Location: PHPKode > projects > EBA-News > admin/languages/polish.php
<?php

// -------------------------------------------------------------
//
// FILENAME		: polski.php
// COPYRIGHT	: © 2003, 2004, 2005, 2006 Espen Andersson
// WWW				: http://ebascripts.com/
//
// -------------------------------------------------------------

// Translated by Jarek Rewers

define('SETLOCALE_LANGUAGE', serialize(array('plk', 'polish')));
define('ENCODING', 'utf-8');

// DO NOT CHANGE
function lang($name) {
  global $lang;

  if (isset($lang[strtolower($name)])) {
    return $lang[$name];
  }
}

$lang = array();

// a = Administration panel
// th = Table header
// b = Button

// Widely used buttons
// Prefix: a_b_
$lang += array(
 'a_b_save'      => 'Zapisz',
 'a_b_clear'      => 'Wyczyść',
 'a_b_edit'      => 'Edytuj',
 'a_b_create'     => 'Utwórz',
 'a_b_delete_selected' => 'Usuń wybrane elementy',
 'a_b_delete'     => 'Usuń',
 'a_b_update'     => 'Aktualizuj',
 'a_b_undo'      => 'Cofnij',
 'a_b_reset'      => 'Resetuj',
 'a_b_continue'    => 'Kontynuuj',
 'a_b_add'       => 'Dodaj',
 'a_b_login'      => 'Zaloguj'
);

// Admin > Headers (alt img)
// Prefix: a_headers_
$lang += array(
 'a_header_access_denied'  => 'Dostęp zabroniony',
 'a_header_admin_categories' => 'Zarządzaj kategoriami',
 'a_header_admin_comments'  => 'Zarządzaj komentarzami',
 'a_header_admin_filters'  => 'Zarządzaj filtrami',
 'a_header_admin_images'   => 'Zarządzaj obrazkami',
 'a_header_admin_articles'  => 'Zarządzaj artykułami',
 'a_header_admin_smilies'  => 'Zarządzaj emotikonami',
 'a_header_admin_template'  => 'Zarządzaj szablonami',
 'a_header_admin_users'   => 'Zarządzaj użytkownikami',
 'a_header_admin_webpages'  => 'Zarządzaj stronami',
 'a_header_problems'     => 'Sprawdź błędy',
 'a_header_create_user'   => 'Nowy użytkownik',
 'a_header_faq'       => 'Często zadawane pytania (FAQ)',
 'a_header_information'   => 'Informacja',
 'a_header_login'      => 'Zaloguj',
 'a_header_publish_article' => 'Publikuj artykuł'
);

// Admin > Access denied
// a_
$lang += array(
 'a_access_denied_header' => 'Dostęp zabroniony',
 'a_access_denied_message' => 'Nie masz uprawnień do administrowania tą częścią systemu',
);

// Global
$lang += array(
 'empty_table' => 'Brak zapisanych rekórdw w bazie danych.',
 'select_page' => 'Wybierz stronę',
 'select_all' => 'Wybierz wszystko'
);

// Admin > Top
// Prefix: a_top_
$lang += array(
 'a_top_title'        => 'EBA-News: Panel Administracyjny',
 'a_top_logged_in_as'    => 'Zalogowany jako %s',
 'a_top_logout'       => 'wyloguj',
 'a_top_auto_login_enabled' => 'Automatyczne logowanie <strong>włączone</strong>',
 'a_top_auto_login_disabled' => 'Automatyczne logowanie<strong>wyłączone</strong>',
 'a_top_deactivate'     => 'dezaktywuj',
 'a_top_activate'      => 'aktywuj'
);

// Admin > Left menu
// Prefix: a_menu_
$lang += array(
 'a_menu_th_show_website' => '&#171; Pokaż stronę',

 'a_menu_th_main_tasks'  => 'Główne zadania',
 'a_menu_frontpage'    => 'Indeks',
 'a_menu_publish_article' => 'Opublikuj artykuł',
 'a_menu_images'     => 'Obrazki',
 'a_menu_create_new_user' => 'Nowy użytkownik',
 'a_menu_admin_pages'   => 'Administracja stron',

 'a_menu_th_administration' => 'Administracja',
 'a_menu_users'       => 'Użytkownicy',
 'a_menu_articles'     => 'Artykuły',
 'a_menu_categories'    => 'Kategorie',
 'a_menu_comments'     => 'Komentarze',
 'a_menu_templates'     => 'Szablony',

 'a_menu_th_miscellaneous' => 'Różne',
 'a_menu_check_for_errors' => 'Sprawdź błędy',
 'a_menu_preferences'   => 'Ustawienia',
 'a_menu_smilies'     => 'Emotikony',
 'a_menu_filters'     => 'Filtry',

 'a_menu_th_eba_news'   => 'EBA-News',
 'a_menu_support_forum'  => 'Forum wsparcia',
 'a_menu_readme'      => 'Czytaj to (<acronym title="Frequently Asked Questions">FAQ</acronym>)'
);

// Admin > Frontpage
// Prefix: a_index_
$lang += array(
 'a_index_th_product_information'   => 'Informacja o produkcie',
 'a_index_new_final_version_available' => 'Nowa wersja EBA-News <a href="http://ebascripts.com/downloads/">jest dostępna do pobrania</a>.',
 'a_index_none_updates_available'   => 'Obecnie korzystasz z najnowszej stablilnej wersji. Aby w przyszłości korzystać z aktualnych wersji lub pobrać wersje beta odwiedź <a href="http://ebascripts.com">Stronę Oficjalną</a>.',
 'a_index_version'           => 'Wersja',
 'a_index_release_date'        => 'Data wydania',

 'a_index_th_stats'           => 'Statystyki',
 'a_index_articles_in_total'       => 'Artykułów łącznie',
 'a_index_users_in_total'        => 'Użytkowników łącznie',
 'a_index_categories_in_total'      => 'Kategorii łącznie',
 'a_index_comments_in_total'       => 'Komentarzy łącznie',
 'a_index_article_views_in_total'    => 'Odsłon artykułu łącznie',
 'a_index_average_articles_per_category' => 'Średnia ilość artykułów w kategorii',

 'a_index_th_notes'  => 'Zapisane komentarze',
 'a_index_th_add_note' => 'Dodaj komentarz',
 'a_index_delete'   => 'Usuń',
 'a_index_posted_by'  => 'Dodany przez'
);

// Admin > Publish article
// Prefix: a_publish_
$lang += array(
 'a_publish_empty_title'      => 'Nie podałeś tytułu',
 'a_publish_empty_ingress'     => 'Nie wpisałeś wstępu',
 'a_publish_empty_text'       => 'Nie wprowadziłeś żadnego tekstu',
 'a_publish_empty_category'     => 'Nie wybrałeś kategorii',
 'a_publish_pictures'        => 'Obrazkami',
 'a_publish_title'         => 'Tytuł',
 'a_publish_text'          => 'Tekst',
 'a_publish_sources'        => 'Źródło',
 'a_publish_prologue'        => 'Wstęp',
 'a_publish_upload_picture'     => 'Dodaj zdjęcie',
 'a_publish_th_related_articles'  => 'Powiązane artykuły',
 'a_publish_related_keywords_desc' => 'Oddzielone przecinkiem. Artykuly zawierające w tytule słowo kluczowe są powiązane.',
 'a_publish_keywords'        => 'Słowa kluczowe',
 'a_publish_related_articles'    => 'Artykuły',
 'a_publish_invalid_file'      => 'Plik, który próbujesz dodać jest niepoprawny. Akceptowane rozszerzenia to .jpg i .png',
 'a_publish_html'          => 'HTML',
 'a_publish_read_more_desc'     => 'Zaznaczenie funkcji «więcej» spowoduje wyświetlenie tytulu oraz wstępu na stronie głównej a całego tekstu po wybraniu pojedyńczego artykułu',
 'a_publish_picture_info'      => 'Informacje o obrazku',
 'a_publish_picture_keywords'    => 'Słowa kluczowe',
 'a_publish_picture_date'      => 'Data',
 'a_publish_picture_copyright'   => 'Prawa autorskie',
 'a_publish_picture_source'     => 'Źródło',
 'a_publish_picture_description'  => 'Opis',
 'a_publish_create_category'    => 'Utwórz nową kategorię',
 'a_publish_category'        => 'Katgoria',
 'a_publish_picture_administration' => 'Administracja obrazków',
 'a_publish_delete_picture'     => 'Usuń obrazek',
 'a_publish_upload_new_picture'   => 'Załaduj nowy obrazek',
 'a_publish_start_paragraph_desc'  => 'Pozwala dodać dodatkowy paragraf. Funkcja użyteczna, jeśli chcesz uwidocznić coś więcej, niż wstęp kiedy użyta jest opcja "czytaj więcej"',
 'a_publish_th_related_articles'  => 'Powiązane artykuły',
 'a_publish_preferences'      => 'Preferencje',
 'a_publish_comments'        => 'Komentarze',
 'a_publish_public'         => 'Public',
 'a_publish_bbcode_header'     => 'Nagłówek (h3)',
 'a_publish_bbcode_bold'      => 'Pogrubienie',
 'a_publish_bbcode_italic'     => 'Kursywa',
 'a_publish_bbcode_underline'    => 'Podkreślenie',
 'a_publish_bbcode_quote'      => 'Cytuj',
 'a_publish_bbcode_url'       => 'URL'
);

// Admin > Create new user
// Prefix: a_new_user_
$lang += array(
 'a_new_user_username'      => 'Nazwa użytkownika',
 'a_new_user_first_name'     => 'Imię',
 'a_new_user_surname'       => 'Nazwisko',
 'a_new_user_password'      => 'Hasło',
 'a_new_user_repeat_password'   => 'Powtórz hasło',
 'a_new_user_userlevel'      => 'Poziom użytkownika',
 'a_new_user_empty_fields'    => 'Nie podałeś wymaganych informacji',
 'a_new_user_different_passwords' => 'Podane hasło jest niepoprawne',
 'a_new_user_required_fields'   => 'pola wymagane',
 'a_new_user_administrator'    => 'Administrator',
 'a_new_user_superuser'      => 'Super Użytkownik',
 'a_new_user_user'        => 'Użytkownik'
);

// Admin > Administering users
// Prefix: a_admin_users_
$lang += array(
 'a_admin_users_id'       => 'ID',
 'a_admin_users_username'    => 'Nazwa użytkownika',
 'a_admin_users_articles'    => 'Artykuły',
 'a_admin_users_userlevel'   => 'Poziom użytkownika',
 'a_admin_users_delete'     => 'Usuń',
 'a_admin_users_warn_del_user' => 'Po usunięciu jednego lub wielu użytkowników, artykuły przez niego/nich publikowane również zostaną usunięte. Usunięcie użytkownika jest nieodwracalne. Czy na pewno chcesz kontynuować?',
 'a_update_profiles_del_failed' => 'Nie możesz usunąć własnego konta użytkownika'
);

// Admin > Update user profiles
// Prefix: a_update_profiles_
$lang += array(
 'a_update_profiles_username'     => 'Nazwa użytkownika',
 'a_update_profiles_first_name'    => 'Imię',
 'a_update_profiles_surname'      => 'Nazwisko',
 'a_update_profiles_phone_private'   => 'Telefon prywatny',
 'a_update_profiles_phone_work'    => 'Telefon do pracy',
 'a_update_profiles_email'       => 'Email',
 'a_update_profiles_hide_email'    => 'Ukryj adres email',
 'a_update_profiles_homepage'     => 'Strona domowa',
 'a_update_profiles_position'     => 'Pozycja',
 'a_update_profiles_registration_date' => 'Data rejestracji',
 'a_update_profiles_last_visit'    => 'Poprzedni login',
 'a_update_profiles_user_articles'   => 'Zamieszczone artykuły',
 'a_update_profiles_language'     => 'Język',
 'a_update_profiles_userlevel'     => 'Poziom użytkownika',

