Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/albanian-iso-8859-1.inc.php
<?php
/* $Id: albanian-iso-8859-1.inc.php,v 2.69 2005/03/30 19:18:55 lem9 Exp $ */

/**
 * Translated by: Laurent Dhima <laurenti at users.sourceforge.net>
*/

$charset = 'iso-8859-1';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Djl', 'Hën', 'Mar', 'Mër', 'Enj', 'Pre', 'Sht'); //albanian days
$month = array('Jan', 'Shk', 'Mar', 'Pri', 'Maj', 'Qer', 'Kor', 'Gsh', 'Sht', 'Tet', 'Nën', 'Dhj'); //albanian months
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B, %Y at %I:%M %p'; //albanian time
$timespanfmt = '%s ditë, %s orë, %s minuta dhe %s sekonda';

 
$strAPrimaryKey = 'Një kyç primar u shtua tek %s';
$strAbortedClients = 'Dështoi';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Ju lutem, shkruani pozicionin absolut në webserver për tek directory e docSQL';
$strAccessDenied = 'Hyrja nuk u pranua';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin u përpoq të lidhet me server-in MySQL, dhe server-i refuzoi lidhjen. Kontrollo emrin e host, përdoruesin dhe fjalëkalimin tek file config.inc.php dhe sigurohu që korrispondojnë me informacionet që ju ka dhënë administratori i serverit MySQL.';
$strAction = 'Veprimi';
$strAddAutoIncrement = 'Shto vlerë AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Shto kushte'; 
$strAddDeleteColumn = 'Shto/Fshi fushën';
$strAddDeleteRow = 'Shto/Fshi kriterin';
$strAddDropDatabase = 'Shto DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Shto një koment të personalizuar në header (\\n ndërpret rreshtin)';
$strAddIfNotExists = 'Shto IF NOT EXISTS'; 
$strAddIntoComments = 'Shto tek komentet';
$strAddNewField = 'Shto një fushë të re';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Shto të drejta tek databaza në vazhdim';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Shto të drejta tek tabela në vazhdim';
$strAddSearchConditions = 'Shto kushte kërkimi (trupi i specifikimit "where"):';
$strAddToIndex = 'Shto tek treguesi i &nbsp;%s&nbsp;kolonës(ave)';
$strAddUser = 'Shto një përdorues të ri';
$strAddUserMessage = 'Ke shtuar një përdorues të ri.';
$strAddedColumnComment = 'Komenti u shtua në kollonë';
$strAddedColumnRelation = 'Relacioni u shtua për kollonën';
$strAdministration = 'Administrimi';
$strAffectedRows = 'Rreshtat e ndikuar:';
$strAfter = 'Mbas %s';
$strAfterInsertBack = 'Mbrapa';
$strAfterInsertNewInsert = 'Shto një regjistrim të ri';
$strAfterInsertSame = 'Kthehu mbrapa tek kjo faqe'; 
$strAll = 'Të gjithë';
$strAllTableSameWidth = 'vizualizon të gjitha tabelat me të njëjtën gjërësi?';
$strAlterOrderBy = 'Transformo tabelën e renditur sipas';
$strAnIndex = 'Një tregues u shtua tek %s';
$strAnalyzeTable = 'Analizo tabelën';
$strAnd = 'Dhe';
$strAny = 'Çfarëdo';
$strAnyHost = 'Çfarëdo host';
$strAnyUser = 'Çfarëdo përdorues';
$strArabic = 'Arabisht';
$strArmenian = 'Armene';
$strAscending = 'Ngjitje';
$strAtBeginningOfTable = 'Në fillim të tabelës';
$strAtEndOfTable = 'Në fund të tabelës';
$strAttr = 'Pronësi';
$strAutodetect = 'Zbulim automatik';
$strAutomaticLayout = 'Faqosje automatike';

$strBack = 'Mbrapa';
$strBaltic = 'Baltike';
$strBeginCut = 'FILLIMI I CUT';
$strBeginRaw = 'FILLIMI I RAW';
$strBinary = 'Binar';
$strBinaryDoNotEdit = 'Të dhëna të tipit binar - mos ndrysho';
$strBookmarkAllUsers = 'Lejo që çdo përdorues të ketë hyrje në këtë libërshënues';
$strBookmarkDeleted = 'Libërshënuesi u fshi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiketë';
$strBookmarkOptions = 'Opcionet e libërshënuesit';
$strBookmarkQuery = 'Query SQL shtuar të preferuarve';
$strBookmarkThis = 'Shtoja të preferuarve këtë query SQL';
$strBookmarkView = 'Shfaq vetëm';
$strBrowse = 'Shfaq';
$strBrowseForeignValues = 'Shfleto opcionet e huaja';
$strBulgarian = 'Bullgarisht';
$strBzError = 'phpMyAdmin nuk është në gjendje të kompresojë dump-in për arsye të prapashtesës Bz2 të gabuar në këtë version të php. Ju rekomandojmë patjetër vendosjen e <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> tek file juaj i konfigurimit të phpMyAdmin në <code>FALSE</code>. Nëqoftëse dëshironi të përdorni patjetër specifikat e kompresimit Bz2, duhet të rifreskoni php në versionin e fundit. Hidhini një sy php bug report %s për informacione të hollësishme.';
$strBzip = '"kompresuar me bzip2"';

$strCSVOptions = 'Opcione CSV';
$strCalendar = 'Kalendari'; 
$strCannotLogin = 'E pamundur kryerja e login tek server-i MySQL';
$strCantLoad = 'I pamundur ngarkimi i prapashtesës %s,<br />kontrollo konfigurimin e PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'I pamundur ngarkimi i prapashtesës iconv apo recode të nevoitshëm për konvertimin e karaktereve, konfiguroni php për të lejuar përdorimin e këtyre prapashtesave ose disaktivoni konvertimin e set të karaktereve në phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'I pamundur riemërtimi i treguesit në PRIMAR!';
$strCantUseRecodeIconv = 'I pamundur përdorimi i funksioneve iconv apo libiconv apo recode_string për shkak se ekstensioni duhet të ngarkohet. Kontrolloni konfigurimin e php.';
$strCardinality = '';
$strCarriage = 'Kryerradha: \\r';
$strCaseInsensitive = 'case-insensitive';
$strCaseSensitive = 'case-sensitive';
$strCentralEuropean = 'Europa qendrore';
$strChange = 'Ndrysho';
$strChangeCopyMode = 'Krijo një përdorues të ri me të njëjta të drejta dhe ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... mbaj të vjetrin.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... elemino të vjetrin nga tabela e përdoruesve e pastaj rilexo të drejtat.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... elemino të vjetrin nga tabela e përdoruesve.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... hiq të gjitha të drejtat nga i vjetri e pastaj eleminoje.';
$strChangeCopyUser = 'Ndrysho Informacionet e Login / Kopjo përdoruesin';
$strChangeDisplay = 'Zgjidh fushën që dëshiron të shohësh';
$strChangePassword = 'Ndrysho fjalëkalimin';
$strCharset = 'Familje gërmash';
$strCharsetOfFile = 'Familja gërmave të file:';
$strCharsets = 'Familje gërmash';
$strCharsetsAndCollations = 'Familje gërmash dhe Collations';
$strCheckAll = 'Zgjidhi të gjithë';
$strCheckOverhead = 'Zgjidh të mbingarkuarit';
$strCheckPrivs = 'Kontrollo të drejtat';
$strCheckPrivsLong = 'Kontrollo të drejtat për databazën &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Kontrollo tabelën';
$strChoosePage = 'Ju lutem zgjidhni faqen që dëshironi të modifikoni';
$strColComFeat = 'Vizualizimi i komenteve të kollonave';
$strCollation = 'Collation';
$strColumnNames = 'Emrat e kollonave';
$strColumnPrivileges = 'Të drejtat relative të kollonave';
$strCommand = 'Komanda';
$strComments = 'Komente';
$strCommentsForTable = 'KOMENTET PËR TABELËN'; 
$strCompleteInserts = 'Të shtuarat komplet';
$strCompression = 'Kompresim';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nuk arrin të lexojë file e konfigurimit!<br />Kjo mund të ndodhë kur php gjen një parse error në të apo kur php nuk arrin ta gjejë këtë file.<br />Ju lutem ngarkoheni direkt file e konfigurimit duke përdorur link-un e mëposhtëm dhe lexoni mesazhin(et) e gabimeve php që merrni. Në shumicën e rasteve mund t\'ju mungojë një apostrofë apo një presje.<br />Nëse faqja që do t\'ju hapet është bosh (e bardhë), atëhere gjithçka është në rregull.';
$strConfigureTableCoord = 'Ju lutem, konfiguroni koordinatat për tabelën %s';
$strConnectionError = 'E pamundur lidhja: rregullime të pavlefshme.'; 
$strConnections = 'Lidhje';
$strConstraintsForDumped = 'Kushtet për tabelat e nxjerra'; 
$strConstraintsForTable = 'Kushtet për tabelën'; 
$strCookiesRequired = 'Nga kjo pikë e tutje, cookies duhet të jenë të aktivuara.';
$strCopyTable = 'Kopjo tabelën tek (databaza<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s u kopjua tek %s.';
$strCopyTableSameNames = 'I pamundur kopjimi i tabelës tek vetvetja!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nuk është në gjendje të përfundojë thread %s. Ka mundësi të ketë përfunduar më parë.';
$strCreate = 'Krijo';
$strCreateIndex = 'Krijo një tregues tek &nbsp;%s&nbsp;columns';
$strCreateIndexTopic = 'Krijo një tregues të ri';
$strCreateNewDatabase = 'Krijo një databazë të re';
$strCreateNewTable = 'Krijo një tabelë të re tek databaza %s';
$strCreatePage = 'Krijo një faqe të re';
$strCreatePdfFeat = 'Krijimi i PDF-ve';
$strCreationDates = 'Datat e Krijimit/Përditësimit/Kontrollit';
$strCriteria = 'Kriteri';
$strCroatian = 'Kroate';
$strCyrillic = 'Cyrillic';
$strCzech = 'Çekisht';
$strCzechSlovak = 'Çeko-Sllovak'; 

$strDBComment = 'Komenti për Databazën: ';
$strDBGContext = 'Konteksti';
$strDBGContextID = 'ID e kontekstit';
$strDBGHits = 'Hits';
$strDBGLine = 'Rreshti';
$strDBGMaxTimeMs = 'Koha maksimum, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Koha minimum, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Koha/Hit, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Koha gjithsej, ms';
$strDBRename = 'Ndysho emrin e databazës në'; 
$strDanish = 'Danisht';
$strData = 'Të dhëna';
$strDataDict = 'Data Dictionary';
$strDataOnly = 'Vetëm të dhëna';
$strDatabase = 'Databazat';
$strDatabaseEmpty = 'Emri i databazës mungon!'; 
$strDatabaseExportOptions = 'Opcione të eksportimit të databazës';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databaza %s u eleminua.';
$strDatabaseNoTable = 'Kjo databazë nuk përmban tabela!';
$strDatabases = 'Databazat';
$strDatabasesDropped = '%s databaza u eleminuan korrektësisht.';
$strDatabasesStats = 'Statistikat e databazave';
$strDatabasesStatsDisable = 'Disaktivo Statistikat';
$strDatabasesStatsEnable = 'Aktivo Statistikat';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Shënim: Aktivimi këtu i statistikave të Databazës mund të shkaktojë rritjen e trafikut midis server-it web dhe MySQL.';
$strDbPrivileges = 'Të drejta specifike të databazës';
$strDbSpecific = 'specifik i databazës';
$strDefault = 'Prezgjedhur';
$strDefaultValueHelp = 'Për vlerat e prezgjedhura, ju lutem shtoni një vlerë të vetme, pa backslash escaping apo thonjëza, duke përdorur këtë format: a';
$strDefragment = 'Defragmento tabelën'; 
$strDelOld = 'Faqja aktuale përmban riferime ndaj tabelash që nuk ekzistojnë më. Dëshironi t\'i eleminoni këto riferimente?';
$strDelayedInserts = 'Përdor shtimet me vonesë'; 
$strDelete = 'Fshi';
$strDeleteAndFlush = 'Fshi përdoruesit dhe pastaj rifresko të drejtat.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Kjo është rruga më e pastër, por ngarkimi i të drejtave mund të zgjasë disa çaste më shumë.';
$strDeleted = 'rreshti u fshi';
$strDeletedRows = 'rreshtat e fshirë:';
$strDeleting = 'Në fshirje e sipër të %s';
$strDescending = 'Zbritës';
$strDescription = 'Përshkrimi';
$strDictionary = 'fjalor';
$strDisableForeignChecks = 'Ç\'aktivo kontrollin e kyçeve të jashtëm'; 
$strDisabled = 'Jo aktiv';
$strDisplayFeat = 'Shfaq karakteristikat';
$strDisplayOrder = 'Mënyra e shfaqjes:';
$strDisplayPDF = 'Shfaq skemën e PDF';
$strDoAQuery = 'Zbato "query nga shembull" (karakteri jolly: "%")';
$strDoYouReally = 'Konfermo: ';
$strDocu = 'Dokumentet';
$strDrop = 'Elemino';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Jeni duke SHKATËRRUAR një databazë komplete!'; 
$strDropSelectedDatabases = 'Elemino Databazat e zgjedhura';
$strDropUsersDb = 'Elemino databazat që kanë emër të njëjtë me përdoruesit.';
$strDumpSaved = 'Dump u ruajt tek file %s.';
$strDumpXRows = 'Dump i %s rreshta duke filluar nga rreshti %s.';
$strDumpingData = 'Dump i të dhënave për tabelën';
$strDynamic = 'dinamik';

$strEdit = 'Ndrysho';
$strEditPDFPages = 'Ndrysho faqen PDF';
$strEditPrivileges = 'Ndrysho të drejtat';
$strEffective = 'Efektiv';
$strEmpty = 'Zbraz';
$strEmptyResultSet = 'MySQL ka kthyer një të përbashkët boshe (p.sh. zero rreshta).';
$strEnabled = 'Aktiv';
$strEncloseInTransaction = 'Përfshi eksportin në një transacion'; 
$strEnd = 'Fund';
$strEndCut = 'FUNDI I CUT';
$strEndRaw = 'FUNDI I RAW';
$strEnglish = 'Anglisht';
$strEnglishPrivileges = 'Shënim: emrat e të drejtave të MySQL janë në Anglisht';
$strError = 'Gabim';
$strEstonian = 'Estoneze';
$strExcelEdition = 'Edicion i Excel';
$strExcelOptions = 'Opcione të Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Zbaton query nga libërshënuesi';
$strExplain = 'Shpjego SQL';
$strExport = 'Eksporto';
$strExtendedInserts = 'Të shtuara të zgjeruara';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Përpjekje të dështuara';
$strField = 'Fusha';
$strFieldHasBeenDropped = 'Fusha %s u eleminua';
$strFields = 'Fusha';
$strFieldsEmpty = ' Numratori i fushave është bosh! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Fushë e përbërë nga';
$strFieldsEscapedBy = 'Fushë e kufizuar nga';
$strFieldsTerminatedBy = 'Fushë që mbaron me';
$strFileAlreadyExists = 'File %s ekziston në server: të lutem, ndrysho emrin e file ose zgjidh opcionin "Mbishkruaj".';
$strFileCouldNotBeRead = 'File nuk mund të lexohet';
$strFileNameTemplate = 'Emri i file template';
$strFileNameTemplateHelp = 'Përdor __DB__ për emrin e databazës, __TABLE__ si emër për tabelën dhe %sany strftime%s opcione për specifikat e kohës, prapashtesa do të shtohet automatikisht. Çdo tekst tjetër do të konservohet.';
$strFileNameTemplateRemember = 'kujto template';
$strFixed = 'fiks';
$strFlushPrivilegesNote = 'Shënim: phpMyAdmin lexon të drejtat e përdoruesve direkt nga tabela e privilegjeve të MySQL. Përmbajtja e kësaj tabele mund të ndryshojë prej të drejtave të përdorura nga serveri nëse janë kryer ndryshime manuale. Në këtë rast, duhet të %srifreskoni të drejtat%s para se të vazhdoni.';
$strFlushTable = 'Rifillo ("FLUSH") tabelën';
$strFormEmpty = 'Mungon një vlerë në formular!';
$strFormat = 'Formati';
$strFullText = 'Teksti i plotë';
$strFunction = 'Funksioni';

$strGenBy = 'Gjeneruar nga';
$strGenTime = 'Gjeneruar më';
$strGeneralRelationFeat = 'Karakteristikat e përgjithshme të relacionit';
$strGeorgian = 'Gjeorgjisht'; 
$strGerman = 'Gjermanisht';
$strGlobal = 'globale';
$strGlobalPrivileges = 'Të drejtat e përgjithshme';
$strGlobalValue = 'Vlerë Globale';
$strGo = 'Zbato';
$strGrantOption = 'Grant';
$strGreek = 'Greqisht';
$strGzip = '"kompresuar me gzip"';

$strHasBeenAltered = 'u ndryshua.';
$strHasBeenCreated = 'u krijua.';
$strHaveToShow = 'Zgjidh të paktën një kolonë për të parë';
$strHebrew = 'Hebraike';
$strHexForBinary = 'Përdor hexadecimale për fushat binare'; 
$strHome = 'Shtëpia';
$strHomepageOfficial = 'Faqja zyrtare e phpMyAdmin';
$strHost = 'Host';
$strHostEmpty = 'Emri i host është bosh!';
$strHungarian = 'Hungarisht';

$strIcelandic = 'Islandeze'; 
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Teksti komplet';
$strIfYouWish = 'Për të ngarkuar të dhënat vetëm për disa kollona të tabelës, specifiko listën e fushave (të ndara me presje).';
$strIgnore = 'Shpërfill';
$strIgnoreInserts = 'Përdor shpërfill shtimet'; 
$strIgnoringFile = 'File %s u shpërfill';
$strImportDocSQL = 'Importo files docSQL';
$strImportFiles = 'Importo files';
$strImportFinished = 'Importimi përfundoi';
$strInUse = 'në përdorim';
$strIndex = 'Treguesi';
$strIndexHasBeenDropped = 'Treguesi %s u eleminua';
$strIndexName = 'Emri i treguesit&nbsp;:';
$strIndexType = 'Lloji i treguesit&nbsp;:';
$strIndexes = 'Tregues';
$strInnodbStat = 'Gjëndja InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'File i konfigurimit në përdorim përmban zgjedhje (root pa asnjë password) që korrispondojnë me të drejtat e account MySQL të paracaktuar. Një server MySQL funksionues me këto zgjedhje është i pambrojtur ndaj sulmeve, dhe ju duhet patjetër të korrigjoni këtë vrimë në siguri.';
$strInsert = 'Shto';
$strInsertAsNewRow = 'Shto një rresht të ri';
$strInsertNewRow = 'Shto një rresht të ri';
$strInsertTextfiles = 'Shto një file teksti në tabelë';
$strInsertedRowId = 'U shtua id e rreshtit:';
$strInsertedRows = 'Rreshtat e shtuar:';
$strInstructions = 'Instruksione';
$strInternalNotNecessary = '* Nuk ka nevojë për një relacion të brendshëm kur ky relacion ekziston në InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Relacione të brendshme';

$strJapanese = 'Japonisht';
$strJumpToDB = 'Kalo tek databaza &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Vetëm fshi përdoruesit nga tabelat e të drejtave.';
$strJustDeleteDescr = 'Përdoruesit e &quot;fshirë&quot; do të kenë akoma mundësi të futen në server si zakonisht derisa të drejtat të ringarkohen përsëri.';

$strKeepPass = 'Mos ndrysho fjalëkalim';
$strKeyname = 'Emri i kyçit';
$strKill = 'Hiq';
$strKorean = 'Koreane';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcione LaTeX';
$strLandscape = 'Horizontale';
$strLatexCaption = 'Titulli i Tabelës caption'; 
$strLatexContent = 'Përmbajtja e tabelës __TABLE__';
$strLatexContinued = '(vazhdon)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nëntitulli i tabelës vazhduese';
$strLatexIncludeCaption = 'Përfshi nëntitullin e tabelës';
$strLatexLabel = 'Kyçi i etiketës';
$strLatexStructure = 'Struktura e tabelës __TABLE__';
$strLatvian = 'Letone'; 
$strLengthSet = 'Gjatësia/Set*';
$strLimitNumRows = 'regjistrime për faqe';
$strLineFeed = 'Fundi i rreshtit: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Rreshta që mbarojnë me';
$strLinkNotFound = 'Lidhja nuk u gjet';
$strLinksTo = 'Lidhje me';
$strLithuanian = 'Lituane';
$strLoadExplanation = 'Metoda më e mirë është zgjedhur si e prezgjedhur, por ju jepet mundësia t\'a ndryshoni nëqoftëse dështon.';
$strLoadMethod = 'Metoda e NGARKIMIT';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Pozicioni i file';
$strLogPassword = 'Fjalëkalimi:';
$strLogServer = 'Serveri';
$strLogUsername = 'Emri i përdoruesit:';
$strLogin = 'Hyrja';
$strLoginInformation = 'Informacione mbi Identifikimin';
$strLogout = 'Përfundo seancën';

$strMIMETypesForTable = 'LLOJET E MIME PËR TABELËN'; 
$strMIME_MIMEtype = 'Lloji MIME';
$strMIME_available_mime = 'Lloje MIME në dispozicion';
$strMIME_available_transform = 'Transformacionet në dispozicion';
$strMIME_description = 'Përshkrimi';
$strMIME_nodescription = 'Asnjë përshkrim në dispozicion për këtë transformim.<br />Ju lutem pyet autorin, çfarë %s bën.';
$strMIME_transformation = 'Transformimi i Shfletuesit';
$strMIME_transformation_note = 'Për listën e opcioneve të transformimeve në dispozicion dhe transformimet relativë të llojeve-MIME, kliko tek %spërshkrimet e transformimeve%s';
$strMIME_transformation_options = 'Opcione të transformimeve';
$strMIME_transformation_options_note = 'Ju lutem shkruani vlerat për opcionet e transformimit duke përdorur këtë format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Nëse keni nevojë të shtoni një backslash ("\") apo një apostrofë ("\'") midis këtyre vlerave, duhet ti backslash-oni (për shembull \'\\\\xyz\' ose \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Llojet-MIME të printuar në italics kanë një funksion transformacioni të veçantë';
$strMaximumSize = 'Madhësia maksimum: %s%s'; 
$strModifications = 'Ndryshimet u ruajtën';
$strModify = 'Ndrysho';
$strModifyIndexTopic = 'Ndrysho një tregues';
$strMoreStatusVars = 'Më shumë të ndryshueshme të gjendjes';
$strMoveTable = 'Sposto tabelën në (databaza<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s u lëviz tek %s.';
$strMoveTableSameNames = 'E pamundur lëvizja e tabelës tek vetvetja!';
$strMultilingual = 'shumëgjuhësh';
$strMustSelectFile = 'Duhet të zgjidhni file që dëshironi të shtoni.';
$strMySQLCharset = 'Set simbolesh MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Vendosja e lidhjes MySQL'; 
$strMySQLReloaded = 'MySQL u rifillua.';
$strMySQLSaid = 'Mesazh nga MySQL: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% në ekzekutim tek %pma_s2% si %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Shfaq proceset në ekzekutim';
$strMySQLShowStatus = 'Shfaq informacionet e nisjes së MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Shfaq të ndryshueshmet e sistemit të MySQL';

$strName = 'Emri';
$strNeedPrimaryKey = 'Duhet të përcaktoni një kyç primar për këtë tabelë.'; 
$strNext = 'Në vazhdim';
$strNo = ' Jo ';
$strNoDatabases = 'Asnjë databazë';
$strNoDatabasesSelected = 'Nuk është zgjedhur asnjë databazë.';
$strNoDescription = 'asnjë përshkrim';
$strNoDropDatabases = 'Komandat "DROP DATABASE" nuk janë aktive.';
$strNoExplain = 'Mos shpjego SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funksionon më mirë me shfletues që suportojnë frames';
$strNoIndex = 'Asnjë tregues i përcaktuar!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Asnjë pjesë e treguesit është përcaktuar!';
$strNoModification = 'Asnjë ndryshim';
$strNoOptions = 'Ky format nuk ka opcione';
$strNoPassword = 'Asnjë fjalëkalim';
$strNoPermission = 'Serveri web nuk ka të drejtat e duhura për të ruajtur file %s.';
$strNoPhp = 'pa kod PHP';
$strNoPrivileges = 'Asnjë e drejtë';
$strNoQuery = 'Asnjë query SQL!';
$strNoRights = 'Nuk ke të drejta të mjaftueshme për të kryer këtë operacion!';
$strNoRowsSelected = 'Nuk ka rreshta të zgjedhur'; 
$strNoSpace = 'Hapësirë e pamjaftueshme për të ruajtur file %s.';
$strNoTablesFound = 'Nuk gjenden tabela në databazë.';
$strNoUsersFound = 'Nuk u gjet asnjë përdorues.';
$strNoValidateSQL = 'Mos vleftëso SQL';
$strNone = 'Asnjë lloj';
$strNotNumber = 'Ky nuk është një numër!';
$strNotOK = 'jo OK';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabela nuk u gjet ose nuk është përcaktuar tek %s';
$strNotValidNumber = ' nuk është një rresht i vlefshëm!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s korrispondon(jnë) tek tabela <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Gjithsej:</b> <i>%s</i> korrispondues(ë)';
$strNumTables = 'Tabela';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Zakonisht nga dopjo thonjza. ME DËSHIRË tregon që vetëm fushat <i>char</i> dhe <i>varchar</i> duhet të delimitohen nga karakteri i treguar.';
$strOperations = 'Operacione';
$strOperator = 'Operator'; 
$strOptimizeTable = 'Optimizo tabelën';
$strOptionalControls = 'Me dëshirë. Ky simbol kontrollon si të shkruash apo lexosh simbolet specialë.';
$strOptionally = 'ME DËSHIRË';
$strOr = 'Ose';
$strOverhead = 'Mbi limit';
$strOverwriteExisting = 'Mbishkruaj file(s) ekzistues';

$strPHP40203 = 'Është në përdorim PHP 4.2.3, që përmban një difekt serioz me stringat multi-byte strings (mbstring). Shiko raportin 19404 të bug PHP. Ky version i PHP nuk rekomandohet për t\'u përdorur me phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'Versioni i PHP';
$strPageNumber = 'Numri i faqes:';
$strPaperSize = 'Përmasat e letrës';
$strPartialText = 'Tekst i pjesëshëm';
$strPassword = 'Fjalëkalimi';
$strPasswordChanged = 'Fjalëkalimi për përdoruesin %s u ndryshua me sukses.';
$strPasswordEmpty = 'Fjalëkalimi është bosh!';
$strPasswordNotSame = 'Fjalëkalimi nuk korrispondon!';
$strPdfDbSchema = 'Skema e databazës "%s" - Faqja %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nuk ekziston!';
$strPdfNoTables = 'Asnjë tabelë';
$strPerHour = 'në orë';
$strPerMinute = 'në minutë';
$strPerSecond = 'në sekondë';
$strPhoneBook = 'numratori';
$strPhp = 'Krijo kodin PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumente të phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'Direktiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DUHET të përcaktohet tek file i konfigurimit!';
$strPolish = 'Polonisht'; 
$strPortrait = 'Vertikal';
$strPos1 = 'Fillim';
$strPrevious = 'Paraardhësi';
$strPrimary = 'Primar';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Kyçi primar u eleminua';
$strPrimaryKeyName = 'Emri i kyçit primar duhet të jetë... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>duhet</b> të jetë emri i, dhe <b>vetëm i</b>, një kyçi primar!)';
$strPrint = 'Printo';
$strPrintView = 'Shfaq për printim';
$strPrintViewFull = 'Shfaq për printim (me full text)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Përfshin të gjitha të drejtat me përjashtim të GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Lejon ndryshimin e strukturës së tabelave ekzistuese.';
$strPrivDescCreateDb = 'Lejon krijimin e tabelave të reja dhe databazave të reja.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Lejon krijimin e tabelave të reja.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Lejon krijimin e tabelave të përkohëshme.';
$strPrivDescDelete = 'Lejon fshirjen e të dhënave.';
$strPrivDescDropDb = 'Lejon eleminimin e databazave dhe tabelave.';
$strPrivDescDropTbl = 'Lejon eleminimin e tabelave.';
$strPrivDescExecute = 'Lejon ekzekutimin e procedurave të regjistruara; Nuk ka efekt në këtë version të MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Lejon importimin e të dhënave nga dhe eksportimin e të dhënave në files.';
$strPrivDescGrant = 'Lejon të shtosh përdorues dhe të drejta pa ringarkuar tabelat e privilegjeve.';
$strPrivDescIndex = 'Lejon krijimin dhe eleminimin e treguesve.';
$strPrivDescInsert = 'Lejon futjen dhe mbishkrimin e të dhënave.';
$strPrivDescLockTables = 'Lejon bllokimin e tabelave për thread e momentit.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Kufizon numrin e lidhjeve të reja që një përdorues mund të hapë në një orë.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Kufizon numrin e kërkesave që një përdorues mund ti dërgojë server-it në një orë.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Kufizon numrin e komandave që mund të ndryshojnë një tabelë apo databazë që një përdorues mund të zbatojë në një orë.';
$strPrivDescProcess3 = 'Lejon vrasjen e proçeseve të përdoruesve të tjerë.';
$strPrivDescProcess4 = 'Lejon shikimin e të gjitha kërkesave tek lista e proçeseve.';
$strPrivDescReferences = 'Nuk ka asnjë efekt tek ky version i MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Lejon ringarkimin e parametrave të server-it dhe risetimin e cache të servërve.';
$strPrivDescReplClient = 'I jep të drejtën një përdoruesi të pyesë se ku gjenden slaves / masters.';
$strPrivDescReplSlave = 'Nevoitet për replikimin e slaves.';
$strPrivDescSelect = 'Lejon leximin e të dhënave.';
$strPrivDescShowDb = 'Mundëson hyrjen tek lista komplete e databazave.';
$strPrivDescShutdown = 'Lejon përfundimin e serverit.';
$strPrivDescSuper = 'Lejon lidhje të tjera, edhe po të jetë arritur numri maksimal i lidhjeve; I nevojshëm për shumë operacione administrimi si përcaktimi i të ndryshueshmeve globale apo fshirja e threads të përdoruesve të tjerë.';
$strPrivDescUpdate = 'Lejon ndryshimin e të dhënave.';
$strPrivDescUsage = 'Asnjë të drejtë.';
$strPrivileges = 'Të drejtat';
$strPrivilegesReloaded = 'Të drejtat u përditësuan me sukses.';
$strProcesslist = 'Lista e Proçeseve';
$strPutColNames = 'Vendos emrat e kollonave tek rreshti i parë';

$strQBE = 'Query nga shembull';
$strQBEDel = 'Fshi';
$strQBEIns = 'Shto';
$strQueryFrame = 'Dritarja e Query';
$strQueryOnDb = 'SQL-query tek databaza <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'Kronollogjia e SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Statistikat e Query</b>: Që nga nisja e tij, serverit i janë dërguar %s queries.';
$strQueryTime = 'Query ka zgjatur %01.4f sec';
$strQueryType = 'Lloji i query';
$strQueryWindowLock = 'Mos e mbishkruaj këtë query nga jashtë dritares';

$strReType = 'Rifut';
$strReceived = 'Marrë';
$strRecords = 'Regjistrime';
$strReferentialIntegrity = 'Kontrollo integritetin e informacioneve:';
$strRefresh = 'Rifresko'; 
$strRelationNotWorking = 'Karakteristikat shtesë janë ç\'aktivuar për sa i takon funksionimit me tabelat e lidhura. Për të zbuluar përse, klikoni %skëtu%s.';
$strRelationView = 'Shiko relacionet';
$strRelationalSchema = 'Skema relacionale';
$strRelations = 'Relacione';
$strRelationsForTable = 'RELACIONET PËR TABELËN'; 
$strReloadFailed = 'Rinisja e MySQL dështoi.';
$strReloadMySQL = 'Rinis MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Duke ringarkuar të drejtat';
$strRemoveSelectedUsers = 'Heq përdoruesit e zgjedhur';
$strRenameDatabaseOK = 'Databazës %s i është ndryshuar emri në %s'; 
$strRenameTable = 'Riemërto tabelën në';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s u riemërtua %s';
$strRepairTable = 'Riparo tabelën';
$strReplace = 'Zëvendëso';
$strReplaceNULLBy = 'Zëvendëso NULL me';
$strReplaceTable = 'Zëvendëso të dhënat e tabelës me file';
$strReset = 'Rinis';
$strResourceLimits = 'Limitet e rezervave';
$strRevoke = 'Hiq';
$strRevokeAndDelete = 'Hiqja të gjitha të drejtat aktive përdoruesve dhe pastaj eleminoi.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Përdoruesit DO TË MUND TË PËRDORIN sidoqoftë të drejtën deri atëhere kur të drejtat të ringarkohen.';
$strRevokeMessage = 'Ke anulluar të drejtat për %s';
$strRomanian = 'Romanisht'; 
$strRowLength = 'Gjatësia e rreshtit';
$strRowSize = 'Madhësia e rreshtit';
$strRows = 'rreshta';
$strRowsFrom = 'rreshta duke filluar nga';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (headers të rrotulluar)';
$strRowsModeHorizontal = ' horizontal ';
$strRowsModeOptions = ' në modalitetin %s dhe përsërit headers mbas %s qelish ';
$strRowsModeVertical = ' vertikal ';
$strRowsStatistic = 'Statistikat e rreshtave';
$strRunQuery = 'Dërgo Query';
$strRunSQLQuery = 'Zbato query SQL tek databaza %s';
$strRunning = 'në ekzekutim tek %s';
$strRussian = 'Rusisht';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Lloji i Eksportit'; 
$strSQLOptions = 'Opcione SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Ka mundësi që ka një bug tek parser-i SQL. Ju lutem, kontrolloni query tuaj me kujdes, dhe kontrolloni që presjet të jenë ku duhet dhe jo të gabuara. Një shkak tjetër i mundshëm i gabimit mund të jetë që po mundoheni të uploadoni një file binar jashtë një zone teksti të kufizuar me presje. Mund edhe të provoni query tuaj MySQL nga interfaqja e shkruar e komandave. Gabimi i mëposhtëm i kthyer nga server-i MySQL, nëse ekziston një i tillë, mund tju ndihmojë në diagnostikimin e problemit. Nëse ka akoma probleme, apo n.q.s. parser-i SQL i phpMyAdmin gabon kur përkundrazi nga interfaqja e komandave të thjeshta nuk rezultojnë probleme, ju lutem zvogëloni query tuaj SQL në hyrje në query e vetme që shkakton probleme, dhe dërgoni një bug raportim me të dhënat rezultuese nga seksioni CUT i mëposhtëm:';
$strSQLParserUserError = 'Mesa duket ekziston një gabim tek query juaj SQL e futur. Gabimi i serverit MySQL i treguar më poshtë, nëse ekziston, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit';
$strSQLQuery = 'query SQL';
$strSQLResult = 'Rezultati SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Identifikues i pavlefshëm';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Thonjëza të pambyllura';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Stringë Punctuation e panjohur';
$strSave = 'Ruaj';
$strSaveOnServer = 'Ruaje në server tek directory %s';
$strScaleFactorSmall = 'Faktori i shkallës është shumë i vogël për të plotësuar skemën në faqe';
$strSearch = 'Kërko';
$strSearchFormTitle = 'Kërko në databazë';
$strSearchInTables = 'Tek tabela(at):';
$strSearchNeedle = 'Fjala(ë) apo vlera(at) për t\'u kërkuar (karakteri Jolly: "%"):';
$strSearchOption1 = 'të paktën njërën nga fjalët';
$strSearchOption2 = 'të gjitha fjalët';
$strSearchOption3 = 'fraza precize';
$strSearchOption4 = 'si shprehje e rregullt';
$strSearchResultsFor = 'Kërko rezultatet për "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Gjej:';
$strSecretRequired = 'Tani nevoitet një fjalëkalim sekret për file e konfigurimit(blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Të lutem, zgjidh një databazë';
$strSelectAll = 'Zgjidh gjithçka';
$strSelectFields = 'Zgjidh fushat (të paktën një):';
$strSelectNumRows = 'tek query';
$strSelectTables = 'Zgjidh Tabelat';
$strSend = 'Ruaje me emër...';
$strSent = 'Dërguar';
$strServer = 'Serveri';
$strServerChoice = 'Zgjedhja e serverit';
$strServerNotResponding = 'Serveri nuk përgjigjet'; 
$strServerStatus = 'Informacione mbi Runtime';
$strServerStatusUptime = 'Ky server MySQL po punon që prej %s. U nis më %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Proceset';
$strServerTabVariables = 'Të ndryshueshmet';
$strServerTrafficNotes = '<b>Trafiku i serverit</b>: Këto tabela do të shfaqin statistikat e trafikut të rrjetit për këtë server MySQL që nga momenti i nisjes së tij.';
$strServerVars = 'Të ndryshueshmet dhe parametrat e Serverit';
$strServerVersion = 'Versioni i MySQL';
$strSessionValue = 'Vlera seancës';
$strSetEnumVal = 'N.q.s. fusha është "enum" apo "set", shtoni të dhënat duke përdorur formatin: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Nëse megjithatë do t\'u duhet të vini backslashes ("\") apo single quote ("\'") para këtyre vlerave, backslash-ojini (për shembull \'\\\\xyz\' o \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Shfaq';
$strShowAll = 'Shfaqi të gjithë';
$strShowColor = 'Shfaq ngjyrën';
$strShowDatadictAs = 'Formati i Data Dictionary';
$strShowFullQueries = 'Shfaq të gjitha kërkesat';
$strShowGrid = 'Shfaq rrjetën';
$strShowPHPInfo = 'Trego info mbi PHP';
$strShowTableDimension = 'Trego madhësinë e tabelave';
$strShowTables = 'Shfaq tabelat';
$strShowThisQuery = 'Tregoje përsëri këtë query';
$strShowingRecords = 'Shfaqja e regjistrimeve ';
$strSimplifiedChinese = 'Kineze e thjeshtëzuar';
$strSingly = '(një nga një)';
$strSize = 'Madhësia';
$strSlovak = 'Sllovakisht'; 
$strSlovenian = 'Sllovenisht'; 
$strSort = 'rreshtimi';
$strSortByKey = 'Rendit sipas kyçit';
$strSpaceUsage = 'Hapësira e përdorur';
$strSpanish = 'Spanjisht'; 
$strSplitWordsWithSpace = 'Fjalët janë të ndara me një hapsirë (" ").';
$strStatCheckTime = 'Kontrolli i fundit';
$strStatCreateTime = 'Krijimi';
$strStatUpdateTime = 'Ndryshimi i fundit';
$strStatement = 'Instruksione';
$strStatus = 'Gjendja';
$strStrucCSV = 'të dhëna CSV';
$strStrucData = 'Struktura dhe të dhëna';
$strStrucDrop = 'Shto DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV për të dhëna MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Të dhëna orgjinale MS Excel'; 
$strStrucOnly = 'Vetëm struktura';
$strStructPropose = 'Propozo strukturën e tabelës';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Dërgoje';
$strSuccess = 'Query u zbatua me sukses';
$strSum = 'Gjithsej';
$strSwedish = 'Suedisht';
$strSwitchToTable = 'Kalo tek tabela e kopjuar';

$strTable = 'Tabela';
$strTableComments = 'Komente mbi tabelën';
$strTableEmpty = 'Emri i tabelës është bosh!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s u eleminua';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s u zbraz';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s u rifreskua';
$strTableMaintenance = 'Administrimi i tabelës';
$strTableOfContents = 'Tabela e përmbajtjes';
$strTableOptions = 'Opcione për tabelën';
$strTableStructure = 'Struktura e tabelës';
$strTableType = 'Lloji i tabelës';
$strTables = '%s tabela(at)';
$strTakeIt = 'merre'; 
$strTblPrivileges = 'Të drejta relative me tabelat';
$strTextAreaLength = ' Për shkak të gjatësisë saj,<br /> kjo fushë nuk mund të ndryshohet ';
$strThai = 'Thai';
$strTheContent = 'Përmbajtja e file u shtua.';
$strTheContents = 'Përmbajtja e file zëvëndëson rreshtat e tabelës me të njëjtin kyç primar apo kyç të vetëm.';
$strTheTerminator = 'Simboli përfundues i fushave.';
$strTheme = 'Tema / Stili'; 
$strThisHost = 'Këtë Host';
$strThisNotDirectory = 'Kjo nuk është një directory';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s u përfundua me sukses.';
$strTime = 'Koha';
$strToggleScratchboard = '(ç\')aktivo scratchboard';
$strTotal = 'Gjithsej';
$strTotalUC = 'Gjithsej';
$strTraditionalChinese = 'Kineze tradicionale';
$strTraditionalSpanish = 'Spanjishte tradicionale'; 
$strTraffic = 'Trafiku';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Shfaq një lidhje për të shkarkuar të dhënat binare të një fushe. Mundësia e parë është emri i file binar. Opcioni i dytë është emri i mundshëm i fushës së rreshtit të tabelës që përmban emrin e file. Nëse jepni opcionin e dytë, opcioni i parë duhet të jetë një stringë bosh'; 
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Shfaq një miniaturë të klikueshme; mundësitë: gjërësia, lartësia në pixels (ruan proporcionin origjinal)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Shfaq një lidhje për tek kjo figurë (download blob direkt, p.sh.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Shiko figurën/jpeg: në linjë';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Merr një fushë TIME, TIMESTAMP apo DATETIME dhe e formaton duke përdorur formatin e datës lokale. Mundësia e parë është offset (në orë) që do t\'i shtohet timestamp (Default: 0). Mundësia e dytë është një format date në përputhje me parametrat në dispozicion për funksionin strftime() të PHP.';
$strTransformation_text_plain__external = 'VETËM PËR LINUX: Lëshon një program të jashtëm dhe plotëson të dhënat e fushave me anë të standard input. Jep si rezultat standard output e programit. Vendosja default është Tidy, për të printuar si duhet kodin HTML. Për arsye sigurie, do t\'ju duhet të ndryshoni file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dhe të shkruani instrumentet që lejoni të përdoren. Mundësia e parë pra është numri i programit që dëshironi të përdorni dhe e dyta janë parametrat për programin. Parametri i tretë, n.q.s. i vendosur në 1 do të konvertojë output duke përdorur htmlspecialchars() (Prezgjedhur: 1). Një parametër i katërt, po të jetë vendosur në 1 do t\'i shtojë një NOWRAP përmbajtjes së qelisë kështu që output komplet do të shfaqet pa u riformatuar (Default: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Konservon formatimin origjinal të fushës. Nuk aplikohet asnjë Escaping.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Shfaq një figurë dhe një link, fusha përmban emrin e file; opcioni i parë është një prefiks si "http://domain.com/", opcioni i dytë është gjërësia në pixels, i treti është lartësia.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Shfaq një link, fusha përmban emrin e file; opcioni i parë është një prefiks si "http://domain.com/", opcioni i dytë është një titull për lidhjen.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Shfaq vetëm një pjesë të string-ës. Opcioni i parë është offset-i që shërben për të përcaktuar ku fillon output i tekstit tuaj (Default 0). Opcioni i dytë është një offset që tregon se sa tekst kthehet. Po të jetë bosh, kthen të gjithë tekstin e mbetur. Opcioni i tretë përcakton çfarë karakteresh do të shtohen në fund të output kur kthehet një nën-string-ë (Default: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Shkurton (ndërpret) Queries e Shfaqura';
$strTurkish = 'Turqisht';
$strType = 'Lloji';

$strUkrainian = 'Ukrainase';
$strUncheckAll = 'Ç\'zgjidhi të gjithë';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'I vetëm';
$strUnknown = 'e panjohur';
$strUnselectAll = 'Ç\'zgjidh gjithçka';
$strUpdComTab = 'Ju lutem lexoni dokumentet mbi rifreskimin e tabelës suaj Column_comments';
$strUpdatePrivMessage = 'Ke rifreskuar lejet për %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profili u rifreskua.';
$strUpdateQuery = 'Rifresko Query';
$strUpgrade = 'Duhet të instaloni %s %s ose superior.';
$strUsage = 'Përdorimi';
$strUseBackquotes = 'Përdor backquotes me emrat e tabelave dhe fushave';
$strUseHostTable = 'Përdor Tabelën e Host-it';
$strUseTables = 'Përdor tabelat';
$strUseTextField = 'Përdor fushë teksti';
$strUseThisValue = 'Përdor këtë vlerë';
$strUser = 'Përdorues';
$strUserAlreadyExists = 'Përdoruesi %s ekziston!';
$strUserEmpty = 'Emri i përdoruesit është bosh!';
$strUserName = 'Emri i përdoruesit';
$strUserNotFound = 'Përdoruesi i zgjedhur nuk u gjet tek tabela e të drejtave.';
$strUserOverview = 'Paraqitja e përgjithshme e përdoruesve';
$strUsersDeleted = 'Përdoruesit e zgjedhur u hoqën me sukses.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Përdoruesit që kanë hyrje tek &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Vleftëso SQL';
$strValidatorError = 'Miratuesi SQL nuk arrin të niset. Ju lutem kontrolloni instalimin e prapashtesave të duhura php ashtu si përshkruhet tek %sdokumentimi%s.';
$strValue = 'Vlerë';
$strVar = 'E ndryshueshme';
$strViewDump = 'Shfaq dump (skema) e tabelës';
$strViewDumpDB = 'Shfaq dump (skema) e databazës';
$strViewDumpDatabases = 'Shfaq dump (skema) e databazave';

$strWebServerUploadDirectory = 'directory e upload të server-it web';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Directory që keni zgjedhur për upload nuk arrin të gjehet';
$strWelcome = 'Mirësevini tek %s';
$strWestEuropean = 'Europa Perëndimore';
$strWildcard = 'wildcard';
$strWindowNotFound = 'Dritarja e destinimit të browser nuk mund të rifreskohet. Ka mundësi të keni mbyllur dritaren nënë apo që browser-i juaj është duke bllokuar rifreskimet ndërmjet browser-ve për shkak të ndonjë mase sigurie';
$strWithChecked = 'N.q.s. të zgjedhur:';
$strWritingCommentNotPossible = 'I pamundur shkrimi i komentit';
$strWritingRelationNotPossible = 'I pamundur shkrimi i relacionit';
$strWrongUser = 'Emër përdoruesi apo fjalëkalim i gabuar. Ndalohet hyrja.';

$strXML = 'XML';

$strYes = ' Po ';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Shënim: Vendosja e këtyre opcioneve në 0 (zero) do të thotë asnjë limit.';
$strZip = '"kompresuar me zip"';

$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe