Location: PHPKode > projects > Dokeos Company > dokeos-1.8-alpha/documentation/installation_guide_slovenian.html
<html><head><title>VodiÄ? po namestitvi Dokeos community release 2.0</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

<link rel="stylesheet" href="../main/css/default.css" type="text/css" media="screen,projection" />

<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" /></head>

<body><div id="header1">

<h1>VodiÄ? po namestitvi Dokeos community release 2.0</h1>

</div><div id="outerframe">

<div id="main"><p>Zahvaljujemo se vam, ker ste si prenesli Dokeos!

To besedilo vas bo vodilo preko osnovnih korakov namestitve Dokeos 2.0.

Preberite ga v celoti preden priÄ?nete z namestitvijo.</p><p>Ta vodiÄ? je dostopen tudi v drugih jezikih, seznam se nahaja na <a href="documentation/index.html">tej strani</a>. Spletna stran Dokeos bo vsebovala obvestilo vsakiÄ?, ko bo dostopen nov prevod.</p><p>Tole je le kratek vodiÄ? po postopku namestitve. Pripravljamo priroÄ?nik

s podrobnejÅ¡imi informacijami o namestitvi, ki pa v Ä?asu nastanka tega dokumenta Å¡e ni na voljo. Ko bo, bo priroÄ?nik dostopen na naslovu <a href="http://www.dokeos.com/documentation.php">Dokeos documentation page</a>. Nastajanje priroÄ?nika si lahko ogledate na <a href="http://www.dokeos.com/wiki/index.php/Manual">web writing area</a>. Vzdržujemo tudi seznam <a href="http://www.dokeos.com/wiki/index.php/FAQ">pogosto zastavljenih vpraÅ¡anj (FAQ)</a>.</p><p>

<b>Vsebina</b></p><ol>

<li>Zahteve</li>

<li>Namestitev nove razliÄ?ice Dokeos</li>

<li>Nadgradnja predhodne razliÄ?ice Dokeos</li>

<li>Odpravljanje težav</li>

<li>Administracija</li>

<li>Ldap (opcijsko)</li>

</ol>

<p></p><h2>1. Zahteve</h2><p>Dokeos je spletna aplikacija, ki za svoje delovanje zahteva nekaj dodatne programske opreme:</p>

<ul>

<li>Spletni strežnik - priporoÄ?amo <strong>Apache</strong></li>

<li><strong>PHP</strong></li>

<li><strong>MySQL</strong> strežnik podatkovne baze</li>

</ul>

<p>

Ta programska oprema mora biti nameÅ¡Ä?ena na raÄ?unalniÅ¡kem sistemu preden priÄ?nete z namestitvijo Dokeos. 

<br />

Zahtevano programsko opremo lahko namestite po delih (vsako posamezno), kar ponavadi daje boljÅ¡e rezultate. Uporabniki zaÄ?etniki, ki bi želeli preskusiti

Dokeos, pa lahko uporabijo <i>sestavljen paket programske opreme (bundle)</i>, ki vse potrebno namesti z enim samim namestitvenim postopkom. Če želite tak sestavljen paket, priporoÄ?amo Wamp (dostopen na <a href="http://www.wampserver.com/en/index.php">WAMP5 spletni strani</a>, pri tem potrebujete tudi <a href="http://www.wampserver.com/en/add-ons.php">PHP4 add-on</a>) ali <a href="http://www.apachefriends.org/en/index.html">XAMP</a>.

</p><h3>1.1. Spletni strežnik</h3>

<p>

PriporoÄ?amo Apache spletni strežnik. Dokeos vsebuje možnosti izkoriÅ¡Ä?anja

nakaterih Apache varnostnih mehanizmov. Če vam ta ne odgovorja, lahko uporabite poljuben drug spletni strežnik.