 'a_update_profiles_th_new_password'   => 'Nowe hasło',
 'a_update_profiles_current_password'   => 'Bieżące hasło',
 'a_update_profiles_new_password'     => 'Nowe hasło',
 'a_update_profiles_new_password_confirm' => 'Powtórz nowe hasło',

 'a_update_profiles_empty_username' => "Nie wpisałeś nazwy użytkownika",
 'a_update_profiles_invalid_email'  => "Nie podałeś właściwego adresu email",

 'a_update_profiles_administrate_users' => 'Zarządzaj użytkownikami',
 'a_update_profiles_user_posts'     => 'Opublikowane artykuły',
 'a_update_profiles_not_change_own_user' => 'Nie możesz zmienić własnego poziomu użytkownika'
);

// Admin > Images
// Prefix : a_images_
$lang += array(
 'a_images_add_picture'  => 'Znajdź plik',
 'a_images_keywords'    => 'Słowa kluczowe',
 'a_images_copyright'   => 'Prawa autorskie',
 'a_images_description'  => 'Opis',
 'a_images_date'      => 'Data',
 'a_images_resize_picture' => 'Utwórz miniaturkę jeśli obrazek jest większy niż <strong>%s</strong> pikseli',
 'a_images_source'     => 'Źródło',
 'a_images_th_thumbnails' => 'Miniaturki',
 'a_images_th_full_size'  => 'Pełny rozmiar'
);

// Admin > Administrate articles
// Prefix: a_admin_articles
$lang += array(
 'a_admin_articles_b_search'  => 'Szukaj artykułów...',
 'a_admin_articles_id'     => 'ID',
 'a_admin_articles_title'   => 'Tytuł',
 'a_admin_articles_user'    => 'Użytkownik',
 'a_admin_articles_views'   => 'Odsłon',
 'a_admin_articles_category'  => 'Kategoria',
 'a_admin_articles_date'    => 'Data',
 'a_admin_articles_comments'  => 'Komentarze',
 'a_admin_articles_delete'   => 'Usuń',
 'a_admin_articles_select_all' => 'Wybierz wszystkie',
 'a_admin_articles_warn_del'  => 'Zamierzasz usunąć jeden lub więcej nowy/ch artykuł/ów. Tej czynności nie mozna cofnąć. Czy na pewno chcesz kontynuować?',
 'a_admin_articles_explain_bg' => 'Jeśli tło ma jasnoczerwony kolor, oznacza to, że artykuł jest oznaczony jako prywatny. Funkcja użyteczna, jesli chcesz edytować artykuł przez jakiś okres od zamieszczenia. Po skończonej edycji zaznacz pole «publiczny» wtedy artykuł będzie widoczny publicznie.',
 'a_admin_articles_on'     => 'Wł.',
 'a_admin_articles_off'    => 'Wył.'
);

// Admin > Administrate categories
// Prefix: a_admin_cat_
$lang += array(
 'a_admin_cat_id'    => 'ID',
 'a_admin_cat_cat'   => 'Kategoria',
 'a_admin_cat_desc'   => 'Opis',
 'a_admin_cat_articles' => 'Artykuły',
 'a_admin_cat_delete'  => 'Usun',

 'a_admin_cat_th_new_cat'  => 'Stwórz nową kategorię',
 'a_admin_cat_th_update_cat' => 'Edytuj kategorię',
 'a_admin_cat_name'     => 'Nazwa',
 'a_admin_cat_password'   => 'Hasło',
 'a_admin_cat_current_pwd'  => 'Bieżące hasło',
 'a_admin_cat_parent_cat'  => 'Kategoria główna',
 'a_admin_cat_new_cat_desc' => 'Opis kategorii<br /><br />',
 'a_admin_cat_empty_fields' => 'Musisz podać nazwę nowej kategorii',
 'a_admin_cat_dublicate'   => 'Kategoria juz istnieje',
);

