveget meg"orzi.';
$strFileNameTemplateRemember = 'emlékezzen az átmeneti névre';
$strFixed = 'rögzített';
$strFlushPrivilegesNote = 'Megjegyzés: a phpMyAdmin a felhasználói privilágiumokat közvetlenül a MySQL privilágium táblákból veszi. Ezen táblák tartalma eltérhet a szerver privilégiumoktól, ha ezt kézzel beállítottuk. Ebben az esetben érdemes %sújra betölteni a privilégiumokat%s a folytatás el"ott.'; 
$strFlushTable = 'Tábla kiírása ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Hiányzó adat a formban !';
$strFormat = 'Formátum';
$strFullText = 'Teljes Szövegek';
$strFunction = 'Funkció';

$strGenBy = 'Készítette';
$strGenTime = 'Létrehozás ideje';
$strGeneralRelationFeat = 'Általános relációs jellemz&#0337k';
$strGeorgian = 'Grúz'; 
$strGerman = 'Német'; 
$strGlobal = 'globális'; 
$strGlobalPrivileges = 'Globális privilégiumok'; 
$strGlobalValue = 'Globális változó'; 
$strGo = 'Végrehajt';
$strGrantOption = 'Grant'; 
$strGreek = 'Görög'; 
$strGzip = '"gzip-pel tömörítve"';

$strHasBeenAltered = 'megváltozott.';
$strHasBeenCreated = 'megszületett.';
$strHaveToShow = 'Legalább egy oszlopot választanod kell a megjelenítéshez';
$strHebrew = 'Héber'; 
$strHome = 'Kezd&#0337lap';
$strHomepageOfficial = 'Hivatalos phpMyAdmin Honlap';
$strHost = 'Hoszt';
$strHostEmpty = 'A hosztnév üres!';
$strHungarian = 'Magyar'; 

$strIcelandic = 'Izlandi';
$strId = 'ID'; 
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIfYouWish = 'Ha csak a tábla néhány oszlopát akarod megjeleníteni, adj meg egy vessz&#0337kkel elválasztott mez&#0337listát.';
$strIgnore = 'Elutasít';
$strIgnoreInserts = 'Mell"oz"o beszúrások használata'; 
$strIgnoringFile = '%s fájl mell"ozése'; 
$strImportDocSQL = 'DocSQL fájlok importja'; 
$strImportFiles = 'Fájlok importja'; 
$strImportFinished = 'Import véget ért'; 
$strInUse = 'használatban';
$strIndex = 'Index';
$strIndexHasBeenDropped = '%s indexet eldobtam';
$strIndexName = 'Index név&nbsp;:';
$strIndexType = 'Index tipus&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indexek';
$strInnodbStat = 'InnoDB Státus'; 
$strInsecureMySQL = 'A konfigurációs fájl beállítása (root hozzáférés jelszó nélkül) az alapértelmezett MySQL beállítás. A MySQL szerver most ezzel fut, ami alkalmat ad a betörésre. Sürg"osen javítani kell ezt a biztonsági rést.'; 
$strInsert = 'Beszúr';
$strInsertAsNewRow = 'Beszúrás új sorként';
$strInsertNewRow = 'Új sor beszúrása';
$strInsertTextfiles = 'Szövegfájl tartalmának beszúrása a táblába';
$strInsertedRowId = 'A beszúrt rekord id-je:'; 
$strInsertedRows = 'Beszúrt sorok:';
$strInstructions = 'Parancs';
$strInternalNotNecessary = '* Egy bels"o kapcsolat nem szükséges, ha az létezik az InnoDB-ben is.'; 
$strInternalRelations = 'Bels"o kapcsolatok'; 

$strJapanese = 'Japán'; 
$strJumpToDB = 'Ugrás a &quot;%s&quot; adatbázishoz.'; 
$strJustDelete = 'Egyszer"uen törölje a felhasználót a privilégium-táblákból.'; 
$strJustDeleteDescr = 'A &quot;törölt&quot; felhasználók még hozzáférhetnek a szerverhez, amíg a privilégiumok újratöltése nem történik meg.'; 

