Location: PHPKode > projects > @1 File Store > language/ua.php
<?php
// Language file / Ukrainian (UA)

$lang = array(
	'is_empty' => 'поле не заповнено',
	'security_settings' => 'Установки безпеки',
	'accessible_by_groups' => 'Доступно для',
	'back_to_main' => 'Повернутись на головну',
	'add' => 'Додати',
	'apply' => 'Зберігти',
	'group' => 'Група',
	'directories' => 'Директорії',
	'accessible_groups' => 'Групи доступа',
	'folder_name' => 'Назва каталога',
	'set_access' => 'Встановити доступ для груп',
	'edit_folder' => 'Правити каталог',
	'delete_folder' => 'Видалити каталог',
	'groups' => 'Групи',
	'group_name' => 'Назва групи',
	'edit_group' => 'Правити групу',
	'delete_group' => 'Видалити групу',
	'statistics' => 'Статистика',
	'number_of_admins' => 'Кількість администраторів', 
	'number_of_subadmins' => 'Кількість Модераторів',
	'number_of_users' => 'Кількість пользователей в',
	'total_users_no_admins' => 'Кількість пользователей (без администраторів/модераторів)',
	'total_users_admins' => 'Кількість пользователей (з рахунком администраторів/модераторів)',
	'subscribed' => 'підписано',
	'logs' => 'Звіт',
	'total' => 'Всього',
	'download' => 'скачати',
	'upload' => 'завантажити',
	'current_log' => 'в поточному звіті',
	'downloaded_at' => 'завантажено',
	'downloaded_email' => 'завантажено через прямі посилання з листів',
	'in_the_last' => 'в останньому',
	'days' => 'днів',
	'days_dated' => 'днів',
	'per_day' => 'в день або',
	'per_month' => 'в місяць',
	'oldest_record' => 'Перший запис',
	'avg_total' => 'В средьому',
	'based_on_last' => 'за останні',
	'log_is' => 'звіт',
	'user' => 'Корустувач',
	'time' => 'Час',
	'ip' => 'IP',
	'extra_information' => 'Додаткова інформація',
	'you_want_to_reset_log' => 'Очистити звіт',
	'yes' => 'так',
	'users' => 'Корустувачі',
	'real_name' => 'ПІБ',
	'login' => 'Логін',
	'username' => 'Логін',
	'email' => 'Эл. пошта',
	'email_address' => 'Эл. пошта',
	'subscription' => 'Подписка',
	'upload2' => 'Завантажено',
	'admin' => 'Адміністратор',
	'sub_admin' => 'Модератор',
	'by' => 'від',
	'edit_user' => 'Правити пользователя',
	'delete_user' => 'Видалити пользователя',
	'user_search' => 'Поиск пользователей',
	'bulk_email' => 'розсилка',
	'recipient' => 'Кому',
	'all_admins_subadmins_groups' => 'Всім адміністраторам, Модераторам та користувачам',
	'all_admins' => 'Тільки адміністраторам',
	'all_subadmins' => 'Тільки модераторам',
	'all_groups' => 'Тільки користувачам',
	'specific_groups' => 'Обраним користувачам',
	'from' => 'Від',
	'subject' => 'Тема',
	'header' => 'Заголовок',
	'message' => 'Повідомлення',
	'footer' => 'Підпис',
	'submit' => 'Підтвердити',
	'content_users_receive' => 'Нижче - текст повідомлення, котре одержать корустувачі',
	'no_permission_to_upload_files' => 'У Вас нема прав для завантаження файлів',
	'access_denied_reasons' => 'Доступ заборонено по одній з причин:',
	'account_not_approved' => 'Ваш аккаунт ще не підтверджено',
	'not_qualified' => 'Ви не можете здійснити данну операцію',
	'logged_in_as_guest' => 'Ви вішли як Гість',
	'delete' => 'Видалити',
	'pages' => 'Аркушів',
	'copy_file' => 'Копіювати файл',
	'you_are_here' => 'Ви тут',
	'bulk_delete_files' => 'Видалити файли', 
	'bulk_delete_in_this_folder' => 'Видалити файли в цій категорії',
	'before_this_date' => 'Видалити всі файли до цієї дати',
	'after_this_date' => 'Видалити всі файли після цієї дати',
	'on_this_date' => 'Видалити всі файли цією датою',
	'upload_new_file' => 'Завантажити новий файл',
	'folder_does_not_exist' => 'Помилка. Такої директорії не існує. Зв\'яжитесь з адміністратором',
	'upload_settings' => 'Параметри завантаження',
	'max_file_upload' => 'Максимальний розмір завантажуємого файла',
	'bytes' => 'Байт',
	'file_extensions_allowed' => 'Допустимі типи файлів',
	'kb' => 'КБ',
	'mb' => 'МБ',
	'sign_up' => 'регістрація',
	'not_registered' => 'Якщо Ви не зареєстровані, будь ласка',
	'retrieve_lost_password' => 'Забули пароль?',
	'folders' => 'Директорії',
	'message_from_admin' => 'Повідомлення від Адміністратора',
	'the' => '',
	'last_uploaded_files' => 'останні завантажені файли',
	'date_added' => 'Дата добавлення',
	'folder' => 'Директорія',
	'file_description' => 'Опис файла',
	'file_size' => 'Розмір',
	'uploaded_by' => 'Корустувач',
	'file_type' => 'Тип файла',
	'action' => 'Дія',
	'zip' => 'Сжати та завантажити файл',
	'folders_available' => 'Доступні для Вас директорії',
	'retrieve_password' => 'Згадування пароля',
	'login_info_has_been_sent' => 'Інформація для входу в систему була відправлена за вказаною Вами адресою',
	'pending_files' => 'Нові файли',
	'confirm' => 'Підтвердити',
	'location' => 'Адреса',
	'edit_file' => 'Правити файл',
	'delete_file' => 'Видалити файл',
	'move_file' => 'Перемістити файл',
	'confirm_all' => 'Підтвердити все',
	'change_your_settings' => 'Настройки',
	'search_descr' => 'Пошук опису',
	'search' => 'Пошук',
	'download_now' => 'Завантажити зараз',
	'go_to_folder' => 'Перенести файл в директорію',
	'search_result_for' => 'Результати',
	'more_50_results' => 'Під час пошука було знайдено більш ніж 50 результатів. Відображено тільки 50 перших записів. Будь ласка, зробить уточнення у критеріях пошука',
	'settings' => 'Настройки',
	'site_suspension' => 'Перерва в роботі сайта (пауза)',
	'enable' => 'Активувати',
	'disable' => 'Деактивувати',
	'disable_greeting_message' => 'Відменити привітання',
	'reset' => 'Відменити',
	'update' => 'Поновити',
	'already_registered' => 'Якщо Ви вже зареєстровані',
	'login_here' => 'вхід тут',
	'you_subscribe_to' => 'Ви підписані на',
	'earlier' => 'раніше',
	'a_new_item_has_been_uploaded' => 'Нові файли били завантажені',
	'direct_download' => 'Пряме завантаження',
	'thank_you' => 'Спасибі',
	'currently_unavailable' => 'в справжній час недоступно у зв\'язку з поновленням сайта',
	'come_back_later' => 'Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше',
	'access_denied' => 'Доступ заборонено. Тілько Адміністратори або Модератори мають змогу завантажувати в цю директорію',
	'back' => 'Повернутися',
	'there_is_an_error' => 'Помилка',
	'user_group_does_not_exist' => 'Доступ заборонено. Ваша група не існує. Будь ласка, зверніться до Адміністратора.',
	'upload_to' => 'Завантажити файл в',
	'fill_all_fields' => 'необхідно заповнити всі поля',
	'back_to_folder' => 'Повернутися до директорії',
	'thx_upload' => 'Спасибі, что скористалися нашим сервісом. Ваш файл буде додано в базу даних післе перевірки Адміністратором/Модератором',
	'auto_approve_group_message' => 'Ласкаво просимо в сервис вільного скачування та завантаження файлів.',
	'welcome_msg' => 'Ви увійшли як Адміністратор/Модератор.',
	'new_user' => 'Нові корустувачі на сайті',
	'contact_email' => 'Эл. пошта',
	'approval_required' => 'Необхідно підтвердження',
	'aa_new_user' => 'Нові корустувачі, зарегистрированние на сайте',
	'user_added_auto' => 'Корустувача було автоматично додано в список',
	'app_user' => 'Ваш запис на сайті',
	'has_accepted' => 'бул підтверджен',
	'aa_app_user' => 'Спасибі за реєстрацію. Ваш запис був автоматично підтверджено. Ви маєте змогу війти прямо зараз.',
	'new_file' => 'Останні завантажені файли',
	'filename' => 'Назва файлу',
	'password' => 'Пароль',
	'description' => 'Опис',
	'file_location' => 'Місто',
	'app_file' => 'Ваш файл на сайті',
	'file_accepted' => 'був успішно підтверджен',
	'password_email' => 'Тут інформація для входу в систему',
	'bulk_email_header' => 'Доброго дня!',
	'bulk_email_footer' => 'Спасибі.',
	'subscription_email_subject' => 'Нові файли були завантажені',
	'subscription_email_additional_header' => 'Доброго дня!',
	'subscription_email_additional_footer' => 'Спасибі.',
	'main_menu_1' => 'Головна',
	'main_menu_2' => 'Реєстрація',
	'main_menu_3' => 'Вхід',
	'control_menu_1' => 'Директорії',
	'control_menu_2' => 'Пошук',
	'control_menu_3' => 'Профіль',
	'control_menu_4' => 'Користувачі',
	'control_menu_pf_1' => 'Директорії',
	'control_menu_pf_2' => 'Пошук',
	'control_menu_pf_3' => 'Профіль',
	'control_menu_pf_4' => 'Користувачі',
	'control_menu_pf_5' => 'Файли',
	'admin_menu_1' => 'Користувачі',
	'admin_menu_2' => 'Групи',
	'admin_menu_3' => 'Каталоги',
	'admin_menu_4' => 'Директорії',
	'admin_menu_5' => 'Пошук',
	'admin_menu_6' => 'Розсилка',
	'admin_menu_7' => 'Настройки',
	'admin_menu_8' => 'Звіти',
	'admin_menu_pf_1' => 'Користувачі',
	'admin_menu_pf_2' => 'Групи',
	'admin_menu_pf_3' => 'Каталоги',
	'admin_menu_pf_4' => 'Директорії',
	'admin_menu_pf_5' => 'Пошук',
	'admin_menu_pf_6' => 'Розсилка',
	'admin_menu_pf_7' => 'Настройки',
	'admin_menu_pf_8' => 'Звіти',
	'admin_menu_pf_9' => 'Файли',
	'user_menu_1' => 'Директорії',
	'user_menu_2' => 'Пошук',
	'user_menu_3' => 'Профіль',
	'logout_menu_1' => 'Вихід',
	'group_installed' => 'група була создана. Будь ласка, видалите файл, що би попередити несанкціонований доступ до системи',
	'new_group_called' => 'Створення нової групи',
	'group_into_db' => 'в Вашу базу даних',
	'group_make_sure' => 'Убедитесь в том, що не існує групи с названием',
	'overwrite_table' => 'это действие заменит существующую запись',
	'group_not_named' => 'Если Ви уверени, что такой групи не существует',
	'click_to_continue' => 'натисніть для продовження',
	'bulk_email_sent' => 'Лист було відправлено',
	'emails' => 'листи',
	'copy' => 'Копіровать',
	'copy_to' => 'Копіровать в',
	'copy_file' => 'Копіровать файл',
	'select_destination_folder' => 'Оберыть директорыю призначення',
	'no_move_this_file' => 'Ви не можете перемістити цей файл в "Корневу директорію".',
	'delete_own_files' => 'Ви можете удалять тільки свої файли!',
	'cannot_copy_to_root' => 'Ви не можете копіювати цей файл в "Корневу директорію".',
	'index' => 'Головна',
	'file' => 'Файл',
	'auth_failed' => 'Помилка входу',
	'not_move_to_own' => 'Ви не можете переміщати директорію саму в себе',
	'move' => 'Перемещення',
	'move_to' => 'Перемещення в',
	'move_file' => 'Перемещення файла',
	'send' => 'Відправити',
	'malicious_code' => 'Будь ласка, не використовуйте код',
	'email_is_empty' => 'Эл. пошта не заповнена',
	'email_format' => 'Эл. пошта має некоректний формат',
	'email_exist' => 'Эл. пошта вже існує',
	'email_not_exist' => 'Эл. пошта не існує',
	'update' => 'Поновити',
	'password_is_empty' => 'Пароль не вказано',
	'realname_is_empty' => 'Им\'я не вказано',
	'enter' => 'Ввод',
	'company_name' => 'Назва компанії',
	'address_1' => 'Адреса 1',
	'address_2' => 'Адреса 2',
	'city' => 'Місто',
	'state' => 'Штат',
	'postcode' => 'Індекс',
	'country' => 'Страна',
	'phone_number' => 'Телефон',
	'sign_up' => 'Реєстрація',
	'password_not_match' => 'Паролі не співпадають',
	'login_exist' => 'Логін вже існує',
	'new_on_site' => 'Новий корустувач на сайті',
	'account_accept' => 'Ваш запис прийнято',
	'type_not_allowed' => 'Пусте поле чи данний тип файла заборонено',
	'php_ini' => 'Помилка при завантаженны. Якщо розмір вашого файлу меньш ніж дозволений для завантаження - перевырте параметр "upload_max_filesize" в конфигурації сервера, файл php.ini.',
	'enter_your_login' => 'Вкажіть Ваш логін',
	'enter_your_realname' => 'Вкажіть им\'я',
	'file_select' => 'Оберіть файл для завантаження',
	'retype_password' => 'Підтвердіть пароль',
	'enter_subscription' => 'Вкажіть опис',
	'enter_filename' => 'Вкажіть им\'я файла',
	'enter_welcome' => 'Вкажіть текст привітання',
	'accept' => 'Прийняти',
	'go' => 'Вперед',
	'no_email_notification' => 'При подтверждении файла в этом месте - письма с уведомлениями отправляться не будуь. Для отправки таких писем - нажмите "Подтвердить" ation на страниче с каталогами.',
	'delete_file_2' => 'Видалити файл',
	'edit_file_2' => 'Правити файл',
	'delete_folder_2' => 'Видалити директорію',
	'edit_folder_2' => 'Правити директорію',
	'delete_group_2' => 'Видалити групу',
	'edit_group_2' => 'Правити групу',
	'delete_user_2' => 'Видалити коричтувача',
	'edit_user_2' => 'Правити користувача',
	'edit' => 'Правити',
	'add_folder' => 'Додати каталог',
	'folder_name' => 'Ім\'я каталога',
	'enter_folder_name' => 'Правити каталог',
	'enter_description_of_folders' => 'Вкажіть опис каталога',
	'admin_upload_only' => 'Тільки для завантаження Адміністратором',
	'set_value' => 'Встановити значення',
	'parent_folder' => 'Родительский каталог',
	'select_parent_folder' => 'Оберіть родительский каталог',
	'add_group' => 'Додати групу',
	'enter_group_name' => 'Вкажіть им\'я групи',
	'welcome_page' => 'Сторінка привітання',
	'log_access' => 'Звіт доступа',
	'log_upload' => 'Звіт закачки',
	'log_download' => 'Звіт завантаження',
	'add_user' => 'Додати користувача',
	'can_upload' => 'Може завантажувати',
	'allow_upload' => 'Дозволити завантаження',
);
?>
Return current item: @1 File Store