// Admin > Comments
// Prefix: a_comments_
$lang += array(
 'a_comments_id'      => 'ID',
 'a_comments_name'     => 'Nazwa',
 'a_comments_date'     => 'Data',
 'a_comments_ip'      => 'Adres IP',
 'a_comments_delete'    => 'Usuń',
 'a_comments_user_gravatar' => 'Gravatar',
 'a_comments_user_www'   => 'Strona domowa',
 'a_comments_public'    => 'Publiczny',
 'a_comments_private'    => 'Privatny',
 'a_comments_edit'     => 'Edytuj',
 'a_comments_article'    => 'Komentarz należy do...',
 'a_comments_comment'    => 'Komentarz',
 'a_comments_spam'     => 'Spam',
 'a_comments_not_spam'   => 'To nie jest spam',
 'a_comments_update'    => 'Aktualizuj'
);

// Admin > Templates
// Prefix: a_templates_
$lang += array(
 'a_templates_filename'        => 'Nazwa pliku',
 'a_templates_file_description'    => 'Opis',
 'a_templates_file_size'       => 'Rozmiar pliku',
 'a_templates_file_desc_comments'   => 'Część wyświetlająca komentarz. Edycja tego pliku zmienia układ komentarza.',
 'a_templates_file_desc_article'   => 'Kod wyświetlający wszystkie pojedyńcze artykuły.',
 'a_templates_file_desc_comment_form' => 'Schemat komentarza pod artykułem.',
);

// Admin > Check
// Prefix: a_check_
$lang += array(
 'a_check_action'     => 'Akcja',
 'a_check_result'     => 'Wynik',
 'a_check_repair_tables'  => 'Napraw tabele',
 'a_check_optimize_tables' => 'Wyrównaj tabele'
);

// Admin > Preferences
// Prefix: a_pref_
$lang += array(
	'a_pref_changes_saved' => 'Preferencje uratowany', 

 'a_pref_th_site_pref'   => 'Ustawienia strony',
 'a_pref_site_title'    => 'Nazwa strony',
 'a_pref_site_title_desc' => 'Nazwa strony wyświetlana w przeglądarce',
 'a_pref_site_url'     => 'Adres strony',
 'a_pref_site_url_desc'  => 'Ten adres strony jest użyty wielokrotnie w skrypcie',
 'a_pref_author_name'   => 'Autor strony',
 'a_pref_author_name_desc' => 'Dodano jak meta-informację do strony',
 'a_pref_site_desc'    => 'Opis strony',
 'a_pref_site_desc_desc'  => 'Opis strony ułatwia jej odnalezienie w wyszukiwarkach.',

 'a_pref_th_security_pref' => 'Ustawienia zabezpieczeń',
 'a_pref_ban_time'     => 'Czas blokady',
 'a_pref_ban_time_desc'  => 'Ilość sekund przez jaką użytkownik będzie zablokowany przed logowaniem po wykorzystaniu limitu prób logowania.',

 'a_pref_th_comments_pref' => 'Ustawienia komentarzy',
 'a_pref_disable_comments' => 'Wyłącz komentarze',
 'a_pref_disable_smilies'  => 'Wyłącz emotikony',
 'a_pref_disable_gravatars' => 'Wyłącz gravatary',
 'a_pref_gravatar_size'   => 'Rozmiar gravatara',

 'a_pref_th_thumb_pref'   => 'Ustawienia miniaturek',
 'a_pref_thumb_width'    => 'Wielkość',
 'a_pref_thumb_width_desc'  => 'Wielkość miniaturki dodanego obrazka',
 'a_pref_thumb_quality'   => 'Jakość miniaturki',
 'a_pref_thumb_quality_desc' => 'Jakość liczona w przedziale 0-100 gdzie 100 oznacza najlepsza możliwą jakość',

 'a_pref_th_sort_pref'     => 'Ustawienia sortowania',
 'a_pref_rows_per_page'     => 'Kolumn na stronie',
 'a_pref_rows_per_page_desc'  => 'Kolumn na stronie w panelu administracyjnym',
 'a_pref_reverse_comments'   => 'Odwróć komentarze',
 'a_pref_reverse_comments_desc' => '«Tak» wyświetla najnowsze komentarze na górze',
 'a_pref_reverse_articles'   => 'Odwróć wiadomosci',
 'a_pref_reverse_articles_desc' => '«Tak» wyświetli najstarsze wiadomości na górze',

