Location: PHPKode > projects > EBA-News > admin/languages/norwegian_nynorsk.php
<?php

// -------------------------------------------------------------
//
// FILENAME		: norwegian_nynorsk.php
// COPYRIGHT	: © 2003, 2004, 2005, 2006 Espen Andersson
// WWW				: http://ebascripts.com/
//
// -------------------------------------------------------------

// Translated by Tommy Kolltveit

define('SETLOCALE_LANGUAGE', serialize(array('norwegian-nynorsk', 'non')));
define('ENCODING', 'utf-8');

// DO NOT CHANGE
function lang($name) {
  global $lang;

  if (isset($lang[strtolower($name)])) {
    return $lang[$name];
  }
}

$lang = array();

// a = Administration panel
// th = Table header
// b = Button

// Widely used buttons
// Prefix: a_b_
$lang += array(
 'a_b_save'      => 'Lagre',
 'a_b_clear'      => 'Tøm',
 'a_b_edit'      => 'Endre',
 'a_b_create'     => 'Opprett',
 'a_b_delete_selected' => 'Slett markert(e) element',
 'a_b_delete'     => 'Slett',
 'a_b_update'     => 'Oppdater',
 'a_b_undo'      => 'Angre',
 'a_b_reset'      => 'Tilbakestill',
 'a_b_continue'    => 'Fortsett',
 'a_b_add'       => 'Legg til',
 'a_b_login'      => 'Logg inn'
);

// Admin > Headers (alt img)
// Prefix: a_headers_
$lang += array(
 'a_header_access_denied'  => 'Tilgang nekta',
 'a_header_admin_categories' => 'Administrer kategoriar',
 'a_header_admin_comments'  => 'Administrer kommentarar',
 'a_header_admin_filters'  => 'Administrer filtre',
 'a_header_admin_images'   => 'Administrer bilete',
 'a_header_admin_articles'  => 'Administrer artiklar',
 'a_header_admin_smilies'  => 'Administrer smilefjes',
 'a_header_admin_template'  => 'Administrer malar',
 'a_header_admin_users'   => 'Administrer brukarar',
 'a_header_admin_webpages'  => 'Administrer undersider',
 'a_header_problems'     => 'Sjå etter problem',
 'a_header_create_user'   => 'Opprett ny brukar',
 'a_header_faq'       => 'Les meg (FAQ)',
 'a_header_information'   => 'Informasjon',
 'a_header_login'      => 'Logg inn',
 'a_header_publish_article' => 'Publiser artikkel'
);

// Admin > Access denied
// a_
$lang += array(
 'a_access_denied_header' => 'Tilgang nekta',
 'a_access_denied_message' => 'Du har ikkje tilgang til denne delen av systemet',
);

// Global
$lang += array(
 'empty_table' => 'Det er ingen lagra oppføringar i databasen.',
 'select_page' => 'Vel side',
 'select_all' => 'Vel alle'
);

// Admin > Top
// Prefix: a_top_
$lang += array(
 'a_top_title'        => 'EBA-News: Administrasjonspanel',
 'a_top_logged_in_as'    => 'Logga inn som %s',
 'a_top_logout'       => 'logg ut',
 'a_top_auto_login_enabled' => 'Du har <strong>aktivert</strong> automatisk innlogging',
 'a_top_auto_login_disabled' => 'Du har <strong>deaktivert</strong> automatisk lnnlogging',
 'a_top_deactivate'     => 'deaktiver',
 'a_top_activate'      => 'aktiver'
);

// Admin > Left menu
// Prefix: a_menu_
$lang += array(
 'a_menu_th_show_website' => '« Vis nettside',

 'a_menu_th_main_tasks'  => 'Hovudoppgåver',
 'a_menu_frontpage'    => 'Forside',
 'a_menu_publish_article' => 'Publiser artikkel',
 'a_menu_images'     => 'Bilete',
 'a_menu_create_new_user' => 'Opprett ny brukar',
 'a_menu_admin_pages'   => 'Administrer undersider',

