Location: PHPKode > projects > eXtplorer > languages/danish.php
<?php
// $Id: english.php 96 2008-02-03 18:13:22Z soeren $
// English Language Module for v2.3 (translated by the QuiX project)
global $_VERSION;

$GLOBALS["charset"] = "UTF-8";
$GLOBALS["text_dir"] = "ltr"; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$GLOBALS["date_fmt"] = "Y/m/d H:i";
$GLOBALS["error_msg"] = array(
	// error
	"error"			=> "Fejl",
	"message"			=> "Besked(er)",
	"back"			=> "Gå tilbage",

	// root
	"home"			=> "home mappen eksisterer ikke, kontroller dine indstillinger.",
	"abovehome"		=> "Den aktuelle mappe må ikke være over home mappen.",
	"targetabovehome"	=> "Destinationsmappen må ikke være over home mappen.",

	// exist
	"direxist"		=> "Denne mappe eksisterer ikke.",
	//"filedoesexist"	=> "Denne fil eksisterer allerede.",
	"fileexist"		=> "Denne fil eksisterer ikke.",
	"itemdoesexist"		=> "Dette element eksisterer allerede.",
	"itemexist"		=> "Dette element eksisterer ikke.",
	"targetexist"		=> "Destinationsmappen eksisterer ikke.",
	"targetdoesexist"	=> "Destinationselementet eksisterer allerede.",

	// open
	"opendir"		=> "Kan ikke åbne mappen.",
	"readdir"		=> "Kan ikke læse mappen.",

	// access
	"accessdir"		=> "Du har ikke tilladelse til at tilgå denne mappe.",
	"accessfile"		=> "Du har ikke tilladelse til at tilgå denne fil.",
	"accessitem"		=> "Du har ikke tilladelse til at tilgå dette element.",
	"accessfunc"		=> "Du har ikke tilladelse til at bruge denne funktion.",
	"accesstarget"		=> "Du har ikke tilladelse til at tilgå destinationsmappen.",

	// actions
	"permread"		=> "Kunne ikke hente tilladelser.",
	"permchange"		=> "CHMOD fejl (for det meste skyldes dette et filejerskabsproblem - f.eks. hvis HTTP brugeren ('wwwrun' eller 'nobody') og FTP brugeren ikke er den samme)",
	"openfile"		=> "Åbning af fil fejlede.",
	"savefile"		=> "Lagring af fil fejlede.",
	"createfile"		=> "Oprettelse af fil fejlede.",
	"createdir"		=> "Oprettelse af mappe fejlede.",
	"uploadfile"		=> "Filupload fejlede.",
	"copyitem"		=> "Kopiering fejlede.",
	"moveitem"		=> "Flytning fejlede.",
	"delitem"		=> "Sletning fejlede.",
	"chpass"		=> "Ændring af adgangskode fejlede.",
	"deluser"		=> "Fjernelse af bruger fejlede.",
	"adduser"		=> "Tilføjelse af bruger fejlede.",
	"saveuser"		=> "Lagring af bruger fejlede.",
	"searchnothing"		=> "Du skal angive noget at søge efter.",

	// misc
	"miscnofunc"		=> "Funktion er ikke tilgængelig.",
	"miscfilesize"		=> "Filen overskrider maksimum størrelse.",
	"miscfilepart"		=> "Filen blev kun delvist uploadet.",
	"miscnoname"		=> "Du skal angive et navn.",
	"miscselitems"		=> "Du har ikke valgt noget/le element(er).",
	"miscdelitems"		=> "Er du sikker på at du vil slette disse {0} element(er)?",
	"miscdeluser"		=> "Er du sikker på at du vil slette bruger '{0}'?",
	"miscnopassdiff"	=> "Ny adgangskode er ikke forskellig fra den nuværende.",
	"miscnopassmatch"	=> "Adgangskode matcher ikke.",
	"miscfieldmissed"	=> "Du mangler et vigtigt felt.",
	"miscnouserpass"	=> "Brugernavn eller adgangskode forkert.",
	"miscselfremove"	=> "Du kan ikke fjerne dig selv.",
	"miscuserexist"		=> "Bruger eksisterer allerede.",
	"miscnofinduser"	=> "Kan ikke finde bruger.",
	"extract_noarchive" => "Filen er ikke et arkiv.",
	"extract_unknowntype" => "Ukendt arkivtype",
	
	'chmod_none_not_allowed' => 'Ændring af tilladelser til <none> er ikke tilladt',
	'archive_dir_notexists' => 'Gem-til mappen som du har angivet eksisterer ikke.',
	'archive_dir_unwritable' => 'Angiv venligst en skrivbar mappe som arkivet skal gemmes i.',
	'archive_creation_failed' => 'Kunne ikke gemme arkivfilen'
	
);
$GLOBALS["messages"] = array(
	// links
	"permlink"		=> "Skift tilladelser",
	"editlink"		=> "Rediger",
	"downlink"		=> "Download",
	"uplink"		=> "Op",
	"homelink"		=> "Home",
	"reloadlink"		=> "Genindlæs",
	"copylink"		=> "Kopier",
	"movelink"		=> "Flyt",
	"dellink"		=> "Slet",
	"comprlink"		=> "Arkiver",
	"adminlink"		=> "Admin",
	"logoutlink"		=> "Log af",
	"uploadlink"		=> "Upload",
	"searchlink"		=> "Søg",
	"extractlink"	=> "Udpak arkiv",
	'chmodlink'		=> 'Skift (chmod) rettigheder (Mappe/Fil(er))', // new mic
	'mossysinfolink'	=> 'eXtplorer Systeminformation (eXtplorer, Server, PHP, mySQL)', // new mic
	'logolink'		=> 'Gå til joomlaXplorer webstedet (nyt vindue)', // new mic

	// list
	"nameheader"		=> "Navn",
	"sizeheader"		=> "Størrelse",
	"typeheader"		=> "Type",
	"modifheader"		=> "Ændret",
	"permheader"		=> "Tilladelser",
	"actionheader"		=> "Handlinger",
	"pathheader"		=> "Sti",

	// buttons
	"btncancel"		=> "Annuller",
	"btnsave"		=> "Gem",
	"btnchange"		=> "Skift",
	"btnreset"		=> "Nulstil",
	"btnclose"		=> "Luk",
	"btncreate"		=> "Opret",
	"btnsearch"		=> "Søg",
	"btnupload"		=> "Upload",
	"btncopy"		=> "Kopier",
	"btnmove"		=> "Flyt",
	"btnlogin"		=> "Log på",
	"btnlogout"		=> "Log af",
	"btnadd"		=> "Tilføg",
	"btnedit"		=> "Rediger",
	"btnremove"		=> "Fjern",
	
	// user messages, new in joomlaXplorer 1.3.0
	'renamelink'	=> 'Omdøb',
	'confirm_delete_file' => 'Er du sikker på at du vil slette denne fil? <br />%s',
	'success_delete_file' => 'Element(er) slettet.',
	'success_rename_file' => 'Mappen/filen %s blev omdøbt til %s.',
	
	// actions
	"actdir"		=> "Mappe",
	"actperms"		=> "Skift tilladelser",
	"actedit"		=> "Rediger fil",
	"actsearchresults"	=> "Søgeresultater",
	"actcopyitems"		=> "Kopier element(er)",
	"actcopyfrom"		=> "Kopier fra /%s til /%s ",
	"actmoveitems"		=> "Flyt element(er)",
	"actmovefrom"		=> "Flyt fra /%s til /%s ",
	"actlogin"		=> "Log på",
	"actloginheader"	=> "Log på for at bruge eXtplorer",
	"actadmin"		=> "Administration",
	"actchpwd"		=> "Skift adgangskode",
	"actusers"		=> "Brugere",
	"actarchive"		=> "Arkiv element(er)",
	"actupload"		=> "Upload fil(er)",

	// misc
	"miscitems"		=> "Element(er)",
	"miscfree"		=> "Fri",
	"miscusername"		=> "Brugernavn",
	"miscpassword"		=> "Adgangskode",
	"miscoldpass"		=> "Gammel adgangskode",
	"miscnewpass"		=> "Ny adgangskode",
	"miscconfpass"		=> "Bekræft adgangskode",
	"miscconfnewpass"	=> "Bekræft ny adgangskode",
	"miscchpass"		=> "Skift adgangskode",
	"mischomedir"		=> "Home mappe",
	"mischomeurl"		=> "Home URL",
	"miscshowhidden"	=> "Vis skjulte elementer",
	"mischidepattern"	=> "Skjul mønster",
	"miscperms"		=> "Tilladelser",
	"miscuseritems"		=> "(navn, home mappe, vis skjulte elementer, tilladelser, aktiv)",
	"miscadduser"		=> "tilføj bruger",
	"miscedituser"		=> "rediger bruger '%s'",
	"miscactive"		=> "Aktiv",
	"misclang"		=> "Sprog",
	"miscnoresult"		=> "Ingen resultater tilgængelige.",
	"miscsubdirs"		=> "Søg i undermapper",
	"miscpermnames"		=> array("Vis kun","Modificer","Skift adgangskode","Modificer & skift adgangskode",
					"Administrator"),
	"miscyesno"		=> array("Ja","Nej","J","N"),
	"miscchmod"		=> array("Ejer", "Gruppe", "Offentlig"),

	// from here all new by mic
	'miscowner'			=> 'Ejer',
	'miscownerdesc'		=> '<strong>Beskrivelse:</strong><br />Bruger (UID) /<br />Gruppe (GID)<br />Aktuelle tilladelser:<br /><strong> %s ( %s ) </strong>/<br /><strong> %s ( %s )</strong>',

	// sysinfo (new by mic)
	'simamsysinfo'		=> "eXtplorer System info",
	'sisysteminfo'		=> 'System info',
	'sibuilton'			=> 'Styresystem',
	'sidbversion'		=> 'Database version (MySQL)',
	'siphpversion'		=> 'PHP version',
	'siphpupdate'		=> 'INFORMATION: <span style="color: red;">PHP versionen som du bruger er <strong>ikke</strong> aktuel!</span><br />For at garantere alle funktioner og features i Mambo og tilføjelser,<br />bør du som minimum bruger <strong>PHP.Version 4.3</strong>!',
	'siwebserver'		=> 'Webserver',
	'siwebsphpif'		=> 'WebServer - PHP Interface',
	'simamboversion'	=> 'eXtplorer version',
	'siuseragent'		=> 'Browser version',
	'sirelevantsettings' => 'Vigtige PHP indstillinger',
	'sisafemode'		=> 'Safe Mode',
	'sibasedir'			=> 'Open basedir',
	'sidisplayerrors'	=> 'PHP fejl',
	'sishortopentags'	=> 'Short Open Tags',
	'sifileuploads'		=> 'Fil uploads',
	'simagicquotes'		=> 'Magic Quotes',
	'siregglobals'		=> 'Register Globals',
	'sioutputbuf'		=> 'Output Buffer',
	'sisesssavepath'	=> 'Session lagringssti',
	'sisessautostart'	=> 'Session auto start',
	'sixmlenabled'		=> 'XML aktiveret',
	'sizlibenabled'		=> 'ZLIB aktiveret',
	'sidisabledfuncs'	=> 'Disabled funktioner',
	'sieditor'			=> 'WYSIWYG editor',
	'siconfigfile'		=> 'Config fil',
	'siphpinfo'			=> 'PHP info',
	'siphpinformation'	=> 'PHP information',
	'sipermissions'		=> 'Tilladelser',
	'sidirperms'		=> 'Mappetilladelser',
	'sidirpermsmess'	=> 'For at være sikker på at alle funktioner og features i eXtplorer virker korrekt, skal følgende mapper have tilladelser til skrivning [chmod 0777]',
	'sionoff'			=> array( 'On', 'Off' ),
	
	'extract_warning' => "Ønsker du virkelig at udpakke denne fil? Her?<br />Dette vil overskrive eksisterende filer hvis det ikke bruges forsigtigt!",
	'extract_success' => "Udpakning lykkedes",
	'extract_failure' => "Udpakning fejlede",
	
	'overwrite_files' => 'Overskriv eksisterende fil(er)?',
	"viewlink"		=> "Vis",
	"actview"		=> "Viser kilde for filen",
	
	// added by Paulino Michelazzo (hide@address.com) to fun_chmod.php file
	'recurse_subdirs'	=> 'Rekursivt i undermapper?',
	
	// added by Paulino Michelazzo (hide@address.com) to footer.php file
	'check_version'	=> 'Kontroller for seneste version',
	
	// added by Paulino Michelazzo (hide@address.com) to fun_rename.php file
	'rename_file'	=>	'Omdøb en mappe eller en fil...',
	'newname'		=>	'Nyt navn',
	
	// added by Paulino Michelazzo (hide@address.com) to fun_edit.php file
	'returndir'	=>	'Vend tilbage til mappe efter lagring?',
	'line'		=> 	'Linje',
	'column'	=>	'Kolonne',
	'wordwrap'	=>	'Ombrydning: (kun IE)',
	'copyfile'	=>	'Kopier fil til dette filnavn',
	
	// Bookmarks
	'quick_jump' => 'Spring hurtigt til',
	'already_bookmarked' => 'Denne mappe er allerede bogmærket',
	'bookmark_was_added' => 'Denne mappe blev tilføjet til bogmærkelisten.',
	'not_a_bookmark' => 'Mappen er ikke et bogmærke.',
	'bookmark_was_removed' => 'Denne mappe blev fjerne fra bogmærkelisten.',
	'bookmarkfile_not_writable' => "Kunne ikke %s bogmærket.\n Bogmærkefilen File '%s' \ner ikke skrivbar.",
	
	'lbl_add_bookmark' => 'Tilføj denne mappe som bogmærke',
	'lbl_remove_bookmark' => 'Fjern denne mappe fra bogmærkelisten',
	
	'enter_alias_name' => 'Angiv venligst aliasnavn for dette bogmærke',
	
	'normal_compression' => 'normal komprimering',
	'good_compression' => 'god komprimering',
	'best_compression' => 'besdte komprimering',
	'no_compression' => 'ingen komprimering',
	
	'creating_archive' => 'Opretter arkivfil...',
	'processed_x_files' => 'Gennemført %s af %s filer',
	
	'ftp_header' => 'Lokal FTP godkendelse',
	'ftp_login_lbl' => 'Angiv venligst log på oplysninger til FTP serveren',
	'ftp_login_name' => 'FTP brugernavn',
	'ftp_login_pass' => 'FTP adgangskode',
	'ftp_hostname_port' => 'FTP Server hostnavn og port <br />(Porten er valgfri)',
	'ftp_login_check' => 'Kontrollerer FTP forbindelse..',
	'ftp_connection_failed' => "FTP serveren kunne ikke kontaktes. \nKontroller venligst at FTP serveren kører på din server.",
	'ftp_login_failed' => "FTP log på fejlede. Kontroller venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.",
		
	'switch_file_mode' => 'Aktuel tilstand: <strong>%s</strong>. Du kunne skifte til %s tilstand.',
	'symlink_target' => 'Mål for det symbolske link',
	
	"permchange"		=> "CHMOD success:",
	"savefile"		=> "Filen blev gemt.",
	"moveitem"		=> "Flytning gennemført.",
	"copyitem"		=> "Kopiering gennemført.",
	'archive_name' 	=> 'Navn på arkivfilen',
	'archive_saveToDir' 	=> 'Gem arkivet i denne mappe',
	
	'editor_simple'	=> 'Simpel editor tilstand',
	'editor_syntaxhighlight'	=> 'Syntaks-Highlighted tilstand',

	'newlink'	=> 'Nu fil/mappe',
	'show_directories' => 'Vis mapper',
	'actlogin_success' => 'Log på gennemført!',
	'actlogin_failure' => 'Log på fejlede, prøv igen.',
	'directory_tree' => 'Mappetræ',
	'browsing_directory' => 'Gennemse mapper',
	'filter_grid' => 'Filter',
	'paging_page' => 'Side',
	'paging_of_X' => 'ud af {0}',
	'paging_firstpage' => 'Første side',
	'paging_lastpage' => 'Sidste side',
	'paging_nextpage' => 'Næste side',
	'paging_prevpage' => 'Forrige side',
	
	'paging_info' => 'Viser elementer {0} - {1} ud af {2}',
	'paging_noitems' => 'Ingen elementer til visning',
	'aboutlink' => 'Om...',
	'password_warning_title' => 'Vigtigt - skift din adgangskode!',
	'password_warning_text' => 'Brugerkontoen som du er logget på med (admin med adgangskode admin) svarer til standard eXtplorer priviligeret konto. Din eXtplorer installation er åben for indbrud og du bør straks lukke dette sikkerhedshul!',
	'change_password_success' => 'Din adgangskode er ændret!',
	'success' => 'Success',
	'failure' => 'Fejl',
	'dialog_title' => 'Webstedsdialog',
	'upload_processing' => 'Gennemfører upload, vent venligst...',
	'upload_completed' => 'Upload gennemført!',
	'acttransfer' => 'Overfør fra en anden Server',
	'transfer_processing' => 'Gennemfører Server-til-Server overførsel, vent venligst...',
	'transfer_completed' => 'Overførsel fuldført!',
	'max_file_size' => 'Maksimal filstørrelse',
	'max_post_size' => 'Maksimal upload grænse',
	'done' => 'Færdig.',
	'permissions_processing' => 'Anvender tilladelser, vent venligst...',
	'archive_created' => 'Arkivfilen er blevet oprettet!',
	'save_processing' => 'Gemmer fil...',
	'current_user' => 'Dette script kører aktuelt med tilladelser fra den følgende bruger:',
	'your_version' => 'Din version',
	'search_processing' => 'Søger, vent venligst...',
	'url_to_file' => 'URL for filen',
	'file' => 'Fil'
	
);
?>
Return current item: eXtplorer