 'a_pref_option_yes' => 'Tak',
 'a_pref_option_no' => 'Nie',

 'a_pref_th_display_pref'  => 'Ustawienia wyświetlania',
 'a_pref_language'     => 'Język',
 'a_pref_language_desc'   => 'Domyślny język formularza logowania itp.',
 'a_pref_time_format'    => 'Format daty',
 'a_pref_time_format_desc' => 'Format daty wyświetlany przy artykułach i w panelu administracyjnym.',
 'a_pref_censor_words'   => 'Cenzura słownictwa',
 'a_pref_censor_words_desc' => 'Tu możesz ocenzurować niewłaściwe słowa w komentarzach i ewentualnie zastapić je innymi. Jeśli nie dodasz slowa zastępczego, niecenzuralne słowo zostanie usunięte z komentarza.',
 'a_pref_find_word'     => 'Zamień ...',
 'a_pref_replace_with'   => 'na ...',

 'a_pref_date1' => '24. Styczeń',
 'a_pref_date2' => '24. Styczeń 2004',
 'a_pref_date3' => '24.01.2004',
 'a_pref_date4' => '24.01.04',
 'a_pref_date5' => '24. Styczeń 2004 15:13',
 'a_pref_date6' => '24.01.2004 15:13',
 'a_pref_date7' => '24.01.04 15:13',
 'a_pref_date8' => 'Czwartek 24. Styczeń',
 'a_pref_date9' => 'Czwartek 24. Styczeń 2004',

 // TODO: Verify this.
 'a_pref_saved' => 'Preferencje byliśmy uratowany pomyślnie'
);

// Admin > Smileys
// Prefix: a_smilies_
$lang += array(
 'a_smilies_smiley'             => 'Emotikony',
 'a_smilies_filename'            => 'Adres',
 'a_smilies_active'             => 'W użyciu',
 'a_smilies_name'              => 'Nazwa',
 'a_smilies_delete'             => 'Usun',
 'a_smilies_warning_delete_smilies_articles' => "Zamierzasz usunąć emotikon/y. Spowoduje to usunięcie obrazków emotikona z serwera i bazy danych. Czy na pewno chcewsz kontynuować?",
 'a_smilies_replace_text'          => 'Kod',
);

// Admin > Filters
// Prefix: a_filters_

$lang += array(
 'a_filters_filter'         => 'Filtr',
 'a_filters_active'         => 'Aktywny',
 'a_filters_hits'          => 'Odwiedzono',
 'a_filters_field'         => 'Pole',
 'a_filters_option_no'       => 'Nie',
 'a_filters_option_yes'       => 'Tak',
 'a_filters_action'         => 'Akcja',
 'a_filters_field_name'       => 'Nazwa',
 'a_filters_field_homepage'     => 'Strona domowa',
 'a_filters_field_comment'     => 'Komentarz',
 'a_filters_block_comment'     => 'Zablokuj komentarz',
 'a_filters_mark_as_spam'      => 'Oznacz jako spam',
 'a_filters_if_field'        => 'gdy',
 'a_filters_add_new_rule'      => 'Dodaj nowa regule',
 'a_filters_name_field'       => 'nazwa',
 'a_filters_homepage_field'     => 'strona domowa',
 'a_filters_comment_field'     => 'komentarz',
 'a_filters_comment_contains'    => 'zawiera',
 'a_filters_comment_exact_hit'   => 'jest',
 'a_filters_comment_starts_with'  => 'zaczyna się od',
 'a_filters_comment_ends_with'   => 'konczy się na',
 'a_filters_comment_match'     => 'odpowiada',
 'a_filters_delete'         => 'usuń',
 'a_filters_th_blacklisted_words'  => 'Słowa na czarnej liście | <strong><a href="http://ebascripts.com/info/words_blacklisted.txt"> Oficjalna lista</a></strong>',
 'a_filters_th_suspicious_words'  => 'Podejrzane słowa | <strong><a href="http://ebascripts.com/info/words_suspicious.txt"> Oficjalna lista</a></strong>',
 'a_filters_blacklisted_words_desc' => 'Komentarze zawierające słowa z czarnej listy nie są zapisywane w bazie danych dla oszczędzania miejsca a autor komentarza będzie proszony o poprawienie treści komentarza.',
 'a_filters_suspicious_words_desc' => 'Koemntarze zawierające podejrzane słowa sa zapisywane w bazie danych, lecz oznaczone jako spam i zatwierdzane ręcznie przez administartora przez publikacją. Autor komentarza będzie powiadomiony aby uniknąć dublowania postów.'
);

// Admin > Login & logout
// Prefix: a_log_
$lang += array(
 'a_log_remember_me'      => 'Logowanie automatyczne',
 'a_log_logged_out'       => 'Zostałeś poprawnie wylogowany',
 'a_log_wrong_info'       => 'Twoja nazwa użytkownika i/lub hasło są niepoprawne',
 'a_log_information'      => 'Musisz miec włączoną obsługę ciasteczek aby zalogować się do panelu administracyjnego.',
 'a_log_empty_user_table'    => 'Pole użytkownika zostało wyczyszczone od ostaniego logowania. Nie możesz sie wylogować.',
 'a_log_user_banned_message'  => 'Twój adres IP i/oraz ID sesji zostało zablokowane na 5 minut',
 'a_log_blocked_ip'       => 'Adres IP',
 'a_log_blocked_session'    => 'ID sesji',
 'a_log_blocked_information'  => 'Obecnie zosatłeś zablokowany z powodów bezpieczeństwa. Będziesz mógł zalogować sie ponownie po upływie 5 minut. Sprawdź pole poniżej w celu szczegółowych informacji na temat przyczyn blokady.',
 'a_log_blocked_until'     => 'Zablokowany do',
 'a_log_blocked_time_remaining' => 'Pozostały czas',
 'a_log_minute'         => 'minuta',
 'a_log_minutes'        => 'minut',
 'a_log_sec'          => 'sekunda',
 'a_log_secs'          => 'sekund',
 'a_log_res_and'        => 'i',
 'a_log_username'        => 'Nazwa użytkownika',
 'a_log_password'        => 'Hasło',
 'a_log_account_login'     => 'Logowanie administracyjne',
 'a_log_script_information'   => 'Powered by <a href="http://ebascripts.com/">EBA-News ' . SCRIPT_VERSION . '</a> &copy; 2003-2006 <a href="http://blogg.pondus.net/english/">Espen Andersson</a>'
);

// Public viewable
// Prefix: public_
$lang += array(

 // Search function
 'public_search_entry'  => 'wpis',
 'public_search_entries' => 'wpisy',
 'public_search_header' => 'Wyniki wyszukiwania dla «%s»',
 'public_search_menu'  => 'Szukaj',
 'public_search_result' => 'Dla zapytania «%s» znaleziono %d wpisów w bazie danych.',
 'public_search_length' => 'Proszę wpisać zapytanie zawierające 4 lub więcej znaków aby skorzystać z wyszukiwania. To ograniczenie zapobiega przeciążeniu bazy danych i nadmiernej ilości wyników wyszukiwania. Dodatkowo, jeśli wynik wyszukiwania zawiera więcej niż 50% zawartości bazy danych, również nie zostanie on wyświetlony. W takim wypadku spróbuj ponownie.',

 // Write comment
 'public_name'         => 'Nazwa',
 'public_homepage'       => 'Strona domowa',
 'public_gravatar'       => 'Gravatar',
 'public_personal_comment'   => 'Prywatny komentarz',
 'public_save_personal_info'  => 'Zapisz informację',
 'public_not_displayed'    => '(nie wyświetlane)',
 'public_comment'       => 'Komentarz',
 'public_comment_dublicate'  => 'Identyczny komentarz (nazwa, gravatar i komentarz) zjajduje się juz w bazie danych',
 'public_comment_empty_fields' => 'Wszystkie pola oznaczone * są wymagane',
 'public_invalid_gravatar'   => 'Podany adres gravatara jest niepoprawny',
 'public_invalid_homepage'   => 'Adres strony domowej jest niepoprawny',

