Location: PHPKode > projects > Filebased Guestbook > filebased-guestbook/language/lang.si.php
<?php
// -----------------------------------------------------------------------------------------------
// Project:    Filebased guestbook.
// File:      lang.si.php
// Topic:     slovenian language file
// Author:     hide@address.com
// Translation:  Igor Samotorcan   email: hide@address.com
// -----------------------------------------------------------------------------------------------

 // -> show.php
 $s_head =   "Knjiga gostov / $conf[version]";
 $s_title =   "Pokazi knjigo gostov";
 $s_new =    "Vpi&#154;i se.";
 $s_date =   "Datum ";
 $s_author =  "Avtor ";
 $s_text =   "Komentar ";
 $s_location = "Lokacija ";
 $s_country =  "Drzava ";
 $s_email =   "E-mail";
 $s_url =    "URL";

 $s_pages =   "Strani: ";
 $s_itmes =   "Vseh vpisov: ";
 $s_back =   "nazaj";
 $s_forward =  "naprej";

 // -> form.php
 $f_head =   "Knjiga gostov / $conf[version]";
 $f_title =   "Vpis v knjigo gostov";
 $f_date =   "Datum: ";
 $f_author =  "Ime*: ";
 $f_text =   "Komentar*: ";
 $f_location = "Lokacija: ";
 $f_country =  "Drzava: ";
 $f_email =   "E-po&#154;ta*: ";
 $f_url =    "URL";

 $f_submit =  "dodaj";
 $f_back =   "Ponastavi";
 $f_alert =   "Prosim izpolnite polja oznacena z (*).";

?>
Return current item: Filebased Guestbook