 'a_menu_th_administration' => 'Administrasjon',
 'a_menu_users'       => 'Brukarar',
 'a_menu_articles'     => 'Artiklar',
 'a_menu_categories'    => 'Kategoriar',
 'a_menu_comments'     => 'Kommentarar',
 'a_menu_templates'     => 'Malar',

 'a_menu_th_miscellaneous' => 'Diverse',
 'a_menu_check_for_errors' => 'Sjå etter problem',
 'a_menu_preferences'   => 'Innstillingar',
 'a_menu_smilies'     => 'Smilefjes',
 'a_menu_filters'     => 'Filter',

 'a_menu_th_eba_news'   => 'EBA-News',
 'a_menu_support_forum'  => 'Hjelpeforum',
 'a_menu_readme'      => 'Les meg (<acronym title="Frequently Asked Questions">FAQ</acronym>)'
);

// Admin > Frontpage
// Prefix: a_index_
$lang += array(
 'a_index_th_product_information'   => 'Produktinformasjon',
 'a_index_new_final_version_available' => 'Ein ny versjon av EBA-News er <a href="http://ebascripts.com/downloads/">tilgjengeleg for nedlasting</a>.',
 'a_index_none_updates_available'   => 'Du køyrer siste stabile versjon. For å halda deg oppdatert med oppdateringar og nedlasting av betaversjonar i fremtida, vennligst besøk <a href="http://ebascripts.com">den offisielle nettsida</a>.',
 'a_index_version'           => 'Versjon',
 'a_index_release_date'        => 'Lanseringsdato',

 'a_index_th_stats'           => 'Statistikk',
 'a_index_articles_in_total'       => 'Antal artiklar',
 'a_index_users_in_total'        => 'Antal brukarar',
 'a_index_categories_in_total'      => 'Antal kategoriar',
 'a_index_comments_in_total'       => 'Antal kommentarar',
 'a_index_article_views_in_total'    => 'Antal artikkelvisningar',
 'a_index_average_articles_per_category' => 'Gjennomsnittlig artiklar per kategori',

 'a_index_th_notes'  => 'Lagra notatar',
 'a_index_th_add_note' => 'Lagre notat',
 'a_index_delete'   => 'Slett',
 'a_index_posted_by'  => 'Skrive av'
);

// Admin > Publish article
// Prefix: a_publish_
$lang += array(
 'a_publish_empty_title'      => 'Du skreiv ikkje inn noko tittel',
 'a_publish_empty_ingress'     => 'Du skreiv ikkje inn noko ingress',
 'a_publish_empty_text'       => 'Du skreiv ikkje inn noko tekst',
 'a_publish_empty_category'     => 'Du valde ingen kategori',
 'a_publish_pictures'        => 'Bilete',
 'a_publish_title'         => 'Tittel',
 'a_publish_text'          => 'Tekst',
 'a_publish_sources'        => 'Kilde',
 'a_publish_prologue'        => 'Ingress',
 'a_publish_upload_picture'     => 'Last opp bilete',
 'a_publish_th_related_articles'  => 'Relaterte artiklar',
 'a_publish_related_keywords_desc' => 'Skillast med komma. Artiklar som inneheld eit nøkkelord i tittel er relatert.',
 'a_publish_keywords'        => 'Nøkkelord',
 'a_publish_related_articles'    => 'Artiklar',
 'a_publish_invalid_file'      => 'Fila du forsøkte å lasta opp er ugyldig. Godkjente filendelsar er .jpg og .png',
 'a_publish_html'          => 'HTML',
 'a_publish_read_more_desc'     => 'Ved å aktivera «les meir»-funksjonen vil berre tittelen og ingressen verta vist på forsida. Resten kjem opp når ein les ein og ein artikkel',
 'a_publish_picture_info'      => 'Biletinformasjon',
 'a_publish_picture_keywords'    => 'Nøkkelord',
 'a_publish_picture_date'      => 'Dato',
 'a_publish_picture_copyright'   => 'Kopibeskyttelse',
 'a_publish_picture_source'     => 'Kilde',
 'a_publish_picture_description'  => 'Beskrivelse',
 'a_publish_create_category'    => 'Opprett ny kategori',
 'a_publish_category'        => 'Kategori',
 'a_publish_picture_administration' => 'Biletinformasjon',
 'a_publish_delete_picture'     => 'Slett bilete',
 'a_publish_upload_new_picture'   => 'Last opp nytt bilete',
 'a_publish_start_paragraph_desc'  => 'Tillater deg å visa eit ekstra avsnitt. Dette kan væra nyttig om du ynskjer å ta i bruk «les meir»-funksjonen',
 'a_publish_th_related_articles'  => 'Relaterte artiklar',
 'a_publish_preferences'      => 'Innstillingar',
 'a_publish_comments'        => 'Kommentarar',
 'a_publish_public'         => 'Offentleg',
 'a_publish_bbcode_header'     => 'Overskrift (h3)',
 'a_publish_bbcode_bold'      => 'Feit tekst',
 'a_publish_bbcode_italic'     => 'Kursiv tekst',
 'a_publish_bbcode_underline'    => 'Understreka tekst',
 'a_publish_bbcode_quote'      => 'Sitat',
 'a_publish_bbcode_url'       => 'URL'
);

// Admin > Create new user
// Prefix: a_new_user_
$lang += array(
 'a_new_user_username'      => 'Brukarnamn',
 'a_new_user_first_name'     => 'Fornamn',
 'a_new_user_surname'       => 'Etternamn',
 'a_new_user_password'      => 'Passord',
 'a_new_user_repeat_password'   => 'Gjenta passord',
 'a_new_user_userlevel'      => 'Brukarnivå',
 'a_new_user_empty_fields'    => 'Du skreiv ikkje inn all nødvendig informasjon',
 'a_new_user_different_passwords' => 'Passorda du skreiv inn var ikkje identiske',
 'a_new_user_required_fields'   => 'må fyllast ut',
 'a_new_user_administrator'    => 'Administrator',
 'a_new_user_superuser'      => 'Superbrukar',
 'a_new_user_user'        => 'Brukar'
);

// Admin > Administering users
// Prefix: a_admin_users_
$lang += array(
 'a_admin_users_id'       => 'ID',
 'a_admin_users_username'    => 'Brukarnamn',
 'a_admin_users_articles'    => 'Artiklar',
 'a_admin_users_userlevel'   => 'Brukarnivå',
 'a_admin_users_delete'     => 'Slett',
 'a_admin_users_warn_del_user' => 'Når du slettar ein eller flere kontoar, vil òg artiklane fra dei aktuelle brukarane verta sletta. Dette kan ikkje angrast. Er du sikker på at du vil fortsetja?',
 'a_update_profiles_del_failed' => 'Du kan ikkje sletta din eigen konto'
);

// Admin > Update user profiles
// Prefix: a_update_profiles_
$lang += array(
 'a_update_profiles_username'     => 'Brukarnamn',
 'a_update_profiles_first_name'    => 'Fornamn',
 'a_update_profiles_surname'      => 'Etternamn',
 'a_update_profiles_phone_private'   => 'Telefon privat',
 'a_update_profiles_phone_work'    => 'Telefon arbeid',
 'a_update_profiles_email'       => 'E-post',
 'a_update_profiles_hide_email'    => 'Ikkje vis e-postadressa offentleg',
 'a_update_profiles_homepage'     => 'Heimeside',
 'a_update_profiles_position'     => 'Stilling',
 'a_update_profiles_registration_date' => 'Registreringsdato',
 'a_update_profiles_last_visit'    => 'Siste innlogging',
 'a_update_profiles_user_articles'   => 'Skrivne artiklar',
 'a_update_profiles_language'     => 'Språk',
 'a_update_profiles_userlevel'     => 'Brukarnivå',

 'a_update_profiles_th_new_password'   => 'Nytt passord',
 'a_update_profiles_current_password'   => 'Noverande passord',
 'a_update_profiles_new_password'     => 'Nytt passord',
 'a_update_profiles_new_password_confirm' => 'Gjenta nytt passord',

 'a_update_profiles_empty_username' => 'Du skreiv ikkje inn eit brukarnamn',
 'a_update_profiles_invalid_email'  => 'Du skreiv ikkje inn ei gyldig e-postadresse',

 'a_update_profiles_administrate_users' => 'Administrer brukarar',
 'a_update_profiles_user_posts'     => 'Publiserte artiklar',
 'a_update_profiles_not_change_own_user' => 'Du kan ikkje forandra ditt eige brukarnivå',
);

// Admin > Images
// Prefix : a_images_
$lang += array(
 'a_images_add_picture'  => 'Finn fil',
 'a_images_keywords'    => 'Nøkkelord',
 'a_images_copyright'   => 'Kopibeskyttelse',
 'a_images_description'  => 'Beskrivelse',
 'a_images_date'      => 'Dato',
 'a_images_resize_picture' => 'Opprett miniatyrbilete om bilete er breiare enn <strong>%s</strong> pikslar',
 'a_images_source'     => 'Kilde',
 'a_images_th_thumbnails' => 'Miniatyrbilete',
 'a_images_th_full_size'  => 'Full storleik',
);

// Admin > Administrate articles
// Prefix: a_admin_articles
$lang += array(
 'a_admin_articles_b_search'  => 'Søk artiklar...',
 'a_admin_articles_id'     => 'ID',
 'a_admin_articles_title'   => 'Tittel',
 'a_admin_articles_user'    => 'Brukar',
 'a_admin_articles_views'   => 'Visningar',
 'a_admin_articles_category'  => 'Kategori',
 'a_admin_articles_date'    => 'Dato',
 'a_admin_articles_comments'  => 'Kommentarar',
 'a_admin_articles_delete'   => 'Slett',
 'a_admin_articles_select_all' => 'Vel alle',
 'a_admin_articles_warn_del'  => 'Du er i ferd med å sletta ein eller fleire artiklar. Dette kan ikkje angrast. Er du sikker på at du vil fortsetja?',
 'a_admin_articles_explain_bg' => 'Når ei rad har lyseraud bakgrunnsfarge, betyr det at artikkelen ikkje er offentleg tilgjengeleg. Denne funksjonen kan verta brukt om du ynskjer å fortsetja på ein artikkel seinare. Når du har fullført artikkelen, hakar du av på «offentleg».',
 'a_admin_articles_on'     => 'PÃ¥',
 'a_admin_articles_off'    => 'Av'
);

// Admin > Administrate categories
// Prefix: a_admin_cat_
$lang += array(
 'a_admin_cat_id'    => 'ID',
 'a_admin_cat_cat'   => 'Kategori',
 'a_admin_cat_desc'   => 'Beskrivelse',
 'a_admin_cat_articles' => 'Artiklar',
 'a_admin_cat_delete'  => 'Slett',

 'a_admin_cat_th_new_cat'  => 'Opprett ny kategori',
 'a_admin_cat_th_update_cat' => 'Oppdater kategori',
 'a_admin_cat_name'     => 'Namn',
 'a_admin_cat_password'   => 'Passord',
 'a_admin_cat_current_pwd'  => 'Noverande passord',
 'a_admin_cat_parent_cat'  => 'Foreldrekategori',
 'a_admin_cat_new_cat_desc' => 'Kategoribeskrivelse<br /><br />Linjeskift vert fjerna.',
 'a_admin_cat_empty_fields' => 'Du må skriva inn eit namn på kategorien',
 'a_admin_cat_dublicate'   => 'Kategorien eksisterer allereie',
);

// Admin > Comments
// Prefix: a_comments_
$lang += array(
 'a_comments_id'      => 'ID',
 'a_comments_name'     => 'Namn',
 'a_comments_date'     => 'Dato',
 'a_comments_ip'      => 'IP-adresse',
 'a_comments_delete'    => 'Slett',
 'a_comments_user_gravatar' => 'Gravatar',
 'a_comments_user_www'   => 'Heimeside',
 'a_comments_public'    => 'Offentleg',
 'a_comments_private'    => 'Privat',
 'a_comments_edit'     => 'Endre',
 'a_comments_article'    => 'Kommentarar høyrer til...',
 'a_comments_comment'    => 'Kommentar',
 'a_comments_spam'     => 'Spam',
 'a_comments_not_spam'   => 'Ikkje spam',
 'a_comments_update'    => 'Oppdater'
);

// Admin > Templates
// Prefix: a_templates_
$lang += array(
 'a_templates_filename'        => 'Filnamn',
 'a_templates_file_description'    => 'Beskrivelse',
 'a_templates_file_size'       => 'Filstorleik',
 'a_templates_file_desc_comments'   => 'Delen som viser kommentarar. Dette forandrar utsjånaden på alle kommentarane.',
 'a_templates_file_desc_article'   => 'Koden som nyttast på alle artiklane.',
 'a_templates_file_desc_comment_form' => 'Nyttast for å laga kommentarskjemaet.',
);

// Admin > Check
// Prefix: a_check_
$lang += array(
 'a_check_action'     => 'Handling',
 'a_check_result'     => 'Result',
 'a_check_repair_tables'  => 'Reparer tabell',
 'a_check_optimize_tables' => 'Optimaliser tabell'
);

// Admin > Preferences
// Prefix: a_pref_
$lang += array(
	'a_pref_changes_saved' => 'Innstillingar lagra', 

 'a_pref_th_site_pref'   => 'Sideinnstillingar',
 'a_pref_site_title'    => 'Sidenamn',
 'a_pref_site_title_desc' => 'Vert vist på toppen av sida og i nettlesarvindauget',
 'a_pref_site_url'     => 'Sideadresse',
 'a_pref_site_url_desc'  => 'Vert nytta fleire stader i scriptet',
 'a_pref_author_name'   => 'Sideeigar',
 'a_pref_author_name_desc' => 'Vert lagt til som metadata',
 'a_pref_site_desc'    => 'Sidebeskrivelse',
 'a_pref_site_desc_desc'  => 'Vert nytta for å gjera sida meir søkemotorvennleg',

 'a_pref_th_security_pref' => 'Sikkerheitsinnstillingar',
 'a_pref_ban_time'     => 'Blokkeringstid',
 'a_pref_ban_time_desc'  => 'Sekunder brukaren vert blokkert når antal innloggingsforsøkgrensa er nådd',

 'a_pref_th_comments_pref' => 'Kommentarinnstillingar',
 'a_pref_disable_comments' => 'Deaktiver kommentarar',
 'a_pref_disable_smilies'  => 'Deaktiver smilefjes',
 'a_pref_disable_gravatars' => 'Deaktiver gravatarar',
 'a_pref_gravatar_size'   => 'Gravatarstorleik',

 'a_pref_th_thumb_pref'   => 'Miniatyrbiletinnstillingar',
 'a_pref_thumb_width'    => 'Miniatyrbiletbreidde',
 'a_pref_thumb_width_desc'  => 'Miniatyrbiletbreidda som vert satt ved opplasting av bilete',
 'a_pref_thumb_quality'   => 'Miniatyrbiletekvalitet',
 'a_pref_thumb_quality_desc' => 'Miniatyrbiletkvailitet frå 0-100 kor 100 er best (dette påvirkar òg den fysiske storleiken (kilobyte))',

 'a_pref_th_sort_pref'     => 'Sorteringsinnstillingar',
 'a_pref_rows_per_page'     => 'Rader per side',
 'a_pref_rows_per_page_desc'  => 'Rader per side i dei ulike listene',
 'a_pref_reverse_comments'   => 'Reverser kommentarane',
 'a_pref_reverse_comments_desc' => '«Ja» vil visa den nyaste kommentaren øverst',
 'a_pref_reverse_articles'   => 'Reverser artiklane',
 'a_pref_reverse_articles_desc' => '«Ja» vil vise den nyaste artikkelen øverst',

 'a_pref_option_yes' => 'Ja',
 'a_pref_option_no' => 'Nei',

 'a_pref_th_display_pref'  => 'Visningsinnstillingar',
 'a_pref_language'     => 'Språk',
 'a_pref_language_desc'   => 'Standardspråket som vil verta nytta ved innlogging etc.',
 'a_pref_time_format'    => 'Tidsformat',
 'a_pref_time_format_desc' => 'Tidsformatet som vil verta nytta ved visning av artiklar og i administrasjonspanelet',
 'a_pref_censor_words'   => 'Sensurer ord i kommentarar',
 'a_pref_censor_words_desc' => 'Her kan du sensurera ord fra kommentarar og erstatta dei med eit annet. Om du ikkje legg inn eit erstatningsord vil ordet verta fjerna..',
 'a_pref_find_word'     => 'Erstatt ...',
 'a_pref_replace_with'   => 'med ...',

 'a_pref_date1' => '24. januar',
 'a_pref_date2' => '24. januar 2004',
 'a_pref_date3' => '24.01.2004',
 'a_pref_date4' => '24.01.04',
 'a_pref_date5' => '24. januar 2004 15:13',
 'a_pref_date6' => '24.01.2004 15:13',
 'a_pref_date7' => '24.01.04 15:13',
 'a_pref_date8' => 'Tirsdag 24. januar',
 'a_pref_date9' => 'Tirsdag 24. januar 2004',

 'a_pref_saved' => 'Preferences were saved successfully'
);

// Admin > Smileys
// Prefix: a_smilies_
$lang += array(
 'a_smilies_smiley'             => 'Smilefjes',
 'a_smilies_filename'            => 'Adresse',
 'a_smilies_active'             => 'I bruk',
 'a_smilies_name'              => 'Namn',
 'a_smilies_delete'             => 'Slett',
 'a_smilies_warning_delete_smilies_articles' => 'Du er i ferd med å sletta eit eller fleire smilefjes. Dette kan ikkje angrast. Er du sikker på at du vil fortsetja?',
 'a_smilies_replace_text'          => 'Kode',
);

// Admin > Filters
// Prefix: a_filters_

$lang += array(
 'a_filters_filter'         => 'Filter',
 'a_filters_active'         => 'Aktiv',
 'a_filters_hits'          => 'Treff',
 'a_filters_field'         => 'Felt',
 'a_filters_option_no'       => 'Nei',
 'a_filters_option_yes'       => 'Ja',
 'a_filters_action'         => 'Handling',
 'a_filters_field_name'       => 'Namn',
 'a_filters_field_homepage'     => 'Heimeside',
 'a_filters_field_comment'     => 'Kommentar',
 'a_filters_block_comment'     => 'Blokker kommentar',
 'a_filters_mark_as_spam'      => 'Marker som spam',
 'a_filters_if_field'        => 'viss',
 'a_filters_add_new_rule'      => 'Legg til ny regel',
 'a_filters_name_field'       => 'namnet',
 'a_filters_homepage_field'     => 'heimesideadressa',
 'a_filters_comment_field'     => 'kommentaren',
 'a_filters_comment_contains'    => 'inneheld',
 'a_filters_comment_exact_hit'   => 'om',
 'a_filters_comment_starts_with'  => 'byrjar med',
 'a_filters_comment_ends_with'   => 'endar med',
 'a_filters_comment_match'     => 'er lik',
 'a_filters_delete'         => 'Slett',
 'a_filters_th_blacklisted_words'  => 'Svartelista ord | <strong><a href="http://ebascripts.com/info/words_blacklisted.txt">» Offisiell liste</a></strong>',
 'a_filters_th_suspicious_words'  => 'Mistenkjelege ord | <strong><a href="http://ebascripts.com/info/words_suspicious.txt">» Offisiell liste</a></strong>',
 'a_filters_blacklisted_words_desc' => 'Kommentarar som inneheld svartelista ord vert ikkje lagra i databasen for å spara plass, forfattaren av kommentaren vil få beskjed om dette så vedkommande kan retta opp i kommentaren',
 'a_filters_suspicious_words_desc' => 'Kommentarar som inneheld mistenkjelege ord vert lagra i databasen, men markert som spam slik at administrator av sida manuelt må setja dei til å vera offentlege. Forfattaren av kommentaren vil få beskjed om dette for å forhindra dobbelposting.'
);

// Admin > Login & logout
// Prefix: a_log_
$lang += array(
 'a_log_remember_me'      => 'Automatisk innlogging',
 'a_log_logged_out'       => 'Du vart logga ut uten problem',
 'a_log_wrong_info'       => 'Ditt brukarnamn og/eller passord er galt',
 'a_log_information'      => 'Informasjonskapslar er nødt til å vera aktivert for at du skal kunna logga inn.',
 'a_log_empty_user_table'    => 'Innhaldet i brukartabellen er blitt sletta sidan du besøkte administrasjonspanelet. Du kan grunna dette ikkje logga ut.',
 'a_log_user_banned_message'  => 'IP-adressa og/eller sesjons-ID-en er blitt blokkert i 5 minutt',
 'a_log_blocked_ip'       => 'IP-adresse',
 'a_log_blocked_session'    => 'Sesjons-ID',
 'a_log_blocked_information'  => 'Du er for tida blokkert frå innlogginga grunna sikkerheitsmessige årsakar. Du kan forsøka å logga inn på nytt i løpet av dei neste fem minutta. Vennligst sjå tabellen under for meir informasjon.',
 'a_log_blocked_until'     => 'Blokkert til',
 'a_log_blocked_time_remaining' => 'Gjenståande tid',
 'a_log_minute'         => 'minutt',
 'a_log_minutes'        => 'minutt',
 'a_log_sec'          => 'sekund',
 'a_log_secs'          => 'sekund',
 'a_log_res_and'        => 'og',
 'a_log_username'        => 'Brukarnamn',
 'a_log_password'        => 'Passord',
 'a_log_account_login'     => 'Administrasjonsinnlogging',
 'a_log_script_information'   => 'Powered by <a href="http://ebascripts.com/">EBA-News ' . SCRIPT_VERSION . '</a> &copy; 2003-2006 <a href="http://blogg.pondus.net/english/">Espen Andersson</a>'
);

// Public viewable
// Prefix: public_
$lang += array(

 // Search function
 'public_search_entry'  => 'innlegg',
 'public_search_entries' => 'innlegg',
 'public_search_header' => 'Søkeresultat for «%s»',
 'public_search_menu'  => 'Søk',
 'public_search_result' => 'Ditt søk etter «%s» resulterte i %d treff frå databasen.',
 'public_search_length' => 'Vennligst skriv inn det du ynskjer å søka etter (4 tegn eller meir) for å kunna å ta i bruk søkemotoren. Denne begrensninga er blitt tatt i bruk for å hindra at databasen vert overbelasta med for mange søk og treff. Merk òg at dersom ditt søk resulterer i meir enn 50% treff av den totale databasen, vil ikke resultata verta vist. Viss dette er tilfelle, vennligst spesifiser søket ditt betre.',

 // Write comment
 'public_name'         => 'Namn',
 'public_homepage'       => 'Heimeside',
 'public_gravatar'       => 'Gravatar',
 'public_personal_comment'   => 'Personleg kommentar',
 'public_save_personal_info'  => 'Lagre informasjon',
 'public_not_displayed'    => '(vert ikkje vist)',
 'public_comment'       => 'Kommentar',
 'public_comment_dublicate'  => 'Ein tilsvarande kommentar (namn, gravatar og kommentar) er allereie lagra i databasen',
 'public_comment_empty_fields' => 'Felt markert med * må fyllast ut korrekt',
 'public_invalid_gravatar'   => 'Gravataradressa du skreiv inn er ugyldig',
 'public_invalid_homepage'   => 'Heimesideadressa du skreiv inn er ugyldig',

 // Miscellaneous
 'public_display_comment'        => 'kommentar',
 'public_display_comments'       => 'kommentarar',
 'public_previous_link'         => 'Forrige side',
 'public_next_link'           => 'Neste side',
 'public_written_by'          => 'Skrive av',
 'public_related_news'         => 'Relaterte artiklar',
 'public_source'						 => 'Kilde',
 'public_viewing_last_five_articles_in' => 'Viser fem siste artiklar i',
 'public_comments'           => 'Kommentarar',
 'public_read_more'           => 'Fortsett lesing av <strong>«%s»</strong> »»',
 'public_go_to_archive'         => 'GÃ¥ til arkiv',
 'public_posted_in'           => 'publisert i',
 'public_show_all_related_articles'   => 'Vis alle relaterte artiklar »»',
 'public_show_most_recent_articles'   => '«« Vis kun dei nyaste relaterte artiklane',
 'public_comment_is_spam'        => 'Kommentaren du skreiv er blitt klassifisert som spam og vil ikkje verta vist før administrator har godkjent den.',
 'public_comment_is_blocked'      => 'Kommentaren du skreiv er blitt betegna som spam og vil ikkje verta lagra i databasen. Vennligst fjern mistenkjelege ord som poker, viagra o.l. og prøv på nytt.',
 'public_comment_is_saved'       => 'Kommentaren din er blitt lagra i databasen.',
 'public_comment_duplicate'       => 'Kommentaren din er allereie lagra i databasen.',
 'public_article_updated'        => 'sist oppdatert:',
 'public_hidden_comment'        => 'skjult',
 'public_hidden_comments'        => 'skjulte',

 // Archive
 'public_archive'     => 'Arkiv',
 'public_archive_desc'   => 'Denne bloggen inneheld totalt %s artiklar og %s tilhøyrande kommentarar. Alle artiklane kan verta funne i arkiva, sortert etter kategori eller månad.',
 'public_articles_by_year' => '%s har %d artikkel/artiklar',
 'public_month_january'  => 'Januar',
 'public_month_february'  => 'Februar',
 'public_month_march'   => 'Mars',
 'public_month_april'   => 'April',
 'public_month_may'    => 'Mai',
 'public_month_june'    => 'Juni',
 'public_month_july'    => 'Juli',
 'public_month_august'   => 'August',
 'public_month_september' => 'September',
 'public_month_october'  => 'Oktober',
 'public_month_november'  => 'November',
 'public_month_december'  => 'Desember'
);

// PLUGIN
// Admin > Webpages
// Prefix: a_plugin_webpage_
$lang += array(
 'a_plugin_webpage_create_webpage'       => 'Opprett underside',
 'a_plugin_webpage_webpage_title'       => 'Sidetittel',
 'a_plugin_webpage_webpage_filename'      => 'Filnavn',
 'a_plugin_webpage_filename_desc'       => 'Utan filending, t.d. <em>kontakt</em>, ikkje <em>kontakt.php</em>',
 'a_plugin_webpage_webpage_html'        => 'HTML',
 'a_plugin_webpage_webpage_password'      => 'Passord',
 'a_plugin_webpage_type_new_pwd'        => 'Skriv inn nytt passord',
 'a_plugin_webpage_change_webpage_pwd_explain' => 'For å kunna endra passord, må du skriva inn noverande passord. Viss du vil sletta noverande passord, lat "Nytt passord" stå blankt.',
 'a_plugin_webpage_id'             => 'ID',
 'a_plugin_webpage_title'           => 'Tittel',
 'a_plugin_webpage_filename'          => 'Filnavn',
 'a_plugin_webpage_delete'           => 'Slett',
 'a_plugin_webpage_enable_html'        => 'HTML',
 'a_plugin_webpage_current_password'      => 'Nåværende passord',
 'a_plugin_webpage_text'            => 'Tekst',
 'a_plugin_webpage_public_login'        => 'Nettsideinnlogging'
);

?>
Return current item: EBA-News