$strKeepPass = 'Ne változtasd meg a jelszót';
$strKeyname = 'Kulcsnév';
$strKill = 'Leállít';
$strKorean = 'Koreai'; 

$strLaTeX = 'LaTeX'; 
$strLaTeXOptions = 'LaTeX opciók'; 
$strLandscape = 'Fekv"o'; 
$strLatexCaption = 'Táblacím';
$strLatexContent = 'tábla tartalom __TABLE__';
$strLatexContinued = '(folytatás)';
$strLatexContinuedCaption = 'Tábla cím folytatása';
$strLatexIncludeCaption = 'Tábla címe tartalmazza';
$strLatexLabel = 'Felirat kulcs';
$strLatexStructure = 'Táblaszerkezet __TABLE__';
$strLatvian = 'Litván';
$strLengthSet = 'Hossz/Érték*';
$strLimitNumRows = 'Sorok száma oldalanként';
$strLineFeed = 'Soremelés: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Sorok vége';
$strLinkNotFound = 'Link nem található';
$strLinksTo = 'Linkek:';
$strLithuanian = 'Litván'; 
$strLoadExplanation = 'A legjobb eljárás van alapból beállítva, de meg lehet változtatni, ha az sikertelen.'; 
$strLoadMethod = 'LOAD eljárás'; 
$strLocalhost = 'Helyi';
$strLocationTextfile = 'A szövegfájl helye';
$strLogPassword = 'Jelszó:';
$strLogServer = 'Szerver'; 
$strLogUsername = 'Felhasználói név:';
$strLogin = 'Belépés';
$strLoginInformation = 'Belépési információ'; 
$strLogout = 'Kilépés';

$strMIMETypesForTable = 'Tábla MIME-tipusok'; 
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-tipus';
$strMIME_available_mime = 'Elérhet"o MIME-tipusok';
$strMIME_available_transform = 'Elérhet"o átalakítások';
$strMIME_description = 'Leírás';
$strMIME_nodescription = 'Ehhez az átalakításhoz nem érhet"o el leírás.<br />Kérdezze a szerz"ot, aki készítette: %s.';
$strMIME_transformation = 'Böngész"o átalakítás';
$strMIME_transformation_note = 'Az elérhet"o átalakítási beállítások listájához és a hozzájuk tartozó MIME-tipusokhoz akttintson ide: %stransformation descriptions%s';
$strMIME_transformation_options = 'Átalakítás beállítások';
$strMIME_transformation_options_note = 'Az átalakítás beállításokhoz írja be az értékeket a kovetkez"o formátumban: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ha visszapert ("\") vagy idéz"ojelet ("\'") akar beszúrni, használjon visszapert (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'A d"olttel írt MIME-tipusok nem válaszrtják el az átalakítási funkciókat';
$strMaximumSize = 'Legnagyobb méret: %s%s'; 
$strModifications = 'A változásokat elmentettem';
$strModify = 'Változás';
$strModifyIndexTopic = 'Index változása';
$strMoreStatusVars = 'Több állapotváltozó'; 
$strMoveTable = 'Tábla áthelyezése ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
$strMoveTableOK = '%s táblát áthelyeztem ide: %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nem tudom a táblát ugyanarra mozgatni!'; 
$strMultilingual = 'soknyelv"u'; 
$strMustSelectFile = 'Válassza ki a fájlt, amit be akar illeszteni.'; 
$strMySQLCharset = 'MySQL karakterkészlet';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL kapcsolat egyeztetés'; 
$strMySQLReloaded = 'MySQL újratöltve.';
$strMySQLSaid = 'MySQL jelzi: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1%, szerver: %pma_s2%, felhasználó: %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Mutasd meg a folyamatokat';
$strMySQLShowStatus = 'Mutasd meg a MySQL futási információkat';
$strMySQLShowVars = 'Mutasd meg a MySQL rendszer változókat';

