Location: PHPKode > projects > Filebased Guestbook > filebased-guestbook/language/lang.pl.php
<?php
// -----------------------------------------------------------------------------------------------
// Project:    Filebased guestbook.
// File:      lang.pl.php
// Topic:     polish language file
// Author:     hide@address.com
// Translation:  hide@address.com
// -----------------------------------------------------------------------------------------------

 // -> show.php
 $s_head =   "Lista uzytkownika";
 $s_title =   "Pokazac liste uzytkownika";
 $s_new =    "Naniesc";
 $s_date =   "Data";
 $s_author =  "Uzytkownik";
 $s_text =   "Wpis ";
 $s_location = "Mielscowosc";
 $s_country =  "Kraj";
 $s_email =   "E-mail";
 $s_url =    "URL";

 $s_pages =   "Strony: ";
 $s_itmes =   "Dotychczasowe wpisy: ";
 $s_back =   "<< z powrotem";
 $s_forward =  "dalej >>";

 // -> form.php
 $f_head =   "Lista uzytkownika";
 $f_title =   "Naniesc na liste uzytkownika";
 $f_date =   "Data";
 $f_author =  "Uzytkownik*: ";
 $f_text =   "Wpis*: ";
 $f_location = "Mielscowosc: ";
 $f_country =  "Kraj: ";
 $f_email =   "E-mail*: ";
 $f_url =    "URL";

 $f_submit =  "wyslac";
 $f_back =   "z powrotem";
 $f_alert =   "Prosze wypelnic wszyskie pola (*).";

?>
Return current item: Filebased Guestbook