 // Miscellaneous
 'public_display_comment'        => 'komentarz',
 'public_display_comments'       => 'komentarzy',
 'public_previous_link'         => 'Poprzednia strona',
 'public_next_link'           => 'Następna strona',
 'public_written_by'          => 'Zamieszczony przez',
 'public_related_news'         => 'Powiązane artykuły',
 'public_source' 						 => 'Zrdlo',
 'public_viewing_last_five_articles_in' => 'Ostatnich pięć oglądanych komentarzy w ',
 'public_comments'           => 'Komentarze',
 'public_read_more'           => 'Czytaj dalej »»',
 'public_go_to_archive'         => 'Idź do archiwum',
 'public_posted_in'           => 'opublikowany w',
 'public_show_all_related_articles'   => 'Pokaż wszystkie powiazane artykuły »»',
 'public_show_most_recent_articles'   => '«« Pokaż tylko najnowsze artykuły',
 'public_comment_is_spam'        => 'Koemntarz, który napisałeś, został sklasyfikowany jako spam przez filtr antyspamowy. Nie będzie wyświetlony do momentu ręcznego zatwierdzenia przez administratora.',
 'public_comment_is_blocked'      => 'Twój komentarz został sklasyfikowany jako spam i nie zostanie zapamiętany w bazie danych. Proszę usunąć podejrzane lub niecenzuralne slowa jak poker, viagra itp.',
 'public_comment_is_saved'       => 'Twój komentarz został dodany do bazy danych.',
 'public_comment_duplicate'       => 'Twój komentarz już istnieje w bazie danych.',
 'public_article_updated'        => 'ostatnio edytowany:',
 'public_hidden_comment'        => 'ukryty',
 'public_hidden_comments'        => 'ukryty',

 // Archive
 'public_archive'     => 'Archiwum',
 'public_archive_desc'   => 'Łącznie ten blog zawiera %s artykułów i %s komentarzy. Wszystkie artykuły znajdują się w archiwum, sortowane wg kategorii i miesiąca.',
 'public_articles_by_year' => '%s zawiera %d artykuł/ów',
 'public_month_january'  => 'Styczeń',
 'public_month_february'  => 'Luty',
 'public_month_march'   => 'Marzec',
 'public_month_april'   => 'Kwiecień',
 'public_month_may'    => 'Maj',
 'public_month_june'    => 'Czerwiec',
 'public_month_july'    => 'Lipiec',
 'public_month_august'   => 'Sierpień',
 'public_month_september' => 'Wrzesień',
 'public_month_october'  => 'Październik',
 'public_month_november'  => 'Listopad',
 'public_month_december'  => 'Grudzień',
);

// PLUGIN
// Admin > Webpages
// Prefix: a_plugin_webpage_
$lang += array(
 'a_plugin_webpage_create_webpage'       => 'Utwórz stronę',
 'a_plugin_webpage_webpage_title'       => 'Tytuł strony',
 'a_plugin_webpage_webpage_filename'      => 'Nazwa pliku',
 'a_plugin_webpage_filename_desc'       => 'Bez rozszerzenia pliku, np.. <em>contact</em>, a nie <em>contact.php</em>',
 'a_plugin_webpage_webpage_html'        => 'HTML',
 'a_plugin_webpage_webpage_password'      => 'Hasło',
 'a_plugin_webpage_type_new_pwd'        => 'Podaj nowe hasło',
 'a_plugin_webpage_change_webpage_pwd_explain' => 'Aby zmienić hasło musisz podać bieżące hasło. Jesli chcesz usunąć hasło pole «Nowe hasło» pozostaw puste.',
 'a_plugin_webpage_id'             => 'ID',
 'a_plugin_webpage_title'           => 'Tytuł',
 'a_plugin_webpage_filename'          => 'Nazwa pliku',
 'a_plugin_webpage_delete'           => 'Usuń',
 'a_plugin_webpage_enable_html'        => 'HTML',
 'a_plugin_webpage_current_password'      => 'Bieżące haslo',
 'a_plugin_webpage_text'            => 'Tekst',
 'a_plugin_webpage_public_login'        => 'Logowanie na stronę'
);

?>
Return current item: EBA-News