 Za ustrezno uporabo varnostnih mehanizmov Apache spletnega strežnika, morate namestiti in aktivirati Apache modul <b>mod_rewrite</b>. Pravila mod_rewrite za Dokeos

so zapisana v <b>.htaccess</b> datoteki mape <b>courses</b>, torej jih morate omogoÄ?iti v nastavitvah strežnika Apache (<b>AllowOverride FileInfo</b> v datoteki <b>httpd.conf</b>).<br /><br />

<a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Prenesi si Apache spletni strežnik</a><br />

<a href="http://httpd.apache.org/docs-project/">PriroÄ?nik za uporabo Apache spletnega strežnika</a>

</p><h3>1.2. PHP</h3>

<p>Potrebujete PHP verzije 4.3.2 ali kasnejše (4.x verzije), konfiguriranega z

naslednjimi moduli : mysql, zlib, preg, xml. PHP verzije 5 ali novejši

Å¡e niso podprti s strani Dokes.

Potrebujete tudi ldap modul , Ä?e želite uporabljati ldap v povezavi z Dokeos.

VeÄ?ina PHP4 predprevedenih distribucij prihaja z vsemi naÅ¡tetimi moduli.

Kakorkoli že, njihova prisotnost se preveri v Dokeos namestitvenem postopku.

<br /><br />

<a href="http://www.php.net/downloads.php">Prenesi si PHP</a><br />

<a href="http://www.php.net/docs.php">PHP priroÄ?nik</a>

</p><p>

Nekateri uporabniki lahko naletijo na težave v primeru, de se nastavitev PHP razlikuje od:</p>

<ul>

<li>short_open_tag    = On</li>

<li>safe_mode      = Off</li>

<li>magic_quotes_gpc   = On</li>

<li>magic_quotes_runtime = Off</li>

</ul>

<p>

Predhodne razliÄ?ice Dokeos zahtevajo <b>register_globals</b> nastavljen na vrednost <b>On</b>. To ni veÄ? potrebno.</p><p><strong>BSD uporabniki:</strong> naslednje php knjižnjice (moduli) morajo biti vkljuÄ?eni v namestitev php:</p>

<ul>

<li><b>php-mysql</b> The mysql shared extension for php</li>

<li><b>php-pcre</b> The pcre shared extension for php</li>

<li><b>php-session</b> The session shared extension for php</li>

<li><b>php-zlib</b> The zlib shared extension for php</li>

<li><b>php-xml</b></li>

<li>(opcijsko) <b>php-ldap</b> Ä?e želite uporabiti LDAP autentifikacijo</li>

</ul><h3>1.3. MySQL strežnik podatkovne baze</h3>

<p>Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki dovoljujeta upravljanje in kreiranje vsaj ene podatkovne baze.

Dokeos vam prednastavljeno kreira novo podatkovno bazo z vsakim kreiranim teÄ?ajem.

To pomeni, da vam mora strežnik dovoliti kreiranje in upravljanje veÄ?ih podatkovnih baz.

V postopku namestitve lahko izberete namestitev z eno samo podatkovno bazo, Ä?e vam ponudnik storitve ne omogoÄ?a kreiranje veÄ?ih.

<br /><br />

<a href="http://dev.mysql.com/downloads/">Prenesi si MySQL strežnik</a><br /><a href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html">MySQL uporabniÅ¡ki priroÄ?nik</a>

</p><p>

<b><i>Opomba:</i></b><br />

Vse kaže da znak za poveÅ¡enko /backticks character/ <b>(`)</b>, vstavljen v veÄ?ino

Dokeos SQL povpraÅ¡evanj od razliÄ?ice 1.3 ne deluje z MySQL

verzijami pred 3.23.6.

</p><h3>1.4. Pravice dostopa</h3>

<p>

Nadalje, potrebujete pisalni dostop (Write access) pri dostopu do spletnih map, kjer se nahaja nameÅ¡Ä?en Dokeos. Na Windows platformah z lokalno namestitvijo to ni problem. Pri oddaljenem dostopu pa potrebujete dovoljenje za funkcijo CHMOD vsled uporabe protokolov FTP, telnet ali drugih.

</p><hr>

<h2>2. Namestitev nove razliÄ?ice Dokeos</h2><p>

2.1. Prenesite si 2.0 namestitveni paket (.zip za Windows uporabnike ali .tar.gz za ostale) s <a href="http://www.dokeos.com/download.php">Dokeos spletnega naslova</a>.

</p><p>

2.2. Dekomprimirajte (unzip / untar) prenesen namestitveni paket. 

VeÄ?ina novejÅ¡ih operacijskih sistemov

  je to zmožna izvesti z vgrajenimi grafiÄ?nimi aplikacijami, Ä?e pa to ne deluje,

  lahko to izvedete preko ukaznega poziva: v mapi, kamor ste si prenesli namestitveni paket odtipkajte

  <b>tar -zxvf dokeos-2.0.tar.gz</b>

</p><p>2.3. Prestavite (FTP, SCP, lokalno kopiranje datotek) vsebino Dokeos namestitvenega paketa na želeno spletno stran spletnega strežnika (ali v korensko mapo spletnega strežnika ali njegovo poljubno podmapo). VaÅ¡ spletni strežnik je lahko tudi vaÅ¡ lokalni raÄ?unalnik. Pazite, da boste prestavili vse mape (archive, home, claroline,

courses) kot tudi vse .php datoteke.

</p><p>Za Windows uporabnike, ki nameÅ¡Ä?ajo Dokeos lokalno: Ä?e uporabljate

Apache/PHP/MySQL sestavljen paket, uporabite funkcijo povleci in izpusti (drag and drop) na vsebini Dokeos namestitvenega paketa v WWW mapo nameÅ¡Ä?enega sestavljenega paketa:</p>

<ul>

<li><strong>EasyPHP</strong> - C:\Program Files\easyphp\www\</li>

<li><strong>WAMP</strong> - C:\Program Files\wamp\www\</li>

<li><strong>XAMP</strong> - C:\Program Files\xamp\www\</li></ul> <p>

2.4. Naslednje mape morajo imeti bralne, pisalne in izvršilne pravice za vse in vsakogar:

</p>

<ul>

<li>dokeos/main/inc/conf/</li>

<li>dokeos/main/garbage/</li>

<li>dokeos/main/upload/</li>

<li>dokeos/archive/</li>

<li>dokeos/courses/</li>

<li>dokeos/home/</li></ul>

<p>

Na operacijskih sistemih Linux, Mac OS X in BSD lahko uporabite ukaz CHMOD 777 za dodeljevanje pravic.

Pri Windows OS, preverite lastnosti map (klik z desnim miškinim gumbom na mapi).

</p><p>

2.5. Naslednje mape morajo imeti bralne in pisalne pravice za vse in vsakogar:

</p>

<ul>

<li>dokeos/main/inc/conf/claro_main.conf.php (Ä?e obstaja)</li>

<li>dokeos/home/*.html</li>

</ul>

<p>

Na operacijskih sistemih Linux, Mac OS X in BSD lahko uporabite ukaz CHMOD 666.

Pri Windows OS, preverite lastnosti map (klik z desnim miškinim gumbom na mapi).

</p><p>

<b><i>OPOMBA:</i></b><br />

Ne spreminjajte vsebine <b>home_*.html</b> datotek direktno. Namesto tega,

uporabite možnost "Uredi domaÄ?o stran" v Dokeos administracijskem podroÄ?ju.

</p><p>

2.6. Odprite okno spletnega brskalnika in pojdite na

  http://www.vasstreznik.org/vasastran/dokeos/index.php  Če ste Dokeos namestili lokalno, odprite:

  http://localhost/dokeos/index.php

</p>

<p>

2.7. Kliknite na gumb <b>install</b> in sledite navodilom.  Windows: pri uporabi sestavljenega paketa, kot je npr. easyphp, bosta uporabniško ime in geslo

  za MySQL verjetno prazna /ju ni/.</p>

<p>

<strong>2.8. Nastavitve in varnost po postopku namestitve</strong>

</p><ul>

<li><strong>ZaÅ¡Ä?ita datoteke z nastavitvami: </strong>

zagotovite, da je nihÄ?e ne bo mogel spremeniti. Datoteko z nastavitvami najdete na <em>(dokeos mapa)</em>/main/inc/conf/claro_main.conf.php.

Naredite jo zgolj bralno (windows/xwindows: desni miškin klik na datoteki, lastnosti. 

linux/bsd/macosx: uporabite ukaz chmod 444 ). Datoteka z nastavitvami je generirana s strani Apache, torej boste morali imeti pravice root uporabnika za spremembo pravic.</li>

<li><strong>ZaÅ¡Ä?ita namestitvene mape: </strong>

v primeru, da je <em>(dokeos mapa)</em>/main/install

mapa Å¡e vedno dostopna, lahko nepooblaÅ¡Ä?ena oseba izvrÅ¡i novo namestitev preko trenutne namestitve (s ponovno namestitvijo so vaÅ¡i trenutni podatki lahko izgubljeni). Premaknite mapo nekam izven obsega

vaÅ¡ih spletnih map, da preko spletnega strežnika ne bo dosegljiva, in spremenite lastnosti tako, da datotek ne bo mogel nihÄ?e brati in izvrÅ¡evati.</li><li><strong>Za boljšo varnost: </strong>

nastavitev pravic dostopa na naÄ?in, da so vse datoteke in mape dostopne vsem pri pisalnih in izvrÅ¡ilnih dostopih, je lahko v pomoÄ? pri namestivi portala, in je tudi lahko v pomoÄ? pri reÅ¡evanju doloÄ?enih problemov, predvsem za uporabnike z malo ali niÄ? administratorske prakse. Kakorkoli že, za varnost je veliko bolje, da je lastnik vseh datotek in map Dokeos namestitve apache proces (obiÄ?ajno poimenovan apache, www ali httpd). Na ta naÄ?in, morajo datoteke namestitve biti le bralne in pisalne za lastnika (Apache proces), ne pa tudi za vse ostale.</li>

<li><strong>Konfiguracija in prilagajanje Dokeos namestitve: </strong>

v administracijskem podroÄ?ju Dokeos lahko uporabite Dokeos nastavitve za prilagoditev vaÅ¡e namestitve.</li>

<li><strong>Nastavitev Dokeos e-poštnih storitev: </strong>

pretežni del Dokeos-a uporablja poštne nastavitve iz php.ini datoteke. Le

orodje obvestil uporablja phpMailer (drug odprtokodni projekt)

in nastavitve za to orodje se nahajajo v datoteki <em>(dokeos mapa)</em>/main/inc/conf/mail.conf.php.</li>

</ul><hr><h2>3. Nadgradnja predhodne razliÄ?ice Dokeos</h2><p>

Pred nagraditvijo toplo priporoÄ?amo izdelavo popolne rezervne kopije trenutnih Dokeos map, njihove vsebine in podatkovnih baz. Če niste prepriÄ?ani, kako boste to izvedli, se obrnite po nasvet na gostitelja oz. ponudnika storitve. <br/></p><p>

3.1. Prenesite si Dokeos 2.0 namestitveni paket (.zip za Windows uporabnike ali .tar.gz za vse ostale) s spletnega naslova <a href="http://www.dokeos.com/download.php">Dokeos download page</a>.

</p><p>

3.2. Dekomprimirajte (unzip / untar) prenesen namestitveni paket. 

VeÄ?ina novejÅ¡ih operacijskih sistemov

  je to zmožno izvesti z vgrajenimi grafiÄ?nimi aplikacijami, Ä?e pa to ne deluje,

  lahko to izvedete preko ukaznega poziva: v mapi, kamor ste si prenesli namestitveni paket odtipkajte

  <b>tar -zxvf dokeos-2.0.tar.gz</b></p><p>

3.3. Premaknite Dokeos mapo pod koren mape spletnega strežnika, proÄ? od obstojeÄ?e namestitve

</p>

<p>

<b><i>OPOZORILO:</i></b><br />

Ne briÅ¡ite obstojeÄ?e namestitve Dokeos pred namestitvijo nove. Staro namestitev lahko odstranite Å¡ele po uspeÅ¡nem zakljuÄ?ku nadgraditve.

</p>

<p>

<b><i>NASVET:</i></b><br />

Če želite namestiti Dokeos 2.0 v isto mapo, kot je bil nameÅ¡Ä?en pred nadgraditvijo:<ul>

<li>prestavite mapo s staro namestitvijo na novo mesto (npr. move dokeos/ dokeos_old/)</li><li>dekomprimirajte Dokeos 2.0 na mesto stare namestitve (npr. dekomprimirajte Dokeos 2.0 v dokeos/)</li>

<li>pojdite na naslednji korak nadgraditve</li>

</ul>

</p><p>

3.4. Naslednje datoteke morajo biti bralne in pisalne za vsakogar:<ul>

<li>dokeos/main/inc/conf/claro_main.conf.php (Ä?e obstaja)</li>

<li>dokeos/home/*.html</li>

</ul>Na operacijskih sistemih Linux, Mac OS X in BSD lahko uporabite ukaz CHMOD 666.

Pri Windows OS, preverite lastnosti map (klik z desnim miškinim gumbom na mapi).</p><p>

<b><i>OPOMBA:</i></b><br />

Ne spreminjajte vsebine <b>home_*.html</b> datotek direktno. Namesto tega 

uporabite možnost "Uredi domaÄ?o stran" v Dokeos administracijski sekciji.

</p><p>

3.5. Naslednje mape morajo biti bralne, pisalne in izvršne za vsakogar:</p><ul>

<li>dokeos/main/inc/conf/</li>

<li>dokeos/main/garbage/</li><li>dokeos/main/upload/</li>

<li>dokeos/archive/</li>

<li>dokeos/courses/</li>

<li>dokeos/home/</li>

</ul>Na operacijskih sistemih Linux, Mac OS X in BSD lahko uporabite ukaz CHMOD 777 za doseljevanje pravic.

Pri Windows OS, preverite lastnosti map (klik z desnim miškinim gumbom na mapi).

<p></p><p>

3.6. Odprite okno spletnega brskalnika in pojdite na

  http://www.yourserver.org/yoursite/dokeos/index.php .<br />  Windows lokalno, z npr. easyphp ali drugim primerljivim, pojdite na:

  http://localhost/dokeos/index.php

</p><p>

3.7. Kliknite gumb install , nato kliknite na "Update from Dokeos 1.5 | 1.5.4 | 1.5.5" in sledite navodilom.

</p><h2>4. Odpravljanje težav</h2>

<p>

V prihodnosti imamo namen zagotoviti navodila za "roÄ?no" namestitev Dokeos, vkljuÄ?no z "roÄ?nim" kreiranjem podatkovne baze in vseh potrebnih tabel.Če naletite na kakršenkoli problem, pojdite na <a href="http://www.dokeos.com/">Dokeos spletno stran</a> in zastavite vprašanje na našem<a href="http://www.dokeos.com/forum/">forumu podpore</a>. Preberi prosim najprej predhodna sporoÄ?ila! Lahko, da je bil vaÅ¡ problem že reÅ¡en, vpraÅ¡anje predhodno že zastavljeno. Vzdržujemo tudi seznam

<a href="http://www.dokeos.com/wiki/index.php/FAQ">pogosto zastavljanih vprašanj</a>.

</p><h2>5. Administracija</h2>

<p>

Za dostop do Dokeos administracijskega podroÄ?ja, odprite brskalnik,

pojdite na Dokeos naslov vašega portala in se prijavite kot adminstratorski uporabnik.

Videli boste "Platform admin section / podroÄ?je Upravitelj teÄ?aja" povezavo v glavi spletne strani portala.

</p><h2>6. LDAP</h2>

<p>

<i>Ta del je opcijski, sledeÄ?e besedilo je namenjeno le organizacijam z LDAP strežnikom .</i><br /> LDAP modul je integriran v Dokeos distribucijo, potrebno ga je le ustrezno nastaviti, da ga usposobite za delo.

</p><p>

<b>Prevajanje</b><br />

Linux strežniki: Možno je, da boste morali ponovno prevesti php z ldap podporo.

Novejše distribucije tudi dovoljujejo selektiven prenos rpm-jev za dodatne podporne pakete.<br/> Enako velja tudi za BSD uporabnike.

</p><p>

<b>Activiranje LDAP v Dokeos</b><br/>

V (dokeos mapa)/main/inc/conf/claro_main.conf.php, okoli vrstice 90, se nahaja naslednje besedilo<br/>//for new login module<br/>

//uncomment these to activate ldap<br/>

//$extAuthSource['ldap']['login'] = "./main/auth/ldap/login.php";<br/>

//$extAuthSource['ldap']['newUser'] = "./main/auth/ldap/newUser.php";<br/>

<br/>

odstranite // izpred zadnjih dveh vrstic za aktiviranje LDAP.<br/>

</p><p>

<b>Nastavitve</b><br/>

Pozanimajte se pri upravitelju LDAP strežnika za naslednje nastavitve:<ul>

<li>ldap ime strežnika</li>

<li>ldap strežniÅ¡ka vrata (obiÄ?ajno 389)</li>

<li>ldap dc</li>

</ul>

Te vrednosti morate vnesti v datoteko

(dokeos mapa)/main/auth/ldap/ldap_var.inc.php

<br/>

//parameters for LDAP module<br/>

$usesLDAP            =  TRUE;<br/>

$usesCurriculum         =  FALSE;<br/>

$ldaphost = "myldapserver.com"; // vaš ldap strežnik<br/>$ldapport = 389;         // vaša ldap številka strežniških vrat<br/>

$ldapDc = "dc=xx, dc=yy, dc=zz"; //domena<br/>

</p><p>

<b>UÄ?itelj/teÄ?ajnik status</b><br />

Če želite, lahko uÄ?itelju/teÄ?ajniku dodelite znotraj dokeos status iz vpisov ldap strežnika.

To ni standarna možnost, torej boste morali rahlo spremeniti programsko kodo:

main/auth/ldap/ldap_var.inc.php

okoli vrstice 189, function putUserInfoInClaroline ($login, $infoArray)

</p><p>

if (<i>tvoj kriterij</i>)<br />{<br />

  $statut = STUDENT;<br />

}<br />

else<br />

{<br />

  $statut = COURSEMANAGER;<br />

}<br />

</p><p>

Če se vam to zdi pretežko, je najenostavnejÅ¡a reÅ¡itev ta, da enostavno doloÄ?ite

$statut = STUDENT; in dodeljute upravljalcu teÄ?aja pravice preko administracijske sekcije portala.

</p><p>

<b>ZaÅ¡Ä?iteni LDAP strežniki</b><br />

Nekateri LDAP strežniki ne podpirajo anonimne uporabe direktorijskih storitev

V tem primeru, potrebujete dodatno programsko kodo, ki bo povezovala LDAP z uporabniškim imenom in geslom - koda je zagotovljena,

le vprašajte na forumu ali jo zahtevajte preko e-pošte.

</p><p>

<hr>

Kontaktni naslov: Dokeos, 44 rue des palais, B-1030 Brussels, Belgium<br />

E-pošta: hide@address.com

<hr></p></div>

</div></body></html>
Return current item: Dokeos Company