$strName = 'Neve';
$strNeedPrimaryKey = 'Els"odleges kulcs definiálása szükséges a táblához.'; 
$strNext = 'Következ&#0337';
$strNo = 'Nem';
$strNoDatabases = 'Nincs adatbázis';
$strNoDatabasesSelected = 'Nincs adatbázis kiválasztva.'; 
$strNoDescription = 'nincs leírás';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" utasítás le van tiltva.';
$strNoExplain = 'SQL magyarázat átugrása';
$strNoFrames = 'A phpMyAdmin használhatóbb egy <b>frame-kezel&#0337</b> böngész&#0337ben.';
$strNoIndex = 'Nincs index meghatározva!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nincs index darab meghatározva!';
$strNoModification = 'Nincs változás';
$strNoOptions = 'Ennek nincs beállítási lehet"osége';
$strNoPassword = 'Nincs jelszó';
$strNoPermission = 'A webszervernek nincs joga elmenteni a fájlt: %s.'; 
$strNoPhp = 'PHP kód nélkül';
$strNoPrivileges = 'Nincs privilégium';
$strNoQuery = 'Nincs SQL kérés!';
$strNoRights = 'Nincs elég jogod ennek végrehajtására!';
$strNoRowsSelected = 'Nincs sor kiválasztva'; 
$strNoSpace = 'Nincs elég hely elmenteni a fájlt: %s.'; 
$strNoTablesFound = 'Nincs tábla az adatbázisban.';
$strNoUsersFound = 'Nem találtam felhasználó(ka)t.';
$strNoValidateSQL = 'SQL jóváhagyás átugrása';
$strNone = 'Nincs';
$strNotNumber = 'Ez nem egy szám!';
$strNotOK = 'Nincs rendben';
$strNotSet = '<b>%s</b> táblát nem találtam vagy nincs benne: %s';
$strNotValidNumber = ' nem érvényes sorszám!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s találat <i>%s</i> táblában';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Összes:</b> <i>%s</i> találat';
$strNumTables = 'Tábla'; 

$strOK = 'Rendben';
$strOftenQuotation = 'Gyakran idéz&#0337jel. Opcionálisan a char és varchar mez&#0337k lezárhatók a \"lezárás\"-karakterrel.';
$strOperations = 'Tevékenységek';
$strOperator = 'Kezel"o'; 
$strOptimizeTable = 'Tábla optimalizálás';
$strOptionalControls = 'Opcionális. Vezérl&#0337k, amelyekkel írhatsz és olvashatsz speciális karaktereket.';
$strOptionally = 'Opcionális';
$strOr = 'Vagy';
$strOverhead = 'Felülírás';
$strOverwriteExisting = 'Létez"o fájlok felülírása'; 

$strPHP40203 = 'A PHP 4.2.3-mas verziója fut, ami egy súlyos hibát tartalmaz a több-bájtos sztringek kezelésénél (mbstring). Nézze meg a következ"ot: PHP bug report 19404. A PHP ezen verzója nem ajánlott a phpMyAdminhoz.'; 
$strPHPVersion = 'PHP Verzió';
$strPageNumber = 'Oldalszám:';
$strPaperSize = 'Papírméret'; 
$strPartialText = 'Részleges Szövegek';
$strPassword = 'Jelszó';
$strPasswordChanged = '%s jelszavát sikeresen megváltoztattam.';
$strPasswordEmpty = 'A jelszó mez&#0337 üres!';
$strPasswordNotSame = 'A jelszavak nem azonosak!';
$strPdfDbSchema = '"%s" adatbázis sémája - %s oldal';
$strPdfInvalidTblName = '"%s" tábla nem létezik!';
$strPdfNoTables = 'Nincs tábla';
$strPerHour = 'óránként'; 
$strPerMinute = 'percenként';
$strPerSecond = 'másodpercenként';
$strPhoneBook = 'telefonkönyv'; 
$strPhp = 'PHP kód készítése';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentáció';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> értékét a konfigurációs fájlban KELL beállítani!';
$strPolish = 'Lengyel';
$strPortrait = 'Álló'; 
$strPos1 = 'Kezdet';
$strPrevious = 'El&#0337z&#0337';
$strPrimary = 'Els&#0337dleges';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Az els&#0337dleges kulcsot eldobtam';
$strPrimaryKeyName = 'Az els&#0337dleges kulcs nevének "PRIMARY"-nak kell lennie!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY"-nak <b>kell</b> lennie, és <b>csak annak</b> szabad lennie az els&#0337dleges kulcsnak!)';
$strPrint = 'Nyomtatás'; 
$strPrintView = 'Nyomtatási nézet';
$strPrintViewFull = 'Nyomtatási nézet (összes szöveggel)'; 
$strPrivDescAllPrivileges = 'Minden privilégiumot tartalmaz, kivéve a GRANT.'; 
$strPrivDescAlter = 'Engedélyezi a látez"o táblák szerkezetének megváltoztatását.'; 
$strPrivDescCreateDb = 'Engedélyezi új adatbázisok és táblák készítését.'; 
$strPrivDescCreateTbl = 'Engedélyezi új táblák készítését.'; 
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Engedélyezi átmeneti táblák készítését.'; 
$strPrivDescDelete = 'Engedélyezi az adatok törlését.'; 
$strPrivDescDropDb = 'Engedélyezi adatbázisok és táblák törlését.'; 
$strPrivDescDropTbl = 'Engedélyezi táblák törlését.'; 
$strPrivDescExecute = 'Engedélyezi tárolt eljárások futtatását; még nem valósult meg ebben a MySQL verzióban.'; 
$strPrivDescFile = 'Engedélyezi adatok export/importját fájlokba.'; 
$strPrivDescGrant = 'Engedélyezi felhasználók és privilégiumok hozzáadását a privilégiumi táblák újratöltése nélkül.'; 
$strPrivDescIndex = 'Engedélyezi indexek készítését és törlését.'; 
$strPrivDescInsert = 'Engedélyezi adatok beírását és megváltoztatását.'; 
$strPrivDescLockTables = 'Engedélyezi táblák blokkolását erre a szálra.'; 
$strPrivDescMaxConnections = 'Korlátozza az új kapcsolatok számát, amit a felhasználó óránként megnyithat.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Korlátozza a felhasználói lekérések számát óránként.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Korlátozza azon utasítások számát óránként, amelyek megváltoztatnak egy táblát vagy adatbázist.';
$strPrivDescProcess3 = 'Engedélyezi más felhasználók folyamatainak megszüntetését.'; 
$strPrivDescProcess4 = 'Engedélyezi a teljes lekérések megtekintését a folyamatlistában.'; 
$strPrivDescReferences = 'Nem valósult meg ebben a MySQL verzióban'; 
$strPrivDescReload = 'Engedélyezi a szerver beállítások újratöltését és a szerver-cache törlését.'; 
$strPrivDescReplClient = 'Jogokat ad a felhasználónak, hogy lekérdezhessék a slave/master helyeket.'; 
$strPrivDescReplSlave = 'Szükséges a slave-ek másolásához.'; 
$strPrivDescSelect = 'Engedélyezi adatok olvasását.'; 
$strPrivDescShowDb = 'Hozzáférést ad az adatbázisok teljes listájához.'; 
$strPrivDescShutdown = 'Engedélyezi a szerver leállítását.'; 
$strPrivDescSuper = 'Engedélyezi a kapcsolódást akkor is, ha a kapcsolatok száma a maximumot elérte. Ez szükséges a legfontosabb adminisztrációs m"uveletekhez, mint a globális változók beállítása vagy más felhasználók folyamatainak megszüntetése.'; 
$strPrivDescUpdate = 'Engedélyezi az adatok megváltoztatását.'; 
$strPrivDescUsage = 'Nincsenek privilégiumok.'; 
$strPrivileges = 'Privilégiumok';
$strPrivilegesReloaded = 'A privilégiumok újratöltése sikeres volt.'; 
$strProcesslist = 'Folyamatlista'; 
$strPutColNames = 'Tegye a mez"oneveket az els"o sorhoz'; 

$strQBE = 'Lekérdezés';
$strQBEDel = 'Töröl';
$strQBEIns = 'Beszúr';
$strQueryFrame = 'Lekérési ablak';
$strQueryOnDb = 'SQL-kérés <b>%s</b> adatbázison:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-el"ozmények';
$strQueryStatistics = '<b>Lekérési statisztika</b>: Az indulás óta %s kérés ment el a szerverhez.';
$strQueryTime = 'A lekérés lefutott %01.4f másodperc alatt';
$strQueryType = 'Lekérés típusa'; 
$strQueryWindowLock = 'Ne írja felül a lekérést az ablakon kívülr"ol'; 

