Location: PHPKode > projects > ETraxis > src/engine/res/bulgarian.php
<?php

//------------------------------------------------------------------------------
//
// eTraxis - Records tracking web-based system
// Copyright (C) 2008-2010 Artem Rodygin
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Localization
 *
 * This module contains prompts translated in Bulgarian.
 *
 * @package Engine
 * @subpackage Localization
 * @author Yasen Vasilev
 */

$resource_bulgarian = array
(
  RES_SECTION_ALERTS =>
  /* 200 */
  'Всички полета отбелязани като задължителни трябва да бъдат попълнени.',
  'Стойностите по подразбиране трябва да са в порядъка на %1 до %2.',
  'Акаунтът е изключен.',
  'Акаунтът е заключен.',
  'Невалидно потребителско име.',
  'Акаунт с въведенето потребителско име вече съществува.',
  'Невалиден имеил.',
  'Паролите не са еднакви.',
  'Паролата трябва да е най-малко с %1 символ дължина.',
  'Вече същестува проект с въведеното име.',
  /* 210 */
  'Вече съществува група с въведеното име.',
  'Вече същестува темплейт с въведеното име или представка.',
  'Вече съществува услови с въведеното име или съкращение.',
  'Вече съществува поле с въведеното име.',
  'Невалидно цяло число.',
  'Цялото число трябва да бъде в порядъка от %1 до %2.',
  'Стойност от "%1" трябва да бъде в подръдъка от %2 до %3.',
  'Mаксималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.',
  'Каченият файл надвишава"upload_max_filesize" според "php.ini".',
  'Размерът на качения вайл неможе да е повече от %1 Кбайта.',
  /* 220 */
  'Каченият файл беше само частично качен.',
  'Не беше качен файл.',
  'Липсваща временна папка.',
  'Вече съществува атачмънт с въведеното име.',
  'Неоткрит запис.',
  'Вече съществува филтър с въведеното име.',
  'Невалидна стойност на дата.',
  'Стойността на датата трябва да бъде в обхвата от %1 до%2.',
  'Невалидна времова стойност.',
  'Стойността на времето трябва да бъде в обхвата от %1 до%2.',
  /* 230 */
  'Вече съществува подпис с въведеното име.',
  'Вече съществува посещане с въведеното име.',
  'Посещането е изпратено успешно.',
  'Вече съществува изглед с въведеното име.',
  NULL,
  'Провал при записване на файла на диска.',
  'Спряно качването на файла поради разширение.',
  'JavaScript трябва да бъде разрешена.',
  'Това е автоматично генерирано субщение, моля не изпращайте отговар на него.',
  NULL,
  /* 240 */
  NULL,
  'Изгледът неможе да има повече от %1 колони.',
  'Стойност от "%1" проваля проверката на формата.',
  'Потребителят не е опълномощен.',
  'Неизвестно потребителско име или сгрешена парола.',
  'Неизвестен удосотверителен тип.',
  'Неизвестна грешка.',
  'Грешка в синтаксиса на XML.',

  RES_SECTION_CONFIRMS =>
  /* 300 */
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете всички селектирани гледки?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете този акаунт?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете този проект?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете тази група?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете този темплейт?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете това условие?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете това поле?',
  NULL,
  'Сигурен ли сте че искате да въстановите този запис?',
  'Сигурен ли сте че искате да зададете този запис?',
  /* 310 */
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете висчки селектирани филтри?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете всички селектирани подписа?',
  'Сигурен ли сте че искате да изпратите това подсещане?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете това подсещане?',
  'Сигурен ли сте че искате да излезнете?',
  'Сигурен ли сте че искате да изтриете този запис?',

  RES_SECTION_PROMPTS =>
  /* 1000 */
  'Български',
  'Вход',
  'OK',
  'Откажи',
  'Съхрани',
  'Назад',
  'Следващо',
  'Създай',
  'Промени',
  'Изтрий',
  /* 1010 */
  'Записи',
  'Акаунти',
  'Проекти',
  'Смени парола',
  'Полета на състояние "%1"',
  'няма',
  'Общо:',
  'Тема',
  'Информация на акунта',
  'Потребителско име',
  /* 1020 */
  'Пълно име',
  'Имеил',
  'По подразбиране',
  'администратор',
  'потребител',
  'Описание',
  'Парола',
  'Потвърждение',
  'неактивен',
  'заключен',
  /* 1030 */
  'Нов отчет',
  'Отчет "%1"',
  'Информация по проекта',
  'Име на проекта',
  'Начално време',
  'преустановен',
  'Нов проект',
  'Проект "%1"',
  'Групи',
  'Информация на група',
  /* 1040 */
  'Име на група',
  'Нова група',
  'Група "%1"',
  'Членство',
  'Други',
  'Потребители',
  'Темплейти',
  'Информация за темплейт',
  'Име на темплейт',
  'Представка',
  /* 1050 */
  'Нов темплейт',
  'Темплейт "%1"',
  'Условия',
  'Информация на условие',
  'Име на условие',
  'Съкращение',
  'Тип на условие',
  'начален',
  'междинен',
  'краен',
  /* 1060 */
  'Отговорен',
  'остави непроменено',
  'определи',
  'премахни',
  'Ново условие',
  'Условие "%1"',
  'Създай междинен',
  'Създай краен',
  'Преходи',
  'Разрешения',
  /* 1070 */
  'Направи начален',
  'Позволен',
  'Полета',
  'Имформация на поле',
  'Подредба',
  'Име на поле',
  'Тип на поле',
  'номер',
  'стринг',
  'многоредов текст',
  /* 1080 */
  'Изискван',
  'да',
  'не',
  'Мин.стойност',
  'Макс.стойност',
  'Макс.дължина',
  'изискван',
  'Ново поле (стъпка %1/%2)',
  'Поле "%1"',
  'само за четене',
  /* 1090 */
  'четене и запис',
  'Главна информация',
  'ID',
  'Проект',
  'Темплейт',
  'Условие',
  'Възраст',
  'Нов запис (стъпка %1/%2)',
  'Запис "%1"',
  'Мои записи',
  /* 1100 */
  'История',
  'Отложи',
  'Въстанови',
  'Определям',
  'Промени условие',
  'Таймстемп',
  'Създател',
  'Записът е създаден по условие "%1".',
  'Записът е определен на %1.',
  'Записът е променен.',
  /* 1110 */
  'Условието е променено на "%1".',
  'Записът е отложен до %1.',
  'Записът е въстанове.',
  'Файл "%1" е прикрепен.',
  'Файл "%1" е премахнат.',
  'разрешение за създаване на записи',
  'разрешение за промяна на записи',
  'разрешение за отлагане на записи',
  'разрешение за въстановяване на записи',
  'разрешение за преопределяне на определени записи',
  /* 1120 */
  'разрешение за промяна условията на определените записи',
  'разрешение за прикрепяне на файлове',
  'разрешение за премахване на файлове',
  'Език',
  'Добавих коментар',
  'Коментарът е добавен.',
  'разрешение за добавяне на коментари',
  'Коментар',
  'Прикрепи файл',
  'Премахни файл',
  /* 1130 */
  'Атачмънт',
  'Име на атачмънт',
  'Файл на атачмънт',
  'Атачмъни',
  'Няма полета.',
  'Критическа възраст',
  'Замръзено време',
  'Промени',
  'Стара стойност',
  'Нова стойност',
  /* 1140 */
  'check box',
  'запис',
  'списък',
  'Списък итеми',
  '%1 Kb',
  'Филтри',
  'Име на филтър',
  'Всички проекти',
  'Всички темплейт',
  'Всички условия',
  /* 1150 */
  'Виж запис',
  'Покажи само създадени от ...',
  'Покажи само определените на ...',
  'покажи само незатворените',
  'Тема',
  'Търси',
  'Търси параметри',
  'Търси резултати',
  'Текст за търсене',
  'търси в полетата',
  /* 1160 */
  'търси в коментарите',
  'Статус',
  'активен',
  'Подписи',
  'съобщи когато записът е създаден ',
  'съобщи когато записът е определен ',
  'съобщи когато записът е променен ',
  'съобщи когато условието е променено',
  'съобщи когато записът е отсрочен ',
  'съобщи когат записът е въстановен',
  /* 1170 */
  'съобщи когато е добавен коментар',
  'съобщи когато е прикрепен файл',
  'съобщи когато е премахнат файл',
  'изискван',
  'Отложен',
  'Падежна дата',
  'Стойност по подразбиране',
  'включено',
  'изключено',
  'Метрически',
  /* 1180 */
  'Отворени записи',
  'Създаване срещу закриване',
  'седмица',
  'номер',
  'Клониране',
  'Записът е клониран от "%1".',
  'Изход',
  'съощи когато записът е клониран',
  'Настройки',
  'Редици на страница',
  /* 1190 */
  'Разделители за страница',
  'Заключено',
  'Отключено',
  'Тип на група',
  'глобално',
  'локално',
  'Конфигурация',
  'Локален основен път',
  'Сайтен основен път',
  'Сигурност',
  /* 1200 */
  'Минимална дължина на парола',
  'Максимален брой опити за логване',
  'Изтичане на време за отключване (минути)',
  'База данни',
  'Тип на база данни',
  'Oracle',
  'MySQL',
  'Microsoft SQL сървър',
  'Сървър база данни',
  'Име на база данни',
  /* 1210 */
  'Потребител на база данни',
  'Активна директория',
  'LDAP сървър',
  'Номер на порт',
  'Търсене на отчет',
  'База DN',
  'Администратори',
  'Съобщаване по имеил',
  'Максимален размер',
  'Отстраняване на дефекти',
  /* 1220 */
  'Режим на отастраняване на дефекти',
  'разреши (без личната информация)',
  'разреши (всичката информация)',
  'Логове на отстраняване на дефекти',
  'Разреши',
  'Изключи',
  '%1 мин',
  'разрешение за преглед само на записите',
  'Избери всичко',
  'Автор',
  /* 1230 */
  'дата',
  'времетраене',
  'покажи само отложените',
  'Име на подпис',
  'Събития',
  'Версия %1',
  'роля',
  'Подписан',
  'Неподписан',
  'Подсещания',
  /* 1240 */
  'Име на подсещане',
  'Тема на подсещане',
  'Получатели на посещане',
  'Ново подсещане (стъпка %1/%2)',
  'Подсещане "%1"',
  'разрешение за изпращане на подсещания',
  'Изпрати',
  'Нов филтър',
  'Филтър "%1"',
  'Ново подписване',
  /* 1250 */
  'Подпис "%1"',
  'Вашата LDAP парола',
  'Можете да вмъкнете връзка към друг запис като уточните "rec#" и номера му (пр. "rec#305").',
  'Покажи само преместените при условия ...',
  'Сподели с ...',
  'Изнеси',
  'Подпиши другите...',
  'Подписан',
  '%1 вие е подписъл към записа.',
  '%1 е отписъл.',
  /* 1260 */
  'Точно копие',
  'Складиране',
  'LDAP атрибути',
  'Изгледи',
  'Информация за иглед',
  'Име на изглед',
  'Нов изглед',
  'Изглед "%1"',
  'Няма изглед',
  'Поставям',
  /* 1270 */
  'Колони',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'Подравняване',
  'ляво',
  'център',
  'дясно',
  'Ослугата няма да бъде възможна от %1 до %2 (%3)',
  /* 1280 */
  'Всичко определено на мен',
  'Всичко създадено от мен',
  'От маркирай всичко',
  'м/д/гггг',
  'Дъмп',
  'Позаписи',
  'Създай подзапис',
  'Прикрепи подзапис',
  'Премахни подзапис',
  'ID Подзапис',
  /* 1290 */
  'Подзапис "%1" е добавен.',
  'Подзапис "%1" е премахнат.',
  'разрешение за добавяне на подзаписи',
  'разрешение за премахване на подзаписи',
  'съобщи когато е добвен подзапис',
  'съобщи когато е премахнат подзапис',
  'създаден подзапис',
  'затворен подзапис',
  'Поверителен',
  'Добави поверителен коментар',
  /* 1300 */
  'разрешение за добавяне/четене на поверителни коментари',
  'Добавен е поверителен коментр.',
  'Родителско ID',
  'зависимост',
  NULL,
  'Добавен разделител',
  'CSV delimiter',
  'CSV шифриране',
  'CSV завършване на ред',
  NULL,
  /* 1310 */
  'Позволи филтри',
  'Забрани филтри',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'Разшири всичко',
  /* 1320 */
  'Премахни всичко',
  NULL,
  'П/С',
  'PCRE за проверяване на стойностите на полетата',
  'Потърси PCRE за трансформиране на стойностите на полетата',
  'Замести PCRE за трансформиране на стойностите на полетата',
  'Следващо условие по подразбиране',
  'Статус на отлагане',
  'покажи всички',
  'покажи само активните',
  /* 1330 */
  'Събития',
  NULL,
  'Достъп за гости',
  'Няма.',
  'Глобални групи',
  'Гост',
  'Внасям',
  'разрешение за изтриване на записи',
  'Тип удостоверяване',
  'Език по подразбиране',
  /* 1340 */
  'Изтичане на парола (дни)',
  'Изтичане на период (минути)',
  'LDAP изброяван',
  'PostgreSQL',
  'списък индекси',
  'списък стойности',
  'Създаден',
  'Маркирай като прочетено',
  'Регистриран',
  'TLS',
  /* 1350 */
  'Компресия',
  'П/У',
  'Коментари',
  'Размер',
  'Вид',
  'CSV',
  'Разреши',
  'Забрани',
  'Преглед',
  'Собственик',
  /* 1360 */
  'Всеки.',
  'Маркирай като непрочетено',
  'Родителски записи',
);

?>
Return current item: ETraxis