Location: PHPKode > projects > Escher CMS > eschercms-0.9.2/escher/sparkplug/plugs/sparkmailer/lib/language/phpmailer.lang-pl.php
<?php
/**
* PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* Polish Version
*/

$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autentykacji.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';
//$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Message body empty';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nie można uruchomić: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Brak dostępu do pliku: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Nie można otworzyć pliku: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Następujący adres Nadawcy jest jest nieprawidłowy: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';
//$PHPMAILER_LANG['invalid_email']    = 'Not sending, email address is invalid: ';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';
//$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signing Error: ';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() failed.';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
//$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Cannot set or reset variable: ';
?>
Return current item: Escher CMS