$strReType = 'Újraírás';
$strReceived = 'Fogadott'; 
$strRecords = 'Sor';
$strReferentialIntegrity = 'Hivatkozási sértetlenség ellenorzése:';
$strRefresh = 'Frissítés'; 
$strRelationNotWorking = 'A munka kiegészít&#0337 tulajdonságai a vonatkozó táblákra meg lettek szüntetve. Az okokért kattints %side%s.';
$strRelationView = 'Reláció nézet';
$strRelationalSchema = 'Kapcsolati séma'; 
$strRelations = 'Kapcsolatok'; 
$strRelationsForTable = 'Tábla-kapcsolatok'; 
$strReloadFailed = 'MySQL újratöltése sikertelen.';
$strReloadMySQL = 'MySQL újratöltése';
$strReloadingThePrivileges = 'Privilégiumok újratöltése'; 
$strRemoveSelectedUsers = 'A kiválasztott felhasználók törlése'; 
$strRenameDatabaseOK = '%s adatbázis átneveztem erre: %s'; 
$strRenameTable = 'Tábla átnevezése erre';
$strRenameTableOK = '%s táblát átneveztem erre: %s';
$strRepairTable = 'Tábla javítás';
$strReplace = 'Csere';
$strReplaceNULLBy = 'NULL cseréje ezzel:'; 
$strReplaceTable = 'Tábla adatok és fájl cseréje';
$strReset = 'Töröl';
$strResourceLimits = 'Er"oforrás határok'; 
$strRevoke = 'Visszavon';
$strRevokeAndDelete = 'A felhasználók összes privilégiumának visszavonása, aztán törlésük.'; 
$strRevokeAndDeleteDescr = 'A felhasználóknak még használható privilégiumuk van, amíg nem történik meg a privilégiumok újratöltése.'; 
$strRevokeMessage = 'Visszavontam a %s privilégiumokat';
$strRomanian = 'Román';
$strRowLength = 'Sorhossz';
$strRowSize = ' Sorméret ';
$strRows = 'Sorok';
$strRowsFrom = 'sor kezdve ezzel:';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vízszintes (elforgatott feljéc)';
$strRowsModeHorizontal = 'vízszintes';
$strRowsModeOptions = '%s módon, a fejlécet %s soronként megismételve';
$strRowsModeVertical = 'függ&#0337leges';
$strRowsStatistic = 'Sor-statisztika';
$strRunQuery = 'Kérés végrehajtása';
$strRunSQLQuery = 'SQL parancs(ok) futtatása a(z) %s adatbázison';
$strRunning = ': %s';
$strRussian = 'Orosz'; 

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Export tipus'; 
$strSQLOptions = 'SQL beállítások';
$strSQLParserBugMessage = 'Esély van rá, hogy egy hibát találhattál az SQL szintaktikai elemz&#0337ben (parser). Vizsgáld meg gondosan a lekérdezésedet, ellen&#0337rizd, hogy az idéz&#0337jelek jók és jól illeszkednek. Más lehetséges hiba oka lehet, hogy binárisan töltöttél fel egy fájlt az idézett szövegmez&#0337n kívül. Kipróbálhatod a lekérésedet a MySQL parancssoros felületén. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát. Ha még mindig gondjaid vannak, vagy a szintaktiaki elemz&#0337 (parser) hibát jelez, ahol a parancsoros felületen végrehajtódik, redukáld a problémát okozó SQL lekérdezést egy egyszer&#0369 lekérdezéssé, és küldd el egy hibajelzésben (bug report) az alsó Kivágás részben lev&#0337 adatokkal együtt:';
$strSQLParserUserError = 'Úgy látszik az SQL lekérdezésedben van egy hiba. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát';
$strSQLQuery = 'SQL-kérés';
$strSQLResult = 'SQL eredmény';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Érvénytelen azonosító';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Lezáratlan lekérdezés';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ismeretlen központozott sztring';
$strSave = 'Ment';
$strSaveOnServer = 'Mentés a szerver %s könyvtárába'; 
$strScaleFactorSmall = 'A méret elem túl kicsi, hogy megfelel&#0337 legyen a sémához egy oldalon';
$strSearch = 'Keresés';
$strSearchFormTitle = 'Keresés az adatbázisban';
$strSearchInTables = 'Táblá(k)ban:';
$strSearchNeedle = 'Szavak vagy értékek a kereséshez (helyettesít&#0337 karakter: "%"):';
$strSearchOption1 = 'legalább egy szó';
$strSearchOption2 = 'összes szó';
$strSearchOption3 = 'a helyes mondat';
$strSearchOption4 = 'reguláráris kifejezésként';
$strSearchResultsFor = 'Keresési eredmények "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Keress:';
$strSecretRequired = 'A konfigurációs fájl egy titkos jelszó kifejezést vár (blowfish_secret).'; 
$strSelectADb = 'Válassz egy adatbázist';
$strSelectAll = 'Mindet kijelöli';
$strSelectFields = 'Mez&#0337k kiválasztása (legalább egyet):';
$strSelectNumRows = 'kérésben';
$strSelectTables = 'Táblák kiválasztása';
$strSend = 'Fájlnév megadása';
$strSent = 'Küldött'; 
$strServer = 'Szerver'; 
$strServerChoice = 'Szerver Választás';
$strServerNotResponding = 'A szerver nem válaszol'; 
$strServerStatus = 'Futási információk'; 
$strServerStatusUptime = 'Ez a MySQL szerver fut: %s. Elindítva: %s.'; 
$strServerTabProcesslist = 'Folyamatok'; 
$strServerTabVariables = 'Változók'; 
$strServerTrafficNotes = '<b>Szerver forgalom</b>: Ezek a táblák mutatják a MySQL szerver hálózati forgalom-statisztikáit az indulástól kezdve.';
$strServerVars = 'Szerver változók és beállítások'; 
$strServerVersion = 'Szerver verzió';
$strSessionValue = 'Session érték'; 
$strSetEnumVal = 'Ha a mez&#0337 tipusa "enum" vagy "set", akkor az értékeket ilyen formában írd be: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ha backslash-t ("\") vagy aposztrófot ("\'") akarsz ezen értékek között használni, használd a backslash escape karaktert (pl \'\\\\xyz\' vagy \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Mutat';
$strShowAll = 'Mutasd mindet';
$strShowColor = 'Mutasd a színeket';
$strShowDatadictAs = 'Adatkönyvtár formátum'; 
$strShowFullQueries = 'Teljes lekérések mutatása'; 
$strShowGrid = 'Mutasd a rácsot';
$strShowPHPInfo = 'PHP információ';
$strShowTableDimension = 'Mutasd a táblák méretét';
$strShowTables = 'Mutasd a táblákat';
$strShowThisQuery = ' Mutasd a parancsot itt újra ';
$strShowingRecords = 'Sorok megjelenítése ';
$strSimplifiedChinese = 'Egyszer"usített kínai'; 
$strSingly = '(egyenként)';
$strSize = 'Méret';
$strSlovak = 'Szlovák';
$strSlovenian = 'Szlovén';
$strSort = 'Sorrendezés';
$strSortByKey = 'Kulcs szerinti rendezés'; 
$strSpaceUsage = 'Helyfoglalás';
$strSpanish = 'Spanyol'; 
$strSplitWordsWithSpace = 'A szavak fel vannak osztva szóköz karakter szerint (" ").';
$strStatCheckTime = 'Utolsó ellen"orzés';
$strStatCreateTime = 'Létrehozás';
$strStatUpdateTime = 'Utolsó módosítás';
$strStatement = 'Adatok';
$strStatus = 'Státus'; 
$strStrucCSV = 'CSV adat';
$strStrucData = 'Szerkezet és adatok';
$strStrucDrop = '\'Tábla eldobás\' hozzáadása';
$strStrucExcelCSV = 'M$ Excel CSV adat';
$strStrucNativeExcel = 'Natív MS Excel adat'; 
$strStrucOnly = 'Csak szerkezet';
$strStructPropose = 'Tábla struktúra ajánlat';
$strStructure = 'Struktúra';
$strSubmit = 'Végrehajt';
$strSuccess = 'Az SQL-kérést sikeresen végrehajtottam';
$strSum = 'Összesen';
$strSwedish = 'Svéd'; 
$strSwitchToTable = 'Váltás a másolt táblára'; 

$strTable = 'Tábla';
$strTableComments = 'Tábla megjegyzések';
$strTableEmpty = 'A táblanév helye üres!';
$strTableHasBeenDropped = '%s táblát eldobtam';
$strTableHasBeenEmptied = '%s táblát kiürítettem';
$strTableHasBeenFlushed = '%s táblát kiírtam';
$strTableMaintenance = 'Tábla karbantartás';
$strTableOfContents = 'Tartalomjegyzék'; 
$strTableOptions = 'Tábla opciók'; 
$strTableStructure = 'Tábla szerkezet:';
$strTableType = 'Tábla tipusa';
$strTables = '%s tábla';
$strTakeIt = 'csináld'; 
$strTblPrivileges = 'Tábla-specifikus privilégiumok'; 
$strTextAreaLength = ' Mivel ez a hossz,<br /> ez a mez&#0337 nem szerkeszthet&#0337 ';
$strThai = 'Thai'; 
$strTheContent = 'A fájl tartalmát beillesztettem.';
$strTheContents = 'A fájl és a kiválasztott tábla sorainak tartalmát azonos els&#0337dleges vagy egyedi kulccsal cseréli ki.';
$strTheTerminator = 'A mez&#0337k lezárója.';
$strTheme = 'Téma / Stílus'; 
$strThisHost = 'Ez a gép'; 
$strThisNotDirectory = 'Ez nem alkönyvtár volt'; 
$strThreadSuccessfullyKilled = 'A %s. szálat sikerült megszüntetni.'; 
$strTime = 'Id"o'; 
$strToggleScratchboard = 'scratchboard kapcsolása'; 
$strTotal = 'Összesen';
$strTotalUC = 'Össz'; 
$strTraditionalChinese = 'Hagyomános kínai'; 
$strTraditionalSpanish = 'Hagyományos spanyol';
$strTraffic = 'Forgalom'; 
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Egy linket jelenít meg a mez"o binári adaának letöltéséhez. Els"o opció a bináris fájl neve. Második a tábla sorának egy lehetséges mez"oneve fájlnév gyanánt. Ha beállítja a második opciót, akkor az els"ot üresen kell hagyni'; 
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Kattintható ikon mutatása; beállítások: szélesség,magasság pixelben (megtartja az eredeti képarányt)'; 
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Egy linket mutat a képhez (közvetlen ablakos letöltés).';
$strTransformation_image_png__inline = 'image/jpeg megtekintése: bent'; 
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'A TIME, TIMESTAMP vagy DATETIME mez"ok és formátumok az ön helyi dátumformátumát használják. Els"o opció az eltérés (órában), ami hozzáadódik az id"ohöz (alapértelmezett: 0). A második egy különböz"o id"oformátum a PHP strftime() paramétere szerint.';
$strTransformation_text_plain__external = 'Csak LINUX: Elindít egy küls"o programot, ami megkapja az adatokat a standard inputon. Visszatér a program standard outputján. Alapértelmezett a Tidy, csinos HTML kódot kap. Biztonsági megfontolásokból kézzel kell szerkeszteni a libraries/transformations/text_plain__external.inc.php fájlt, és beírni a program nevét, amit futtatni akar. Az els"o opció a program száma, amit futtatni akar, a második a program paramáterei. A harmadik opció ha egyenl"o eggyel, akkor a kimenet konvertálva lesz a htmlspecialchars() eljárással (alapértelmezett 1). A negyedik opció ha egyre van beállítva, egy NOWRAP formázást ad minden mez"ohöz, így a kimenet újratördelés nélkül látszik (alapértelmezett 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'A mez"o eredeti formázásának meg"orzése. Nincs kivétel.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Egy képet es egy linket jelenít meg, a mez"o tartalmazza a fájlnevet; az els"o opcíó egy el"otag, mint pl "http://domain.com/", a második a szélesség pixelben, a harmadik pedig a magasság.'; 
$strTransformation_text_plain__link = 'Meg linket jelenít meg, a megz"o tartalmazza a fájlnevet; az els"o opcíó egy el"otag, mint pl "http://domain.com/", a második a link neve.'; 
$strTransformation_text_plain__substr = 'A szöveg egy részét mutatja. Els"o opció egy offszet, ami a kezd"opozíciót állítja be (alapértelmezett: 0). A második azt adja meg, hogy mennyi szöveg jöjjön vissza. Ha üres, az összes visszamaradó szöveg átjön. A harmadik opcióban atokat a karaktereket lehet beállítani, amik a szöveg végére kerülnek, ha szövegrészt kapunk vissza (alapértelmezett: ...) .';
$strTruncateQueries = 'A mutatott kérések törlése'; 
$strTurkish = 'Török'; 
$strType = 'Tipus';

$strUkrainian = 'Ukrán'; 
$strUncheckAll = 'Összeset törli';
$strUnicode = 'Unicode'; 
$strUnique = 'Egyedi';
$strUnknown = 'ismeretlen'; 
$strUnselectAll = 'Mindet törli';
$strUpdComTab = 'Olvassa el a Dokumentációt, hogyan tudja módosítani a Column_comments táblát'; 
$strUpdatePrivMessage = 'Frissítettem a(z) %s privilégiumokat.';
$strUpdateProfileMessage = 'A profilt frissítettem.';
$strUpdateQuery = 'Kérés frissítés';
$strUpgrade = 'Módosítás szükséges %s %s vagy kés"obb.'; 
$strUsage = 'Méret';
$strUseBackquotes = 'Idéz&#0337jelek használata a tábla- és mez&#0337neveknél';
$strUseHostTable = 'Hoszt-tábla használata'; 
$strUseTables = 'Táblák használata';
$strUseTextField = 'Szöveges mez"o használata'; 
$strUseThisValue = 'Ezen érték használata'; 
$strUser = 'Felhasználó';
$strUserAlreadyExists = '%s felhasználó már létezik!'; 
$strUserEmpty = 'A felhasználói név mez&#0337je üres!';
$strUserName = 'Felhasználói név';
$strUserNotFound = 'A kiválasztott felhasználót nem találtam a privilégium táblában.'; 
$strUserOverview = 'Felhasználó áttekintés'; 
$strUsersDeleted = 'A kiválasztott felhasználók törlése sikerült.'; 
$strUsersHavingAccessToDb = 'A felhasználóknak hozzáférésük van ehhez: &quot;%s&quot;'; 

$strValidateSQL = 'SQL jóváhagyás';
$strValidatorError = 'Az SQL ellen"orz"ot (SQL validator) nem sikerült elindítani. Ellen"orizze a szükséges php kiterjesztést, ahogy itt le van írva: %sdocumentation%.'; 
$strValue = 'Érték';
$strVar = 'Változó'; 
$strViewDump = 'Tábla kiírás (vázlat) megnézése';
$strViewDumpDB = 'Adatbázis kiírás (vázlat) megnézése';
$strViewDumpDatabases = 'Adatbázis kiírás (séma) megtekintése';

$strWebServerUploadDirectory = 'web-szerver feltöltési könyvtár'; 
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Az alkönyvtár, ami a feltöltésekhez be lett állítva, nem elérhet"o'; 
$strWelcome = 'Üdvözöl a %s';
$strWestEuropean = 'Nyugat-európai'; 
$strWildcard = 'helyettesít"o jel'; 
$strWindowNotFound = 'A cél böngész"oablakot nem tudtam újratölteni. Talán a szül"oablak be lett zárva, vagy a böngész"o biztonsági beállítása tiltja az ablakok közti újratöltést'; 
$strWithChecked = 'A kijelöltekkel végzend&#0337 m&#0369velet:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Megjegyzés írása nem lehetséges'; 
$strWritingRelationNotPossible = 'Kapcsolat írása nem lehetséges'; 
$strWrongUser = 'Rossz felhasználói név/jelszó. Hozzáférés megtagadva.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Igen';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Megjegyzés: A 0 (nulla) beállítása törli a limitet.'; 
$strZip = '"zippel tömörítve"';

// To translate:

$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate

$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe