Location: PHPKode > projects > Fretsweb > fretsweb-1.2/fretsweb/lang/nl.php
<?php

$lang = array(

	'chart_create_error' => 'Kan lijst-pagina niet maken.',
	'home' => 'Home',
	'scores' => 'Scores',
	'score' => 'Score',
	'db_error' => 'Database fout',
	'scoring_system' => 'Puntentabel:',
	'position:' => 'Positie:',
	'points:' => 'Punten:',
	'points' => 'punten',
	'contest_is' => 'De competitie is nu %s',
	'CLOSED' => 'GESLOTEN',
	'CLOSED_until' => 'GESLOTEN tot %s',
	'OPEN' => 'OPEN',
	'OPEN_until' => 'OPEN tot %s',
	'links' => 'Links',
	'admin_panel' => 'Administratiepaneel',
	'help' => 'Help',
	'by' => 'van',
	'score_tools_info' => 'Dit zijn score-programmatjes die van pas kunnen komen.',
	'uploadurl_is' => 'Uploadurl: %s',
	'upload' => 'Upload puntos',
	'players' => 'Spelers',
	'player' => 'Speler',
	'songs' => 'Nummers',
	'no_songs' => 'Geen nummers in de database.',
	'download_link_is' => 'Download link: %s',
	'no_download_link' => 'Geen download link.',
	'language' => 'Taal',
	'no_scores' => 'Geen scores in de database.',
	'no_information' => 'Geen informatie',
	'most_played_song:' => 'Meest gespeeld nummer:',
	'most_active_player:' => 'Meest actieve speler:',
	'last_added_player:' => 'Laast toegevoegde speler:',
	'nobody' => 'Niemand',
	'last_played_song:' => 'Laatst gespeelde nummer:',
	'no_players_on' => 'Geen spelers regegistreerd op %s.',
	'join' => 'Meedoen',
	'join_request_succes' => 'Verzoek gemaakt voor "%s".',
	'join_name_exists' => 'Naam "%s" bestaat al.',
	'joining_disabled' => 'Meedoen is uitgeschakeld.',
	'send_request' => 'Verzend verzoek',
	'name:' => 'Naam:',
	'join_name_longer' => 'Naam "%s" moet langer zijn.',
	'already_joined' => 'Je hebt hebt de naam "%s" al aangevraagd.',
	'click_here_join' => 'Klik hier om een nieuwe naam aan te vragen.',
	'click_here_request_song' => 'Klik hier om een nieuw nummer aan te vragen.',
	'charts' => 'Lijsten',
	'request_song' => 'Vraag een nummer',
	'asksong_file_differs' => 'Naam van het bestand is anders dan %s.',
	'extra' => 'Extra',
	'forum' => 'Forum',
	'new_post' => 'Nieuw bericht',
	'text:' => 'Tekst:',
	'send' => 'Verzenden',
	'page_x_of_x' => 'Pagina %s van %s',
	'can\'t_post' => 'Je kunt op het moment niet posten.',
	'forum_message_longer' => 'Je bericht (%s) moet langer zijn dan 3 tekens.',
	'forum_message_shorter' => 'Je bericht is te lang.',
	'forum_wait' => 'Wacht even voordat je nog een bericht maakt.',
	'name_at_time:' => '%s op %s:',
	'name_at_time' => '%s op %s',
	'news' => 'Nieuws',
	'Amazing' => 'Amazing',
	'Medium' => 'Medium',
	'Easy' => 'Easy',
	'Supaeasy' => 'Supaeasy',
	'song' => 'Nummer',
	'join_name_shorter' => 'Naam "%s" moet 12 tekens zijn of korter.'
	
//(last no comma)
);

?>
Return current item: Fretsweb