Location: PHPKode > projects > Filebased Guestbook > filebased-guestbook/language/lang.cz.php
<?php
// -----------------------------------------------------------------------------------------------
// Project:    Filebased guestbook.
// File:      lang.cz.php
// Topic:     czech language file
// Author:     hide@address.com
// Translation:  Martin Sviták <hide@address.com>
// -----------------------------------------------------------------------------------------------

 // -> show.php
 $s_head =   "Kniha 4.A / $conf[version]";
 $s_title =   "Ukaz knihu";
 $s_new =    "nová zpráva.";
 $s_date =   "Datum ";
 $s_author =  "Autor ";
 $s_text =   "Komentáø ";
 $s_location = "Místo ";
 $s_country =  "Zemì ";
 $s_email =   "Email";
 $s_url =    "URL";

 $s_pages =   "Stránky: ";
 $s_itmes =   "Pøíspìvkù celkem : ";
 $s_back =   "zpìt";
 $s_forward =  "další";

 // -> form.php
 $f_head =   "Kniha 4.A / $conf[version]";
 $f_title =   "Napiš vzkaz";
 $f_date =   "Datum: ";
 $f_author =  "Jméno*: ";
 $f_text =   "Komentáø*: ";
 $f_location = "Místo: ";
 $f_country =  "Zemì: ";
 $f_email =   "Email*: ";
 $f_url =    "URL";

 $f_submit =  "odešli";
 $f_back =   "zruš";
 $f_alert =   "Oznaèené hvìzdièkou, prosím, vyplòte (*).";

?>
Return current item: Filebased Guestbook