Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/finnish-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: finnish-utf-8.inc.php,v 2.66 2005/03/30 19:21:57 lem9 Exp $ */

/*
 * Finnish language file by Visa Kopu, hide@address.com
 */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('tavua', 'kt', 'Mt', 'Gt', 'Tt', 'Pt', 'Et');

$day_of_week = array('Su', 'Ma', 'Ti', 'Ke', 'To', 'Pe', 'La');
$month = array('Tammi', 'Helmi', 'Maalis', 'Huhti', 'Touko', 'Kesä', 'Heinä', 'Elo', 'Syys', 'Loka', 'Marras', 'Joulu');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%m.%Y klo %H:%M';

$strAPrimaryKey = 'Sarakkeelle %s on lisätty ensisijainen avain';
$strAccessDenied = 'Pääsy kielletty';
$strAction = 'Toiminto';
$strAddDeleteColumn = 'Lisää/poista sarakkeita';
$strAddDeleteRow = 'Lisää/poista hakuehtoja';
$strAddNewField = 'Lisää sarake';
$strAddSearchConditions = 'Lisää hakuehtoja ("where"-lauseen sisältö):';
$strAddToIndex = 'Lisää indeksi  %s sarakkeisiin';
$strAddUser = 'Lisää uusi käyttäjä';
$strAddUserMessage = 'Olet lisännyt uuden käyttäjän.';
$strAffectedRows = 'Rivejä:';
$strAfter = 'Jälkeen sarakkeen %s';
$strAfterInsertBack = 'Takaisin';
$strAfterInsertNewInsert = 'Lisää uusi rivi';
$strAll = 'Kaikki';
$strAllTableSameWidth = 'Näytä kaikki taulut samanlevyisinä?';
$strAlterOrderBy = 'Järjestä taulu';
$strAnIndex = 'Sarakkeelle %s on lisätty indeksi';
$strAnalyzeTable = 'Analysoi taulu';
$strAnd = 'Ja';
$strAny = 'Mikä tahansa';
$strAnyHost = 'Mikä tahansa palvelin';
$strAnyUser = 'Mikä tahansa käyttäjä';
$strAscending = 'Nouseva';
$strAtBeginningOfTable = 'Taulun alkuun';
$strAtEndOfTable = 'Taulun loppuun';
$strAttr = 'Attribuutit';

$strBack = 'Takaisin';
$strBeginCut = 'ALOITA CUT';
$strBeginRaw = 'ALOITA RAW';
$strBinary = 'Binääridata';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binääridataa - älä muokkaa';
$strBookmarkDeleted = 'Tallennettu SQL-lause on poistettu.';
$strBookmarkLabel = 'Tunniste';
$strBookmarkQuery = 'Tallennettu SQL-lause';
$strBookmarkThis = 'Tallenna SQL-lause';
$strBookmarkView = 'Näytä';
$strBrowse = 'Selaa';
$strBzip = '"bzip-pakattu"';

$strCantLoadRecodeIconv = 'Merkistön konvertointiin tarvittavaa iconv- tai recode-laajennusta ei voitu ladata. Muokkaa PHP:n asetuksia ja salli näiden laajennusten käyttö tai muuta phpMyAdminin asetuksia niin ettei konvertointia suoriteta.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksiä ei voi muuttaa PRIMARY-nimiseksi!';
$strCantUseRecodeIconv = 'iconv-, libiconv- tai recode_string-funktioita ei voitu käyttää. Tarkista PHP:n asetukset.';
$strCardinality = 'Kardinaliteetti';
$strCarriage = 'CR-rivinvaihto: \\r';
$strChange = 'Muokkaa';
$strChangeDisplay = 'Valitse näytettävä sarake';
$strChangePassword = 'Vaihda salasanaa';
$strCharsetOfFile = 'Tiedoston merkistö:';
$strCheckAll = 'Valitse kaikki';
$strCheckTable = 'Tarkista taulu';
$strChoosePage = 'Valitse muokattava sivu';
$strColComFeat = 'Sarakkeiden kommentit näkyvissä';
$strColumnNames = 'Sarakkeiden nimet';
$strComments = 'Kommentit';
$strCompleteInserts = 'Täydelliset insert-lauseet';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ei pysty lukemaan asetustiedostoa.<br />Tämä saattaa johtua virheestä, jonka PHP löysi tiedostosta tai tiedoston puuttumisesta.<br />Voit avata tiedoston allaolevasta linkistä ja lukea mahdolliset PHP-virheilmoituikset. Todennäköisimmin joltain riviltä puuttuu lainausmerkki tai puolipiste.<br />Jos linkistä avautuva sivu on tyhjä, asetustiedostosta ei löytynyt virhettä.';
$strConfigureTableCoord = 'Määrittele koordinaatit taululle %s';
$strCookiesRequired = 'Selaimessa pitää olla cookietuki päällä tästä eteenpäin.';
$strCopyTable = 'Kopioi taulu (tietokanta<b>.</b>taulu):';
$strCopyTableOK = 'Taulu %s on kopioitu nimelle %s.';
$strCreate = 'Luo';
$strCreateIndex = 'Luo sarakkeista indeksi';
$strCreateIndexTopic = 'Luo uusi indeksi';
$strCreateNewDatabase = 'Luo uusi tietokanta';
$strCreateNewTable = 'Luo uusi taulu tietokantaan %s';
$strCreatePage = 'Luo uusi sivu';
$strCreatePdfFeat = 'PDF-tiedostojen luonti';
$strCriteria = 'Hakuehdot';

$strData = 'Data';
$strDataOnly = 'Vain data';
$strDatabase = 'Tietokanta';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Tietokanta %s on pudotettu.';
$strDatabases = 'tietokantaa';
$strDatabasesStats = 'Tietokantastatistiikka';
$strDefault = 'Oletusarvo';
$strDelete = 'Poista';
$strDeleted = 'Rivi on poistettu';
$strDeletedRows = 'Poistetut rivit:';
$strDescending = 'Laskeva';
$strDisabled = 'Pois päältä';
$strDisplayFeat = 'Ulkoasun asetukset';
$strDisplayOrder = 'Lajittelujärjestys:';
$strDisplayPDF = 'Näytä PDF-kaavio';
$strDoAQuery = 'Suorita "esimerkin mukainen haku" (jokerimerkki: "%")';
$strDoYouReally = 'Oletko varma että haluat ';
$strDocu = 'Ohjeet';
$strDrop = 'Pudota';
$strDumpXRows = 'Tee vedos %s rivistä, alkaen rivistä %s.';
$strDumpingData = 'Vedostan dataa taulusta';
$strDynamic = 'dynaaminen';

$strEdit = 'Muokkaa';
$strEditPDFPages = 'Muokkaa PDF-sivuja';
$strEditPrivileges = 'Muokkaa käyttöoikeuksia';
$strEffective = 'Varsinainen';
$strEmpty = 'Tyhjennä';
$strEmptyResultSet = 'MySQL palautti tyhjän vastauksen (ts. nolla riviä).';
$strEnabled = 'Päällä';
$strEnd = 'Loppu';
$strEndCut = 'LOPETA CUT';
$strEndRaw = 'LOPETA RAW';
$strEnglishPrivileges = ' Huom. MySQL-käyttöoikeuksien nimet ovat englanniksi ';
$strError = 'Virhe';
$strExplain = 'Selitä SQL-lause';
$strExport = 'Tulosta tiedostoksi/ruudulle';
$strExtendedInserts = 'Yhteinen insert-lause';
$strExtra = 'Lisätiedot';

$strField = 'Sarake';
$strFieldHasBeenDropped = 'Sarake %s on pudotettu';
$strFields = 'Sarakkeet';
$strFieldsEmpty = ' Sarakkeiden lukumäärä on nolla! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Sarakkeiden ympäröintimerkki';
$strFieldsEscapedBy = 'Koodinvaihtomerkki (escape)';
$strFieldsTerminatedBy = 'Sarakkeiden erotinmerkki';
$strFixed = 'kiinteä';
$strFlushTable = 'Tyhjennä taulun välimuisti ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Tarvittava tieto puuttuu lomakkeesta!';
$strFormat = 'Muoto';
$strFullText = 'Koko tekstit';
$strFunction = 'Funktio';

$strGenBy = 'Generoinut:';
$strGenTime = 'Luontiaika';
$strGeneralRelationFeat = 'Yleiset relaatio-ominaisuudet';
$strGo = 'Suorita';
$strGzip = '"gzip-pakattu"';

$strHasBeenAltered = 'on muutettu.';
$strHasBeenCreated = 'on luotu.';
$strHaveToShow = 'Valitse vähintään yksi sarake';
$strHome = 'Etusivu';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdminin viralliset sivut';
$strHost = 'Palvelin';
$strHostEmpty = 'Palvelimen nimi puuttuu!';

$strIdxFulltext = 'Koko teksti';
$strIfYouWish = 'Jos haluat hakea vain osan taulun sarakkeista, syötä pilkuilla erotettu lista sarakkeiden nimistä.';
$strIgnore = 'Jätä huomiotta';
$strInUse = 'käytössä';
$strIndex = 'Indeksi';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksi %s on pudotettu';
$strIndexName = 'Indeksin nimi:';
$strIndexType = 'Indeksin tyyppi:';
$strIndexes = 'Indeksit';
$strInsecureMySQL = 'Asetustiedostosi käyttää asetuksia, jotka viittaavat MySQL:n oletusarvoiseen käyttäjään (root ilman salasanaa). Tällaisilla asetuksilla käytettäessä MySQL-palvelin on arka hyökkäyksille. Tämä tietoturvariski olisi syytä korjata pikimmiten!';
$strInsert = 'Lisää rivi';
$strInsertAsNewRow = 'Lisää uutena rivinä';
$strInsertNewRow = 'Lisää uusi rivi';
$strInsertTextfiles = 'Syötä tekstitiedosto tauluun';
$strInsertedRows = 'Lisätyt rivit:';
$strInstructions = 'komentoa';

$strKeepPass = 'Älä vaihda salasanaa';
$strKeyname = 'Avaimen nimi';
$strKill = 'Tapa';

$strLengthSet = 'Pituus/Arvot*';
$strLimitNumRows = 'Rivejä/sivu';
$strLineFeed = 'LF-rivinvaihto: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Rivien erotinmerkki';
$strLinkNotFound = 'Linkkiä ei löydy';
$strLinksTo = 'Linkitys sarakkeeseen:';
$strLocationTextfile = 'Tiedoston sijainti';
$strLogPassword = 'Salasana:';
$strLogUsername = 'Käyttäjätunnus:';
$strLogin = 'Kirjaudu sisään';
$strLogout = 'Poistu';

$strModifications = 'Muutokset tallennettu';
$strModify = 'Muokkaa';
$strModifyIndexTopic = 'Muokkaa indeksiä';
$strMoveTable = 'Siirrä taulu (tietokanta<b>.</b>taulu):';
$strMoveTableOK = 'Taulu %s on siirretty %s.';
$strMySQLCharset = 'MySQL:n merkistö';
$strMySQLReloaded = 'MySQL uudelleenladattu.';
$strMySQLSaid = 'MySQL ilmoittaa: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% palvelimella %pma_s2% käyttäjänä %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Näytä prosessit';
$strMySQLShowStatus = 'Näytä MySQL:n ajonaikaiset tiedot';
$strMySQLShowVars = 'Näytä MySQL:n järjestelmämuuttujat';

$strName = 'Nimi';
$strNext = 'Seuraava';
$strNo = 'Ei';
$strNoDatabases = 'Ei tietokantoja';
$strNoDescription = 'ei selitystä';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE"-lauseiden käyttö on estetty.';
$strNoExplain = 'Älä selitä SQL-lausetta';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin toimii parhaiten <b>kehyksiä</b> tukevalla selaimella.';
$strNoIndex = 'Indeksiä ei ole määritelty!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeksin osia ei ole määritelty!';
$strNoModification = 'Ei muutoksia';
$strNoPassword = 'Ei salasanaa';
$strNoPhp = 'Piilota PHP-koodi';
$strNoPrivileges = 'Ei käyttöoikeuksia';
$strNoQuery = 'Ei SQL lausetta!';
$strNoRights = 'Sinulla ei ole tarpeeksi oikeuksia!';
$strNoTablesFound = 'Tietokannasta ei löytynyt yhtään taulua.';
$strNoUsersFound = 'Käyttäjiä ei löytynyt.';
$strNoValidateSQL = 'Älä tarkista SQL-lausetta';
$strNone = 'Ei mitään';
$strNotNumber = 'Tämä ei ole numero!';
$strNotOK = 'Ei kunnossa';
$strNotSet = '<b>%s</b>-taulua ei löytynyt tai sitä ei ole määritelty %s-tiedostossa';
$strNotValidNumber = ' ei ole hyväksyttävä rivin numero!';
$strNull = 'Tyhjä';
$strNumSearchResultsInTable = '%s hakutulosta taulussa <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Yhteensä:</b> <i>%s</i> hakutulosta';

$strOK = 'Kunnossa';
$strOftenQuotation = 'Yleensä lainausmerkki. "Valinnaisesti" tarkoittaa, että vain char- ja varchar-tyyppiset sarakkeet ympäröidään annetulla ympäröintimerkillä.';
$strOperations = 'Toiminnot';
$strOptimizeTable = 'Optimoi taulu';
$strOptionalControls = 'Valinnainen. Ohjaa erikoismerkkien lukua ja kirjoitusta.';
$strOptionally = 'Valinnaisesti';
$strOr = 'Tai';
$strOverhead = 'Käyttämätön';

$strPHPVersion = 'PHP:n versio';
$strPageNumber = 'Sivunnumero:';
$strPartialText = 'Osittaiset tekstit';
$strPassword = 'Salasana';
$strPasswordEmpty = 'Salasana puuttuu!';
$strPasswordNotSame = 'Salasanat eivät ole samat!';
$strPdfDbSchema = 'Kaavio tietokannasta "%s" - Sivu %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Taulua "%s" ei löydy!';
$strPdfNoTables = 'Ei tauluja';
$strPhp = 'Näytä PHP-koodi';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdminin dokumentaatio';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> täytyy määritellä asetustiedostossa!';
$strPos1 = 'Alku';
$strPrevious = 'Edellinen';
$strPrimary = 'Ensisijainen';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Ensisijainen avain on pudotettu';
$strPrimaryKeyName = 'Ensisijaisen avaimen nimenä pitää olla PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" saa olla <b>vain ja ainoastaan</b>ensisijaisen avaimen nimenä!)';
$strPrintView = 'Tulostusversio';
$strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
$strPrivileges = 'Käyttöoikeudet';
$strPutColNames = 'Laita sarakkeiden nimet ensimmäiselle riville';

$strQBE = 'Esimerkin mukainen haku';
$strQBEDel = 'Poista';
$strQBEIns = 'Lisää';
$strQueryOnDb = 'Suorita SQL-lause tietokannassa <b>%s</b>:';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';

$strReType = 'Kirjoita uudelleen';
$strRecords = 'riviä';
$strReferentialIntegrity = 'Tarkista viitteiden eheys:';
$strRelationNotWorking = 'Relaatioihin ja linkitettyihin tauluihin liittyvät lisäominaisuudet ovat pois päältä. Katso %stäältä%s lisätietoja.';
$strRelationView = 'Relaationäkymä';
$strReloadFailed = 'MySQL:n uudelleenlataus epäonnistui.';
$strReloadMySQL = 'Lataa MySQL uudelleen';
$strRenameTable = 'Nimeä taulu uudelleen';
$strRenameTableOK = 'Taulun %s nimi on nyt %s';
$strRepairTable = 'Korjaa taulu';
$strReplace = 'Korvaa';
$strReplaceTable = 'Korvaa taulun nykyiset rivit tiedostolla';
$strReset = 'Tyhjennä';
$strRevoke = 'Mitätöi';
$strRevokeMessage = 'Olet peruuttanut käyttäjän %s käyttöoikeudet';
$strRowLength = 'Rivin pituus';
$strRowSize = ' Rivin koko ';
$strRows = 'riviä';
$strRowsFrom = 'riviä alkaen rivistä';
$strRowsModeHorizontal = 'vaakasuora';
$strRowsModeOptions = '%ssti, otsikoita toistetaan %s:n rivin välein';
$strRowsModeVertical = 'pystysuora';
$strRowsStatistic = 'Rivistatistiikka';
$strRunQuery = 'Suorita';
$strRunSQLQuery = 'Suorita SQL-lauseita tietokannassa %s';
$strRunning = 'palvelimella %s';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Olet mahdollisesti löytänyt ohjelmointivirheen SQL-parserista. Tarkista SQL-lauseesi, erityisesti lainausmerkit merkkijonojen alusta ja lopusta. Toinen mahdollinen virheen aiheuttaja on se, että olet siirtämässä tiedostoa, jossa on binääridataa lainausmerkkien ulkopuolella. Jos mahdollista, kokeile SQL-lausettasi suoraan komentoriviltä. MySQL:n antama virheilmoitus näkyy alla, jos serveri sellaisen antoi. Jos lause toimi komentorivillä, mutta ei phpMyAdminissa, kokeile etsiä se rivi, joka virheilmoituksen aiheutti ja lähetä meille bugiraportti, johon liität alla olevan koodin:';
$strSQLParserUserError = 'SQL-lauseessasi oli virhe. There seems to be an error in your SQL query. MySQL:n antama virheilmoitus näkyy alla, jos serveri sellaisen antoi';
$strSQLQuery = 'SQL-lause';
$strSQLResult = 'SQL-lauseen tulos';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Epäkelpo tunniste';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Toinen lainausmerkki puuttuu merkkijonon lopusta';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Tuntematon välimerkki';
$strSave = 'Tallenna';
$strScaleFactorSmall = 'Kaavio ei mahdu yhdelle sivulle tällä skaalauksella';
$strSearch = 'Hae';
$strSearchFormTitle = 'Hae tietokannassa';
$strSearchInTables = 'Tauluista:';
$strSearchNeedle = 'Haettavat sanat tai arvot (%-merkkiä voi käyttää jokerimerkkinä):';
$strSearchOption1 = 'vähintään yksi sanoista';
$strSearchOption2 = 'kaikki sanat';
$strSearchOption3 = 'koko lause';
$strSearchOption4 = 'regexp-haku';
$strSearchResultsFor = 'Tulokset hakusanalla "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Hae:';
$strSelectADb = 'Valitse tietokanta';
$strSelectAll = 'Valitse kaikki';
$strSelectFields = 'Valitse sarakkeet (vähintään yksi):';
$strSelectNumRows = 'lauseessa';
$strSelectTables = 'Valitse taulut';
$strSend = 'Tallenna tiedostoksi';
$strServer = 'Palvelin';
$strServerChoice = 'Valitse palvelin';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVersion = 'Palvelimen versio';
$strSetEnumVal = 'Jos sarakkeen tietotyyppi on "enum" tai "set", syötä vaaditut arvot tässä muodossa: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Jos tarvitset arvoissa kenoviivaa ("\") tai heittomerkkiä ("\'"), laita merkin eteen kenoviiva (esim. \'\\\\xyz\' tai \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Näytä';
$strShowAll = 'Näytä kaikki';
$strShowColor = 'Näytä värit';
$strShowGrid = 'Näytä ruudukko';
$strShowPHPInfo = 'Näytä tietoja PHP:n asetuksista';
$strShowTableDimension = 'Näytä taulujen ulottuvuus';
$strShowTables = 'Näytä taulut';
$strShowThisQuery = ' Näytä lause uudelleen ';
$strShowingRecords = 'Näkyvillä rivit ';
$strSingly = '(yksitellen)';
$strSize = 'Koko';
$strSort = 'Järjestys';
$strSpaceUsage = 'Levytilan käyttö';
$strSplitWordsWithSpace = 'Sanat erotellaan välilyönnillä.';
$strStatement = 'Tieto';
$strStrucCSV = 'CSV-muotoinen data';
$strStrucData = 'Rakenne ja data';
$strStrucDrop = 'Lisää \'DROP TABLE\'-rivit';
$strStrucExcelCSV = 'CSV-muoto MS Exceliä varten';
$strStrucOnly = 'Vain rakenne';
$strStructPropose = 'Ehdota taulun rakennetta';
$strStructure = 'Rakenne';
$strSubmit = 'Lähetä';
$strSuccess = 'SQL-lause on suoritettu';
$strSum = 'Summa';

$strTable = 'Taulu';
$strTableComments = 'Kommentoi taulua';
$strTableEmpty = 'Taulun nimi puuttuu!';
$strTableHasBeenDropped = 'Taulu %s on pudotettu';
$strTableHasBeenEmptied = 'Taulu %s on tyhjennetty';
$strTableHasBeenFlushed = 'Taulun %s välimuisti on tyhjennetty';
$strTableMaintenance = 'Taulun huolto';
$strTableStructure = 'Rakenne taululle';
$strTableType = 'Taulun muoto';
$strTables = '%s taulu(a)';
$strTextAreaLength = ' Pituudestaan johtuen<br /> tätä saraketta ei ehkä voi muokata ';
$strTheContent = 'Tiedoston sisältö on syötetty.';
$strTheContents = 'Tiedoston sisältö korvaa valitusta taulusta ne rivit, joissa on sama ensisijainen (primary) tai yksikäsitteinen (unique) avain kuin tiedoston riveissä.';
$strTheTerminator = 'Sarakkeiden erotin.';
$strTotal = 'yhteensä';
$strType = 'Tyyppi';

$strUncheckAll = 'Poista valinta kaikista';
$strUnique = 'Uniikki';
$strUnselectAll = 'Poista valinta kaikista';
$strUpdatePrivMessage = 'Käyttäjän %s käyttöoikeudet on päivitetty.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profiili on päivitetty.';
$strUpdateQuery = 'Päivitä lause';
$strUsage = 'Tila';
$strUseBackquotes = 'Laita taulujen ja sarakkeiden nimet lainausmerkkeihin';
$strUseTables = 'Käytä tauluja';
$strUser = 'Käyttäjä';
$strUserEmpty = 'Käyttäjän nimi puuttuu!';
$strUserName = 'Käyttäjänimi';

$strValidateSQL = 'Tarkista SQL-lause';
$strValidatorError = 'SQL-validaattoria ei voitu käynnistää. Tarkista, että olet asentanut tarpeelliset PHP-laajennukset. Lisää tietoa löytyy %sdokumentaatiosta%s.';
$strValue = 'Arvo';
$strViewDump = 'Tee vedos (dump) taulusta';
$strViewDumpDB = 'Tee vedos (dump) tietokannasta';

$strWebServerUploadDirectory = 'palvelimen hakemisto tiedostojen siirtoa varten';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Valitsemaasi hakemistoa ei voitu käyttää tiedostojen siirtämiseen';
$strWelcome = 'Tervetuloa, toivottaa %s';
$strWithChecked = 'Valitut:';
$strWrongUser = 'Väärä käyttäjätunnus tai salasana. Pääsy kielletty.';

$strYes = 'Kyllä';

$strZip = '"zip-pakattu"';
// To translate
$timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds'; //to translate

$strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
$strAdministration = 'Administration'; //to translate

$strBzError = 'phpMyAdmin was unable to compress the dump because of a broken Bz2 extension in this php version. It is strongly recommended to set the <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> directive in your phpMyAdmin configuration file to <code>FALSE</code>. If you want to use the Bz2 compression features, you should upgrade to a later php version. See php bug report %s for details.'; //to translate

$strCannotLogin = 'Cannot login to MySQL server'; //to translate
$strCommand = 'Command'; //to translate
$strCompression = 'Compression'; //to translate
$strConnections = 'Connections'; //to translate
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate

$strDataDict = 'Data Dictionary'; //to translate
$strDeleteAndFlush = 'Delete the users and reload the privileges afterwards.'; //to translate
$strDeleteAndFlushDescr = 'This is the cleanest way, but reloading the privileges may take a while.'; //to translate
$strDeleting = 'Deleting %s'; //to translate

$strFailedAttempts = 'Failed attempts'; //to translate
$strFlushPrivilegesNote = 'Note: phpMyAdmin gets the users\' privileges directly from MySQL\'s privilege tables. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate

$strGlobalPrivileges = 'Global privileges'; //to translate
$strGlobalValue = 'Global value'; //to translate
$strGrantOption = 'Grant'; //to translate

$strId = 'ID'; //to translate
$strImportDocSQL = 'Import docSQL Files'; //to translate

$strJustDelete = 'Just delete the users from the privilege tables.'; //to translate
$strJustDeleteDescr = 'The &quot;deleted&quot; users will still be able to access the server as usual until the privileges are reloaded.'; //to translate

$strLaTeX = 'LaTeX'; //to translate
$strLandscape = 'Landscape'; //to translate

$strMoreStatusVars = 'More status variables'; //to translate

$strNumTables = 'Tables'; //to translate


$strPHP40203 = 'You are using PHP 4.2.3, which has a serious bug with multi-byte strings (mbstring). See PHP bug report 19404. This version of PHP is not recommended for use with phpMyAdmin.'; //to translate
$strPasswordChanged = 'The Password for %s was changed successfully.'; // to translate
$strPerHour = 'per hour'; //to translate
$strPortrait = 'Portrait'; //to translate
$strPrint = 'Print'; //to translate
$strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.'; //to translate
$strPrivDescAlter = 'Allows altering the structure of existing tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateDb = 'Allows creating new databases and tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateTbl = 'Allows creating new tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Allows creating temporary tables.'; //to translate
$strPrivDescDelete = 'Allows deleting data.'; //to translate
$strPrivDescDropDb = 'Allows dropping databases and tables.'; //to translate
$strPrivDescDropTbl = 'Allows dropping tables.'; //to translate
$strPrivDescExecute = 'Allows running stored procedures; Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
$strPrivDescFile = 'Allows importing data from and exporting data into files.'; //to translate
$strPrivDescGrant = 'Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables.'; //to translate
$strPrivDescIndex = 'Allows creating and dropping indexes.'; //to translate
$strPrivDescInsert = 'Allows inserting and replacing data.'; //to translate
$strPrivDescLockTables = 'Allows locking tables for the current thread.'; //to translate
$strPrivDescProcess3 = 'Allows killing processes of other users.'; //to translate
$strPrivDescProcess4 = 'Allows viewing the complete queries in the process list.'; //to translate
$strPrivDescReferences = 'Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
$strPrivDescReload = 'Allows reloading server settings and flushing the server\'s caches.'; //to translate
$strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.'; //to translate
$strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.'; //to translate
$strPrivDescSelect = 'Allows reading data.'; //to translate
$strPrivDescShowDb = 'Gives access to the complete list of databases.'; //to translate
$strPrivDescShutdown = 'Allows shutting down the server.'; //to translate
$strPrivDescSuper = 'Allows connectiong, even if maximum number of connections is reached; Required for most administrative operations like setting global variables or killing threads of other users.'; //to translate
$strPrivDescUpdate = 'Allows changing data.'; //to translate
$strPrivDescUsage = 'No privileges.'; //to translate
$strPrivilegesReloaded = 'The privileges were reloaded successfully.'; //to translate
$strProcesslist = 'Process list'; //to translate

$strQueryType = 'Query type'; //to translate

$strReceived = 'Received'; //to translate
$strRelationalSchema = 'Relational schema'; //to translate
$strReloadingThePrivileges = 'Reloading the privileges'; //to translate
$strRemoveSelectedUsers = 'Remove selected users'; //to translate
$strResourceLimits = 'Resource limits'; //to translate
$strRevokeAndDelete = 'Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards.'; //to translate
$strRevokeAndDeleteDescr = 'The users will still have the USAGE privilege until the privileges are reloaded.'; //to translate

$strSent = 'Sent'; //to translate
$strServerStatus = 'Runtime Information'; //to translate
$strServerStatusUptime = 'This MySQL server has been running for %s. It started up on %s.'; //to translate
$strServerTabProcesslist = 'Processes'; //to translate
$strServerTabVariables = 'Variables'; //to translate
$strServerVars = 'Server variables and settings'; //to translate
$strSessionValue = 'Session value'; //to translate
$strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Format'; //to translate
$strStatus = 'Status'; //to translate

$strTableOfContents = 'Table of contents'; //to translate
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s was successfully killed.'; //to translate
$strTime = 'Time'; //to translate
$strTotalUC = 'Total'; //to translate
$strTraffic = 'Traffic'; //to translate

$strUserOverview = 'User overview'; //to translate
$strUsersDeleted = 'The selected users have been deleted successfully.'; //to translate

$strVar = 'Variable'; //to translate

$strZeroRemovesTheLimit = 'Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.'; //to translate

$strAddPrivilegesOnDb = 'Add privileges on the following database'; //to translate
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Add privileges on the following table'; //to translate
$strColumnPrivileges = 'Column-specific privileges'; //to translate
$strDbPrivileges = 'Database-specific privileges'; //to translate
$strLocalhost = 'Local';
$strLoginInformation = 'Login Information'; //to translate
$strTblPrivileges = 'Table-specific privileges'; //to translate
$strThisHost = 'This Host'; //to translate
$strUserNotFound = 'The selected user was not found in the privilege table.'; //to translate
$strUserAlreadyExists = 'The user %s already exists!'; //to translate
$strUseTextField = 'Use text field'; //to translate

$strDropUsersDb = 'Drop the databases that have the same names as the users.'; //to translate
$strAddedColumnComment = 'Added comment for column'; //to translate
$strWritingCommentNotPossible = 'Writing of comment not possible'; //to translate
$strAddedColumnRelation = 'Added relation for column'; //to translate
$strWritingRelationNotPossible = 'Writing of relation not possible'; //to translate
$strImportFinished = 'Import finished'; //to translate
$strFileCouldNotBeRead = 'File could not be read'; //to translate
$strIgnoringFile = 'Ignoring file %s'; //to translate
$strThisNotDirectory = 'This was not a directory'; //to translate
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Please enter the absolute path on webserver to docSQL directory'; //to translate
$strImportFiles = 'Import files'; //to translate
$strDBGModule = 'Module'; //to translate
$strDBGLine = 'Line'; //to translate
$strDBGHits = 'Hits'; //to translate
$strDBGTimePerHitMs = 'Time/Hit, ms'; //to translate
$strDBGTotalTimeMs = 'Total time, ms'; //to translate
$strDBGMinTimeMs = 'Min time, ms'; //to translate
$strDBGMaxTimeMs = 'Max time, ms'; //to translate
$strDBGContextID = 'Context ID'; //to translate
$strDBGContext = 'Context'; //to translate
$strCantLoad = 'cannot load %s extension,<br />please check PHP Configuration'; //to translate
$strDefaultValueHelp = 'For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a'; //to translate
$strCheckPrivs = 'Check Privileges'; //to translate
$strCheckPrivsLong = 'Check privileges for database &quot;%s&quot;.'; //to translate
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Note: Enabling the Database statistics here might cause heavy traffic between the webserver and the MySQL one.'; //to translate
$strDatabasesStatsDisable = 'Disable Statistics'; //to translate
$strDatabasesStatsEnable = 'Enable Statistics'; //to translate
$strJumpToDB = 'Jump to database &quot;%s&quot;.'; //to translate
$strDropSelectedDatabases = 'Drop Selected Databases'; //to translate
$strNoDatabasesSelected = 'No databases selected.'; //to translate
$strDatabasesDropped = '%s databases have been dropped successfully.'; //to translate
$strGlobal = 'global'; //to translate
$strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
$strUsersHavingAccessToDb = 'Users having access to &quot;%s&quot;'; //to translate
$strChangeCopyUser = 'Change Login Information / Copy User'; //to translate
$strChangeCopyMode = 'Create a new user with the same privileges and ...'; //to translate
$strChangeCopyModeCopy = '... keep the old one.'; //to translate
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... delete the old one from the user tables.'; //to translate
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards.'; //to translate
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... delete the old one from the user tables and reload the privileges afterwards.'; //to translate
$strWildcard = 'wildcard'; //to translate
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate
$strQueryTime = 'Query took %01.4f sec';//to translate
$strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
$strQueryFrame = 'Query window';//to translate
$strQuerySQLHistory = 'SQL-history';//to translate
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
$strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
$strMIME_transformation_options = 'Transformation options';//to translate
$strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
$strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
$strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
$strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
$strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';//to translate
$strMIME_description = 'Description';//to translate
$strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserves original formatting of the field. No Escaping is done.';//to translate
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Displays a link to this image (direct blob download, i.e.).';//to translate
$strInnodbStat = 'InnoDB Status'; //to translate
$strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Displays a clickable thumbnail; options: width,height in pixels (keeps the original ratio)'; //to translate
$strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline'; //to translate
$strSQLOptions = 'SQL options';//to translate
$strXML = 'XML';//to translate
$strCSVOptions = 'CSV options';//to translate
$strNoOptions = 'This format has no options';//to translate
$strStatCreateTime = 'Creation';//to translate
$strStatUpdateTime = 'Last update';//to translate
$strStatCheckTime = 'Last check';//to translate
$strPerMinute = 'per minute';//to translate
$strPerSecond = 'per second';//to translate
$strAutomaticLayout = 'Automatic layout'; //to translate
$strDelOld = 'The current Page has References to Tables that no longer exist. Would you like to delete those References?'; //to translate
$strFileNameTemplate = 'File name template';//to translate
$strFileNameTemplateRemember = 'remember template';//to translate
$strFileNameTemplateHelp = 'Use __DB__ for database name, __TABLE__ for table name and %sany strftime%s options for time specification, extension will be automagically added. Any other text will be preserved.';//to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Takes a TIME, TIMESTAMP or DATETIME field and formats it using your local dateformat. First option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Second option is a different dateformat according to the parameters available for PHPs strftime().';//to translate
$strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...) .';//to translate
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate
$strAutodetect = 'Autodetect'; //to translate
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Displays an image and a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is the width in pixels, third is the height.'; //to translate
$strTransformation_text_plain__link = 'Displays a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is a title for the link.'; //to translate
$strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
$strShowFullQueries = 'Show Full Queries'; //to translate
$strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries'; //to translate
$strSwitchToTable = 'Switch to copied table'; //to translate
$strCharset = 'Charset'; //to translate
$strLaTeXOptions = 'LaTeX options'; //to translate
$strRelations = 'Relations'; //to translate
$strMoveTableSameNames = 'Can\'t move table to same one!'; //to translate
$strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
$strMustSelectFile = 'You should select file which you want to insert.'; //to translate
$strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
$strOverwriteExisting = 'Overwrite existing file(s)'; //to translate
$strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
$strDumpSaved = 'Dump has been saved to file %s.'; //to translate
$strNoPermission = 'The web server does not have permission to save the file %s.'; //to translate
$strNoSpace = 'Insufficient space to save the file %s.'; //to translate
$strInsertedRowId = 'Inserted row id:'; //to translate
$strLoadMethod = 'LOAD method'; //to translate
$strLoadExplanation = 'The best method is checked by default, but you can change if it fails.'; //to translate
$strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate
$strExcelOptions = 'Excel options'; //to translate
$strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
$strQueryWindowLock = 'Do not overwrite this query from outside the window'; //to translate
$strPaperSize = 'Paper size'; //to translate
$strDatabaseNoTable = 'This database contains no table!';//to translate
$strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
$strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
$strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
$strAddDropDatabase = 'Add DROP DATABASE';//to translate
$strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
$strTableOptions = 'Table options'; //to translate
$strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
$strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
$strCharsets = 'Charsets'; //to translate
$strDescription = 'Description'; //to translate
$strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
$strCollation = 'Collation'; //to translate
$strMultilingual = 'multilingual'; //to translate
$strGerman = 'German'; //to translate
$strPhoneBook = 'phone book'; //to translate
$strDictionary = 'dictionary'; //to translate
$strSwedish = 'Swedish'; //to translate
$strDanish = 'Danish'; //to translate
$strCzech = 'Czech'; //to translate
$strTurkish = 'Turkish'; //to translate
$strEnglish = 'English'; //to translate
$strHungarian = 'Hungarian'; //to translate
$strCroatian = 'Croatian'; //to translate
$strBulgarian = 'Bulgarian'; //to translate
$strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
$strEstonian = 'Estonian'; //to translate
$strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
$strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
$strUkrainian = 'Ukrainian'; //to translate
$strHebrew = 'Hebrew'; //to translate
$strWestEuropean = 'West European'; //to translate
$strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
$strTraditionalChinese = 'Traditional Chinese'; //to translate
$strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
$strArmenian = 'Armenian'; //to translate
$strArabic = 'Arabic'; //to translate
$strRussian = 'Russian'; //to translate
$strUnknown = 'unknown'; //to translate
$strBaltic = 'Baltic'; //to translate
$strUnicode = 'Unicode'; //to translate
$strSimplifiedChinese = 'Simplified Chinese'; //to translate
$strKorean = 'Korean'; //to translate
$strGreek = 'Greek'; //to translate
$strJapanese = 'Japanese'; //to translate
$strThai = 'Thai'; //to translate
$strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
$strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
$strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
$strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
$strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
$strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
$strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
$strLatexContinued = '(continued)';//to translate
$strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
$strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
$strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
$strLatexLabel = 'Label key';//to translate
$strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate

$strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
$strLogServer = 'Server'; //to translate
$strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
$strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
$strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
$strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
$strBookmarkOptions = 'Bookmark options'; //to translate
$strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
$strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
$strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
$strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
$strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
$strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
$strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
$strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
$strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
$strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
$strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate
$strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
$strNeedPrimaryKey = 'You should define a primary key for this table.'; //to translate
$strIgnoreInserts = 'Use ignore inserts'; //to translate
$strAddIfNotExists = 'Add IF NOT EXISTS'; //to translate
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; //to translate
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; //to translate
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE'; //to translate
$strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
$strOperator = 'Operator'; //to translate
$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strCalendar = 'Calendar'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe