Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/estonian-iso-8859-1.inc.php
<?php
/* $Id: estonian-iso-8859-1.inc.php,v 2.75 2005/03/30 19:21:39 lem9 Exp $ */

$charset = 'iso-8859-1';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Baiti', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Püh', 'Esm', 'Tei', 'Kol', 'Nel', 'Ree', 'Lau');
$month = array('Jan', 'Veb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Det');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%m.%Y kell %H:%M:%S';
$timespanfmt = '%s päeva, %s tundi, %s minutit ja %s sekundit';

$strAPrimaryKey = 'Primaarne võti lisati %s';
$strAbortedClients = 'Katkestatud';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Palun sisestage absoluutne tee webiserveris docSQL kataloogini';
$strAccessDenied = 'Ligipääs keelatud';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin proovis ühenduda MySQL serveriga ja server lükkas ühenduse tagasi. Te peaksite kontrollima serverit, kasutajanime ja parooli config.inc.php failis ning kontrollima, et need vastaks infole mis te saite oma MySQL serveri administraatori käest.';
$strAction = 'Tegevus';
$strAddAutoIncrement = 'Lisa AUTO_INCREMENT väärtus';
$strAddConstraints = 'Lisa piirangud';
$strAddDeleteColumn = 'Lisa/Kustuta välja veerud';
$strAddDeleteRow = 'Lisa/Kustuta kriteeriumirida';
$strAddDropDatabase = 'Lisa DROP DATABASE';
$strAddFields = 'Lisa %s väli(jad)';
$strAddHeaderComment = 'Lisa vaba kommentaar päisesse (\\n eraldab read)';
$strAddIfNotExists = 'Lisa IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Lisa kommentaaridesse';
$strAddNewField = 'Lisa uus väli';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Lisa privileegid antud andmebaasile';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Lisa privileegid antud tabelile';
$strAddSearchConditions = 'Lisa otsinguparameetrid ("WHERE" lause sisu):';
$strAddToIndex = 'Lisa indeksisse &nbsp;%s&nbsp;rida/read';
$strAddUser = 'Lisa uus kasutaja';
$strAddUserMessage = 'Te lisasite uue kasutaja.';
$strAddedColumnComment = 'Kommentaar lisatud väljale';
$strAddedColumnRelation = 'Sõltuvus lisatud väljale';
$strAdministration = 'Administreerimine';
$strAffectedRows = 'Mõjutatud read:';
$strAfter = 'Peale %s';
$strAfterInsertBack = 'Mine eelmisele lehele tagasi';
$strAfterInsertNewInsert = 'Lisa järgmine uus rida';
$strAfterInsertNext = 'Muuda järgmist rida';
$strAfterInsertSame = 'Mine tagasi sellele lehele';
$strAll = 'Kõik';
$strAllTableSameWidth = 'kuva kõik tabelid sama laiusega?';
$strAlterOrderBy = 'Muuda tabeli sorteeringut';
$strAnIndex = 'Indeks lisati %s';
$strAnalyzeTable = 'Analüüsi tabelit';
$strAnd = 'ja';
$strAny = 'kõik';
$strAnyHost = 'Kõik masinad';
$strAnyUser = 'Kõik kasutajad';
$strApproximateCount = 'Võib olla umbkaudne. Vaadake FAQ 3.11';
$strArabic = 'Araabia';
$strArmenian = 'Armeenia';
$strAscending = 'Kasvav';
$strAtBeginningOfTable = 'Tabeli algusesse';
$strAtEndOfTable = 'Tabeli lõppu';
$strAttr = 'Parameetrid';
$strAutodetect = 'Automaatne tuvastus';
$strAutomaticLayout = 'Automaatne väljund';

$strBack = 'Tagasi';
$strBaltic = 'Balti';
$strBeginCut = 'ALUSTA LÕIGET';
$strBeginRaw = 'ALUSTA PUHAST';
$strBinLogEventType = 'Sündmuse tüüp';
$strBinLogInfo = 'Informatsioon';
$strBinLogName = 'Logi nimi';
$strBinLogOriginalPosition = 'Originaal positioon';
$strBinLogPosition = 'Positsioon';
$strBinLogServerId = 'Serveri ID';
$strBinary = 'Binaarne';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binaarne - ärge muutke';
$strBinaryLog = 'Binaarne logi';
$strBookmarkAllUsers = 'Anna kõikidele kasutajatele juurdepääs sellele järjehodjale';
$strBookmarkDeleted = 'Järjehodja kustutati.';
$strBookmarkLabel = 'Nimetus';
$strBookmarkOptions = 'Järjehoidja seaded';
$strBookmarkQuery = 'Järjehodjaga SQL päring';
$strBookmarkThis = 'Lisa see SQL päring järjehoidjasse';
$strBookmarkView = 'Vaata ainult';
$strBrowse = 'Vaata';
$strBrowseForeignValues = 'Vaata väliseid väärtuseid';
$strBulgarian = 'Bulgaaria';
$strBzError = 'phpMyAdmin ei suutnud pakkida seda andmebaasiväljundit kuna Bz2 moodul on vigane selles PHP versioonis. Me soovitame tungivalt oma phpMyAdmini konfiguratsioonifailis panna lipu <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> väärtuseks <code>FALSE</code>. Kui te soovite kasutada Bz2 pakkimist peaksite te oma PHP versiooni uuendama viimasele versioonile. Lugege PHP vea %s raportit täpsemaks infoks.';
$strBzip = '"bzipitud"';

$strCSVOptions = 'CSV seaded';
$strCalendar = 'Kalender';
$strCannotLogin = 'Eei suuda MySQL serverisse logida';
$strCantLoad = 'ei suutnud lugeda moodulit %s,<br />palun kontrollige PHP konfiguratsiooni';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Ei suuda lugeda iconv või recode moodulit mida on vaja tähetabeli konvertimiseks, konfigureerige PHP-d nii, et see sisaldaks antud mooduleid või keelake tähetabeli konvertimine phpMyAdminis.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Ei suuda muuta indeksit PRIMAARSEKS!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Ei suuda kasutada iconv-d või libiconvi või recode_string funktsiooni kuigi moodul on installitud Kontrollige oma PHP konfiguratsiooni.';
$strCardinality = 'Kasulikkus';
$strCarriage = 'Reavahetus: \\r';
$strCaseInsensitive = 'tõstutundetu';
$strCaseSensitive = 'tõstutundlik';
$strCentralEuropean = 'Kesk-Euroopa';
$strChange = 'Muuda';
$strChangeCopyMode = 'Loo uus kasutaja samade privileegidega ja ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... hoia vana alles.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... kustuta vana kasutajate tabelist ja taaslae privileegid pärast seda.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... kustuta vana kasutajate tabelist.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... kanna kõik aktiivsed privileegid üle vanast ja kustuta see pärast.';
$strChangeCopyUser = 'Vaheta logimisinformatsiooni / Kopeeri kasutaja';
$strChangeDisplay = 'Vali väli mida kuvada';
$strChangePassword = 'Muuda parooli';
$strCharset = 'Tähetabel';
$strCharsetOfFile = 'Faili tähetabel:';
$strCharsets = 'Tähetabelid';
$strCharsetsAndCollations = 'Tähetabelid ja määrangud';
$strCheckAll = 'Märgista kõik';
$strCheckOverhead = 'Kontrolli ülekulusid';
$strCheckPrivs = 'Kontrollige privileege';
$strCheckPrivsLong = 'Kontrolli privileege andmebaasile &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Kontrolli tabelit';
$strChoosePage = 'Palun valige leht muutmiseks';
$strColComFeat = 'Näitan veeru kommentaare';
$strCollation = 'Määrang';
$strColumnNames = 'Väljade nimed';
$strColumnPrivileges = 'Väli-spetsiifilised privileegid';
$strCommand = 'Käsk';
$strComments = 'Kommentaarid';
$strCommentsForTable = 'KOMMENTAARID TABELILE';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0-iga ühilduv';
$strCompleteInserts = 'Täispikk INSERT';
$strCompression = 'Pakkimine';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ei suutnud lugeda Teie konfiguratsioonifaili!<br />See võib juhtuda kui PHP leiab vea selles või PHP ei leia antud faili üles.<br />Palun kutsuge konfiguratsioonifail välja otseselt kasutades linki allpool ja lugege PHP veateadet(eid) mis teile öeldakse. Enamustel juhtudel on kuskilt puudu ülakoma või semikoolon.<br />Kui Teile kuvatakse tühi leht on kõik korras.';
$strConfigureTableCoord = 'Palun seadke koordinaadid tabelile %s';
$strConnectionError = 'Ei saa ühendust: vigased seaded.';
$strConnections = 'Ühendused';
$strConstraintsForDumped = 'Piirangud salvestatud tabelitele';
$strConstraintsForTable = 'Piirangud tabelile';
$strCookiesRequired = 'Küpsised(cookies) peavad alates sellest momendist lubatud olema.';
$strCopyDatabaseOK = 'Andmebaas %s on kopeeritud %s';
$strCopyTable = 'Kopeeri tabel (andmebaas<b>.</b>tabel):';
$strCopyTableOK = 'Tabel %s on kopeeritud andmebaasi %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Ei saa tabelit iseendasse kopeerida!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ei suutnud katkestada protsessi %s. Tõenäoliselt on see juba suletud.';
$strCreate = 'Loo';
$strCreateIndex = 'Loo indeks &nbsp;%s&nbsp;väljadest';
$strCreateIndexTopic = 'Loo uus indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Loo uus andmebaas';
$strCreateNewTable = 'Loo uus tabel andmebaasi %s';
$strCreatePage = 'Loo uus leht';
$strCreatePdfFeat = 'PDF-ide tegemine';
$strCreationDates = 'Loo/muuda/kontrolli kuupäevi';
$strCriteria = 'Kriteerium';
$strCroatian = 'Horvaatia';
$strCyrillic = 'Kirillitsa';
$strCzech = 'Tsehhi';
$strCzechSlovak = 'Tsehhi-Slovaki';

$strDBComment = 'Andmebaasi kommentaar: ';
$strDBCopy = 'Kopeeri andmebaas';
$strDBGContext = 'Sisu';
$strDBGContextID = 'Sisu ID';
$strDBGHits = 'Vajutusi';
$strDBGLine = 'Rida';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max aeg, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min aeg, ms';
$strDBGModule = 'Moodul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Aeg/vajutus, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Koguaeg, ms';
$strDBRename = 'Nimeta andmebaas ümber';
$strDanish = 'Taani';
$strData = 'Andmed';
$strDataDict = 'Andmesõnastik';
$strDataOnly = 'Ainult andmed';
$strDatabase = 'Andmebaas';
$strDatabaseEmpty = 'Andmebaasi nimi on tühi!';
$strDatabaseExportOptions = 'Andmebaasi eksportimise seaded';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Andmebaas %s kustutatud.';
$strDatabaseNoTable = 'See andmebaas ei sisalda tabelit!';
$strDatabases = 'andmebaasid';
$strDatabasesDropped = 'andmebaasid %s kustutati õnnestunult.';
$strDatabasesStats = 'Andmebaaside statistika';
$strDatabasesStatsDisable = 'Keelake statistika';
$strDatabasesStatsEnable = 'Lubage statistika';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Märkus: Lubades siin andmebaasi statistika võite tekitada väga koormava liikuse webiserveri ja MySQL-i vahel.';
$strDbPrivileges = 'Andmebaas-spetsiifilised privileegid';
$strDbSpecific = 'andmebaasipõhine';
$strDefault = 'Vaikimisi';
$strDefaultEngine = '%s on vaikimisi varundusmootor sellele MySQL serverile.';
$strDefaultValueHelp = 'Vaikimisi väärtuse jaoks sisestage lihtsalt üksik väärtus, ilma kaldkriipsudega varjestamata ning jutumärkideta, kasutades järgmist kirjakuju: a';
$strDefragment = 'Defrgamenteeri tabel';
$strDelOld = 'Antud lehel on viiteid tabelitele mida enam ei ole. Kas te soovite kustutada need viited?';
$strDelayedInserts = 'Kasuta ajastatud lisamisi';
$strDelete = 'Kustuta';
$strDeleteAndFlush = 'Kustutage kasutajad ja taaslaadige privileegid pärast seda.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'See on parim tee, kuid privileegide taaslaadimine võib võtta aega.';
$strDeleted = 'Rida kustutatud';
$strDeletedRows = 'Kustuta read:';
$strDeleting = 'Kustutan %s';
$strDescending = 'Kahanev';
$strDescription = 'Kirjeldus';
$strDictionary = 'sõnaraamat';
$strDisableForeignChecks = 'Keela foreign keyde kontroll';
$strDisabled = 'Keelatud';
$strDisplayFeat = 'Kuva võimalused';
$strDisplayOrder = 'Näitamise järjekord:';
$strDisplayPDF = 'Näita PDF skeemi';
$strDoAQuery = 'Tee "päring näite järgi" (lühend: "%")';
$strDoYouReally = 'Kas te tõesti tahate ';
$strDocu = 'Dokumentatsioon';
$strDrop = 'Kustuta';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Tähelepanu! Te HÄVITATE kogu andmebaasi!';
$strDropSelectedDatabases = 'Kustutage valitud andmebaasid';
$strDropUsersDb = 'Kustuta andmebaasid millel on samad nimed nagu kasutajatel.';
$strDumpSaved = 'Väljavõte salvestati faili %s.';
$strDumpXRows = 'Päri %s rida alustades reast %s.';
$strDumpingData = 'Tabeli andmete salvestamine';
$strDynamic = 'dünaamiline';

$strEdit = 'Muuda';
$strEditPDFPages = 'Muuda PDF lehti';
$strEditPrivileges = 'Muuda privileege';
$strEffective = 'Efektiivne';
$strEmpty = 'Tühjenda';
$strEmptyResultSet = 'MySQL tagastas tühja tulemuse (s.t. null rida).';
$strEnabled = 'Lubatud';
$strEncloseInTransaction = 'Lisa eksport ülekandesse';
$strEnd = 'Lõpp';
$strEndCut = 'LÕPETA LÕIGE';
$strEndRaw = 'LÕPETA PUHAS';
$strEngineAvailable = '%s on saadaval selles MySQL serveris.';
$strEngineDisabled = '%s on keelatud selles MySQL serveris.';
$strEngineUnsupported = 'See MySQL server ei toeta %s varundusmootorit.';
$strEngines = 'Mootor';
$strEnglish = 'Inglise';
$strEnglishPrivileges = ' Märkus: MySQL privileegide nimed on ingliskeelsed ';
$strError = 'Viga';
$strEscapeWildcards = 'Metamärgid _ ja % peaksid olema varjestatud märgiga \, kui soovite neid sisestada';
$strEstonian = 'Eesti';
$strExcelEdition = 'Exceli versioon';
$strExcelOptions = 'Excel\'i seaded';
$strExecuteBookmarked = 'Käivita salvestatud päring';
$strExplain = 'Seleta SQL-i';
$strExport = 'Ekspordi';
$strExtendedInserts = 'Laiendatud lisamised';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFailedAttempts = 'Ebaõnnestunud üritused';
$strField = 'Väli';
$strFieldHasBeenDropped = 'Väli %s kustutatud';
$strFields = 'Väljade arv';
$strFieldsEmpty = ' Väljade loetelu on tühi! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Väljad ümbritsetud';
$strFieldsEscapedBy = 'Väljad varjatud';
$strFieldsTerminatedBy = 'Väljad eraldatud';
$strFileAlreadyExists = 'Fail %s on juba serveris olemas, muutke faili nime või kontrollige ülekirjutamise seadeid.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Faili ei suudetud lugeda';
$strFileNameTemplate = 'Faili nime template';
$strFileNameTemplateHelp = 'Kasutage __DB__ andmebaasi nime jaoks, __TABLE__ tabeli nime jaoks ja %sükskõik milliseid strftime%s seadeid aja määramiseks, moodul lisatakse automaatselt. Ülejäänud teksti ei muudeta.';
$strFileNameTemplateRemember = 'jäta template meelde';
$strFixed = 'parandatud';
$strFlushPrivilegesNote = 'Märkus: phpMyAdmin võtab kasutajate privileegid otse MySQL privileges tabelist. Tabeli sisu võib erineda sellest, mida server hetkel kasutab, seda juhul kui olete käsitsi muudatusi teinud. Sellisel juhul peaksite te privileegid %staaslaadima%s enne jätkamist.';
$strFlushTable = 'Ühtlusta tabelid ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Puuduv väärtus vormis !';
$strFormat = 'Formaat';
$strFullText = 'Täistekstid';
$strFunction = 'Funktsioon';

$strGenBy = 'Genereerija ';
$strGenTime = 'Tegemisaeg';
$strGeneralRelationFeat = 'Peamised seoste võimalused';
$strGeorgian = 'Gruusia';
$strGerman = 'Saksa';
$strGlobal = 'globaalne';
$strGlobalPrivileges = 'Globaalsed privileegid';
$strGlobalValue = 'Üldine väärtus';
$strGo = 'Mine';
$strGrantOption = 'Õigused';
$strGreek = 'Kreeka';
$strGzip = '"gzipitud"';

$strHasBeenAltered = 'on muudetud.';
$strHasBeenCreated = 'on loodud.';
$strHaveToShow = 'Te peate valima vähemalt ühe veeru kuvamiseks';
$strHebrew = 'Heebrea';
$strHexForBinary = 'Kasuta 16nd koodi binaarväljades';
$strHome = 'Esileht';
$strHomepageOfficial = 'Ametlik phpMyAdmini koduleht';
$strHost = 'Masin';
$strHostEmpty = 'Masin on tühi!';
$strHungarian = 'Ungari';

$strIcelandic = 'Islandi';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Täistekst';
$strIfYouWish = 'Kui soovite lugeda ainult mõningaid tabeli välju, sisestage komaga eraldatud väljade loetelu.';
$strIgnore = 'Ignoreeri';
$strIgnoreInserts = 'Kasutaja ignoreeritavaid lisamisi';
$strIgnoringFile = 'Jätan vahele faili %s';
$strImportDocSQL = 'docSQL failide importimine';
$strImportFiles = 'Importige failid';
$strImportFinished = 'Import lõpetatud';
$strInUse = 'kasutusel';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s kustutatud';
$strIndexName = 'Indeksi nimi&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indeksi tüüp&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Rohkem kui üks %s võti loodi väljale `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ja INDEX võtmed ei tohiks mõlemad olla määratud väljale `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Probleemid tabeli `%s` indeksitega';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ja INDEX ei tohiks mõlemad olla määratud väljale `%s`';
$strIndexes = 'Indeksid';
$strInnodbStat = 'InnoDB staatus';
$strInsecureMySQL = 'Teie konfiguratsioonifail sisaldab seadeid (root kasutaja ilma paroolita) mis vastab MySQL-i vaikimisi priviligeeritud kasutajale. Kui Teie MySQL-i server jookseb sellise seadega on ta avatud rünnakutele, soovitav on see turvaauk kiiresti parandada.';
$strInsert = 'Lisa';
$strInsertAsNewRow = 'Lisa uue reana';
$strInsertBookmarkTitle = 'Palun sisestage järjehoidja pealkiri';
$strInsertNewRow = 'Lisa uus rida';
$strInsertTextfiles = 'Lisa andmed tekstifailist tabelisse';
$strInsertedRowId = 'Lisatud rea id:';
$strInsertedRows = 'Lisatud read:';
$strInstructions = 'sisestust';
$strInternalNotNecessary = '* Sisene seos ei ole vajalik kui ta eksisteerib ka InnoDB-s.';
$strInternalRelations = 'Sisesed seosed';

$strJapanese = 'Jaapani';
$strJumpToDB = 'Hüppa andmebaasile &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Lihtsalt kustutage kasutajad privilege tabelist.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Kustutatud&quot; kasutajad võivad ikka veel ligi pääseda serverile, kuni privileegid pole uuesti sisse loetud.';

$strKeepPass = 'Ärge muutke parooli';
$strKeyname = 'Võtme nimi';
$strKill = 'Tapa';
$strKorean = 'Korea';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX\'i seaded';
$strLandscape = 'Laipilt';
$strLatexCaption = 'Tabeli seletus';
$strLatexContent = 'Tabeli __TABLE__ sisu';
$strLatexContinued = '(jätkub)';
$strLatexContinuedCaption = 'Jätkuva tabeli seletus';
$strLatexIncludeCaption = 'Lisa tabeli seletus';
$strLatexLabel = 'Nimetuse võti';
$strLatexStructure = 'Tabeli __TABLE__ struktuur';
$strLatvian = 'Läti';
$strLengthSet = 'Pikkus/Väärtused*';
$strLimitNumRows = 'Ridade arv lehel';
$strLineFeed = 'Realõpp: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Read lõpetatud';
$strLinkNotFound = 'Linki ei leitud';
$strLinksTo = 'Lingib ';
$strLithuanian = 'Leedu';
$strLoadExplanation = 'Vaikimisi on aktiivne parim meetod aga te võite seda muuta, kui see ei tööta.';
$strLoadMethod = 'LOAD meetod';
$strLocalhost = 'Lokaalne';
$strLocationTextfile = 'tekstifaili asukoht';
$strLogPassword = 'Parool:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Kasutajanimi:';
$strLogin = 'Sisselogimine';
$strLoginInformation = 'Logimise informatsioon';
$strLogout = 'Logi välja';
$strLongOperation = 'See tegevus võib võtta kaua aega. Jätkan?';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TÜÜBID TABELILE';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-tüüp';
$strMIME_available_mime = 'Olemasolevad MIME-tüübid';
$strMIME_available_transform = 'Available transformations';
$strMIME_description = 'Kirjeldus';
$strMIME_nodescription = 'Selle transformatsiooni jaoks ei ole kirjeldust.<br />Palun küsige autorilt, mida %s teeb.';
$strMIME_transformation = 'Browseri transformatsioon';
$strMIME_transformation_note = 'Transformatsiooni võimaluste ja tema MIME-tüübi transformatsiooni nimekirjaks vajutage %stransformatsiooni kirjeldusele%s';
$strMIME_transformation_options = 'Transformeerimise seaded';
$strMIME_transformation_options_note = 'Palun sisestage transformatsiooniks vajalikud väärtused, kasutades järgmist formaati: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Kui teil on vaja edastada kaldkriips ("\") või ülakoma ("\'") nende väärtuste seas, varjestage see tagurpidi kaldkriipsuga (näiteks \'\\\\xyz\' või \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME-tüübid kursiivis ei oma eraldi transofrmatsiooni funktsiooni';
$strMaximumSize = 'Maksimaalne suurus: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Ei leitud mbstring PHP lisa ja tundub, et te kasutate mitmebaidilist tähetabelit. Ilma mbstring lisata ei suuda phpMyAdmin poolitada teksti korrektselt ja tulemus võib olla ootustele mittevastav.';
$strMbOverloadWarning = 'Te olete lubanud mbstring.func_overload oma PHP konfiguratsioonis. See seade ei ühildu phpMyAdminiga ja võib osade andmete kadumist põhjustada!';
$strModifications = 'Muutused salvestatud';
$strModify = 'Muuda';
$strModifyIndexTopic = 'Muuda indeksit';
$strMoreStatusVars = 'Rohkem staatuseväärtusi';
$strMoveTable = 'Vii tabel üle (andmebaas<b>.</b>tabel):';
$strMoveTableOK = 'Tabel %s viidu üle andmebaasi %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Ei saa tabelit iseendasse liigutada!';
$strMultilingual = 'mitmekeelne';
$strMustSelectFile = 'Palun valige fail mida soovite lisada.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Andmeviida suurus';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Vaikimisi viida suurus baitides, mida kasutatakse CREATE TABLE käsuga MyISAM tabelite jaoks kui MAX_ROWS seade on määramata.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimaalne failisuurus ajutiste failide jaoks indeksi genereerimisel';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Kui ajutine fail mida kasutatakse kiire MyISAM indeksi loomiseks on suurem kui kasutada siin määratud võtmecache suurust, siis eelistage võtmecache meetodit.';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimaalne suurus ajutiste sorteeringufailide jaoks';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimaalne failisuurus MySQL-i ajutise faili jaoks mida kasutatakse MyISAM indeksi uuesti genereerimiseks (REPAIR TABLE, ALTER TABLE või LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automaatne taastamine';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Automaatne taastamine purunenud MyISAM tabelitele, aktiveeritakse võtmega --myisam-recover serveri käivitamisel.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Paranda lõimud';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Kui see väärtus on suurem kui 1 siis MyISAM tabeli indeksid luuakse paralleelselt (iga indeks oma lõimus) sorteerimise teel parandamise ajal.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sordi puhvri suurus';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Puhver mis hõivatakse kui sorteeritakse MyISAM indekseid REPAIR TABLE ajal või kui luuakse indekseid CREATE INDEX või ALTER TABLE käskudega.';
$strMySQLCharset = 'MySQLi tähetabel';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL ühenduse kollatsioon';
$strMySQLReloaded = 'MySQL uuesti laetud.';
$strMySQLSaid = 'MySQL ütles: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% jookseb %pma_s2%\'is - %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Näita protsesse';
$strMySQLShowStatus = 'Näita MySQL-i jooksvat informatsiooni';
$strMySQLShowVars = 'Näita MySQL süsteemseid muutujaid';

$strName = 'Nimi';
$strNeedPrimaryKey = 'Te peaksite defineerima primaarse võtme sellele tabelile.';
$strNext = 'Järgmine';
$strNo = 'Ei';
$strNoActivity = 'Ebaaktiivne %s sekundit või rohkem, palun sisenege uuesti';
$strNoDatabases = 'Pole andmebaase';
$strNoDatabasesSelected = 'Ühtegi andmebaasi ei ole valitud.';
$strNoDescription = 'pole kirjeldust';
$strNoDetailsForEngine = 'Detailne seisuinformatsioon antud varundusmootori kohta puudub.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" käsud keelatud.';
$strNoExplain = 'Jäta SQL-i seletamine vahele';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin on sõbralikum <b>frame toetava</b> browseriga.';
$strNoIndex = 'Indeksit pole defineeritud!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeksi osad pole defineeritud!';
$strNoModification = 'Ei muudetud';
$strNoOptions = 'Sellel formaadil pole seadeid';
$strNoPassword = 'Ilma paroolita';
$strNoPermission = 'Webiserver ei oma õigusi , et salvestada fail %s.';
$strNoPhp = 'ilma PHP koodita';
$strNoPrivileges = 'Ei oma ühtegi privileegi';
$strNoQuery = 'Ühtegi SQL päringut!';
$strNoRights = 'Teil pole piisavalt õigusi, et hetkel siin olla!';
$strNoRowsSelected = 'Ridu pole valitud';
$strNoSpace = 'Liiga vähe kettaruumi, et salvestada fail %s.';
$strNoTablesFound = 'Andmebaasist ei leitud tabeleid.';
$strNoThemeSupport = 'Teemade tugi puudub, palun kontrollige oma seadeid ja/või oma teemade kataloogi %s.';
$strNoUsersFound = 'Ei leitud ühtegi kasutajat.';
$strNoValidateSQL = 'Jäta SQL-i kontroll vahele';
$strNone = 'Pole';
$strNotNumber = 'See pole number!';
$strNotOK = 'Ei ole korras';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabelit ei leitud või ei eksisteeri %s';
$strNotValidNumber = ' pole korrektne reanumber!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s vaste(t) tabelis <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Kokku:</b> <i>%s</i> vaste(t)';
$strNumTables = 'Tabelid';

$strOK = 'Korras';
$strOftenQuotation = 'Kasuta jutumärke koguaeg. VALIKULISELT tähendab, et ainult char ja varchar tüüpi väljad ümbritsetakse määratud märkidega.';
$strOperations = 'Tegevused';
$strOperator = 'Operaator';
$strOptimizeTable = 'Optimiseeri tabelit';
$strOptionalControls = 'Mittekohustuslik. Kontrollib kuidas kirjutada või lugeda erimärke.';
$strOptionally = 'VALIKULISELT';
$strOr = 'või';
$strOverhead = 'Ülejääv';
$strOverwriteExisting = 'Kirjuta olemasolev(ad) fail(id) üle';

$strPHP40203 = 'Te kasutate PHP 4.2.3, milles on tõsine viga mitmebaidiste tekstidega (mbstring). Vaadake PHP vearaportit 19404. Seda PHP versiooni ei soovitata kasutada phpMyAdminiga.';
$strPHPVersion = 'PHP versioon';
$strPageNumber = 'Lehenumber:';
$strPaperSize = 'Paberi suurus';
$strPartialText = 'Lühendatud tekstid';
$strPassword = 'Parool';
$strPasswordChanged = 'Kasutaja %s parool vahetati õnnestunult.';
$strPasswordEmpty = 'Parool on tühi!';
$strPasswordHashing = 'Parooli tärkimine';
$strPasswordNotSame = 'Paroolid ei ühti!';
$strPdfDbSchema = 'Andmebaasi "%s" skeem - lehekülg %s';
$strPdfInvalidTblName = '"%s" tabel ei eksisteeri!';
$strPdfNoTables = 'Pole tabeleid';
$strPerHour = 'tunni kohta';
$strPerMinute = 'minutis';
$strPerSecond = 'sekundis';
$strPersian = 'Pärsia';
$strPhoneBook = 'telefoniraamat';
$strPhp = 'Loo PHP kood';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmini dokumentatsioon';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> konstant peab teie konfiguratsioonifailis määratud olema!';
$strPolish = 'Poola';
$strPortrait = 'Portreepilt';
$strPos1 = 'Algus';
$strPrevious = 'Eelmine';
$strPrimary = 'Primaarne';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primaarne võti kustutatud';
$strPrimaryKeyName = 'Primaarse võtme nimi peab olema... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>peab</b> olema ja <b>ainult</b> olema primaarse võtme nimi!)';
$strPrint = 'Prindi';
$strPrintView = 'Trükivaade';
$strPrintViewFull = 'Trükivaade (täispikkade tekstidega)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Sisaldab kõiki privileege peale GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Lubab muuta olemasolevate tabelite struktuure.';
$strPrivDescCreateDb = 'Lubab luua uusi andmebaase ja tabeleid.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Lubab luua uusi tabeleid.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Lubab luua ajutisi tabeleid.';
$strPrivDescDelete = 'Lubab kustutada infot.';
$strPrivDescDropDb = 'Lubab kustuada andmebaase ja tabeleid.';
$strPrivDescDropTbl = 'Lubab kustutada tabeleid..';
$strPrivDescExecute = 'Lubab käivitada salvestatud protseduure; Ei oma mingit effekti antud MySQL versioonis.';
$strPrivDescFile = 'Lubab andmete eksportimist faili ja andmete importimist failidest.';
$strPrivDescGrant = 'Lubab lisada kasutajaid ja privileege ilma privileges tabelit taaskäivitamata.';
$strPrivDescIndex = 'Lubab luua ja kustutada indekseid.';
$strPrivDescInsert = 'Lubab lisada ja muuta infot.';
$strPrivDescLockTables = 'Lubab lukustada tabeleid aktiivse päringu tarbeks.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Limiteerib ühenduste arvu tunnis kasutaja jaoks.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Limiteerib päringute arvu tunnis kasutaja jaoks.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Limiteerib käskude, mis muudavad suvalist tabelit või andmebaasi, arvu tunnis kasutaja jaoks';
$strPrivDescProcess3 = 'Lubab tappa kasutajate protsesse.';
$strPrivDescProcess4 = 'Lubab vaadata täielikult päringuid protsessitabelis.';
$strPrivDescReferences = 'Ei oma antud MySQL versioonis mingit effekti.';
$strPrivDescReload = 'Lubab taaslaadida serveri seadmeid ja puhastada serveri cachet.';
$strPrivDescReplClient = 'Lubab kasutajal küsida kus on slaved/masterid.';
$strPrivDescReplSlave = 'Vajalik slavede paljundamiseks.';
$strPrivDescSelect = 'Lubab lugeda infot.';
$strPrivDescShowDb = 'Annab ligipääsu kogu andmebaasilistingule.';
$strPrivDescShutdown = 'Lubab serverit maha lasta.';
$strPrivDescSuper = 'Lubab ühenduda, isegi kui maksimaalne ühenduste arv on saavutatud; Vajalik enamike administratiivsete operatsioonide jaoks, nagu globaalsete muutujate seadmine või teiste kasutajate ühenduste tapmine.';
$strPrivDescUpdate = 'Lubab muuta infot.';
$strPrivDescUsage = 'Mitte ühtegi privileegi.';
$strPrivileges = 'Privileegid';
$strPrivilegesReloaded = 'Privileegid taaslaeti edukalt.';
$strProcesslist = 'Protsessinimekiri';
$strPutColNames = 'Pange väljade nimed esimesse ritta';

$strQBE = 'Päring näite järgi';
$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQueryFrame = 'Päringuaken';
$strQueryOnDb = 'SQL-päring andmebaasist <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-ajalugu';
$strQueryStatistics = '<b>Päringu statistika</b>: Alates stardist, %s päringut on saadetud serverile.';
$strQueryTime = 'Päring kestis %01.4f sek';
$strQueryType = 'Päringu tüüp';
$strQueryWindowLock = 'Antud päringut mitte muuta väljaspool akent.';

$strReType = 'Sisesta uuesti';
$strReceived = 'Saadud';
$strRecords = 'Kirjeid';
$strReferentialIntegrity = 'Kontrolli pärinevust:';
$strRefresh = 'Uuenda';
$strRelationNotWorking = 'Lisavõimalused töötamiseks lingitud tabelitega on deaktiveeritud. Et lugeda miks see nii on, vajutage %ssiia%s.';
$strRelationView = 'Pärinevuse vaade';
$strRelationalSchema = 'Seoseskeem';
$strRelations = 'Suhted';
$strRelationsForTable = 'SEOSED TABELILE';
$strReloadFailed = 'MySQL taaslaadimine ebaõnnestus.';
$strReloadMySQL = 'Taaslae MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Taaslaen privileege';
$strRemoveSelectedUsers = 'Eemalda valitud kasutajad';
$strRenameDatabaseOK = 'Andmebaas %s on ümber nimetatud %s';
$strRenameTable = 'Nimeta tabel ümber';
$strRenameTableOK = 'Tabel %s on ümber nimetatud %s';
$strRepairTable = 'Paranda tabelit';
$strReplace = 'Asenda';
$strReplaceNULLBy = 'Asenda NULL ';
$strReplaceTable = 'Asenda tabeli andmed failiga';
$strReset = 'Tühista';
$strResourceLimits = 'Ressursilimiidid';
$strRevoke = 'Võta tagasi';
$strRevokeAndDelete = 'Eemalda kõik aktiivsed privileegid kasutajatelt ning kustuta nad pärast seda.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kasutajatel on ikka veel USAGE privileeg, kuni privileegid pole taaslaetud.';
$strRevokeMessage = 'Te võtsite tagasi privileegid %s-lt';
$strRomanian = 'Rumeenia';
$strRowLength = 'Rea pikkus';
$strRowSize = ' rea suurus ';
$strRows = 'Ridu';
$strRowsFrom = 'read alates';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horisontaalne (pööratud päis)';
$strRowsModeHorizontal = 'horisontaalselt';
$strRowsModeOptions = 'näita %s and korda pealkirju iga %s järel';
$strRowsModeVertical = 'vertikaalselt';
$strRowsStatistic = 'Rea statistika';
$strRunQuery = 'Lae päring';
$strRunSQLQuery = 'Päri SQL päring(uid) andmebaasist %s';
$strRunning = 'jookseb masinas %s';
$strRussian = 'Vene';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL ekspordiga ühilduvus';
$strSQLExportType = 'Ekspordi tüüp';
$strSQLOptions = 'SQL seaded';
$strSQLParserBugMessage = 'On võimalus, et te leidsite vea SQL parseris. Palun kontrollige oma päringut täpsemalt ja kontrollige, et jutumärgid/ülakomad oleks korrektselt lõpetatud. Veel on võimalik, et te loete sisse faili kus on binaarne info väljaspool varjestatud tekstiala. Samuti võiksite te proovida oma päringut MySQLi käsureal. MySQLi viga väljastatakse päringu all, kui seal tõesti on mõni viga, siis see võib aidata teil leida vea algpõhjuseid. Kui teil on peale seda ikka veel probleeme või kui mu parser keeldub töötamast ning MySQL käsurida töötab, siis palun vähendage oma päringuid üksiku päringuni, mis põhjustab probleeme ja sisestage vea raport koos viga põhjustanud päringuga LÕIGET sektsioonis allpool:';
$strSQLParserUserError = 'Tundub, et teie SQL päringus on viga. MySQLi serveri error peaks ilmuma allpool, kui seal on midagi, siis peaks see teil aitama leia vea põhjust.';
$strSQLQuery = 'SQL-päring';
$strSQLResult = 'SQL tulemus';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Vigane identifikaator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Sulgemata jutumärk/ülakoma';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Tundmatu suunav tekst';
$strSave = 'Salvesta';
$strSaveOnServer = 'Salvestage serverisse kataloogi %s';
$strScaleFactorSmall = 'Skalaarfaktor on liiga väike, et skeem mahuks ühele lehele.';
$strSearch = 'Otsi';
$strSearchFormTitle = 'Otsi andmebaasist';
$strSearchInTables = 'Otsi tabeli(te)st:';
$strSearchNeedle = 'Sõna(d) või väärtus(ed) otsinguks (lühend: "%"):';
$strSearchOption1 = 'vähemalt üks sõnadest';
$strSearchOption2 = 'kõik sõnadest';
$strSearchOption3 = 'täpne fraas';
$strSearchOption4 = 'regulaaravaldisena';
$strSearchResultsFor = 'Otsingu tulemused "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Leia:';
$strSecretRequired = 'Konfiguratsioonifail nõuab nüüd salajast võtmesõna (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Valige andmebaas';
$strSelectAll = 'Märgista kõik';
$strSelectBinaryLog = 'Valige binaarne logi vaatamiseks';
$strSelectFields = 'Vali väljad (vähemalt üks):';
$strSelectNumRows = 'päringus';
$strSelectTables = 'Vali tabelid';
$strSend = 'Salvesta failina';
$strSent = 'Saadetud';
$strServer = 'Server';
$strServerChoice = 'Serveri valik';
$strServerNotResponding = 'Server ei vasta';
$strServerStatus = 'Jooksev informatsioon';
$strServerStatusUptime = 'See MySQL server on käinud %s. Käivitusaeg %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Protsessid';
$strServerTabVariables = 'Muutujad';
$strServerTrafficNotes = '<b>Serveri liiklus</b>: Need tabelid näitavad võrguliikluse statistikat selle MySQL serveri jaoks alates tema käivitamisest.';
$strServerVars = 'Serveri muutujad ja seaded.';
$strServerVersion = 'Serveri versioon';
$strSessionValue = 'Sessiooni väärtus';
$strSetEnumVal = 'Kui välja tüüp on "enum" või "set", palun sisestage väärtused kasutades järgmist paigutust: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Kui te peate lisama kaldkriipsu ("\") või ülakoma ("\'") sinna paigutusse, varjestage see tagurpidi kaldkriipsuga (näiteks \'\\\\xyz\' või \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Näita';
$strShowAll = 'Näita kõiki';
$strShowColor = 'Näita värvi';
$strShowDatadictAs = 'Andmesõnastiku formaat';
$strShowFullQueries = 'Näita täispikkasid päringuid';
$strShowGrid = 'Näita võrgustiku';
$strShowPHPInfo = 'Näita PHP informatsiooni';
$strShowTableDimension = 'Näita tabelite dimensiooni';
$strShowTables = 'Näita tabeleid';
$strShowThisQuery = ' Näita päringut siin uuesti ';
$strShowingRecords = 'Näita ridu';
$strSimplifiedChinese = 'Lihtsustatud Hiina';
$strSingly = '(üksikult)';
$strSize = 'Suurus';
$strSlovak = 'Slovaki';
$strSlovenian = 'Sloveenia';
$strSort = 'Sorteeri';
$strSortByKey = 'Sorteeri võtme järgi';
$strSpaceUsage = 'Ruumivõtt';
$strSpanish = 'Hispaania';
$strSplitWordsWithSpace = 'Sõnad on eraldatud tühikuga (" ").';
$strStatCheckTime = 'Viimane vaatamine';
$strStatCreateTime = 'Loodud';
$strStatUpdateTime = 'Viimane muudatus';
$strStatement = 'Parameerid';
$strStatus = 'Staatus';
$strStorageEngine = 'Varundusmootor';
$strStorageEngines = 'Varundusmootorid';
$strStrucCSV = 'CSV andmed';
$strStrucData = 'Struktuur ja andmed';
$strStrucDrop = 'Lisa DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV MS Exceli jaoks';
$strStrucNativeExcel = 'Loomulikud MS Exceli andmed';
$strStrucOnly = 'Ainult struktuur';
$strStructPropose = 'Soovita tabeli struktuuri';
$strStructure = 'Struktuur';
$strSubmit = 'Vali';
$strSuccess = 'Teie SQL päring täideti edukalt';
$strSum = 'Summa';
$strSwedish = 'Rootsi';
$strSwitchToDatabase = 'Mine kopeeritud andmebaasile';
$strSwitchToTable = 'Mine üle kopeeritud tabelile';

$strTable = 'Tabel';
$strTableComments = 'Tabeli kommentaarid';
$strTableEmpty = 'Tabeli nimi on tühi!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s kustutatud';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s tühjendatud';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s ühtlustatud';
$strTableMaintenance = 'Tabeli hooldus';
$strTableOfContents = 'Sisukord';
$strTableOptions = 'Tabeli seaded';
$strTableStructure = 'Struktuur tabelile';
$strTableType = 'Tabeli tüüp';
$strTables = '%s tabel(it)';
$strTakeIt = 'võta see';
$strTblPrivileges = 'Tabel-spetsiifilised privileegid';
$strTextAreaLength = ' Oma suuruse tõttu<br /> võib see väli olla mittemuudetav ';
$strThai = 'Tai';
$strTheContent = 'Teie faili sisu on lisatud.';
$strTheContents = 'Faili sisu asendab valitud tabeli sisu ridades kus on identsed primaarsed või unikaalsed võtmed.';
$strTheTerminator = 'Väljade eraldaja.';
$strTheme = 'Teema / Stiil';
$strThisHost = 'Antud host';
$strThisNotDirectory = 'See ei olnud kataloog';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Protsess %s katkestati edukalt.';
$strTime = 'Aeg';
$strToggleScratchboard = 'vaheta märkmetahvlit';
$strTotal = 'kokku';
$strTotalUC = 'Kokku';
$strTraditionalChinese = 'Traditsionaalne Hiina';
$strTraditionalSpanish = 'Traditsionaalne Hispaania';
$strTraffic = 'Liiklus';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Näita linki millega laadida alla välja binaarne info. Esimene seade on binaarse faili nimi. Teine seade on võimalik väljanimi tabelis mis sisaldab failinime. Kui te määrate teise seade siis peab esimene seade olema tühi tekst';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Kuvab lingitud väikepildi; seaded: laius,kõrgus pikslites (hoiab alles originaalpildi laiuse-kõrguse suhte)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Kuvab lingi sellele pildile (otsene binaarne allalaadimine, jne.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Vaata image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Võtab TIME, TIMESTAMP või DATETIME tüüpi välja ja teisendab selle Teie lokaalse ajaseade järgi. Esimene seade on lisa (tundides) , mis lisatakse ajale (vaikimisi: 0). Teine seade on teistsugune ajamäärang vastavalt PHP strftime() funktsioonile.';
$strTransformation_text_plain__external = 'AINULT LINUXILE: Käivitab välise aplikatsiooni ja annab talle standard sisendisse ette välja sisu. Tagastab aplikatsiooni standard väljundi. Vaikimisi on selleks Tidy, et kuvada ilusti formaaditud HTML koodi. Turvariskide maandamiseks peate te käsitsi muutma faili libraries/transformations/text_plain__external.inc.php ja lisama sinna programmid mida te lasete käivitada. Esimene seade on siis kasutatava programmi number, teine seade on programmi parameetrid. Kui kolmas seade on 1 siis töödeldakse väljund funktsiooniga htmlspecialchars() (vaikimisi 1). Kui neljas seade on 1 pannakse NOWRAP sisu lahtrile nii, et kogu väljund kuvatakse ilma formaati muutmata(vaikimisi 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Hoiab alles originaalset välja formaati. Ei varjestata.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Kuvab pildi ja lingi, väli sisaldab failinime; esimene seade on eelnev tekst nagu "http://domain.com/", teine seade on laius pikslites, kolmas on kõrgus.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Kuvab lingi, väli sisaldab failinime; esimene seade on eelnev tekst näiteks "http://domain.com/", teine seade on nimi lingile.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Näitab ainult osa tekstist. Esimene seade on määrang kust positsioonilt teie teksti kuva hakkab.(vaikimisi 0). Teine seade on kuipalju teksti tagastatakse, kui see tühjaks jätta, tagastatakse kogu allesjäänud tekst. Kolmas seade defineerib mis tekst lisatakse väljundi lõppu kui saadud tekst tagastatakse. (vaikimisi: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Lühenda näidatavad päringud';
$strTurkish = 'Türgi';
$strType = 'Tüüp';

$strUkrainian = 'Ukraina';
$strUncheckAll = 'Puhasta kõik';
$strUnicode = 'Unikaalne';
$strUnique = 'Unikaalne';
$strUnknown = 'tundmatu';
$strUnselectAll = 'Puhasta kõik';
$strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table';
$strUpdatePrivMessage = 'Te uuendasite privileege %s-l.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profiil uuendatud.';
$strUpdateQuery = 'Uuenda päringut';
$strUpgrade = 'Te peaksite uuendama %s -i versioonini %s või uuemaks.';
$strUsage = 'Kasutus';
$strUseBackquotes = 'Kasutage tagurpidi kaldkriipse tabelites või tabelinimedes';
$strUseHostTable = 'Kasuta host tabelit';
$strUseTabKey = 'Kasutage TAB klahvi, et liikuda ühelt väärtuselt teisele või CTRL+nool, et liikuda noole suunas';
$strUseTables = 'Kasuta tabeleid';
$strUseTextField = 'Kasutage tekstivälja';
$strUseThisValue = 'Kasuta seda väärtust';
$strUser = 'Kasutaja';
$strUserAlreadyExists = 'Kasutaja %s on juba olemas!';
$strUserEmpty = 'Kasutajanimi on tühi!';
$strUserName = 'Kasutajanimi';
$strUserNotFound = 'Valitud kasutajat ei leitud privileegide tabelist.';
$strUserOverview = 'Kasutaja ülevaade';
$strUsersDeleted = 'Valitud kasutajad on õnnestunult kustutatud.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Kasutajad kellel on ligipääs &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Kontrolli SQL-i';
$strValidatorError = 'SQL-i valideerijat ei suudetud avada. Palun kontrollige, et te olete installinud vastavad php moodulid nagu on kirjeldatud %sdokumentatsioonis%s.';
$strValue = 'Väärtus';
$strVar = 'Muutuja';
$strVersionInformation = 'Versiooni info';
$strView = 'Vaade';
$strViewDump = 'Vaata tabeli väljundit (skeemi)';
$strViewDumpDB = 'Vaata andmebaasi väljundit (skeemi)';
$strViewDumpDatabases = 'Näita andmebaaside sisu (skeemi)';
$strViewHasBeenDropped = 'Vaade %s on kustutatud';

$strWebServerUploadDirectory = 'webiserveri üleslaadimiskataloogi';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Kataloog mille Te üleslaadimiseks sättisite ei ole ligipääsetav';
$strWelcome = 'Tere tulemast %s';
$strWestEuropean = 'Lääne-Euroopa';
$strWildcard = 'metamärk';
$strWindowNotFound = 'Vajaliku sirvija akent ei suudetud uuendada. Võibolla Te olete peaakna sulgenud või Teie sirvija ei luba akendevahelist suhtlist tänu turvaseadetele.';
$strWithChecked = 'Valitud:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Kommentaaride kirjutamine ei ole võimalik.';
$strWritingRelationNotPossible = 'Sõltuvuse kirjutamine ei ole võimalik';
$strWrongUser = 'Vale kasutajanimi/parool. Ligipääs keelatud.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Jah';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Märkus: Märkides antud seaded 0 (null) , eemaldate limiidi.';
$strZip = '"zipitud"';

// To translate:

$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate

$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate

$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate

$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate

$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

?>
Return current item: gframe